Bezpieczeństwo

Porozumienie z Parkiem Narodowym Gór Stołowych
Z. Wiatr
Wigilia GOPR 3.jpg
21 grudnia podczas spotkania wigilijnego Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR podpisane zostało porozumienie o wsparciu finansowym grupy przez Park Narodowych Gór Stołowych. Na mocy porozumienia Park Narodowych Gór Stołowych przekaże środki finansowe na działania ratownicze prowadzone przez grupę w wysokości 208 tys. złotych. Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich kwota ta stanowi 15% rocznego dochodu parku z tytułu opłat pobieranych za wstęp na Szczeliniec Wielki i Błędne Skały. Porozumienie zostało oficjalnie podpisane przez...
Pożar w siedzibie "Agroregu S.A." ?
pali.jpg
Parę minut przed 10.00 ósmego listopada 2012 r. zawiadomiono Straż Pożarną w Nowej Rudzie, że w siedzibie Agroregu S.A. jest pożar. Już po paru minutach ul. Kłodzką pędziły samochody strażackie na syrenach... Kłęby dymu unosiły się nad budynkiem. W oknach stali pracownicy i goście... Straż Pożarna (z Zawodwowej i Ochotniczej organizacji) sprawnie prowadziła akcję tak gaszenia pożaru, jak i wydostawania ludzi z pożaru. Jednych ewakuowano bezpośrednio z okien na V piętrze (w koszach), innych - rannych bądź nieprzytomnych- klatką schodową na noszach. Wszystko skończyło się szczęśliwie. ... i...
Wizyta ministra w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej
Renata Sulima
wizyta1.jpg
9 października w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej w Kłodzku przebywał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotr Stachańczyk, który z ramienia MSW odpowiada za reorganizację Straży Granicznej. Ministrowi towarzyszył Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Dominik Tracz. Podczas pobytu ministrowi przedstawiono działalność SOSG, osiągane wyniki i zamierzenia, zapoznano także z infrastrukturą znajdującą się na terenie kompleksu w Kłodzku. W trakcie spotkania z kadrą kierowniczą minister przedstawił założenia restrukturyzacji Straży Granicznej na południowej granicy RP....
Dzień Wojska Polskiego
więto-wojska (22).jpg
więto-wojska (19).jpg
W przeddzień Święta Wojska Polskiego, obchodzonego na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 roku, na terenie jednostki 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej 14 sierpnia br. odbyły się kłodzkie uroczystości. Jak co roku dzień ten był okazją do złożenia wyrazów wdzięczności oraz życzeń wszystkim żołnierzom służącym w naszej jednostce oraz pracującym w niej pracownikom cywilnym, a także wręczenia wyróżnień, nagród i medali. Przybyłych na uroczystą zbiórkę powitał dowódca 22 KBPG ppłk Adam Bera, a prowadzącym uroczystość był kpt. Robert Jabłoński. Po części oficjalnej, apelu...
Obchody święta Straży Granicznej
JKF_0074.jpg
25.05. w samo południe na kłodzkim Rynku pracownicy i funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej obchodzili swoje święto – 16 maja bowiem minęło 21 lat od powstania Straży Granicznej. Podczas uroczystego apelu wręczone zostały odznaczenia i akty mianowania na kolejne stopnie w korpusie oficerów, chorążych i podoficerów. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jednego funkcjonariusza odznaczył Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, a dwóch funkcjonariuszy Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. Ośmiu funkcjonariuszom Minister Spraw Wewnętrznych nadał Brązowy Medal za Zasługi dla...
Nowy komendant SG - z konferencji prasowej
komendant.jpg
Pytania do nowego komendanta majora Waldemara Hołodniuka: - Pański stan cywilny? - Żonaty, trójka chłopców. - Skąd pan pochodzi? - Z Kołobrzegu. - Czy zamierza Pan pobyć tu dłużej jako komendant? - Znam Kłodzko nie od dziś. Dla mnie bycie komendantem Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej to awans. A pracuję w takiej służbie, że wszystko jest możliwe i często ode mnie niezależne. Pytania do komendanta głównego gen. bryg. SG Leszka Elasa - Nie ma granic, czy zatem jesteście Państwo potrzebni? - Granice są, z tym, że można je dowolnie przekraczać wśród krajów zrzeszonych w układzie z Schengen,...
Uroczyste przekazanie obowiązków nowemu Komendantowi SO SG
Renata Sulima
29.12.br. o godzinie 10.00, podczas uroczystej zbiórki funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Sudeckiego Oddziału SG, rozpoczęła się uroczystość przekazania obowiązków nowemu komendantowi Oddziału – majorowi SG Waldemarowi Hołodniukowi. Przekazanie obowiązków nastąpiło w obecności Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Leszka Elasa i zaproszonych gości. Rozkaz o powołaniu odczytał dyrektor Biura Kadr i Szkolenia płk SG Sławomir Kowalewski. Dotychczasowy komendant płk SG Antoni Ożóg od marca 2006 był zastępcą komendanta SOSG, a od września 2011 pełnił obowiązki komendanta SOSG....
Konferencja policji w Kudowie
konferencja-policji.jpg
Na zakończenie współfinansowanego przez Unię Europejską projektu „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska” 21 listopada br. w Kudowie-Zdroju odbyła się konferencja podsumowująca jego realizację. W konferencji udział wzięli m.in. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu – nadinsp. Zbigniew Maciejewski, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, parlamentarzyści RP, komendanci policji, komendanci i dyrektorzy współpracujących z policją służb mundurowych, a także władze powiatu kłodzkiego i samorządów gmin, biorących udział...
Inauguracja szkolenia z języka czeskiego we Wspólnej Placówce w Kudowie Słonem
szkolenie.jpg
18 listopada br. w Punkcie Kontaktowym w Kudowie Słonem, w sali konferencyjnej odbyła się inauguracja szkolenia z języka czeskiego. Szkolący się to grupa kilkunastu funkcjonariuszy – przedstawicieli Straży Granicznej, Policji i Izby Celnej. Szkolenie będzie trwało do maja 2012. Jego celem jest m.in. pogłębienie i doskonalenie umiejętności językowych funkcjonariuszy w celu intensyfikacji współpracy w zakresie bezpieczeństwa oraz działań na rzecz społeczności lokalnych. W inauguracji szkolenia udział wzięli, ze strony SOSG: koordynator projektu mjr SG Adam Pawlus i naczelnik Wydziału Techniki i...
Konferencja naukowa "Edukacja dla bezpieczeństwa w XXI w."
4.jpg
Celem konferencji była identyfikacja najważniejszych zagrożeń dla zachowania bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego w XXI wieku oraz rozwiązań prewencyjnych, administracyjnych i edukacyjnych w tym zakresie. Podczas spotkania komendant Sudeckiego Oddziału SG p.o. płk SG Antoni Ożóg, zaprezentował rozwiązania przyjęte w Oddziale w zakresie dydaktyki ratownictwa. Ponadto, funkcjonariusze SG, przeprowadzili ćwiczenia z zakresu ratownictwa z udziałem przedstawicieli Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i...
OSP Goworów ma nowy wóz
goworów2.jpg
Uroczystość przekazania samochodu odbyła się w niedzielę, 20.11.
Zmiana na stanowisku Komendanta Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej
ożóg1.jpg
30.09.2011r. podczas uroczystej zbiórki funkcjonariuszy nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej. Podczas uroczystości, w obecności zastępcy komendanta głównego SG gen. bryg. Marka Borkowskiego, dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGSG oraz zaproszonych gości, płk SG Grzegorz Budny przekazał swoje obowiązki nowemu komendantowi Sudeckiego Oddziału SG w Kłodzku płk. SG Antoniemu Ożogowi. Dotychczasowy komendant pułkownik SG Grzegorz Budny, po 34-letniej służbie, odszedł na zasłużoną emeryturę. Komendant Budny podziękował wszystkim funkcjonariuszom i...
Komisarz Lew w Wojciechowicach
Mariola Huzar
wojciechowice4.jpg
Akcja profilaktyczna „bezpieczny maluch na wsi” zawitała do tutejszej biblioteki 21 września w środę. Mówiono o bezpieczeństwie na drogach, o niebezpieczeństwach na jakie narażone są dzieci na wsi, o bezpieczeństwie pożarowym i medycznym. Na pouczające zajęcia przyjechali także goście z Kłodzkiego Domu Dziecka, radny Powiatu Kłodzkiego Lubomir Danielczyk i pan Witek z Krosnowic na rowerze. Pokazał, jak wygląda bezpieczny rowerzysta. Dzielnicowy Emil Kowalski mówił o wychowaniu komunikacyjnym, podkreślając grubą krechą zasady ruchu drogowego. Czy wiecie, jak się obronić przed agresywnym psem...
Uroczystości z okazji Święta Policji
001.jpg
Dnia 19.07.2011 r. w imieniu Komendanta Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku płk SG Jan Zawadzki - Zastępca Komendanta Oddziału oraz Komendant Placówki Straży Granicznej w Kłodzku - por. SG Piotr Piekarski uczestniczyli w powiatowych obchodach Święta Policji, które poprzedziło otwarcie nowo wyremontowanego Komisariatu Policji w Polanicy-Zdroju przy ul. Warszawskiej. Po otwarciu obiektu komisariatu miał miejsce przemarsz Orkiestry Policyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz zaproszonych gości do Paku Zdrojowego w Polanicy-Zdroju. O godzinie 12.00 podczas uroczystej...
Promesy powodziowe II transza
Promesy na łączną kwotę ponad 85 milionów złotych zostały wręczone 20 lipca przedstawicielom dolnośląskich gmin i powiatów poszkodowanych w zeszłorocznej powodzi. W ten sposób rozdysponowane zostaną środki drugiej transzy pomocy rządowej przyznanej w tym roku dolnośląskim samorządom na remont bądź odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych. Wśród przedstawicieli 64 gmin i powiatów – beneficjentów drugiej transzy promes, znalazły się między innymi Bogatynia, Zgorzelec i Bystrzyca Kłodzka. Uroczystość przekazania promes odbyła się w środę, 20 lipca w Sali Kolumnowej...
Akty wandalizmu w Dusznikach-Zdroju
wandal3.jpg
W ostatnich dniach w Dusznikach-Zdroju nasiliły się akty chuligaństwa, wandalizmu i dewastacji mienia Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich SA. W nocy z 12 na 13 lipca nieznani sprawcy dokonali czynu o charakterze chuligańskim, wyrządzając niebagatelne szkody. W kiosku obudowującym ujęcie wody Pieniawa Chopina wybito szybę, oraz rozbito połowę misy Pijalni „Agata”, wskutek czego woda płynie strumieniem po deptaku. Około miesiąca temu natomiast uszkodzono rurę przelewowo – czerpalną, w ujęciu „Jacek” (B-3), z którego mieszkańcy i turyści pobierali wypływającą z odwiertu wodę oraz urwano czujnik...
Cyberprzestępcy pod lupą Europarlamentu
O pracach nad ściganiem piratów internetowych pisałam już wielokrotnie (w kontekście ACTA i Hadopi), teraz słów kilka o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych – skradzionych lub wykorzystanych bez wiedzy właściciela... Paradoksalnie często sami dobrowolnie je oferujemy, zamieszczamy na portalach społecznościowych, klikamy na podejrzane linki, wysyłamy dane dotyczące naszych kart kredytowych na niby-strony naszych banków, a potem spotkają nas nieprzyjemne „niespodzianki”. Od niechcianych maili po blokady karty kredytowej a nawet wyczyszczenie konta – to są realne zagrożenia, a ściganie...
Nowa drużyna OSP w Szczytnej
inf. B. Palko
straż-basiuk1.jpg
W dzień św. Floriana w OSP w Szczytnej oficjalnie powołano do działania drużynę żeńską. W jej skład wchodzi 12 dziewcząt i kobiet, które złożyły przyrzeczenie strażackie i od tego momentu są pełnowartościowymi członkiniami OSP, a po odbyciu wymaganych szkoleń będą brały udział w akcjach ratowniczych. Nic nie stało na przeszkodzie, by jedna z nowych strażaczek już teraz została członkinią Zarządu OSP. A z okazji Dnia Strażaka odbyła się w miejscowym kościele msza celebrowana przez proboszcza Piotra Lipskiego, poprzedzona wymarszem strażaków z remizy. Prezes OSP Bogusław Palko wręczył młodym...
NIK o przyczynach wypadków drogowych w pow. kłodzkim
NIK Delegatura we Wrocławiu, w ramach kontroli pn. „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w Polsce” koordynowanej przez Departament Komunikacji i Systemów Transportowych NIK, skontrolowała 3 jednostki na Dolnym Śląsku: 1. Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego we Wrocławiu; 2. Woj. Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu; 3. Starostwo Pow. w Kłodzku. Efekty kontroli: AD.3 W Starostwie Powiatowym Kłodzku brakowało kompletu projektów organizacji ruchu na zarządzanych drogach. Starostwo nie miało projektów organizacji ruchu na drogach, na których organizacja ruchu ustalona została przed 2003 i...
Zmiana na stanowisku Zastępcy Komendanta Oddziału
zmiana4.jpg
Dnia 20.04.2011r. na podstawie rozkazu personalnego Komendanta Głównego SG na stanowisko Zastępcy Komendanta Sudeckiego Oddziału SG w Kłodzku został mianowany płk SG Jan Zawadzki, natomiast dotychczasowy Zastępca Komendanta Oddziału płk SG Wiesław Rokicki został przeniesiony do dalszego pełnienia służby na stanowisku Zastępcy Komendanta w Nad-odrzańskim Oddziale SG w Krośnie Odrzańskim. Rozkazy Personalne w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej wręczyli Zastępca Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGSG mjr SG Marta Krukowska oraz Dyrektor Biura Techniki i Zaopatrzenia KGSG płk SG...
Spotkanie z policjantami na działkach
dzialka9.jpg
Wysłuchanie uwag oraz wspólne wypracowanie metod skutecznej ochrony mienia przed kradzieżą i wandalizmem, a także zapewnienie bezpiecznego wypoczynku działkowców to nadrzędny cel spotkania policjantów z działkowcami. Podczas spotkania policjanci omówili podstawowe zasady bezpieczeństwa na terenie ogródków działkowych. Ponadto zwrócili uwagę na konieczność edukacji właścicieli działek w zakresie bezpiecznych zachowań oraz unikania zagrożeń. Podczas spotkania omówiono szeroko pojętą prewencję kryminalną a w szczególności sposoby zapobiegania kradzieżom drobnych przedmiotów z ogrodów działkowych...
Śliskie chodniki, auta parkujące na chodnikach
M.D.
Mieszkaniec Osiedla Kruczkowskiego w Kłodzku 28.01.br. (rano) zgłosił nam fakt nie zabezpieczonych piaskiem lub solą chodników, przez co dochodzi do upadków przede wszystkim starszych ludzi, często niepełnosprawnych. Po przeprowadzonych rozmowach (Urząd Miasta, Spółdzielnia Mieszkaniowa ) informuję zainteresowanych, że pieczę nad chodnikami Osiedla Kruczkowskiego sprawuje w S-nia Mieszkaniowa, a na odcinku ul. Jana Pawła (poza prywatnymi posesjami) - Urząd Miasta. Na klatkach lokali mieszkalnych należących do S-ni Mieszkaniowej wywieszone są telefony kontaktowe, pod które należy zgłaszać...
Czy będzie bezpieczniej?
We wtorek, 4 stycznia 2011 roku odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury, na której Senator RP Stanisław Jurcewicz był sprawozdawcą przyjętej przez Senat 26 listopada 2010 roku ustawy o kierujących pojazdami. Senat wniósł 47 poprawek, z których Komisja sejmowa przyjęła 44. Celem przyjętych rozwiązań jest zmniejszenie liczby wypadków drogowych - których w naszym kraju jest trzykrotnie więcej niż średnia w krajach UE oraz zminimalizowanie nieprawidłowości w szkoleniu kierowców i dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej. Młodych kierowców czeka okres próbny i „zielony listek...
Nowe porozumienie
inf. SG
porozumienie1.jpg
W dniu 14.12.2010 r. w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu podpisano porozumienie pomiędzy Komendantem Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku, a Dyrektorem Generalnym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w sprawie sposobu udostępniania oficerowi łącznikowemu Straży Granicznej pomieszczeń Dolnośląskiego Urzędu we Wrocławiu. Przedmiotowe porozumienie reguluje przede wszystkim zasady użytkowania przez oficera łącznikowego Straży Granicznej pomieszczeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz sposób korzystania z łączy teleinformatycznych znajdujących...
Wariacje śnieżne
nieg.jpg
29 listopada i dość spore opady śniegu. I jak co roku władze miasta są zaskoczone. Opady były zapowiadane od paru dni, myślę że specjalnie też dla władz żeby mogły się przygotować. Przyznam, że w piątek nic nie zapowiadało takich zmian. Ja sama jeździłam jeszcze na letnich oponach, ale ze względu na to, że wybierałam się na weekend do Wrocławia, zaufałam prognozom i wyjechałam już na zimówkach. Na moje szczęście, bo już w sobotę rano we Wrocławiu spadło na tyle śniegu, że jazda samochodem nie była już taka łagodna. I przyznam, że wracając nie spotkałam na drodze żadnego pługu. Kłodzko wygląda...