Historia

Kościoły i kaplice Ziemi Kłodzkiej - Ludwikowice Kłodzkie
ludwikowice.jpg
Bardzo duża wieś łańcuchowa ciągnąca się na długości około 3,3 km wzdłuż Włodzicy. Okoliczne wzniesienia zbudowane są z utworów czerwonego spągowca, głównie piaskowców, zlepieńców i łupków, w których występują pokłady węgla kamiennego, które były eksploatowane. Na dzień dzisiejszy nie ma tu przemysłu jaki był jeszcze w latach osiemdziesiątych i dziewiędziesiątych ub. stulecia. POEWANGELICKI KOŚCIÓŁ BŁOGOSŁAWIEŃSTWA z około 1930 r. Prostokoątna nawa z wydzielonym prezbiterium i widoczną absydą. Od frontu masywna, niska wieża kwadratowa zwieńczona ostrosłupowym hełmem. Flankują ją dwie...
Kościoły i kaplice Ziemi Kłodzkiej - Sośnina
IMG_3497-sośnina.jpg
Kilkuwierzchołkowe wzniesienie 455, 459 i 451 m na zach. krańcu Wzgórz Rogówki w Kotlinie Kłodzkiej. Ciągnie się grzbietem o zróżnicowanej linii pomiędzy Żelaznem i Ołdrzychowicami Kł. w zakolu Białej Lądeckiej. Ku pn. i pn.-wsch. opada znacznie łagodniej w stronę Marcinowa. Wzniesienie całkowicie porośnięte lasem świerkowym z dodatkiem gatunków liściastych. Na pd-zach. zboczu założono duże sady. KAPLICZKA domkowa drewniana znajdująca się na najwyższym wzniesienu, na dzień dzisiejszy jest częściowo odnowiona. Dach z blachy falistej stalowej położony niedawno zabezpiecza obiekt. Drzwi...
Kościoły i kaplice Ziemi Kłodzkiej - Borowina
borowina.jpg
Mała wioska leżąca na wysokości około 530 m przy szosie krajowej Nr 8 i międzynarodowej E-67, na wzniesieniu między Polanicą Górną a Szczytną. Otoczenie stanowia lasy świerkowe i świerkowo-sosnowe z domieszką innych gatunków lisciastych. Jedynie od zachodu w kierunku Szczytnej ciągną się użytki rolne. W pobliżu Borowiny do szosy dochodzi Praski Trakt. Borowina powstała prawdopodobnie w końcu XVIII wieku jako osada leśna. KAPLICA MARYJNA położona jest w lesie bukowym w pobliżu Praskiego Traktu. Zarówno kiedyś jak i dzisiaj jej lokalizację wyznacza skrzyżowanie starych dróg tzn. Drogi Armatniej...
Kościoły i kaplice Ziemi Kłodzkiej - Marcinów
marcinów-oliwa.jpg
Niewielka wieś pod Wzgórzami Rogówki. Ciągnie się na długości około 2 kilometrów. Leży między Kłodzkiem a Żelaznem. Marcinów jest wsią typowo rolniczą. We wsi znajduje się popularne na dziś Gospodarstwo Agroturystyczne - Bar nad stawami, skąd przepiękna panorama na Góry Stolowe. KAPLICA barokowo-klasycystyczna z XVIII-XIX wieku, domkowa, na rzucie kwadratu, nakryta namiotowym daszkiem, zwieńczona krzyżykiem. Naroża akcentowane mocno występującymi pilastrami ze sprymitywizowanymi głowicami. Portal o wykroju koszowym, w opasce z kluczem. Nad nim trójkątny tympanon ze sterczynami, zwieńczony...
Kościoły i kaplice Ziemi Kłodzkiej - Marcinów
marcinów.jpg
Niewielka wieś pod Wzgórzami Rogówki. Ciągnie się na długości około 2 kilometrów. Leży między Kłodzkiem a Żelaznem. Marcinów jest wsią czysto rolniczą. We wsi znajduje się popularne na dziś Gospodarstwo Agroturystyczne - Bar nad stawami, skąd przepiękna panorama na Góry Stołowe. KAPLICA pw. Matki Bożej Częstochowskiej – Parafia Żelazno. Wybudowana przez mieszkańców Marcinowa i parafian z Żelazna. Inicjatorem budowy był ówczesny proboszcz z Żelazna śp. ks. kanonik Czesław Lepak, o czym świadczy tablica pamiątkowa na elewacji kaplicy. Treść napisu na tablicy: Zatroskanie o parafian...
Kościoły i kaplice Ziemi Kłodzkiej - Szalejów Górny
szalejów.jpg
Duża wieś łańcuchowa i rolnicza. Przez Szalejów Górny przebiega ruchliwa szosa Nr 8 (krajowa) i E 67 (międzynarodowa). Spora część mieszkańców pracuje w Kłodzku i Polanicy Zdroju. Wieś jest ładnie położona, z okolic roztaczają się rozległe panoramy. Historia Szalejowa Górnego w części pokrywa się z dziejami Szalejowa Dolnego. Wieś powstała przy starym trakcie handlowym łączącym Czechy ze Śląskiem. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY pw. św. Jerzego – pierwotny drewniany, zbudowany około 1269 r. Obecny gotycki powstał w drugiej połowie XIV w. jako założenie obronne na wzgórzu w centrum wsi. Został przebudowany...
Rozkopana ulica Okrzei... w Bystrzycy Kłodzkiej
okrzei.jpg
Prawie tak, jak dziś – zdjęta nawierzchnia, robotnicy pracują. Choć nie, przystanęli, obrócili się twarzą do fotografa. Musieli wcześniej widzieć, jak przygotowuje się on do zdjęcia – wybiera miejsce, rozstawia statyw, mierzy światło. A może zdjęcie zrobione zostało z ręki, mieszkowym aparatem, nie na płycie szklanej, lecz na 60 milimetrowej kliszy? Zdjęcie nie powstało „w biegu”, z pobliskiej kuźni wyszli pracownicy i sam mistrz Paul Wolf (stoi z lewej w skórzanym fartuchu; obok w garniturze – jego syn Erich Wolf). Stoją u wejścia do kuźni, nad bramą widoczny znak – końska głowa, a poniżej...
Kościoły i kaplice Ziemi Kłodzkiej - Ławica
awica.jpg
Bardzo malowniczo położona wieś na granicy Kotliny Kłodzkiej i Gór Bardzkich. Jej zabudowania ciągną się luźnym łańcuchem wzdłuż krawędzi bardzo wysokiej, urwistej terasy na prawym brzegu Nysy Kłodzkiej. Należy do starych wsi związanych z osadnictwem w rejonie Kłodzka. W dole wsi /od strony Kłodzka/ znajduje się zespół dworski z XIX wieku. Nad Nysą Kłodzką stoi hydrolelektrownia przepływowa stanowiąca zabytek techniki. KAPLICA barokowa św. Trójcy z XVIII w., murowana, domkowa, ze skromnym frontonem zwieńczonym łukiem. Msza święta odpustowa odprawiana jest w pierwszą niedzielę po Zielonych...
Kościoły i kaplice Ziemi Kłodzkiej - Łączna
czna.jpg
Wieś łańcuchowa. Ciągnie się w Obniżeniu Łącznej pomiędzy Garbem Golińca a Górami Bardzkimi. Łączna powstała około połowy XIV wieku jako wieś królewska. Obecnie jest wsią rolniczą. Mieszkańcy pracują w przemyśle Kłodzka i Nowej Rudy. Łączna posiada znaczne walory krajobrazowe. Przez wieś prowadzi lokalna, widokowa szosa łącząca Bierkowice z Wojborzem. KAPLICA pw. św. Anny – barokowa, stoi na stoku w po-bliżu centrum. Murowana, domkowa z XVIII wieku. Skromne założenie z trójkątnym szczytem od frontu i sygnaturką na dwuspadowym dachu. Wieś należy do kościoła parafialnego pw. św. Jerzego w...
Kościoły i kaplice Ziemi Kłodzkiej - Kamienna
kamienna.jpg
Mała wieś leżąca na granicy Krowiarek i Wysoczyzny Idzikowa. Dolinę zajmują użytki rolne, głównie pastwiska, a na wzniesieniach rosną lasy regla dolnego. Na południe od Kamiennej, w kierunku Idzikowa znajduje się pomnik przyrody - Pasterskie Skały. Okolice wsi są malownicze. KOŚCIÓŁ FILIALNY pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa /Parafia w Idzikowie/późnobarokowo-klasycystyczny z 1792 r., przebudowany w 1822 r. Salowy, z półkolistym prezbiterium, nakryty dwuspadowym dachem z sygnaturką zwieńczoną ostrosłupowym hełmem. Wewnątrz dość bogate wyposażenie, m.in. barokowy, drewniany polichromowany...
Góra Oliwna w Bolesławowie
Kasia Białek
oliwna.jpg
Przedstawienie rzeźbiarskie nawiązuje do sceny biblijnej modlitwy w Ogrójcu: “Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie»! Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi,...
Kościoły i kaplice Ziemi Kłodzkiej - Igliczna
igliczna.jpg
Igliczna, szczyt w Masywie Śnieżnika, od dawna cel wycieczek, a szczególnie pielgrzymek. Około 1750 r. na drzewie umieszczono figurkę Matki Bożej Śnieżnej przyniesioną przez wójta Wilkanowa - Veita z Maria Zell (Austria). Po złamaniu drzewa przez wichurę figurkę przeniesiono do małej kapliczki drewnianej. Dopiero w 1781 r., 63 m poniżej szczytu, na wys. 782 m, zaczęto na spłaszczeniu grzbietu wznosić sanktuarium maryjne. W 1821 r. zbudowano Drogę Krzyżową od kościoła na szczyt. Obok kościoła, obecnie prywatne schronisko (dawniej PTTK), prowadzone przez wspaniałych gospodarzy panią Agnieszkę i...
Znaki i inskrypcje w kaplicy św. Floriana
kobryń1.jpg
W sierpniu tego roku dokonaliśmy oględzin więźby, pod kątem planowanego zawieszenia dzwonu. Dobrą ku temu okazją był remont dachu kaplicy. Poniżej kilka naszych obserwacji. W stosunkowo małym obiekcie, o małej liczbie wiązarów, jakim jest kaplica św. Floriana możemy znaleźć kilka systemów znakowania elementów konstrukcji dachu. I tak, złącza pomiędzy krokwiami i jętkami po jednej stronie znakowane są cyframi rzymskimi (nie użyto IIII zamiast IV, co było często praktykowane, natomiast cyfrę VI odróżnia pionowa kreska biegnąca przez literę V), po drugiej stronie występuje znakowanie kreską i...
Czcimy pamięć ofiar katastrofy górniczej
górnicy.jpg
W sobotę 06 listopada br. w Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy zorganizowanej w związku z 80-tą rocznicą wydarzeń jakie miały miejsce w 1930 r. w kopalni „Wacław”, połączone z uroczystościami zaduszkowymi na jugowskim cmentarzu przy kaplicy – pomniku upamiętniającym ofiary górniczej katastrofy. 9 lipca 1930 roku w jugowskim szybie „Kurt” kopalni „Wacław” doszło do wyrzutu gazu (CO2) i skał. W jednej z największych katastrof górniczych XX wieku w Europie zginęło 151 górników. Wypadek ten upamiętnia kapliczka-pomnik Hausdorfer Bergmannskreuz wykonana wg...
Jeszcze raz o szpitalu powiatowym w Kłodzku
Szpital Powiatowy w Kłodzku świętuje w tym roku 65. rocznicę swojego istnienia w wolnej Ojczyźnie po II wojnie światowej. Jak ważne było to wydarzenie dla społeczności miasta Kłodzka i Ziemi Kłodzkiej wiele już mówiono, wiele wspominano. W naszej kłodzkiej prasie regionalnej pojawiły się ostatnimi tygodniami artykuły moich kolegów, w których opisują swoją pracę w tej placówce służby zdrowia, prace i osiągnięcia. Wspominają koleżanki i kolegów innych specjalności, choć niektórzy nie wszystkich. Pracuję w kłodzkiej służbie zdrowia i oczywiście szpitalu od 1 października 1964 roku. Wielki to...
Kościoły i kaplice Ziemi Kłodzkiej - Boguszyn
oliwa.jpg
Duża, rozczłonkowana wieś na granicy Kotliny Kłodzkiej i Gór Bardzkich. Składa się z kilku części. Najwyżej położona część ma charakter rozproszonej osady, położonej bardzo malowniczo na odsłoniętym grzbiecie (już na obszarze Gór Bardzkich), z którego roztaczają się piękne, rozległe widoki na Kłodzko i prawie całą Ziemię Kłodzką, z otaczającymi ją pasmami górskimi. Na terenie dolnej części Boguszyna (kaplica w Skibie) zachowało się grodzisko średniowieczne z XIII w. Było ono kilkakrotnie badane po 1960 r. KAPLICA barokowa św. Krzyża z 1732 roku, centralna, nakryta kopułą z latarnią. Zachowała...
Kościoły i kaplice Ziemi Kłodzkiej - Krzyżowa
krzyżowa.jpg
KRZYŻOWA – szczyt 508 m w Krowiarkach stanowiący zachodni koniec Żelaznych Gór. Zbudowany z łupków metamorficznych, w których występowły małe złoża rud żelaza, eksploatowane już w XV wieku. Na północnym zboczu Krzyżowej, pod samym szczytem znajduje się stare wyrobisko kamieniołomu wapieni dolomitycznych. KAPLICA ŚWIĘTEGO KRZYŻA z XVIII wieku. Założona na prostokącie z wydzielonym prezbiterium, zakończonym półkoliście. Nakryta dwuspadowym dachem z sygnaturką. Elewacje dzielone i akcentowane płaskimi pilastrami. Fronton zwieńczony szczytem z wolutowymi spływami. Wnętrze zachowało kamienne...
Krakowskie impresje licealistów
alter2.jpg
Zaczęło się o trzeciej nad ranem. Spośród ciemności i mgły poczęły wyłaniać się niepewnie idące istoty z wielkimi bagażami w ręku i ogromnymi plecakami na swych barkach. Ich zaspane oczy miały ujrzeć -o godzinie czwartej !-swój wehikuł czasu, który miał przenieść ich do Krakowa minionych wieków oraz obozu zagłady sprzed ponad siedemdziesięciu lat... Okazało się jednak, iż sam wehikuł czasu nie istnieje, a latorośle- owoce miłości swych rodziców - musiały skorzystać z bardziej plebejskiego sposobu komunikacji, jakim jest podróż szarym polskim Jelczem. Po sześciu godzinach trudnej podróży (...
Ciąg dalszy książki i spotkania promocyjnego
„Korzenie” zostały pomyślane jako początek zainteresowania się ważnym fragmentem historii Ziemi Kłodzkiej, czyli powstaniem, rozwojem i działalnością pierwszej „Solidarności” tutaj, u nas, w wielu miejscowościach Kłodzczyzny. Stąd wywiady z osobami, które mieszkają na całym terenie naszej małej ojczyzny. Przeprowadzenie projektu to także zrealizowanie zamiaru redaktorów Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego, żeby z wydawnictwa mogli i chcieli korzystać uczniowie i nauczyciele, dla których te wydarzenia to ważny element dochodzenia do demokracji. Udało się pomysł zrealizować i oto mamy materiał...
Dzień Niepodległości
Raz w roku, obok innych świąt państwowych, ten dzień dla Polaków jest najważniejszy. Otóż po długiej niewoli, braku państwa, zniewolenia narodu przez obcych, nastała, czy też wybuchła, niepodległość independent (Independence Day). Nie ma nic ważniejszego w życiu narodu, państwa jak tworzyć politykę wewnętrzną i zewnętrzną zgodnie z racją stanu. Tego niestety nam Polakom zabrakło! Narzucono nam kajdany niewoli, zaprzaństwa, a nawet zmuszono do kolaboracji w imię interesów obcych. Ten stan rzeczy zmienił świadomość Polaków, a także ich hartował w kierunku działalności niepodległościowej,aby...
Kościoły i kaplice Ziemi Kłodzkiej - Nowa Pławnica
pławnica.jpg
Część Pławnicy w gminie i rejonie Bystrzycy Kłodzkiej. Mała osada rolnicza. W 1745 roku w okolicy rozegrała się bitwa, w której wojska pruskie pokonały oddziały austriackie dowodzone przez gen. hr. von Wallissa. KAPLICA pw. MATKI KOŚCIOŁA, w statnim czasie odnowiona. Msza święta odprawiana jest tylko raz w roku w drugi dzień Zielonych Świąt, w poniedziałek, o uzgodnionej godzinie.
Kościoły i kaplice Ziemi Kłodzkiej - Polanica Zdrój
sercanów.jpg
Kościół parafialny pw. Chrystusa Króla /kaplica przy Klasztorze Zgromadzenia Ojców Najświętszych Serc Jezusa i Maryji/. Dawny zajazd z XIX wieku, w 1927 roku przebudowany na dom misyjny “Christus Rex”. Całość została przebudowana. Posiada cechy architektoniczne barokowo-klasycystyczne. W 1977 roku część budynków przebudowano na kaplicę, która obecnie służy jako kościół parafialny. Mieści się tutaj Muzeum Misyjne. Msza święta w niedzielę o godz. 9.00, 11.00 i 17.00 latem; 16.00 zimą.
Szlak Solidarności
W Starostwie Powiatowym 16 października br. odbyła się konferencja inaugurująca Szlak Kurierów Solidarności w Górach Złotych. Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, a partnerem w jego realizacji było Starostwo Powiatowe w Kłodzku. W uroczystości wzięli udział polscy i czescy kurierzy oraz inne osoby związane z opozycją demokratyczną, m.in. Zdzisław Dumański, Miroslav Odloźil, Jarosław Broda i Warcisław Martynowski. Gości, w imieniu Starosty kłodzkiego, powitał Maciej Awiżeń. Projekt pod nazwą Szlak Kurierów Solidarności w Górach Złotych został...
Pamiętamy...
sybir2.jpg
Już po raz szósty w Szymbarku na Pomorzu w ramach Światowego Dnia Sybiraka odbyło się spotkanie świadków sowieckiej represji z okresu II wojny światowej. Inicjatywa ta zrodziła się z pomysłu pana Daniela Czapiewskiego - znanego krzewiciela polskości i patriotyzmu. Jak co roku w to szczególne miejsce zjechało mnóstwo osób, które przeżyły koszmar tamtych dni oraz członkowie ich rodzin i przedstawiciele władz. W tegorocznych obchodach uczestniczył również wójt Gminy Nowa Ruda Sławomir Karwowski i radni gminni Krystyna Żółkowska - Sonnak oraz Bogdan Tarapacki. Nasi przedstawiciele przekazali...
Kościoły i kaplice Ziemi Kłodzkiej - Polanica Zdrój
polanica.jpg
Kaplica św. Antoniego zbudowana jako barokowa w pierwszej połowie XVIII wieku. Obszerne wnętrze, z wielobocznie zamkniętą absydą nakryte jest dwuspadowym dachem z sygnaturką. Posiada skromne wyposażenie.