Bezpieczeństwo

Spokojnie, to tylko ćwiczenia
WICZENIA (1).jpg
Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze odbyły się w kłodzkim starostwie 21 października br. Wzięły w nich udział zespoły wszystkich służb: straży pożarnej – dwa samochody gaśnicze, samochód ratowniczo-drogowy, autodrabina, lekki samochód operacyjny i 30 strażaków, pogotowia ratunkowego – karetka z trzyosobową załogą i policji – dwa radiowozy i 3 policjantów. Podczas ćwiczeń przeprowadzono próbną ewakuację klientów i pracowników urzędu z zadymionego budynku. Kilka osób z najwyższych kondygnacji ewakuowano przy pomocy autodrabiny. Po zakończeniu ćwiczeń i wywietrzeniu budynku pracownicy starostwa mogli...
Manewry Ratownictwa Wysokościowego
D. Chmielarz
ratownictwo.jpg
W pierwszych dniach października odbywały się na terenie Szczytnej Ogólnopolskie Manewry Ratownictwa Wysokościowego, organizowane przez Państwową Straż Pożarną, w tym roku na terenie województwa dolnośląskiego, gdzie rocznie występuje około 40 tys. zdarzeń zagrażających życiu. Ratownicy różnych służb posługujących się w swojej działalności technikami linowymi: BORZ, ABW, CBŚ, POLICJI, BRYGAD ANTYTERRORYSTYCZNYCH, WOJSKA… z Polski, Ukrainy, Litwy, Danii, Niemiec, Białorusi doskonalili swoje umiejętności w radzeniu sobie w ekstremalnych sytuacjach. Dlaczego w Szczytnej? – Bo jest tutaj wiele...
Wspólna Moc! Polanica pokona przemoc!
Pod takim właśnie hasłem kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy Zdroju p. Mariusz Winiarz zaprosił na debatę poświęconą tematowi pomocy i och-rony ofiar przemocy w rodzinie. Debata odbyła się 7 października 2014 r. w Teatrze Zdrojowym - Centrum Kultury i Promocji w Polanicy Zdroju. Prelegentami byli certyfikowani superwizorzy, pp. Tadeusz Ciesiółka, Marek Prejzner (w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie), Michał Trojnar - psychoterapeuta, Mariusz Winiarz - koordynator projektu. Ciekawym elementem dyskusji okazał się temat: „Mężczyźni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet” o tyle...
Powiatowy Rzecznik Konsumentów ostrzega przed fałszywymi pozwami
inf. MZ
Powiatowy Rzecznik konsumentów ostrzega przed korespondencją kierowaną do dłużników operatora PTS S.A. z/s we Wrocławiu, która ma formę pozwów sądowych. Powiatowy Rzecznik Konsumentów otrzymuje informacje wskazujące na próby wprowadzenia w błąd konsumentów poprzez wysyłanie pozwów, gdzie jako powód jest wskazana Tres Group sp. z o.o. /s we Wrocławiu. Jednocześnie do pozwu jest dołączony formularz przelewu do zapłaty na rzecz Tres Group sp. z o.o. /s we Wrocławiu. Pozwy te nie są autentyczne, gdyż nie zawierają istotnych elementów pozwu, takich jak chociażby podpis powoda. Zachodzi zatem...
Namiot pneumatyczny
namiot.jpg
We środę, 11 czerwca, jednostce ratowniczo-gaśniczej w Nowej Rudzie przekazany został namiot pneumatyczny, który będzie mógł być wykorzystywany do prowadzenia czynności ratowniczych i zabezpieczenia medycznego na miejscu wypadków oraz innych zdarzeń. Tym samym dzięki zaangażowaniu władz powiatu oraz wsparciu PZU Życie SA już wszystkie jednostki jrg w powiecie kłodzkim mają na swoim wyposażeniu taki sprzęt. Namiot kosztował ok. 40 tys. zł i został sfinansowany ze środków PZU Życie oraz powiatu kłodzkiego. Przekazanie odbyło się w obecności m.in. poseł Moniki Wielichowskiej, dyrektora...
Powiatowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2014-2015
Zapisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obligują powiaty m.in. do realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Powiat kłodzki wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o przyznanie środków na sfinansowanie takiego programu i w tym roku je otrzymał. Zgodnie z założeniami programu opracowanego przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku, osoby, które mają problem ze stosowaniem przemocy, uczestnicząc w spotkaniach i warsztatach, będą mogły zmienić swoje zachowania, a dzięki temu poprawić swoje relacje z...
Bezpieczne wakacje
inf.wł.
Wakacje są okresem wyczekiwanego przez każdego relaksu i wypoczynku. Rozluźnieni letnią atmosferą beztroski, zapominamy często o zagrożeniach występujących podczas wakacji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku jak co roku przypomina o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny, których ignorowanie może doprowadzić do wystąpienia zatruć pokarmowych lub groźnych chorób zakaźnych np. wirusowego zapalenie wątroby typu A ,B i C. Dlatego też zawsze: * dokładnie myj ręce mydłem przed każdym posiłkiem, a już bezwzględnie po każdym skorzystaniu z toalety, * staranie myj owoce i warzywa...
Proporzec dla SG w Kłodzku
proporzec2.jpg
proporzec1.jpg
13 czerwca br. o godz. 13.00 w Kłodzku odbyła się uroczystość wręczenia proporca dla Placówki Straży Granicznej w Kłodzku. Uroczystość została poprzedzona mszą świętą w kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Kłodzku.Idea stworzenia i ufundowania weksylium powstała na początku 2014 r., dlatego też zawiązano Społeczny Komitet na rzecz ufundowania proporca i rozpoczęto publiczną zbiórkę pieniędzy. Placówka Straży Granicznej w Kłodzku jako jedyna formacja mundurowa na Ziemi Kłodzkiej dotąd nie posiadała własnego weksylium. Całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez zaangażowania wielu osób –...
Święto Strażaków
dzień strażaka.jpg
Strażacy z powiatu kłodzkiego swoje święto obchodzili w tym roku 10 maja w Kłodzku. Po mszy w kościele oo. franciszkanów, oficjalne uroczystości odbyły się na placu obok mostu św. Jana. Tradycyjnie tego dnia strażacy otrzymali nominacje na wyższe stopnie oraz odznaczenia i nagrody. Specjalnymi odznaczeniami uhonorowane zostały także osoby współpracujące ze Strażą Pożarną w zakresie bezpieczeństwa, m.in. Krzyż Koronny za Zasługi dla Pożarnictwa na terenie powiatu kłodzkiego odebrali wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz, starosta kłodzki Maciej Awiżeń, wicestarosta Adam Łącki oraz Krzysztof...
Dla bezpieczeństwa na drogach powiatu
kontrola-itd (2).jpg
Kłodzki odział Inspekcji Transportu Drogowego wraz ze Starostwem Powiatowym w Kłodzku 29 listopada 2013 r. zorganizował działania kontrolne ukierunkowane na weryfikację stanu technicznego samochodów ciężarowych poruszających się po drogach regionu. W takcie kontroli szczegółowej weryfikacji stanu technicznego w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów poddano 5 pojazdów. W poddanych kontroli pojazdach ujawniono szereg usterek, które miały charakter rażący i skutkowały natychmiastowym wycofaniem pojazdów z ruchu drogowego. W każdym przypadku zatrzymano dowody rejestracyjne i wydano zakaz używania...
Koniec Sudeckiego Oddziału SG
pożegnanie SOSG(2).jpg
Na podstawie decyzji nr 126 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 2 sierpnia 2013 roku w sprawie likwidacji Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kłodzku 15 listopada br. SOSG przestał formalnie istnieć. W Kłodzku w dalszym ciągu pozostaje placówka Straży Granicznej, która wraz z pozostałymi 3 placówkami dawnego SOSG została podporządkowana Komendantowi Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. Kłodzka placówka w obsadzie 86 funkcjonariuszy i 60 pracowników cywilnych będzie zajmowała się wypełnianiem ustawowych zadań służby granicznej, w tym: zwalczaniem...
Pożegnanie kapelana
kapelan.jpg
W dniu 26.08.br. na uroczystej zbiórce kadry kierowniczej SOSG, pożegnano odchodzącego do Nadodrzańskiego OSG kapelana Oddziału księdza por. SG Marcina Czuchraniuka. Komendant Sudeckiego Oddziału SG płk SG Marek Waszczuk w miłych i ciepłych słowach w imieniu własnym jak i wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Oddziału, podziękował księdzu za lata wspólnej służby i pracy duszpasterskiej w Kłodzku. Ksiądz Marcin z dniem 1 września br. został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w Nadodrzańskim Oddziale SG w Krośnie Odrzańskim.
Medal dla starosty Awiżenia
medal-święto policji.jpg
Starosta Maciej Awiżeń podczas obchodów wojewódzkich Święta Policji, które w tym roku odbyły się 26 lipca w Rudnej (pow. lubiński), otrzymał z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Wojciecha Ołdyńskiego brązowy medal „Za zasługi dla Policji”. Medal jest wyrazem uznania dla starosty za jak najlepszą współpracę z Powiatową Komendą Policji w Kłodzku w zakresie poprawy bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, planowania i współorganizacji zarówno ćwiczeń, jak i festynów czy konkursów policyjnych, a także codzienną bieżącą współpracę prewencyjną oraz przy akcjach kryzysowych....
Funkcjonariusze dzieciom
f-1.jpg
Z okazji Dnia Dziecka funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej uczestniczyli w wielu imprezach zorganizowanych specjalnie dla dzieci, dbali również o ich bezpieczeństwo. W ostatnich kilku dniach funkcjonariusze SOSG byli obecni m.in. w Kamieńcu, Kłodzku i Legnicy. Mundurowi wystawili dla dzieci i młodzieży punkty informacyjne oraz pokaz sprzętu wykorzystywanego na co dzień w służbie i środki transportu. Każdy zainteresowany mógł dowiedzieć się o kryteriach naboru do naszej formacji oraz poznać dokładniej zawód funkcjonariusza SG. Dnia 4.06. ponad 40-osobowa grupa przedszkolaków z...
Dzień otwartych drzwi Wspólnej Placówki w Kudowie Słonem
KUD-7.jpg
W dniu 20.06.2013 roku Wspólna Placówka w Kudowie Słonem otworzyła swoje drzwi dla młodzieży pogranicza Polski i Czech. Dzień otwarty skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenów przygranicznych oraz miał na celu promocję Wspólnej Placówki w Kudowie Słonem. Podczas spotkania przeprowadzono prelekcję na temat zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Punktu Kontaktowego oraz zaprezentowano sprzęt służbowy jednostek pełniących służbę we Wspólnej Placówce w Kudowie Słonem. W dniu otwartym uczestniczyli uczniowie klasy II i III Szkoły Podstawowej z Nachod Beloves (RCz) oraz klasy II i...
Zmiana na stanowisku Komendanta Sudeckiego Oddziału SG
waszczuk1.jpg
Od 18 czerwca br. pełniącym obowiązki Komendanta Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej jest płk SG Marek Waszczuk. Ppłk Waldemar Hołodniuk – dotychczasowy Komendant SOSG – został powołany przez ministra spraw wewnętrznych na stanowisko Komendanta Śląskiego Oddziału SG w Raciborzu.
Obchody święta Straży Granicznej w Kłodzku
straż graniczna2.jpg
22. rocznicę powstania Straży Granicznej 15 maja w Kłodzku swoje święto obchodził Sudecki Oddział Straży Granicznej. Tegoroczne obchody rozpoczęła msza św. w kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku, a na uroczystej zbiórce na placu obok mostu św. Jana wręczone zostały odznaczenia i akty mianowania na kolejne stopnie służbowe, a także podziękowania i wyróżnienia resortowe dla pracowników cywilnych. Powiat kłodzki reprezentował starosta Maciej Awiżeń, który przekazał list gratulacyjny dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych SOSG. Komendant Sudeckiego Oddziału Straży...
Święto batalionu
batalion (3).jpg
W rocznicę utworzenia 3 Dywizji Strzelców Karpackich, którą w Palestynie 2 maja 1942 r. powołał do życia rozkaz dowódcy Wojsk Polskich na Środkowym Wschodzie, kolejne pokolenia Karpatczyków, w tym żołnierze 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku, obchodzą swoje święto. Tegoroczne uroczystości odbyły się 6 maja na terenie kłodzkiej jednostki. W imieniu wszystkich samorządowców żołnierzom służącym w 22 KBPG poseł Monika Wielichowska przekazała najlepsze życzenia i wyrazy uznania za nieustanną gotowość do niesienia pomocy i współpracy dla dobra mieszkańców. Wręczone zostały medale...
Nowa stacja GOPR w powiecie
gopr.jpg
Grupa Wałbrzysko-Kłodzka GOPR 26 kwietnia br. otworzyła nową stację ratunkową w Karłowie. Było to możliwe dzięki porozumieniu podpisanemu przez GOPR z Parkiem Narodowym Gór Stołowych, który na utrzymanie stacji przekaże część opłat za wstęp na teren parku. Porozumienie podpisano 21 grudnia 2012 r. Kwota ta będzie stanowiła 15% rocznego dochodu parku z tytułu opłat pobieranych za wstęp na Szczeliniec Wielki i Błędne Skały, co wynika z ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. GOPR-owcy będą w Karłowie pełnili całodobowe dyżury od maja do...
