Co słychać w gminie Nowa Ruda

Autor: 
inf. UGNR
1-Nowy-1.jpg
2-gminny orszak trzech króli.jpg
3-SPOTKANIE NOWOROCZNE DLA SENIORÓW 2.jpg
4-Szlaki Literackie w Gminie Nowa Ruda 1.jpg

*Bezpieczniej w Gminie Nowa Ruda
W sobotę 4 stycznia 2020 roku mieszkańcy Bożkowa hucznie witali nowy wóz strażacki.
Ten nowy samochód ratowniczo-gaśniczy kosztował ponad 830 tysięcy złotych. Wkład własny gminy wyniósł niecałe 50%, czyli 400 tys. Pozostałe środki pozyskano w częściach z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), Narodowego Funduszu Och-rony Środowiska (NFOŚ) i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (WFOŚ), w sumie 430 tys.
Pojazd marki MAN dojechał do nas z zakładów produkcyjnych MotoTrack. Samochód ratowniczo-gaśniczy, średniego typu zabezpieczać będzie teren działania Gminy Nowa Ruda, Miasta Nowa Ruda i Powiatu Kłodzkiego.
Auto OSP Bożków pozyskała dzięki inicjatywie wójt Gminy Nowa Ruda Adriannie Mierzejewskiej, świetnej pracy całego, mocno zaangażowanego zespołu piszącego wniosek, Referatowi Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Radnym Rady Gminy, którzy podjęli uchwałę o przeznaczeniu niezbędnych środków na zakup wozu.
Jak mówi Prezes OSP Bożków jest to samochód z „górnej półki” wśród najnowocześniejszych samochodów w świecie pożarniczym. Zastosowano w nim najnowocześniejsze osiągnięcia. Auto uterenowiono (napęd 4x4, moc 320 koni mechanicznych) i zaopatrzono w autopompę o wydajności 3500 litrów, zbiornik 4500 litrów wody. Pojazd jest w pełni zautomatyzowany.
Wymiana wozu cieszy strażaków-ochotników, który zyskali nie tylko większy komfort pracy, ale i pewność, że w razie
ogłoszenia alarmu, dotrą w porę na miejsce zdarzenia.
*Gminny Orszak Trzech Króli
Pomysł Orszaku Trzech Króli zrodził się w Jugowie, z inicjatywy jej społeczności oraz mieszkańców Przygórza. Odbywa się od 2018 roku.
W tym roku została zaproszona do niego społeczność z całej Gminy Nowej Rudy. Włączyły się wsie: Dzikowiec, Bożków, Sokolec, Koszyn i pojedynczy mieszkańcy z pozostałych wsi. Dołączyli do nich również parafianie z Parafii św. Katarzyny w Drogosławiu.
Orszak w 2020 roku stał się orszakiem gminnym i został objęty patronatem honorowym wójt Gminy Nowa Ruda Adrianny Mierzejewskiej.
Przemarsz orszaku rozpoczął się na terenie Nadleśnictwa Jugów. Tu też odbyła się pierwsza stacja zatytułowana „U Heroda” prezentowana przez społeczność Jugowa. Po czym orszak w kolejności: wozy bojowe, Rajdowy Jugów, orszak niebieski, czerwony i zielony przeszły w pięknym, kolorowym korowodzie pod Dom Opieki Społecznej, gdzie rozegrana została przez społeczność Przygórza i Parafii Św. Katarzyny w Drogosławiu druga stacja „Pole pasterzy”. Korowód znów ruszył i dotarł pod kościół Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jugowie, a tam dzieci z Zespołu Szkół nr 1 w Jugowie odegrały scenkę-stację „Bóg się rodzi”. Wielką atrakcją było wypuszczenie w niebo 200 białych i czerwonych balonów, które przygotował ksiądz proboszcz przy pomocy OSP Jugów. Kolejnym punktem programu była uroczysta Msza Święta. Po jej zakończeniu zostały wręczone przez dyrektor Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda Gabrielę Buczek nagrody dla dzieci orszakowych oraz rodzin orszakowych.
Na zakończenie odbył się piknik orszakowy przy Zespole Szkół Nr 1 w Jugowie i tam Koło Gospodyń Wiejskich podawało gorącą zupę grochową, sołtys Jugowa zupę z dziczyzny, na którą dzika ufundowało koło łowieckie Diana z Nowej Rudy, a dorośli mogli rozgrzać się gorącą herbatą podawaną przez górników i strażaków.
*Powstanie Rada Seniorów w Gminie Nowa Ruda
Mając na uwadze, że liczba mieszkańców gminy Nowa Ruda w wieku 60+ systematycznie wzrasta, a głos seniorów m.in. w sprawach edukacji i kultury; sportu, turystyki i rekreacji; profilaktyki i promocji zdrowia; bezpieczeństwa publicznego czy zapewnienia osobom starszym godziwych warunków bytowych jest niezwykle ważny, na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2019 r. podjęto uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Nowa Ruda. Będzie ona miała charakter doradczy, inicjatywny, konsultacyjny dla władz Gminy Nowa Ruda oraz integracyjny, wspierający i aktywizujący udział osób starszych w życiu społeczności lokalnej Gminy Nowa Ruda. Głównym celem Rady jest reprezentowanie interesów i potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Ruda oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej.
Pierwsza kadencja Rady Seniorów obejmować będzie lata 2020-2023. Zgodnie ze Statutem Rady Seniorów, już wkrótce rozpocznie się procedura zgłaszania kandydatów oraz wyboru członków pierwszej Rady.
Kandydatów do Rady będą mogły zgłaszać organizacje i podmioty działające na terenie Gminy Nowa Ruda, które zrzeszają seniorów oraz działające na rzecz poprawy jakości ich życia, a także grupy mieszkańców z Gminy Nowa Ruda liczące co najmniej 20 seniorów. Kandydatem na członka Rady – zgłaszanym przez organizacje i podmioty zrzeszające seniorów oraz grupy mieszkańców – będzie mogła być osoba zamieszkała na terenie Gminy Nowa Ruda, która w dniu powołania na członka Rady ukończyła 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). Przedstawiciel organizacji działającej na rzecz poprawy jakości życia osób starszych z terenu gminy Nowa Ruda może zostać kandydatem na członka Rady niezależnie od wieku.
15 stycznia wójt Gminy Adrianna Mierzejewska wydała zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru, które zostało podane do publicznej wiadomości. Zostanie ono również przekazane organizacjom i podmiotom działającym na terenie Gminy Nowa Ruda, zrzeszającym seniorów oraz działającym na rzecz poprawy jakości ich życia. Wszystkich zainteresowanych informujemy o możliwości zgłoszenia kandydatury do dnia 10 lutego 2020 roku. W załącznikach do zarządzenia określono również wzory formularzy zgłoszeniowych kandydatów do Rady.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatur!
*SPOTKANIE NOWOROCZNE DLA SENIORÓW
10 stycznia 2020 r., w piątek, w Sali Myśliwskiej w Woliborzu odbyła się kolejna, po broumovskiej Wystawie Bożonarodzeniowej impreza realizowana w ramach projektu „Aktywny senior”, współfinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Było to „Spotkanie noworoczne dla seniorów”, współorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Woliborzu. W ramach spotkania gościliśmy niemal 50-osobową grupę seniorów z Czech, z broumovskiego Klubu Seniora „Radość”. Uczestnicy spotkania zostali poczęstowani przepysznymi regionalnymi potrawami, przygotowanymi w ramach projektu przez Koło Gospodyń Wiejskich w Woliborzu i wysłuchali koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu zaprzyjaźnionych zespołów z Dzierżoniowa, Strzegomia, Ząbkowic Śląskich, Udanina, Kłodzka i Świdnicy oraz samych Woliborzanek. Po przywitaniu gości i występach muzycznych, nastąpiła część integracyjna. Przy okazji tak licznie zebranych gości, Woliborzanki i dyrektor Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, Gabriela Buczek, przygotowały niespodziankę dla przewodniczącej Koła, pani Honoraty Kleiman, która obchodziła 70. urodziny. Do wspaniałych potraw dołączył ogromny tort urodzinowy. Nasi czescy goście przyłączyli się do gratulacji i życzeń. Tego wieczora, Wolibórz stał się miejscem niecodziennej integracji, a bariery językowe i kulturowe przestały istnieć. Ta kolejna impreza, organizowana w ramach projektu „Aktywny senior” udowodniła, że potrafimy się znakomicie bawić i integrować z naszymi sąsiadami, jak również dała nam pewność, że warto jest pogłębiać przygraniczną współpracę na wszystkich płaszczyznach.
*Szlaki Literackie w Gminie Nowa Ruda
W związku z rosnącym zainteresowaniem na przemierzanie szlaków, których inicjatorką jest noblistka Olga Tokarczuk mieszkająca w Gminie Nowa Ruda, wójt Adrianna Mierzejewska podjęła decyzję o oznakowaniu szlaku literackiego „Śladami Teresy Chmury” oraz poprawy oznakowania pozostałych dwóch: „Droga Chlebowa” i „Z Domu Dziennego, do Domu Nocnego”. Dyrektor Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda Gabriela Buczek w porozumieniu z prezesem Stowarzyszenia Form Alternatywnych „Rozdroże” Sewerynem Pankiem przystąpią w najbliższym czasie do rewitalizacji i oznakowania wszystkich trzech tras.
Wspaniałe krajobrazy, niezapomniane widoki rozciągające się podczas spacerów przez malownicze Wzgórza Włodzickie to główny wyznacznik tych szlaków. Najmłodszy, powstały w 2018 roku „Śladami Teresy Chmury” inspirowany był twórczością Olgi Tokarczuk. Nieco starszy, początkami sięgający do drugiej edycji festiwalu „Góry Literatury”, do 2016 roku, a związany z twórczością lokalnych literatów otrzymał miano
„Z Domu Dziennego, do Domu nocnego”. I ostatni „Droga Chlebowa”, który korzenie swe ma w odległej historii. Od wieków służył jako droga przemytu różnych dóbr, a przede wszystkim żywności, stąd nazwa ścieżki. Była to popularna trasa, która chroniła podróżnych przed opłacaniem myta i ceł za przekroczenie granicy, liczącej w tym miejscu 250 lat. Szlak został oznakowany w 2017 roku podczas trzeciej edycji wyżej wspomnianego festiwalu.

Wydania: