Bezpieczeństwo

Dzień otwartych drzwi Wspólnej Placówki w Kudowie Słonem
KUD-7.jpg
W dniu 20.06.2013 roku Wspólna Placówka w Kudowie Słonem otworzyła swoje drzwi dla młodzieży pogranicza Polski i Czech. Dzień otwarty skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenów przygranicznych oraz miał na celu promocję Wspólnej Placówki w Kudowie Słonem. Podczas spotkania przeprowadzono prelekcję na temat zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Punktu Kontaktowego oraz zaprezentowano sprzęt służbowy jednostek pełniących służbę we Wspólnej Placówce w Kudowie Słonem. W dniu otwartym uczestniczyli uczniowie klasy II i III Szkoły Podstawowej z Nachod Beloves (RCz) oraz klasy II i...
Zmiana na stanowisku Komendanta Sudeckiego Oddziału SG
waszczuk1.jpg
Od 18 czerwca br. pełniącym obowiązki Komendanta Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej jest płk SG Marek Waszczuk. Ppłk Waldemar Hołodniuk – dotychczasowy Komendant SOSG – został powołany przez ministra spraw wewnętrznych na stanowisko Komendanta Śląskiego Oddziału SG w Raciborzu.
Obchody święta Straży Granicznej w Kłodzku
straż graniczna2.jpg
22. rocznicę powstania Straży Granicznej 15 maja w Kłodzku swoje święto obchodził Sudecki Oddział Straży Granicznej. Tegoroczne obchody rozpoczęła msza św. w kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku, a na uroczystej zbiórce na placu obok mostu św. Jana wręczone zostały odznaczenia i akty mianowania na kolejne stopnie służbowe, a także podziękowania i wyróżnienia resortowe dla pracowników cywilnych. Powiat kłodzki reprezentował starosta Maciej Awiżeń, który przekazał list gratulacyjny dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych SOSG. Komendant Sudeckiego Oddziału Straży...
Święto batalionu
batalion (3).jpg
W rocznicę utworzenia 3 Dywizji Strzelców Karpackich, którą w Palestynie 2 maja 1942 r. powołał do życia rozkaz dowódcy Wojsk Polskich na Środkowym Wschodzie, kolejne pokolenia Karpatczyków, w tym żołnierze 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku, obchodzą swoje święto. Tegoroczne uroczystości odbyły się 6 maja na terenie kłodzkiej jednostki. W imieniu wszystkich samorządowców żołnierzom służącym w 22 KBPG poseł Monika Wielichowska przekazała najlepsze życzenia i wyrazy uznania za nieustanną gotowość do niesienia pomocy i współpracy dla dobra mieszkańców. Wręczone zostały medale...
Nowa stacja GOPR w powiecie
gopr.jpg
Grupa Wałbrzysko-Kłodzka GOPR 26 kwietnia br. otworzyła nową stację ratunkową w Karłowie. Było to możliwe dzięki porozumieniu podpisanemu przez GOPR z Parkiem Narodowym Gór Stołowych, który na utrzymanie stacji przekaże część opłat za wstęp na teren parku. Porozumienie podpisano 21 grudnia 2012 r. Kwota ta będzie stanowiła 15% rocznego dochodu parku z tytułu opłat pobieranych za wstęp na Szczeliniec Wielki i Błędne Skały, co wynika z ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. GOPR-owcy będą w Karłowie pełnili całodobowe dyżury od maja do...
Ćwiczenia „Pomoc 2013"
wicze.jpg
„Pomoc 2013” – pod taką nazwą 25 kwietnia br. odbyły się w Kłodzku ćwiczenia ratownicze zorganizowane wspólnie przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Komendę Powiatową PSP w Kłodzku. W próbnej ewakuacji niepełnosprawnych uczestników zajęć kłodzkiego Powiatowego Środowiskowego Do-mu Samopomocy wzięło udział 9 jednostek PSP i OSP. W temat, czyli metody ewakuacji osób niepełnosprawnych, wprowadził obserwatorów ćwiczeń w Starostwie Powiatowym dr Romuald Grocki – ekspert ds. zarządzania kryzysowego z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. W zależności od rodzaju i...
Straż w powiecie coraz lepiej wyposażona
namiot (3).jpg
Po realizowanym w latach 2010-2011 przez powiat kłodzki polsko-czeskim projekcie „Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu” straż pożarna w większości miejscowości powiatu ma już najnowocześniejsze samochody ratownicze. W lutym 2012 roku dzięki staraniom powiatu i nawiązaniu współpracy z PZU Życie SA kłodzka jednostka ratowniczo-gaśnicza dostała namiot pneumatyczny, który zimą przydatny jest do organizowaniu pierwszej pomocy dla rannych m. in. w wypadkach komunikacyjnych, przy powodziach, a także przy innych działaniach zabezpieczających w sytuacjach kryzysowych. 29...
Konferencja przeciw przemocy
Kłodzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który prowadzony jest przez Towarzystwo Społeczne „Razem”, 17 kwietnia br. zorganizował powiatową konferencję pn. „Można inaczej – przeciwdziałanie przemocy w środowisku lokalnym”. W konferencji i spotkaniach panelowych, które miały na celu wypracowanie lokalnych procedur reagowania i wymianę doświadczeń, uczestniczyli przedstawiciele tych jednostek i organizacji z terenu powiatu, których rolą jest przeciwdziałanie przemocy, ale także wychowywanie i edukacja młodzieży. Zanim głos zabrali zaproszeni eksperci, wszystkich przybyłych na spotkanie powitała...
Demonstracja w obronie Sudeckiego Oddziału Służby Granicznej w Kłodzku
demonstracja.jpg
Demonstracja odbyła się 13 lutego 2013 r., aby Minister Spraw Wewnętrznych wycofał się z planów likwidacji w Kłodzku Oddziału S.G. Rozpoczęła się kilkanaście minut przed godz. 16.00 przed siedzibą Oddziału przy ul. Wyspiańskiego, po czym ul. Lutycką przeniosła się w newralgiczny komunikacyjnie punkt miasta, czyli na skrzyżowanie koło wiaduktu kolejowego, gdzie odbyła się „masówka” z udziałem tak zainteresowanych bezpośrednio, jak i mieszkańców. Nie zabrakło naszych parlamentarzystów z PO czyli Moniki Wielichowskiej i Jakuba Szulca, a także starosty kłodzkiego Macieja Awiżenia i burmistrza m....
Aby na stokach narciarskich było bezpieczniej
stoki2.jpg
Po raz kolejny na Czarnej Górze oraz w Zieleńcu miłośnicy sportów zimowych mogą spotkać, poza patrolami prewencyjnymi, policyjne patrole narciarskie, które będą czuwać nad ich bezpieczeństwem. Policjanci powiatu kłodzkiego, aby zapewnić bezpieczeństwo miłośnikom sportów zimowych pełnią służbę na stokach. W patrolach narciarskich są policjanci posiadający doświadczenie narciarskie, a do ich zadań należy przede wszystkim czuwanie nad bezpieczeństwem turystów oraz porządkiem publicznym. Policyjne patrole narciarskie zwracają uwagę na osoby , które swoim zachowaniem narażają na niebezpieczeństwo...
Wspólne ćwiczenia funkcjonariuszy i saperów
Renata Sulima
wiczenia1.jpg
W ramach doskonalenia współpracy funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej i żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych z Wrocławia brali udział w szkoleniu z użyciem materiałów wybuchowych. 14.12.2012 r. odbyły się poligonowe praktyczne zajęcia nt.: “Niszczenie min, amunicji i innych materiałów niebezpiecznych”. Jest to druga część szkolenia, na którym obie strony wymieniają się doświadczeniem, wiedzą oraz procedurami z zakresu neutralizowania materiałów niebezpiecznych (urządzenia wybuchowe, materiały wybuchowe pochodzenia wojskowego). Wspólne szkolenia z...
Porozumienie z Parkiem Narodowym Gór Stołowych
Z. Wiatr
Wigilia GOPR 3.jpg
21 grudnia podczas spotkania wigilijnego Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR podpisane zostało porozumienie o wsparciu finansowym grupy przez Park Narodowych Gór Stołowych. Na mocy porozumienia Park Narodowych Gór Stołowych przekaże środki finansowe na działania ratownicze prowadzone przez grupę w wysokości 208 tys. złotych. Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich kwota ta stanowi 15% rocznego dochodu parku z tytułu opłat pobieranych za wstęp na Szczeliniec Wielki i Błędne Skały. Porozumienie zostało oficjalnie podpisane przez...
Pożar w siedzibie "Agroregu S.A." ?
pali.jpg
Parę minut przed 10.00 ósmego listopada 2012 r. zawiadomiono Straż Pożarną w Nowej Rudzie, że w siedzibie Agroregu S.A. jest pożar. Już po paru minutach ul. Kłodzką pędziły samochody strażackie na syrenach... Kłęby dymu unosiły się nad budynkiem. W oknach stali pracownicy i goście... Straż Pożarna (z Zawodwowej i Ochotniczej organizacji) sprawnie prowadziła akcję tak gaszenia pożaru, jak i wydostawania ludzi z pożaru. Jednych ewakuowano bezpośrednio z okien na V piętrze (w koszach), innych - rannych bądź nieprzytomnych- klatką schodową na noszach. Wszystko skończyło się szczęśliwie. ... i...
Wizyta ministra w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej
Renata Sulima
wizyta1.jpg
9 października w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej w Kłodzku przebywał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotr Stachańczyk, który z ramienia MSW odpowiada za reorganizację Straży Granicznej. Ministrowi towarzyszył Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Dominik Tracz. Podczas pobytu ministrowi przedstawiono działalność SOSG, osiągane wyniki i zamierzenia, zapoznano także z infrastrukturą znajdującą się na terenie kompleksu w Kłodzku. W trakcie spotkania z kadrą kierowniczą minister przedstawił założenia restrukturyzacji Straży Granicznej na południowej granicy RP....
Dzień Wojska Polskiego
więto-wojska (22).jpg
więto-wojska (19).jpg
W przeddzień Święta Wojska Polskiego, obchodzonego na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 roku, na terenie jednostki 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej 14 sierpnia br. odbyły się kłodzkie uroczystości. Jak co roku dzień ten był okazją do złożenia wyrazów wdzięczności oraz życzeń wszystkim żołnierzom służącym w naszej jednostce oraz pracującym w niej pracownikom cywilnym, a także wręczenia wyróżnień, nagród i medali. Przybyłych na uroczystą zbiórkę powitał dowódca 22 KBPG ppłk Adam Bera, a prowadzącym uroczystość był kpt. Robert Jabłoński. Po części oficjalnej, apelu...
Obchody święta Straży Granicznej
JKF_0074.jpg
25.05. w samo południe na kłodzkim Rynku pracownicy i funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej obchodzili swoje święto – 16 maja bowiem minęło 21 lat od powstania Straży Granicznej. Podczas uroczystego apelu wręczone zostały odznaczenia i akty mianowania na kolejne stopnie w korpusie oficerów, chorążych i podoficerów. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jednego funkcjonariusza odznaczył Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, a dwóch funkcjonariuszy Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. Ośmiu funkcjonariuszom Minister Spraw Wewnętrznych nadał Brązowy Medal za Zasługi dla...
Nowy komendant SG - z konferencji prasowej
komendant.jpg
Pytania do nowego komendanta majora Waldemara Hołodniuka: - Pański stan cywilny? - Żonaty, trójka chłopców. - Skąd pan pochodzi? - Z Kołobrzegu. - Czy zamierza Pan pobyć tu dłużej jako komendant? - Znam Kłodzko nie od dziś. Dla mnie bycie komendantem Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej to awans. A pracuję w takiej służbie, że wszystko jest możliwe i często ode mnie niezależne. Pytania do komendanta głównego gen. bryg. SG Leszka Elasa - Nie ma granic, czy zatem jesteście Państwo potrzebni? - Granice są, z tym, że można je dowolnie przekraczać wśród krajów zrzeszonych w układzie z Schengen,...
Uroczyste przekazanie obowiązków nowemu Komendantowi SO SG
Renata Sulima
29.12.br. o godzinie 10.00, podczas uroczystej zbiórki funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Sudeckiego Oddziału SG, rozpoczęła się uroczystość przekazania obowiązków nowemu komendantowi Oddziału – majorowi SG Waldemarowi Hołodniukowi. Przekazanie obowiązków nastąpiło w obecności Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Leszka Elasa i zaproszonych gości. Rozkaz o powołaniu odczytał dyrektor Biura Kadr i Szkolenia płk SG Sławomir Kowalewski. Dotychczasowy komendant płk SG Antoni Ożóg od marca 2006 był zastępcą komendanta SOSG, a od września 2011 pełnił obowiązki komendanta SOSG....
