W numerze 7 (lipcowym) BRAMY przeczytamy m.in. nt. nagrody dla Stronia Śląskiego, sportowego podsumowania roku szkolnego 2017/18, badań i pomiarów twierdzy, o kolejnych MILIONACH dla Kłodzka... Znajdziemy tu też zapowiedzi interesujących imprez kulturalnych planowanych w tym miesiącu: w Kłodzku, Nowej Rudzie, Polanicy Zdroju, Lądku Zdroju, Radkowie...

Najnowsza książka o dziejach naszego regionu, wydana przez Oficynę Wydawniczą BRAMA, autorstwa Krystyny Oniszczuk-Awiżeń. Tym razem przenosimy się w czasy przełomu XVIII/XIX wieku. Poznajemy biografię i twórczość największego historyka Ziemi Kłodzkiej - Josepha Köglera oraz czasy w których żył. Joseph Kögler urodził się w Lewinie Kłodzkim, był księdzem w Dusznikach Zdroju, Krosnowicach i proboszcze w Ołdrzychowicach Kłodzkich, gdzie umarł i został pochowany. Warto sięgnąć po tę pozycję, bogato ilustrowaną w widoki miejscowości dawnego hrabstwa kłodzkiego.