Niektórzy z nas mieli okazję przeczytać, a nawet zastosować we własnej praktyce sugestie zawarte w "Ćwiczeniach stylistycznych" Raymonda Queneau, wydanych w roku 2005, w tłumaczeniu Jana Gondowicza. Książce, która znakomicie inspiruje, pozwala na dystans do naszych językowych przyzwyczajeń, naszego samozadowolenia, a także nieznośnych, ale akceptowalnych kalek. Nie mówiąc już o okropnym pustosłowiu.

1 października koncert w Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Turystyki - godz. 19.00.

Literatura, a w szczególności poezja ulegają (rzadko nie) pokusie zaangażowania. W bieżące sprawy, problemy i tematy. Czy to dobrze? Jak to wpływa na nasz czytelniczy odbiór? Czy to jeszcze literatura, czy już publicystyka? Sporo pytań. Pytań, na które, między innymi, próbowali odpowiadać uczestnicy "Stacji 21", czyli festiwalu organizowanego przez Artura Bursztę i jego zespół w strońskim CETiK-u i w kilku miejscach wokół miasta.

Wystawa „Historyczne banknoty pozyskane do zbiorów Muzeum Papiernictwa” prezentuje wybrane nowo zakupione banknoty z kolekcji Czesława Miłczaka, prywatnego kolekcjonera. W jej skład wchodzą banknoty wprowadzone do obiegu w okresie I wojny światowej przez niemieckie władze Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, banknoty markowe i złotowe II Rzeczypospolitej oraz banknoty drukowane podczas II wojny światowej na obszarze Generalnej Guberni przez hitlerowskiego okupanta.

Polecamy najnowsze wydanie Gazety Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej - BRAMA. Dziś wkładka medyczna. Liczne zapowiedzi imprez kulturalnych - m.in. Festiwal Filmów Górskich, koncerty w ramach DFM. Barwne relacje z wydarzeń sierpniowych, m.in. Agrofeta w Szczytnej, Jarmark Stołowogórski w Radkowie, podniesienie kościoła w Kłodzku do godności kolegiaty.