Konferencja policji w Kudowie
konferencja-policji.jpg
Na zakończenie współfinansowanego przez Unię Europejską projektu „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska” 21 listopada br. w Kudowie-Zdroju odbyła się konferencja podsumowująca jego realizację. W konferencji udział wzięli m.in. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu – nadinsp. Zbigniew Maciejewski, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, parlamentarzyści RP, komendanci policji, komendanci i dyrektorzy współpracujących z policją służb mundurowych, a także władze powiatu kłodzkiego i samorządów gmin, biorących udział...
Inauguracja szkolenia z języka czeskiego we Wspólnej Placówce w Kudowie Słonem
szkolenie.jpg
18 listopada br. w Punkcie Kontaktowym w Kudowie Słonem, w sali konferencyjnej odbyła się inauguracja szkolenia z języka czeskiego. Szkolący się to grupa kilkunastu funkcjonariuszy – przedstawicieli Straży Granicznej, Policji i Izby Celnej. Szkolenie będzie trwało do maja 2012. Jego celem jest m.in. pogłębienie i doskonalenie umiejętności językowych funkcjonariuszy w celu intensyfikacji współpracy w zakresie bezpieczeństwa oraz działań na rzecz społeczności lokalnych. W inauguracji szkolenia udział wzięli, ze strony SOSG: koordynator projektu mjr SG Adam Pawlus i naczelnik Wydziału Techniki i...
Konferencja naukowa "Edukacja dla bezpieczeństwa w XXI w."
4.jpg
Celem konferencji była identyfikacja najważniejszych zagrożeń dla zachowania bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego w XXI wieku oraz rozwiązań prewencyjnych, administracyjnych i edukacyjnych w tym zakresie. Podczas spotkania komendant Sudeckiego Oddziału SG p.o. płk SG Antoni Ożóg, zaprezentował rozwiązania przyjęte w Oddziale w zakresie dydaktyki ratownictwa. Ponadto, funkcjonariusze SG, przeprowadzili ćwiczenia z zakresu ratownictwa z udziałem przedstawicieli Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i...
OSP Goworów ma nowy wóz
goworów2.jpg
Uroczystość przekazania samochodu odbyła się w niedzielę, 20.11.
Zmiana na stanowisku Komendanta Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej
ożóg1.jpg
30.09.2011r. podczas uroczystej zbiórki funkcjonariuszy nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej. Podczas uroczystości, w obecności zastępcy komendanta głównego SG gen. bryg. Marka Borkowskiego, dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGSG oraz zaproszonych gości, płk SG Grzegorz Budny przekazał swoje obowiązki nowemu komendantowi Sudeckiego Oddziału SG w Kłodzku płk. SG Antoniemu Ożogowi. Dotychczasowy komendant pułkownik SG Grzegorz Budny, po 34-letniej służbie, odszedł na zasłużoną emeryturę. Komendant Budny podziękował wszystkim funkcjonariuszom i...
Komisarz Lew w Wojciechowicach
Mariola Huzar
wojciechowice4.jpg
Akcja profilaktyczna „bezpieczny maluch na wsi” zawitała do tutejszej biblioteki 21 września w środę. Mówiono o bezpieczeństwie na drogach, o niebezpieczeństwach na jakie narażone są dzieci na wsi, o bezpieczeństwie pożarowym i medycznym. Na pouczające zajęcia przyjechali także goście z Kłodzkiego Domu Dziecka, radny Powiatu Kłodzkiego Lubomir Danielczyk i pan Witek z Krosnowic na rowerze. Pokazał, jak wygląda bezpieczny rowerzysta. Dzielnicowy Emil Kowalski mówił o wychowaniu komunikacyjnym, podkreślając grubą krechą zasady ruchu drogowego. Czy wiecie, jak się obronić przed agresywnym psem...
Uroczystości z okazji Święta Policji
001.jpg
Dnia 19.07.2011 r. w imieniu Komendanta Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku płk SG Jan Zawadzki - Zastępca Komendanta Oddziału oraz Komendant Placówki Straży Granicznej w Kłodzku - por. SG Piotr Piekarski uczestniczyli w powiatowych obchodach Święta Policji, które poprzedziło otwarcie nowo wyremontowanego Komisariatu Policji w Polanicy-Zdroju przy ul. Warszawskiej. Po otwarciu obiektu komisariatu miał miejsce przemarsz Orkiestry Policyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz zaproszonych gości do Paku Zdrojowego w Polanicy-Zdroju. O godzinie 12.00 podczas uroczystej...