Każdy może mieć swój udział w powstaniu książki... Ile lat, tyle wspomnień

Autor: 
inf. M. Matusz

Osiemset lat Wambierzyc – świętowanie tego dostojnego jubileuszu rozpoczęliśmy w pierwszym dniu 2018 roku i będziemy je kontynuować przez dwanaście miesięcy. W tym czasie odbędzie się wiele imprez kulturalnych, religijnych, turystycznych, sportowych i in., adresowanych do wszystkich – pielgrzymów, turystów i mieszkańców. Do wszystkich też kierujemy… „800 wspomnień na 800-lecie Wambierzyc”.
Może ktoś był świadkiem cudu, wszedł w związek małżeński, doznał odnowy duchowej lub poznał miłość swojego życia. A może ktoś zachwycił się architekturą miejscowości, wybraną kapliczką, rzeźbą? Bazylika stała się natchnieniem do napisania wiersza…
A może komuś towarzyszą zgoła inne wspomnienia związane z dolnośląską Jerozolimą? Ile osób – tyle przeżyć i wspomnień, nie mniej, niż lat mają Wambierzyce.
Aby mieć swój wkład w obchody 800-lecia Wambierzyc zachęcamy Państwa do spisania wspomnień i podzielenia się nimi – będzie to wspaniała podróż w przeszłość, a dla przyszłych pokoleń swoista lekcja historii.
Opisane wspomnienie powinno mieć długość do 3 tys. znaków (ze spacjami) bądź 2 kartki A-4, napisane odręcznie (pismo czytelne). Każde przesłane wspomnienie musi zawierać: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu do kontaktu oraz formułę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia pn. „800 wspomnień na 800-lecie Wambierzyc” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Zachęcamy również do nadsyłania fotografii ilustrujących opisane wydarzenia, najlepiej w formie pliku jpg (skan zdjęcia) bądź w oryginale (wówczas zdjęcie przejdzie na własność Gminy Radków).
Wspomnienia prosimy przesyłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Radków, ul. Rynek 1, 57-42 Radków z dopiskiem „Wambierzyce – wspomnienia” bądź pocztą elektroniczną: a.kowalczyk@rad-kowklodzki.pl lub m.matusz@radkow-klodzki.pl w tytule „Wambierzyce – wspomnienia”. Termin nadsyłania wspomnień: 1 luty - 30 września 2018 r.
Wybrane wspomnienia o Wambierzycach zostaną umieszczone w okolicznościowej publikacji, podsumowującej 800-lecie Wambierzyc, która z pewnością stanie się ważnym wkładem w spisaną historię miejscowości. Ich autorzy otrzymają osobiste zaproszenia na uroczystość finalizującą obchody, jak również otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Pozostałe wspomnienia udostępnione będą na stronie internetowej, jak również na nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD lub in.).
Organizatorem całego przedsięwzięcia jest Gmina Radków. Regulamin „800 wspomnień na 800-lecie Wambierzyc” udostępniony będzie od 1 lutego 2018 r. na stronie internetowej Gminy Radków: radkowklodzki.pl. Zapraszamy!

Wydania: