Bezpieczeństwo

Powiatowe działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Do zadań powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych opracowany został w oparciu o przesłane informacje przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i instytucje działające na terenie powiatu kłodzkiego na rzecz osób niepełnosprawnych. Jego Istotą jest stworzenie lokalnych warunków oraz zagwarantowanie i udzielenie osobom niepełnosprawnym...
Pomoc społeczna w powiecie kłodzkim
Podsumowując realizację zadań w latach 2006-2010 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku pozyskało pokaźne środki z programów unijnych. Zrealizowano m.in. projekt pn. „Bądź aktywny, uwierz w siebie”, którego głównym celem była aktywizacja społeczno-zawodowa i zdrowotna osób pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt ten był skierowany do osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze, a także osoby niepełnosprawne. W ramach działań przeprowadzono m.in. warsztaty psychoedukacyjne, z doradcą zawodowym, z zakresu praw i uprawnień osób...
Nowe pomieszczenia dla służby dyżurnej
inf. SG
pomieszczenia1.jpg
W dniu 9.11.2010r. miało miejsce uroczyste otwarcie pomieszczeń służby dyżurnej operacyjnej Wydziału Koordynacji Działań Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku. Na uroczystość otwarcia przybył starosta kłodzki p. Krzysztof Baldy, który wspólnie z komendantem Sudeckiego Oddziału SG płk SG Grzegorzem Budnym dokonał przecięcia wstęgi i oficjalnie otworzył nowo wyremontowane pomieszczenia. Inwestycja ta została w całości sfinansowana z darowizny celowej, którą w kwietniu br. Rada Powiatu Kłodzkiego w wysokości 20 tys.zł przeznaczyła na ten cel.
Obchody Święta Niepodległości w Sudeckim Oddziale SG
inf. SG
04.jpg
Dnia 9.11.2010 r. w Komendzie Oddziału SOSG w Kłodzku odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i medali funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym z okazji Narodowego Święta Niepodległości, wręczono również awanse na kolejne stopnie służbowe. Na zaproszenie Komendanta Sudeckiego Oddziału SG płk SG Grzegorza Budnego na uroczystości obecny był starosta kłodzki Krzysztof Baldy. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w uznaniu zasług w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej czterech funkcjonariuszy zostało odznaczonych “Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju”, w...
Środki unijne dla Policji
policja.jpg
8 listopada 2010 r., w Kłodzku odbyła się Konferencja zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu przy udziale Starostwa Powiatowego w Kłodzku, poświęcona realizacji unijnego projektu pt. „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska – etap II”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013. Po konferencji Marszałek Sejmu RP – Grzegorz Schetyna wziął udział w uroczystym przekazaniu radiowozów, zakupionych w ramach projektu. Celem I etapu projektu...
Szkolenie z zakresu "Ustalania tożsamości osoby"
inf. SG
Dnia 03.11.2010 r. w Placówce Straży Granicznej w Kłodzku SOSG odbyło się szkolenie specjalistyczne z zakresu “Ustalania tożsamości osoby”. Podczas zajęć prowadzący mjr SG Krzysztof Wdowiak z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG przekazał informacje na temat fałszerstw dokumentów, identyfikacji osób na podstawie dokumentu podróży oraz weryfikowanie wieku przy wykorzystaniu cech biometrycznych. Podczas szkolenia omówiono również zasady i procedury postępowania podczas dokonywania kontroli osób oraz zastosowanie tych procedur w praktyce.
20 lat w mundurze
TimeOut
Odznaczeni strażnicy.jpg
Hucznie obchodzone w minionym miesiącu XX-lecie Samorządu Terytorialnego, to nie jedyna “samorządowa” okrągła rocznica, przypadająca na rok bieżący. We wrześniu, w Częstochowie miały miejsce ogólnopolskie obchody jubileuszu XX-lecia działalności straży miejskich, na które zjechali strażnicy z całej Polski. Podczas konferencji naukowej poświęconej “strażom”, swoje wykłady wygłosili m.in.: prof. Janina Czapska oraz dr Witold Krupiarz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednym z zaproszonych gości był również prof. Michał Kulesza z Uniwersytetu Warszawskiego - tworca reformy samorządowej. Podczas...
Mundurowi na linach i skałkach
10a.jpg
Przez dwa dni minionego tygodnia można było podziwiać sprawność służb mundurowych, które w parku linowym i na skałkach na Szczytniku doskonaliły koordynacje działań w sytuacjach zagrożenia. Było to bowiem Ogólnopolskie Wysokościowe Szkolenie Służb Mundurowych, w których wzięły udział wszystkie jednostki MON i MSWiA. Specjalne zaproszenie na szkolenie otrzymało Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Szkolenie prowadzące do podnoszenia kwalifikacji ma usprawnić działanie ratowników w sytuacjach kryzysowych (powódź, wypadki), w których wykorzystuje się techniki linowe. Jego organizatorem była...
Wojewódzka Konferencja "Razem Bezpieczniej dla Dolnego Śląska"
inf.SG
Dnia 22.10.2010 r. w Bielawie odbyła się I Wojewódzka Konferencja pod hasłem “Razem Bezpieczniej dla Dolnego Śląska”. Celem konferencji było podsumowanie dotychczasowych wspólnych działań podmiotów realizujących zadania w ramach programu na rzecz bezpieczeństwa publicznego. W konferencji uczestniczył Wojewoda Dolnośląski - p.Rafał Jurkowlaniec, Komendant Główny Policji - gen.insp. Andrzej Matejuk oraz Komendant Wojewódzki Policji Dolnośląskiej - insp. Zbigniew Maciejewski. Organizatorami konferencji byli Wojewoda Dolnośląski i Starosta Dzierżoniowski przy udziale Dolnośląskiej Komendy...
Szkolenie Wysokościowe Służb Mundurowych
inf.SG
14.jpg
W dniach 25-29.10.2010 r. Sudecki Oddział Straży Granicznej w Kłodzku wspólnie z 22 Batalionem Piechoty Górskiej w Kłodzku zorganizowali Szkolenie Wysokościowe Służb Mundurowych. Uczestnikami szkolenia byli JW 4161, Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, JW 4101, JW 4495, JW 4009, JW 4055, Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Konferencyjny w Zakopanem, Nadbużański OSG, Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji we Wrocławiu, Biuro Ochrony Rządu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza NR 9 PSP we Wrocławiu, Mazurskie WOPR w Giżycku, Grupa Wałbrzysko-Kłodzka...
Bezpieczniej w górach dzięki defibrylatorom
inf.wł.
Każdego roku w górach zostaje rannych ponad 3 tysiące osób. Nie wszystkie wypadki kończą się jednak szczęśliwie. W przypadku ratowania życia często liczą się sekundy. Aby zwiększyć bezpieczeństwo w górach, wałbrzyska grupa GOPR zaopatrzyła ekipy swoich ratowników w 3 nowe defibrylatory AED. Według statystyk GOPR, rocznie ratownicy muszą wyruszać do ponad 4 tysięcy interwencji. Często działają oni w ekstremalnych warunkach górskich - dlatego bardzo ważne jest, aby ekipy ratowników wyposażone były w profesjonalny sprzęt medyczny, który ułatwia pracę i przyspiesza akcję ratowniczą. „W przypadku...
Ale się działo!
policja.jpg
W dn. 27 września 2010 r. w Zakładzie Karnym w Kłodzku oraz na terenie do niego przyległym przeprowadzono ćwiczenia o charakterze obronno - ochronnym. Oprócz funkcjonariuszy kłodzkiej jednostki penitencjarnej uczestniczyli w nich funkcjonariusze podlegli komendantom powiatowym Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Istotną rolę w ćwiczeniach przewidziano dla Etatowej Grupy Interwencyjnej podległeej Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej we Wrocławiu. Celem przeprowadzenia ćwiczeń było doskonalenie współdziałania służb i nowopowstałej formacji SW w zakresie likwidacji potencjalnych zagrożeń...
Tworzymy Narodowe Siły Rezerwowe
inf. NSR
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są gwarantem bezpieczeństwa państwa. Dynamiczne zmiany zachodzące we współczesnym świecie wymagają, żeby instytucja stojąca na straży naszego bezpieczeństwa, była gotowa do przeciwdziałania każdemu zagrożeniu, zarówno w kraju, jak również poza jego granicami. Do takich zadań najlepiej nadają się ludzie odpowiednio wyselekcjonowani i ustawicznie szkoleni - żołnierze zawodowi oraz żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych, mający do dyspozycji nowoczesny sprzęt. Wzorem innych państw NATO żołnierze rezerwy pełniący służbę w ramach Narodowych Siłach Rezerwowych...
Wracać nie jest łatwo, ale można
wracać.jpg
W życiu najtrudniej jest wrócić do ... życia, aktywnego, między ludźmi, dla siebie. Wszystko jedno z jakiego powodu odeszło się na margines, jak długo się tam było WRACAĆ pomagają projekty współfinansowane ze środków U.E. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA”. Projekt WRACAMY realizowany jest także przez OPS w Szczytnej - Projekt jest rozpisany na kilka lat, w każdym roku budżetowym składamy nowy wniosek, w każdym dotyczy on innej grupy osób. Jest to możliwe dzięki przyjętej przez R. M. w 2008 r. uchwały pod nazwą „Strategia rozwiązywania problemów...
15 kilogramów amfetaminy
Funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału SG (Kłodzko) ujawnili blisko 15 kg amfetaminy o wartości pół mln zł. Podczas czynności w ochronie szlaków komunikacyjnych, funkcjonariusze zatrzymali do kontroli, w m. Kłodzko, kierowcę samochodu marki Renault. Strażnikom granicznym towarzyszył pies służbowy ARIEL, wyszkolony do wykrywania substancji narkotycznych. Podczas sprawdzania przestrzeni ładunkowej pojazdu, labrador swoim zachowaniem „wskazał” miejsce, gdzie prawdopodobnie mogą znajdować się środki odurzające. W wyniku przeszukania samochodu, okazało się, że wśród paczek z różnymi artykułami...
Święto Wojska Polskiego
wojsko.jpg
Maciej Awiżeń etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego uczestniczył 13 sierpnia br. w uroczystościach związanych ze Świętem Wojska Polskiego w jednostce 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej. W kaplicy parafii wojskowej odbyła się najpierw msza celebrowana przez ks. mjra Jerzego St. Niedzielskiego, a następnie uroczysta zbiórka, podczas której ogłoszono nominacje na wyższe stopnie wojskowe oraz przyznanie nagród i wyróżnień. Maciej Awiżeń na ręce ppłk. Artura Warwasa złożył list gratulacyjny od starosty kłodzkiego Krzysztofa Baldego z podziękowaniami dla wszystkich żołnierzy kłodzkiej...
Świętowanie na strzelnicy
Z okazji Święta Wojska Polskiego w dniu 14 sierpnia bieżącego roku Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kłodzku, wspólnie z kołem nr 3 działającym przy Sudeckim Oddziale Straży Granicznej zorganizował uroczyste zebranie przedstawicieli wszystkich kół z terenu, zaproszonych gości i delegacji kolegów czeskich z Nachodu. Prezes Zarządu Rejonowego ppłk w st.spocz. Kazimierz Wróbel wygłosił okolicznościowe wystąpienie a następnie uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzenia nowoczesnej strzelnicy Straży Granicznej oraz uczestniczenia w zawodach strzeleckich. Pierwsze miejsce...
Porozumienie o współdziałaniu
graniczna2.jpg
4.08.2010 r. komendant Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku płk SG Grzegorz Budny oraz dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu Dariusz Staniów podpisali porozumienie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Służby Celnej i Straży Granicznej. Zakres współdziałania obejmuje m.in. udzielanie wzajemnej pomocy w zwalczaniu przestępstw i wykroczeń skarbowych, nielegalnej migracji, nielegalnej pracy cudzoziemców a także nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, bronią, amunicją, materiałami% wybuchowymi, dobrami kultury oraz transgranicznego przemieszczania odpadów, szkodliwych substancji...
Jak oceniasz pracę służb drogowych?
Proponowane odpowiedzi: skala „szkolna” od 1 do 6. Pytanie sondażowe nr 284 brzmiało: W jakim procencie spełniły się Twoje plany w 2009 roku? Z uwagi na straszliwy rozrzut i szczegółowość niektórych odpowiedzi, np. w 67%... pogrupowałem odpowiedzi wg. „ćwiartek” z zaznaczeniem ekstremalnych wyników: 100 % i 0%. Jest również znacząca rubryka - „nie miałam żadnych specjalnych planów” A oto odpowiedzi: 0% - nic mi się nie spełniło - nawet nie wygrałem w totolotka nie mówiąc o „6”, jestem wściekła: 7,27%, 100% - wszytko mi się udało - to najważniejsze, nawet na 110% - tak odpowiedziało 3,64%...
Apel ratowników medycznych!
Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą kontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. W/w służby zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy takiej osobie znaleźć. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp. Ratownicy...
Sprawca napadu na sklep zatrzymany
Policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku zatrzymali sprawcę napadu na placówkę handlową mieszczącą się w centrum Kłodzka. Mężczyzna za swój czyn odpowie przed sądem, grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. W październiku ub.r. do jednej z placówek handlowych, wszedł zamaskowany mężczyzna. Grożąc przedmiotem przypominającym pistolet zażądał wydania pieniędzy. Gdy je dostał, uciekł. Po otrzymaniu informacji o tym zdarzeniu, policjanci rozpoczęli działania mające na celu zatrzymanie sprawcy napadu. W wyniku pracy wykrywczej policjanci ustalili i zatrzymali...
Umowa na dokumentację obwodnicy Kłodzka podpisana
Podpisanie_umowy_na_dok.prokektowa_obwodnicy_Klodzka_www.jpg
Dzisiaj, 09. sierpnia 2010 r., w siedzibie Oddziału GDDKiA we Wrocławiu podpisano umowę pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a firmą TRANSPROJEKT Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów Sp. z o.o. na Opracowanie dokumentacji projektowej dla: “Budowy obwodnicy m. Kłodzko w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46”. Wybrana w procedurze przetargowej oferta zawiera kwotę 1 744 112,00 zł brutto. Przypominamy, że do przetargu na zaprojektowania Obwodnicy Kłodzka zgłosiło się 23 wykonawców. Projektowana obwodnica ma na celu połączenie dróg krajowych  nr 8...
Bezpieczeństwo na drogach
Dnia 3 sierpnia 2010 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Połączone komisje rozpatrywały Sprawozdanie - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, działania realizowane w tym zakresie w 2009 r. oraz rekomendacje na 2010 r., przedstawione w sprawozdaniu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W trakcie posiedzenia głos zabrał Wiceminister Infrastruktury, który zwrócił uwagę na fakt iż ilość wykonywanych różnorodnych działań w 2009 r. przyniosły znaczny spadek liczby wypadków i ofiar śmiertelnych....
Masz kłopoty? Zwróć się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej
W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku przy ul. Kościuszki 2 działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Jest to komórka organizacyjna PCPR, której zadaniem jest pomoc osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, trudnej sytuacji rodzinnej lub ciężkich przeżyć osobistych. Zespół pod kierownictwem p.Joanny Przygrodzkiej-Wnuczyńskiej składa się z dwóch psychologów, specjalisty ds. narkomanii oraz specjalisty pracy z rodziną. Pracownicy OIK udzielają wsparcia psychologicznego i w ramach krótkoterminowej terapii prowadzą spotkania, które mają na celu...
Usuwanie skutków powodzi na potoku Skrzyczana
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodne we Wrocławiu zlecił znaczną ilość prac związanych z usuwaniem skutków ubiegłorocznej powodzi na Białej Lądeckiej i jej dopływach. Niestety w zleceniu zabrakło potoku Skrzyczana w Skrzynce. Po interwencji Gminy RZGW zabezpieczyło na usuwanie skutków powodzi i zabezpieczenie miejscowości Skrzynka ze strony potoku Skrzyczana kwotę 184 000 złotych. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej. Jak deklaruje Dyrektor RZGW najpilniejsze prace na potoku będą zrealizowane jeszcze w tym roku.