Historia

Kościoły i kaplice Ziemi Kłodzkiej - Boguszyn
oliwa.jpg
Duża, rozczłonkowana wieś na granicy Kotliny Kłodzkiej i Gór Bardzkich. Składa się z kilku części. Najwyżej położona część ma charakter rozproszonej osady, położonej bardzo malowniczo na odsłoniętym grzbiecie (już na obszarze Gór Bardzkich), z którego roztaczają się piękne, rozległe widoki na Kłodzko i prawie całą Ziemię Kłodzką, z otaczającymi ją pasmami górskimi. Na terenie dolnej części Boguszyna (kaplica w Skibie) zachowało się grodzisko średniowieczne z XIII w. Było ono kilkakrotnie badane po 1960 r. KAPLICA barokowa św. Krzyża z 1732 roku, centralna, nakryta kopułą z latarnią. Zachowała...
Kościoły i kaplice Ziemi Kłodzkiej - Krzyżowa
krzyżowa.jpg
KRZYŻOWA – szczyt 508 m w Krowiarkach stanowiący zachodni koniec Żelaznych Gór. Zbudowany z łupków metamorficznych, w których występowły małe złoża rud żelaza, eksploatowane już w XV wieku. Na północnym zboczu Krzyżowej, pod samym szczytem znajduje się stare wyrobisko kamieniołomu wapieni dolomitycznych. KAPLICA ŚWIĘTEGO KRZYŻA z XVIII wieku. Założona na prostokącie z wydzielonym prezbiterium, zakończonym półkoliście. Nakryta dwuspadowym dachem z sygnaturką. Elewacje dzielone i akcentowane płaskimi pilastrami. Fronton zwieńczony szczytem z wolutowymi spływami. Wnętrze zachowało kamienne...
Krakowskie impresje licealistów
alter2.jpg
Zaczęło się o trzeciej nad ranem. Spośród ciemności i mgły poczęły wyłaniać się niepewnie idące istoty z wielkimi bagażami w ręku i ogromnymi plecakami na swych barkach. Ich zaspane oczy miały ujrzeć -o godzinie czwartej !-swój wehikuł czasu, który miał przenieść ich do Krakowa minionych wieków oraz obozu zagłady sprzed ponad siedemdziesięciu lat... Okazało się jednak, iż sam wehikuł czasu nie istnieje, a latorośle- owoce miłości swych rodziców - musiały skorzystać z bardziej plebejskiego sposobu komunikacji, jakim jest podróż szarym polskim Jelczem. Po sześciu godzinach trudnej podróży (...
Ciąg dalszy książki i spotkania promocyjnego
„Korzenie” zostały pomyślane jako początek zainteresowania się ważnym fragmentem historii Ziemi Kłodzkiej, czyli powstaniem, rozwojem i działalnością pierwszej „Solidarności” tutaj, u nas, w wielu miejscowościach Kłodzczyzny. Stąd wywiady z osobami, które mieszkają na całym terenie naszej małej ojczyzny. Przeprowadzenie projektu to także zrealizowanie zamiaru redaktorów Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego, żeby z wydawnictwa mogli i chcieli korzystać uczniowie i nauczyciele, dla których te wydarzenia to ważny element dochodzenia do demokracji. Udało się pomysł zrealizować i oto mamy materiał...
Dzień Niepodległości
Raz w roku, obok innych świąt państwowych, ten dzień dla Polaków jest najważniejszy. Otóż po długiej niewoli, braku państwa, zniewolenia narodu przez obcych, nastała, czy też wybuchła, niepodległość independent (Independence Day). Nie ma nic ważniejszego w życiu narodu, państwa jak tworzyć politykę wewnętrzną i zewnętrzną zgodnie z racją stanu. Tego niestety nam Polakom zabrakło! Narzucono nam kajdany niewoli, zaprzaństwa, a nawet zmuszono do kolaboracji w imię interesów obcych. Ten stan rzeczy zmienił świadomość Polaków, a także ich hartował w kierunku działalności niepodległościowej,aby...
Kościoły i kaplice Ziemi Kłodzkiej - Nowa Pławnica
pławnica.jpg
Część Pławnicy w gminie i rejonie Bystrzycy Kłodzkiej. Mała osada rolnicza. W 1745 roku w okolicy rozegrała się bitwa, w której wojska pruskie pokonały oddziały austriackie dowodzone przez gen. hr. von Wallissa. KAPLICA pw. MATKI KOŚCIOŁA, w statnim czasie odnowiona. Msza święta odprawiana jest tylko raz w roku w drugi dzień Zielonych Świąt, w poniedziałek, o uzgodnionej godzinie.
Kościoły i kaplice Ziemi Kłodzkiej - Polanica Zdrój
sercanów.jpg
Kościół parafialny pw. Chrystusa Króla /kaplica przy Klasztorze Zgromadzenia Ojców Najświętszych Serc Jezusa i Maryji/. Dawny zajazd z XIX wieku, w 1927 roku przebudowany na dom misyjny “Christus Rex”. Całość została przebudowana. Posiada cechy architektoniczne barokowo-klasycystyczne. W 1977 roku część budynków przebudowano na kaplicę, która obecnie służy jako kościół parafialny. Mieści się tutaj Muzeum Misyjne. Msza święta w niedzielę o godz. 9.00, 11.00 i 17.00 latem; 16.00 zimą.
Szlak Solidarności
W Starostwie Powiatowym 16 października br. odbyła się konferencja inaugurująca Szlak Kurierów Solidarności w Górach Złotych. Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, a partnerem w jego realizacji było Starostwo Powiatowe w Kłodzku. W uroczystości wzięli udział polscy i czescy kurierzy oraz inne osoby związane z opozycją demokratyczną, m.in. Zdzisław Dumański, Miroslav Odloźil, Jarosław Broda i Warcisław Martynowski. Gości, w imieniu Starosty kłodzkiego, powitał Maciej Awiżeń. Projekt pod nazwą Szlak Kurierów Solidarności w Górach Złotych został...
Pamiętamy...
sybir2.jpg
Już po raz szósty w Szymbarku na Pomorzu w ramach Światowego Dnia Sybiraka odbyło się spotkanie świadków sowieckiej represji z okresu II wojny światowej. Inicjatywa ta zrodziła się z pomysłu pana Daniela Czapiewskiego - znanego krzewiciela polskości i patriotyzmu. Jak co roku w to szczególne miejsce zjechało mnóstwo osób, które przeżyły koszmar tamtych dni oraz członkowie ich rodzin i przedstawiciele władz. W tegorocznych obchodach uczestniczył również wójt Gminy Nowa Ruda Sławomir Karwowski i radni gminni Krystyna Żółkowska - Sonnak oraz Bogdan Tarapacki. Nasi przedstawiciele przekazali...
Kościoły i kaplice Ziemi Kłodzkiej - Polanica Zdrój
polanica.jpg
Kaplica św. Antoniego zbudowana jako barokowa w pierwszej połowie XVIII wieku. Obszerne wnętrze, z wielobocznie zamkniętą absydą nakryte jest dwuspadowym dachem z sygnaturką. Posiada skromne wyposażenie.
Czcimy błogosławionego
Uroczystości niedzielne w Kudowie poprzedziła w czasie renowacja kaplicy przy kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kątach Bystrzyckich i poświęcenie jej księdzu Gerhardowi Hirschfelderowi. Odnowiono ją dzięki wielu sponsorom – pamiątkowe tabliczki z ich nazwiskami umieszczono wewnątrz na ścianach oraz dzięki wspólnej pracy mieszkańców Kątów i ich licznych znajomych. Projektem wystroju i jego realizacją zajął się prof. Jacek Rybczyński. Jest się więc gdzie zamyślić nad odwagą, miłością i poświęceniem męczennika z naszej małej ojczyzny.
Sto lat harcerstwa
harcerstwo.jpg
Kiedy powstało harcerstwo? W tym czasie szczególnie często zadajemy sobie to pytanie - czy jest to moment zwołania pierwszej zbiórki, uszycia pierwszego munduru, a może chwila wydania pierwszego dokumentu? Takie pytania zadawaliśmy sobie w czasie Zlotu Drużyn Hufca Kłodzko w 100-lecie harcerstwa, który odbył się w dniach 1-3 października 2010 roku. Odpowiedzi na nie szukaliśmy zarówno na wystawie pamiątek harcerskich, którą przygotowali harcerze w Muzeum Ziemi Kłodzkiej, jak i w czasie uroczystego ogniska w piątkowy wieczór. Sobota upłynęła na aktywnym poznawaniu historii ZHP. Zuchy dzielnie...
Karuzeli samorządowej w Szczytnej obrót 5 - ostatni
Każdy kiedyś na karuzeli jechał. Wiadomo, aby ruszyła, potrzebni są ci, co na krzesełkach i ten, który ją uruchamia. Niektórym po takiej przygodzie jest niedobrze, inni szybko przyzwyczajają się do tego zawrotu głowy i chcieliby jeszcze i jeszcze... RADNI. Kandydatów było wielu. Wybrano 15 osób. Rozpiętość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów wahała sie od 316 do 81. Najstarszy radny miał lat 66, najmłodszy 27; średnia wieku wynosiła 47 lat. Wtedy. Teraz wszyscy są o 4 lata starsi, a więc i bardziej doświadczeni. Zarówno w pracy jak i w robieniu dobrego wrażenia. Tak to już jest z...
Kościoły i kaplice Ziemi Kłodzkiej - Polanica Zdrój
oliwa.jpg
Miasto uzdrowiskowe leżące na granicy Gór Stołowych i Bystrzyckich oraz Kotliny Kłodzkiej. Polanica Zdrój nie posiada większych zakładów przemysłowych, ale jest tu największa w kraju rozlewnia wód mineralnych oraz bardzo znana Huta Szkła Artystycznego. Polanica Zdrój jest też popularnym wczasowiskiem i miejscowością turystyczną. Przez Polanicę Zdrój przepływa rzeka Bystrzyca Dusznicka biorąca swój początek w Górach Orlickich. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP wzniesiony w 1910 roku jako neobarokowy. Stoi obok dawnego dworu jezuitów. Jednonawowy, jednowieżowy z bogato dekorowanymi...
Ten styl
Tytuł prawie jak z tekstu o nowych trendach w modzie, języku czy innych dziedzinach życia społecznego. Nie o to jednak chodzi. Od kilku tygodni nieco więcej i częściej słyszymy o księdzu Gerhardzie Hirschfelderze. A to o zakończeniu procesu beatyfikacyjnego 19 września w Mü-nster. A to „Ziemia Kłodzka” w całości poświęcona błogosławionemu, a to uroczystości w kłodzkim kościele jezuitów, odsłonięcie tablic pamiątkowych, czy wreszcie ukazanie się biografii księdza z Kłodzka, Czermnej i Bystrzycy autorstwa Zdzisława Szczepaniaka. W homilii wygłoszonej w niedzielę 10 października w czasie...
Kościoły i kaplice Ziemi Kłodzkiej - Bystrzyca Kł.
Kościół Poewangelicki Bystrzyca Kł.jpg
Kościół poewangelicki / obecnie Muzeum Numizmatyczne / przy Małym Rynku - wzniesiony w latach 1821-22, odbudowany po pożarze po 1823 roku. Salowy, z półkolistą absydą wystającą poza linię dawnych murów obronnych, o skromnej elewacji zakończonej trójkątnym szczytem. Z drugiej strony kościoła wysoka Wieża Rycerska, służąca od 1843 roku jako dzwonnica kościelna połączona z nim furtą. W latach 1960-64 cały zespół adoptowano na potrzeby muzeum.
40 lat minęło
Ech
Wspólne zdjęcie przed szkołą.jpg
W dniach 24-26 września 2010 r. na jubileuszowym zjeździe spotkali się uczniowie i absolwenci kłodzkiego Technikum Przemysłowo-Pedagogicznego rocznika 1966-1970. W czerwcu br. minęło właśnie 40 lat od ukończenia nauki w szkole przy ul. Bohaterów Getta 6 (obecnie ZSP nr 1). Na uroczyste spotkanie do szkoły przybyło 20 absolwentów z osobami towarzyszącymi oraz zaproszeni profesorowie z wychowawcą klasy Mieczysławem Występskim na czele: Maria Mikuś, Władysław Zakrzewski, Stanisław Śmiechowicz, Andrzej Mihułka. W czasie uroczystej lekcji były radosne wspomnienia z czasów szkolnych, łzy i...
Kościoły i kaplice Ziemi Kłodzkiej - Bystrzyca Kłodzka
Kaplica Św. Ksawerego Bystrzyca Kł.jpg
Kaplica św. Franciszka Ksawerego przy ul. Kłodzkiej nad Nysą Kłodzką. Barokowa, wzniesiona na rzucie kwadratu, nakryta kopułą schowaną pod czterospadowym daszkiem o dzwonowanym kształcie. Zbudowano ją w 1681 roku jako wotum po zarazie.
Kartki z historii Polanicy-Zdroju. Rocznice przypadające w 2010 r.
2005 5 lat temu 30 kwietnia – inauguracja Festiwalu Sztuki „Zdroje Kultury” 15 września – uruchomienie Specjalistycznego Centrum Medycznego 2000 10 lat temu 1 kwietnia – utworzenie Miejskiego Centrum Kultury 30 września – uroczyste otwarcie wystawy TMP – „Oni byli tu pierwsi” 15-17 grudnia – pierwszy Przegląd Spółdzielczych Zespołów Artystycznych „Tęcza Polska” 1995 15 lat temu 3 kwietnia – oddanie do użytku nowego obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 14 maja – podpisanie umowy o partnerstwie z miastem Telgte 15 września – uruchomienie Specjalistycznego Centrum Medycznego...
Nie tylko Hirschfelder
Ks. Gerhard Hirschfelder (1907–1942), który był wikarym w Czermnej i Bystrzycy Kłodzkiej i zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau, został uznany przez papieża Benedykta XVI za błogosławionego. Uroczystości beatyfikacyjne odbyły się 19 wrześniu br. w Münster, a 10 października odbędą się w Kudowie-Czermnej. Inną postacią, która krytykowała zbrodniczy system, a związaną z Ziemią Kłodzką, lecz o wiele mniej znaną, jest werbista, o. Franz Filla, który jeszcze w 1935 r. skrytykował na lekcji religii wymierzone przeciw Żydom ustawy norymberskie, w następstwie czego musiał karnie opuścić zakon i...
Kościoły i kaplice Ziemi Kłodzkiej - Bystrzyca Kł.
Kościół Św. Floriana Bystrzyca Kł.jpg
Kościół pomocniczy św. Floriana z lat 1724-25. Wzniesiony na rzucie prostokąta z wydzielonym, półkoliście zakończonym prezbiterium. Przy nim późniejsza zakrystia. Zachował skromny szczyt, zmieniony w stosunku do pierwotnego, podobnie jak elewacja frontowa. Wewnątrz stosunkowo bogaty wystrój, między innymi drewniany, polichromowany ołtarz barokowo-klasycystyczny z figurami przypisywanymi I.Klahrowi, a także obraz olejny – wszystkie elementy wystroju z XVIII wieku. Na sklepieniu fresk przedstawiający pożar miasta (i jego wygląd na początku XVIII wieku). Przy kościele stoi barokowa figura Matki...
200-lecie kolumny maryjnej w kolonii Wolany
200-lecie kapliczki.jpg
W dniach od 9 do 15 sierpnia br. gościli w Polanicy dawni polaniczanie, mieszkający dziś daleko od swojej rodzimej miejscowości. Wśród nich byli tacy ludzie jak Georg Wenzel - kronikarz dawnej i obecnej Polanicy, Eberhard Scholz – syn ostatniego ewangelickiego pastora – z którymi w bibliotece miejskiej odbyło się spotkanie. Był także Wolfgang Thaller – syn właściciela d. delikatesów na deptaku, Friedrich Goebel, którego ojciec zbudował przed wojną niemal pół Polanicy, Georg Pietsch – potomek rodziny Pietschów, która zbudowała i przez kilka pokoleń zarządzała dawnym młynem przy ul....
To ból naszej pamięci - Makarycha
Samo to słowo, także po dziesięcioleciach, u wielu z tych, którym dane było tam przebywać, wywołuje łzy i cierpienie. Spróbujemy i my przedstawić to, co działo się tu w marcu i kwietniu 1930 roku. W ciągu czterech, czy sześciu tygodni, jakie przewidziano na przygotowanie do przyjęcia tu pierwszych przesiedleńców, zbudowanie nowych domów i to jeszcze dla tak licznej grupy, było po prostu niemożliwe. Budowano baraki. Bardziej były podobne do gigantycznych szałasów, długich na sześćdziesiąt metrów. „Budowano” z żerdzi, ustawianych wprost na śniegu, ich końce wiązano powrozami. W biegu narzucano...
Kościoły i kaplice Ziemi Kłodzkiej - Bystrzyca Kłodzka
Kościół Św. Michała Archanioła Bystrzyca Kł.jpg
Miasto nad Nysą Kłodzką. Bystrzyca Kłodzka zachowała pierwotny układ urbanistyczny należący do najciekawszych na Śląsku. Wynika on z ukształtowania terenu oraz faktu, iż miasto lokowano na “surowym kamieniu”, a więc od razu uzyskało ostateczne rozplanowanie. Miasto zajmuje spłaszczenie na ostrodze stromo opadającej ku zakolu Nysy Kłodzkiej, u jej spływu z Bystrzycą. Kształt miasta zbliżony był do zniekształconego owalu. Ze względu na usytuowanie na wysokim brzegu zabudowa miasta ukształtowała się tarasowo, tworząc niepowtarzalną panoramę, a wiele uliczek i zaułków łączących okolice rynku z...
To ból naszej pamięci
Trudno oceniać te czy inne zdarzenia z naszej wspólnej historii. I zwłaszcza te, które miały miejsce w niedawno minionym XX wieku, te, które żywe trwają w czyjejś pamięci i których wspomnienia wywołują ból i łzy. Być może nasz potomek-historyk z perspektywy swoich lat będzie oceniać bardziej trzeźwo: jaki był dwudziesty wiek? Według dat, jak do szufladek, rozkładać będzie sprawy, decyzje, zdarzenia, dokumenty, uczynki bohaterów i antybohaterów. Jeśli tylko uda mu się tak wszystko poukładać… Obecnie można z pewnością powiedzieć jedno: naszym współmieszkańcom, a także tym Polakom, Niemcom,...