Ćwiczenia „Pomoc 2013"
wicze.jpg
„Pomoc 2013” – pod taką nazwą 25 kwietnia br. odbyły się w Kłodzku ćwiczenia ratownicze zorganizowane wspólnie przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Komendę Powiatową PSP w Kłodzku. W próbnej ewakuacji niepełnosprawnych uczestników zajęć kłodzkiego Powiatowego Środowiskowego Do-mu Samopomocy wzięło udział 9 jednostek PSP i OSP. W temat, czyli metody ewakuacji osób niepełnosprawnych, wprowadził obserwatorów ćwiczeń w Starostwie Powiatowym dr Romuald Grocki – ekspert ds. zarządzania kryzysowego z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. W zależności od rodzaju i...
Straż w powiecie coraz lepiej wyposażona
namiot (3).jpg
Po realizowanym w latach 2010-2011 przez powiat kłodzki polsko-czeskim projekcie „Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu” straż pożarna w większości miejscowości powiatu ma już najnowocześniejsze samochody ratownicze. W lutym 2012 roku dzięki staraniom powiatu i nawiązaniu współpracy z PZU Życie SA kłodzka jednostka ratowniczo-gaśnicza dostała namiot pneumatyczny, który zimą przydatny jest do organizowaniu pierwszej pomocy dla rannych m. in. w wypadkach komunikacyjnych, przy powodziach, a także przy innych działaniach zabezpieczających w sytuacjach kryzysowych. 29...
Konferencja przeciw przemocy
Kłodzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który prowadzony jest przez Towarzystwo Społeczne „Razem”, 17 kwietnia br. zorganizował powiatową konferencję pn. „Można inaczej – przeciwdziałanie przemocy w środowisku lokalnym”. W konferencji i spotkaniach panelowych, które miały na celu wypracowanie lokalnych procedur reagowania i wymianę doświadczeń, uczestniczyli przedstawiciele tych jednostek i organizacji z terenu powiatu, których rolą jest przeciwdziałanie przemocy, ale także wychowywanie i edukacja młodzieży. Zanim głos zabrali zaproszeni eksperci, wszystkich przybyłych na spotkanie powitała...
Demonstracja w obronie Sudeckiego Oddziału Służby Granicznej w Kłodzku
demonstracja.jpg
Demonstracja odbyła się 13 lutego 2013 r., aby Minister Spraw Wewnętrznych wycofał się z planów likwidacji w Kłodzku Oddziału S.G. Rozpoczęła się kilkanaście minut przed godz. 16.00 przed siedzibą Oddziału przy ul. Wyspiańskiego, po czym ul. Lutycką przeniosła się w newralgiczny komunikacyjnie punkt miasta, czyli na skrzyżowanie koło wiaduktu kolejowego, gdzie odbyła się „masówka” z udziałem tak zainteresowanych bezpośrednio, jak i mieszkańców. Nie zabrakło naszych parlamentarzystów z PO czyli Moniki Wielichowskiej i Jakuba Szulca, a także starosty kłodzkiego Macieja Awiżenia i burmistrza m....
Aby na stokach narciarskich było bezpieczniej
stoki2.jpg
Po raz kolejny na Czarnej Górze oraz w Zieleńcu miłośnicy sportów zimowych mogą spotkać, poza patrolami prewencyjnymi, policyjne patrole narciarskie, które będą czuwać nad ich bezpieczeństwem. Policjanci powiatu kłodzkiego, aby zapewnić bezpieczeństwo miłośnikom sportów zimowych pełnią służbę na stokach. W patrolach narciarskich są policjanci posiadający doświadczenie narciarskie, a do ich zadań należy przede wszystkim czuwanie nad bezpieczeństwem turystów oraz porządkiem publicznym. Policyjne patrole narciarskie zwracają uwagę na osoby , które swoim zachowaniem narażają na niebezpieczeństwo...
Wspólne ćwiczenia funkcjonariuszy i saperów
Renata Sulima
wiczenia1.jpg
W ramach doskonalenia współpracy funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej i żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych z Wrocławia brali udział w szkoleniu z użyciem materiałów wybuchowych. 14.12.2012 r. odbyły się poligonowe praktyczne zajęcia nt.: “Niszczenie min, amunicji i innych materiałów niebezpiecznych”. Jest to druga część szkolenia, na którym obie strony wymieniają się doświadczeniem, wiedzą oraz procedurami z zakresu neutralizowania materiałów niebezpiecznych (urządzenia wybuchowe, materiały wybuchowe pochodzenia wojskowego). Wspólne szkolenia z...