Bezpieczeństwo

Nowy Komendant Policji w Powiecie Kłodzkim
kom.jpg
W Powiatowej Komendzie Policji w Kłodzku, odbyła się uroczystość przekazania stanowiska komendanta. Dotychczasowe obowiązki komendanta pełnił podinsp Jacek Wysocki. Z rozkazu komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasza Trawińskiego, nowym komendantem Powiatowej Policji w Kłodzku został podinsp. Ryszard Mazurkiewicz. Licznie zgromadzeni przedstawiciele wszystkich służb mundurowych w powiecie kłodzkim, burmistrz Miasta Kłodzka – Michała Piszko oraz Przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym osobiście podziękowali odchodzącemu Jackowi Wysockiemu...
Akcja zima. W trosce o bezdomnych i samotnych
Akcja „ZIMA 2018/19” ma charakter pomocowy i skierowana jest między innymi na udzielaniu osobom bezdomnym niezbędnych informacji o schroniskach, noclegowniach i jadłodajniach, a także świadczeniu wszelkiej pomocy w dotarciu tych osób do stosownych placówek. Temperatura na zewnątrz zarówno w nocy jak i w dzień spada poniżej zera. Kiedy na zewnątrz panują ujemne temperatury wiele osób traci zdrowie lub nawet życie. Problem dotyka przede wszystkim osób bezdomnych, samotnych, w podeszłym wieku. Zagrożenie utraty zdrowia lub życia dotyczy nie tylko osób przebywających na dworze. Niebezpiecznie...
Czyste powietrze
Gmina Miejska Kłodzko wspólnie z gminami z terenu Ziemi Kłodzkiej przystąpiła do przygotowania wspólnego wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym (np. koks, węgiel, ekogroszek) na bardziej przyjazne środowisku źródła ciepła. Prócz wymiany pieców środki będzie można otrzymać na modernizację systemu grzewczego (rury, grzejniki, itp.), system zarządzania i monitorowania zużycia energii, fotowoltaikę jako element zasilania ogrzewania pieca, koszty dokumentacji (audyt). Samorządy dlatego będą wspólnie występować o dofinansowanie, gdyż w taki sposób...
Przekazanie sprzętu ratownictwa dla OSP
inf. UMiG
chromiec.jpg
W dniu 27 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego dla ochotniczych straży pożarnych. Sprzęt zakupiono w ramach podpisanej przez Gminę Stronie Śląskie umowy na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach ogłoszonego naboru z dnia 5 marca 2018 r. Program I Priorytet IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań...
Święto Wojska Polskiego w Kłodzku
wp.jpg
15 sierpnia 2018 r. w Kłodzku pod pomnikiem Żołnierza Polskiego odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Wojska Polskiego. Na uroczystość przybyły delegacje służb mundurowych, przedstawiciele lokalnych władz, organizacje kombatantów, harcerze, członkowie organizacji społecznych. Przedstawiciele każdej delegacji złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Powiat Kłodzki reprezentował Kazimierz Drożdż – członek Zarządu Powiatu. Głos zabrali: Michał Piszko burmistrz Miasta Kłodzka, Adam Łącki – prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej i zarazem radny powiatowy. Natomiast płomienne...
ZWIĘKSZAMY BEZPIECZEŃSTWO W POWIECIE KŁODZKIM
bezpie.jpg
Starosta kłodzki Maciej Awiżeń przekazał osobiście 1000 szt. opasek odblaskowych na ręce komendanta Straży Granicznej w Kłodzku majora Piotra Piekarskiego. Opaski zostały zamówione przez starostwo w ramach poprawy poziomu bezpieczeństwa w powiecie kłodzkim. Opaski będą rozdawane na terenie powiatu. Noszenie takiej opaski po zmroku, może uratować nam życie. Kierowcy często nie mają czasu na reakcje. W nocy pieszy idący poboczem i nie posiadający żadnych elementów odblaskowych, pojawia się na drodze przed kierowcą dosłownie „znikąd”. Szczególnie źle widoczni są piesi ubrani w całkiem ciemne...
Kłodzko: "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze"
inf.wł.
Szanowni Państwo, Gmina Miejska Kłodzko wspólnie z gminami z terenu Ziemi Kłodzkiej przystąpiła do przygotowania wspólnego wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym ( np. koks, węgiel, ekogorszek) na bardziej przyjazne środowisku źródła ciepła. Projekt nosi tytuł: „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze” W ramach projektu możliwe będzie dofinansowania modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła, instalacji grzewczej) w budynkach jednorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Przewidujemy, że na ten cel mieszkańcy...
Protest przed Sądem
inf.wł.
sad1.jpg
W obronie niezawisłości sądownictwa w Polsce wystąpili także kłodzczanie, którzy 3 lipca po raz kolejny spotkali się przed budynkiem Sądu w Kłodzku.
Święto Straży Granicznej
straż.jpg
Granicznej. Za zasługi dla bezpieczeństwa w Powiecie Kłodzkim, komendant mjr Piotr Piekarski oraz starosta kłodzki Maciej Awiżeń przyznali wyróżnienia i odznaczenia dla najlepszych funkcjonariuszy oraz pracowników SG. Wśród wyróżnionych przez Komendanta znalazł się również przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego Dariusz Kłonowski.
Pierwsza w Polsce Kobieta Dowódcą Batalionu
kobieta.jpg
W dniu 5 czerwca 2018, pani ppłk Izabela Wlizło, przejęła dowództwo nad 22 Karpackim Batalionem Piechoty Górskiej w Kłodzku. W uroczystościach udział wzięli również przedstawiciele z samorządu lokalnego: starosta kłodzki Maciej Awiżeń, burmistrz miasta Kłodzka Michał Piszko, wójt gminy Kłodzko Stanisław Longawa.
Święto 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej
batalion.jpg
Starosta kłodzki Maciej Awiżeń uczestniczył w 11 obchodach święta 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku, podczas których odbyła się również ceremonia pożegnania dotychczasowego dowódcy batalionu ppłk dypl. Piotra RUPY, który z dniem 17 maja 2018 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej otrzymał mianowanie na stopień pułkownika oraz objął stanowisko Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu. Gościem honorowym był pan Zygmunt Prugar-Ketling, syn ostatniego Dowódcy 11 Karpackiej Dywizji Piechoty gen. dywizji Bronisława Prugara-Ketlinga.
Szkolenie "Active shooter" - Zieleniec 2018
szkolenie.jpg
W dniach 7-8 maja 2018 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Absolwent w Zieleńcu odbyło się szkolenie „Zagrożenie terrorystyczne „active shooter” – profilaktyka i prewencja oraz podstawy reagowania” zorganizowane dla służb, inspekcji i straży z terenu powiatu kłodzkiego oraz samorządowców z województwa dolnośląskiego. Było to kolejne z cyklu szkoleń dotyczących zagrożeń oraz zapewnienia bezpieczeństwa i och-rony ludności, organizowanych od 2003 roku przez Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kłodzku we współpracy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim oraz ekspertami...
Dzień Strażaka
s1.jpg
Reprezentacja Starostwa Powiatowego w Kłodzku w składzie: starosta kłodzki – Maciej Awiżeń, etatowy członek Zarządu – Piotr Marchewka, członek Zarządu – Robert Duma i przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego – Dariusz Kłonowski, podziękowała strażakom w dniu ich święta za ofiarną i ciężką pracę na rzecz bezpieczeństwa w powiecie kłodzkim. Podczas uroczystości w dowód uznania strażakom zostało nadanych łącznie kilkadziesiąt medali. Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej nadało Złoty Znak Związku OSP RP druhowi: Zbigniewowi Osuch, Medal Honorowy...
Uroczystość w Kudowie Słonem
słone.jpg
Odbyły się uroczystości 10 rocznicy działania Wspólnej Placówki służb na przejściu granicznym w Kudowie Słone. Placówka ta jest siedzibą pięciu służb. Urzędujące tutaj służby polskie to: Straż Graniczna, Policja, Służba Celna. Natomiast z Republiki Czeskiej urzędują tutaj: Policja oraz Służba Celna. Na uroczystościach Powiat Kłodzki reprezentował: Piotr Marchewka – etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego.
Odznaczeni przez Ligę Obrony Kraju
Podczas sesji Rady Powiatu miało miejsce uroczyste wręczenie Medali za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju staroście Powiatu Kłodzkiego – Maciejowi Awiżeniowi oraz inspektorowi ds. kultury fizycznej i sportu Andrzejowi Krawcowi. Delegacja Zarządu Powiatowego LOK w Kłodzku w imieniu Zarządu Głównego LOK w Warszawie osobiście odznaczyła zasłużonych. Prezes kłodzkiego LOK Wiktor Toczyński podziękował za udaną współpracę Staroście i oraz długoletnią i owocną współpracę Inspektorowi.
Oby wypadków nie było, ale...
wypadek.jpg
Dnia 26 kwietnia 2018 r. przeprowadzono na estakadzie nad rzeką Nysa Kłodzka POWIATOWE ĆWICZENIA „Obwodnica 2018”. W ramach ćwiczeń odbył się symulowany wypadek z udziałem autobusu. Organizatorami wydarzenia była Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku, Państwowa Straż Pożarna w Kłodzku oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Krosnowicach.
Nowe drukarki dla Policji w Powiecie Kłodzkim
005.jpg
W dniu 9 marca br. w sali konferencyjnej w starostwie odbyło się symboliczne przekazanie drukarek dla policji kłodzkiej. Starostę kłodzkiego reprezentował Piotr Marchewka – etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego i przekazał 22 drukarki p.o. komendantowi Powiatowej Policji w Kłodzku, Jackowi Wysockiemu. Powiat Kłodzki ze środków własnych przeznaczył na nie blisko 11 tys. zł. Zarząd pamięta o ogromie potrzeb policji kłodzkiej i w miarę możliwości sukcesywnie przekazuje środki finansowe na jej doposażenie. Wspomagając sprzętowo policję przyczyniamy się do lepszego funkcjonowania komendy,...
Pożegnanie Dowódcy
pożegnanie.jpg
Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń, st. kpt. Jarosław Chodorowski komendant PPSP w Kłodzku oraz członkowie Zarządu Powiatu Kłodzkiego Piotr Marchewka i Robert Duma, pożegnali uroczyście, odchodzącego na emeryturę dowódcę JRG w Bystrzycy Kłodzkiej Jerzego Adamowa, który przepracował w Bystrzycy Kłodzkiej 40 lat. Mł. kpt. Jerzy Adamów był dowódcą jednostki w Bystrzycy Kłodzkiej przez 12 lat. W dniu odejścia na emeryturę, nadarzyła się znakomita okazja, aby porozmawiać o tych wszystkich latach, które przepracował w jednostce. Dowódca opowiadał o swoich początkach, jakim wtedy dysponowano sprzętem i...
Niemojów: pożar w zajeździe Gościniec
W poniedziałek 8 stycznia br., przed godziną 20.30, wybuchł pożar w Zajeździe „Gościniec” w Niemojowie. Z żywiołem walczyło kilkanaście zastępów straży pożarnych polskich i czeskich. Na szczęście obyło się bez ofiar w ludziach. Straty materialne są ogromne, ale właścicielka obiektu Danuta Ptasińska podjęła decyzję, że obiekt będzie remontowany i wznowi działalność. Zajazd „Gościniec” w Niemojowie to nie tylko obiekt noclegowy i smaczna kuchnia. To także dom jego właścicielki Danuty Ptasińskiej. Osoba, która kupiła w połowie lat 90. popadający w ruinę budynek, stworzyła miejsce niejako kultowe...
Gościliśmy przedstawicieli amerykańskiej armii
armia.jpg
10 stycznia 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Kłodzku mieliśmy wielką przyjemność gościć przedstawicieli amerykańskiej Armii. Spotkanie skoordynowane zostało przez Referat Zarządzania Kryzysowego. Przedstawiciele sił amerykańskich przybyli do Kłodzka po raz pierwszy a celem spotkania było nawiązanie współpracy z władzami Powiatu Kłodzkiego oraz władzami Miasta Kłodzka które reprezentował burmistrz Michał Piszko. Armii amerykańskiej zawsze szczególnie zależało na utrzymaniu bardzo dobrych relacji z mieszkańcami. Jednym z tematów spotkania, było omówienie zasad w przypadku poruszania się...
13 grudnia i o wolność sądów...
inf.wł.
sąd2.jpg
sąd.jpg
*13 grudnia 2017 r. uczczono w Kłodzku przed ratuszem, ofiary stanu wojennego. Zapalono świeczki, znicze. Przewidziano też krótkie okolicznościowe wystąpienia. W akcji uczestniczyło kilkanaście osób. *W Kłodzku, przed budynkiem Sądu, w piątkowy wieczór 15 grudnia, grupa kilkudziesięciu osób zamanifestowała w obronie wolnych sądów. Podczas spotkania odczytany został list, pozostawiony przez mężczyznę, który podpalił się w Warszawie.
Nowoczesna Sala Sztabowa w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku
sala.jpg
Starostwo Powiatowe w Kłodzku wspiera Policję w walce z przestępczością. Super nowoczesną salą sztabową mogą się poszczycić funkcjonariusze z KPP w Kłodzku. Sala została wyremontowana przy współudziale m.in. Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Poza najnowszym sprzętem multimedialnym, sala jest teraz wyposażona w najnowocześniejsze technologie (o których oczywiście nie możemy szczegółowo napisać). W imieniu wszystkich pracowników komisariatu w Kłodzku, dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się do od-remontowania budynku i powstania tak nowoczesnego narzędzia pracy do walki z przestępcami.
Dzielnicowi rozmawiali z uczniami o bezpieczeństwie
Kolejne spotkanie z dzielnicowymi w ramach programu „Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok szkolny” odbyło się na terenie powiatu kłodzkiego. Funkcjonariusze omówili zagrożenia czyhające na dzieci oraz sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej spotkali się z uczniami szkół podstawowych w Starym Waliszowie i w Pławnicy. Podczas spotkania przypomnieli dzieciom podstawowe zasady ruchu drogowego. Zwrócili uwagę na zagrożenia wynikające z zabaw w pobliżu jezdni. Ponadto podali sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach np. w...
Bezpieczna droga do szkoły z Komisarzem Lwem
Policjanci w ramach programu prewencyjnego „Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok szkolny” odwiedzają najmłodszych uczniów szkół podstawowych. W Nowej Rudzie dzielnicowi spotkali się z uczniami i rozmawiali o bezpieczeństwie. Dzielnicowi z Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Nowej Rudzie sierż. sztab. Łukasz Jagieła oraz sierż. sztab. Rafał Maksymowicz zorganizowali dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Rudzie spotkanie w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”. Poza pogadanką na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa na drodze, dzieci miały okazję...
Dzielnicowy uczy przedszkolaków bezpieczeństwa
2209kreci2.jpg
Policjanci prowadzą spotkania z dziećmi w ramach programu prewencyjnego „Kręci mnie bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny”. Odwiedzają najmłodszych uczniów szkół podstawowych, a także przedszkolaków. W Polanicy Zdroju dzielnicowy uczył przedszkolaków bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię i omawiał   podstawowe zasady ruchu drogowego. Podczas prowadzonych pogadanek w ramach realizowanego programu policjanci omawiają z dziećmi podstawowe zasady bezpiecznych zachowań. Policjanci wyjaśniają dzieciom jak bezpiecznie poruszać się po drodze, bawić się w domu i w przedszkolu oraz jak zachować się...