Gdy historia spotyka się z teraźniejszością

Autor: 
Danuta Chmielarz
Nowy1.jpg
nowy2.jpg

Na ostatnie spotkanie w siedzibie Bractwa Rycerskiego przybyło sporo osób, bo i bohaterowie spotkania znani są już jako osoby niepospolite.
Pierwszą z nich była Krystyna Oniszczuk-Awiżeń, historyk, muzealnik, kustosz Muzeum Ziemi Kłodzkiej, redaktor Oficyny Wydawniczej „Brama”, autorka książki „O dawnym hrabstwie kłodzkim i zasłużonym historyku Josephie Kögle-rze”, która, jak sama mówi, pasjonuje się odkrywaniem nie do końca zbadanymi faktami z przeszłych lat, ludźmi, którzy z tymi faktami byli związani i których działalność miała istotne znaczenie w czasach, w których żyli. Zgłębianie wiedzy historycznej, a potem przekazywanie jej w książkach i na spotkaniach autorskich opanowała do perfekcji, chociaż podobno wciąż ma tremę.
Joseph Kögler, nazywany ojcem nowoczesnej historiografii kłodzkiej,żył na przełomie 18 i 19 wieku, związany był z Lewinem Kłodzkim i Ołdrzychowicami Kłodzkimi, z jego bogatej spuścizny chętnie korzystają współcześni historycy; przybliża ją także wspomniana już książka, z której można się dowiedzieć wielu ciekawych informacji na temat czasów, w których żył jej bohater. A ponieważ jest to także historia obecnych mieszkańców Ziemi Kłodzkiej, warto po to opracowanie sięgnąć.
W spotkaniu uczestniczyła Honorowa Obywatelka Szczytnej, Maria Tatus, która także jest autorką książki o Szczytnej i jej przedwojennych mieszkańcach. Pani Maria odwiedza swoją pierwszą ojczyznę, Ziemię Kłodzką, kiedy tylko pozwala jej na to zdrowie, jest szczęśliwa, że ma tutaj przyjaciół i że stosunki między dawnymi i obecnymi mieszkańcami Szczytnej są takie…bezpośrednie i sympatyczne. Nie zawsze przecież tak było. Obecnie obie strony wspominają dawne czasy, osoby, z którymi się zetknęły, wspólnie oglądają stare fotografie. Najczęściej na takich spotkaniach obie strony wymieniają się upominkami, mającymi dla nich sentymentalno – historyczne znaczenie.
Dodatkową atrakcją tej imprezy była wystawa fotografii przedstawiających zabytki związane ze Szczytną i jej okolicą.

Wydania: