Co słychać w gminie Nowa Ruda

Autor: 
inf. UGNR
1-stop.jpg
2-4x4 2.jpg
3-bieg tropem 1.jpg

* Apel Wójta Gminy Nowa Ruda
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Nowa Ruda,
przez najbliższe tygodnie, w związku ze stanem epidemii spowodowanym koronawirusem,  zostaliśmy zobligowani do zachowania szczególnej troski o nasze zdrowie.
To trudny czas, w którym musimy wykazać się odpowiedzialnością, dyscypliną, ale także empatią i wsparciem. Przy czym, nie należy ulegać panice, ale konieczne jest wykonanie każdego działania, aby ograniczyć ryzyko zakażenia.
Dlatego też proszę Państwa o to, by zachowywać się odpowiedzialnie i zminimalizować kontakty z innymi osobami do niezbędnej konieczności, proszę też o stosowanie się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych. Każdy z nas jest bowiem odpowiedzialny nie tylko za zdrowie swoje i swoich najbliższych, ale też za zdrowie osób, z którymi będzie się kontaktować.  Proszę, by zalecenia o ograniczeniu kontaktów i zachowaniu wzmożonych zasad higieny potraktować bardzo poważnie.
Premier zadecydował o zamknięciu placówek oświatowych, przedszkoli i instytucji kultury, uczelni wyższych, wprowadzony został zakaz organizowania imprez masowych. Zgodnie z decyzją rządu, w związku z zagrożeniem epidemicznym, także na terenie naszej gminy, czasowo zamknięte zostały placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki); zawieszono zajęcia prowadzone przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda oraz funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda i jej filii.
Stąd bardzo proszę wszystkich rodziców o dopilnowanie, by dzieci i młodzież, które przez dwa tygodnie nie chodzą do placówek oświatowych i na zajęcia pozalekcyjne, pozostały w domach. To nie są „koronaferie” tylko czas kwarantanny, mającej zapobiec rozpowszechnianiu się wirusa.
Apeluję: nie korzystajcie z urządzeń zabawowych i treningowych na wszystkich placach zabaw i otwartych strefach aktywności. Na terenie gminy obowiązuje również zakaz korzystania z boisk szkolnych i przebywania na terenie szkoły. Prosimy również nie korzystać z wieży widokowej na Włodzickiej Górze.
Wydałam zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z sal i świetlic wiejskich. Do odwołania wstrzymane jest zawieranie odpłatnych umów najmu oraz nieodpłatne użyczenia sal i świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Nowa Ruda.
Czas ten jest i będzie miarą naszej społecznej odpowiedzialności. Dorosłych, którzy muszą wychodzić z domów, proszę, by unikali zatłoczonych miejsc publicznych i ograniczyli kontakty z innymi osobami do niezbędnego minimum. Z tego też powodu zadecydowałam o czasowym wyłączeniu bezpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Gminy Nowa Ruda do odwołania.
W najbliższych dniach proszę:
- kontaktujcie się Państwo z pracownikami urzędu tylko telefonicznie, korespondencyjnie lub elektronicznie (kontakt na adres mailowy: sekretariat@gmina.nowa-ruda.pl lub profil e-PUAP)
- jeżeli chcecie złożyć pismo do urzędu, zróbcie to wrzucając je do specjalnie zamieszczonej dla Was skrzynki na listy, przy budynku na ul. Niepodległości 4
- dokonujcie przelewy elektroniczne, pocztowe lub korzystajcie z placówek bankowych – kasa urzędu jest nieczynna
- jeśli macie pilną sprawę indywidualną – umówcie się wcześniej na wizytę w urzędzie pod nr tel.: 47 872 09 00.
Jednocześnie informuję, że wstrzymane zostały wtorkowe przyjęcia interesantów, aż do odwołania. Wszystko z troski o zdrowie Państwa i pracowników urzędu, spowodowane ryzykiem potencjalnego zagrożenia zarażeniem wirusem w miejscu publicznym. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować bowiem,  że osoba przychodząca do urzędu jest zdrowa. Równocześnie zapewniam, że jako samorząd dokładamy wszelkich starań, by zagwarantować mieszkańcom bezpieczeństwo. Na bieżąco dostosowujemy się do wydawanych przez administrację rządową poleceń i jesteśmy w kontakcie z odpowiednimi służbami. Proszę też o zachowanie spokoju, nieuleganie panice, i jeszcze raz apeluję o bardzo poważnie potraktowanie zaleceń służb sanitarnych. To czas, by zadbać o własne zdrowie i osób w Państwa otoczeniu.
O dalszych decyzjach będę informować na bieżąco na stronie internetowej Gminy oraz stronie internetowej placówek oświatowych. Zwracam się z apelem o śledzenie komunikatów. Prosimy wszystkich o wzmożoną ostrożność oraz o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i komunikatów Wojewody Dolnośląskiego.
Osoby wracające z miejsc występowania ognisk koronawirusa lub z objawami chorobowymi wskazującymi na zakażenie prosimy o kontakt telefoniczny z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kłodzku tel. (74)867-35-26, (74)867-33-23, fax (74)867-69-66,
Koronawirus infolinia NFZ – 800 190 590.
Z uwagi na fakt, że negatywnymi skutkami zarażenia koronawirusem najbardziej obarczone są osoby starsze, prosimy o zachowanie czujności i sąsiedzkiej empatii.
Prosimy o zgłaszanie sołtysom lub do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (nr 512 196 006 oraz 512 195 889 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach od 7.30 do 19.00 lub całodobowo, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: poczta@gops.nowaruda.pl) przypadków osób, które potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu!
Bądźmy w tym trudnym czasie odpowiedzialni, wyrozumiali i życzliwi. Gorąco wierzę, że przetrwamy ten czas bez uszczerbku, zjednoczeni, solidarni i wzmocnieni wzajemną troską i empatią. Życzę Państwu jak najserdeczniej zdrowia i spokoju.
Wójt Gminy Nowa Ruda, Adrianna Mierzejewska

* Rolnikom przypominamy. Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca
Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. W tym roku termin rozpoczął się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r. W znowelizowanej ustawie, którą w tym tygodniu podpisał prezydent, określono początek terminu przyjmowania oświadczeń na 1 marca. W związku z tym, że w tym dniu przypada niedziela, w praktyce rolnicy będą mogli dostarczać tego typu dokumenty do biur powiatowych ARiMR od poniedziałku 2 marca.
Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r., chcą ubiegać się o te same płatności co w roku minionym, i w 2019 r. wnioskowali wyłącznie o:
- jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;
- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);
- wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);
- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).
Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR. Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus się nie zmienia. Tak jak dotychczas rozpoczął się 15 marca.

*Z życzeniami u najstarszej mieszkanki
Najstarsza mieszkanka Gminy Nowa Ruda 26 lutego obchodziła swoje 107 urodziny. Z noworoczną wizytą do pani Stanisławy Knap udała się wójt Adrianna Mierzejewska. Czekało na nią miłe przyjęcie, a życzenia przeplatały się ze wspomnieniami. Ludzie wiekowi pomagają nam mądrzej patrzeć na wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego. Dlatego należy podkreślać ich rolę w życiu społeczności lokalnej, a ich samych doceniać i otaczać szacunkiem, powiedziała podczas spotkania Adrianna Mierzejewska.

*Puchar Toru Off Road w Dzikowcu pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Nowa Ruda
Na torze Off Road w Dzikowcu sezon przeprawowy rozpoczął się już na dobre. Po styczniowym spotkaniu szkoleniowym, 29 lutego odbyła się I Runda Pucharu Toru Off Road w Dzikowcu. Jest to cykl imprez dla samochodów terenowych i quadów organizowanych w ramach Sowiogórskich Mistrzostw Off Road pod Patronatem Honorowym wójta Gminy Nowa Ruda Adrianny Mierzejewskiej.
Styczniowe spotkanie miało charakter typowo integracyjny, bez nastawienia na rywalizację. Liczyła się dobra zabawa i wzajemna pomoc. Prawdziwe ściganie rozpoczęło się na rajdzie, w którym wzięły udział 34 załogi w 4 klasach. Extreme z wszystkimi możliwymi modyfikacjami pojazdów i dozwolonymi wyciągarkami mechanicznymi i elektrycznymi. Startowały w niej również pojazdu UTV. Elektryk, czyli samochody z możliwością obcięcia przodu i tyłu oraz zewnętrzną klatką bezpieczeństwa i wyciągarkami elektrycznymi. Przygoda, czyli samochody z seryjną karoserią bez zewnętrznej klatki. Wyczyn, czyli pojazdy z wszelkimi dozwolonymi modyfikacjami ale bez wyciągarek. Co ciekawe w tej klasie dozwolone są jedynie wyciągarki ręczne.
Pierwszą próbą był całkowicie wytaśmowany Odcinek Specjalny przejeżdżany na czas, z sześcioma dodatkowymi punktami kontrolnymi na trasie, przy których należało się zatrzymać. Po zaliczeniu OS-u zawodnicy wyruszali na trasę w poszukiwaniu i zdobywaniu Punktów Kontroli Przejazdu rozmieszczonych na Torze. PKPy, to pieczątki zawieszone w trudno dostępnych miejscach, które należało odbić na zaplombowanej w pojeździe karcie drogowej. Było ich 130 o różnym stopniu trudności, a zawodnicy po zaliczeniu pierwszej karty mogli pobrać drugą i kontynuować rywalizację.
W sumie można było zdobyć 260 pkt. Od łatwych, do których wystarczyło dojechać, do bardzo trudnych na skałach, czy wymagających wywrócenia samochodu na bok. Zakończenie rajdu wraz z rozdaniem pucharów dla trzech najlepszych załóg w klasie odbyło się w Sokolcu, gdzie po części oficjalnej miała miejsce integracja środowiska Off Roadowego.

*Bieg Tropem Wilczym
W niedzielę, 1 marca punktualnie o 12.00 wystartował w Woliborzu Bieg Tropem Wilczym. Bieg o symbolicznej długości 1963 m rozegrano w pięknych okolicznościach przyrody, na Lawendowym Polu w Woliborzu. Jak zauważyła prowadząca wydarzenie radna powiatowa Joanna Walaszczyk bieg zgromadził zarówno dorosłych, jak i dzieci, tych którzy biegają na co dzień i tych, którzy robią to sporadycznie. Łączyło ich jedno: wszyscy przybyli w celu oddania hołdu Żołnierzom Wyklętym. Po biegu delegacja złożona z osób zaangażowanych w organizację biegu przeszła na cmentarz, gdzie złożyła wiązankę na grobie żołnierzy Armii Krajowej biorących udział w walkach II wojny światowej.
W imieniu organizatora lokalnego – Urzędu Gminy Nowa Ruda, wójt Adrianna Mierzejewska pragnie podziękować za zaangażowanie i pracę całemu komitetowi organizacyjnemu za zaangażowanie i pracę, a wszystkim uczestnikom i kibicom za wspaniała atmosferę!Do zobaczenia w przyszłym roku!

Wydania: