Bezpieczeństwo

Konferencja naukowa "Edukacja dla bezpieczeństwa w XXI w."
4.jpg
Celem konferencji była identyfikacja najważniejszych zagrożeń dla zachowania bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego w XXI wieku oraz rozwiązań prewencyjnych, administracyjnych i edukacyjnych w tym zakresie. Podczas spotkania komendant Sudeckiego Oddziału SG p.o. płk SG Antoni Ożóg, zaprezentował rozwiązania przyjęte w Oddziale w zakresie dydaktyki ratownictwa. Ponadto, funkcjonariusze SG, przeprowadzili ćwiczenia z zakresu ratownictwa z udziałem przedstawicieli Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i...
OSP Goworów ma nowy wóz
goworów2.jpg
Uroczystość przekazania samochodu odbyła się w niedzielę, 20.11.
Zmiana na stanowisku Komendanta Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej
ożóg1.jpg
30.09.2011r. podczas uroczystej zbiórki funkcjonariuszy nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej. Podczas uroczystości, w obecności zastępcy komendanta głównego SG gen. bryg. Marka Borkowskiego, dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGSG oraz zaproszonych gości, płk SG Grzegorz Budny przekazał swoje obowiązki nowemu komendantowi Sudeckiego Oddziału SG w Kłodzku płk. SG Antoniemu Ożogowi. Dotychczasowy komendant pułkownik SG Grzegorz Budny, po 34-letniej służbie, odszedł na zasłużoną emeryturę. Komendant Budny podziękował wszystkim funkcjonariuszom i...
Komisarz Lew w Wojciechowicach
Mariola Huzar
wojciechowice4.jpg
Akcja profilaktyczna „bezpieczny maluch na wsi” zawitała do tutejszej biblioteki 21 września w środę. Mówiono o bezpieczeństwie na drogach, o niebezpieczeństwach na jakie narażone są dzieci na wsi, o bezpieczeństwie pożarowym i medycznym. Na pouczające zajęcia przyjechali także goście z Kłodzkiego Domu Dziecka, radny Powiatu Kłodzkiego Lubomir Danielczyk i pan Witek z Krosnowic na rowerze. Pokazał, jak wygląda bezpieczny rowerzysta. Dzielnicowy Emil Kowalski mówił o wychowaniu komunikacyjnym, podkreślając grubą krechą zasady ruchu drogowego. Czy wiecie, jak się obronić przed agresywnym psem...
Uroczystości z okazji Święta Policji
001.jpg
Dnia 19.07.2011 r. w imieniu Komendanta Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku płk SG Jan Zawadzki - Zastępca Komendanta Oddziału oraz Komendant Placówki Straży Granicznej w Kłodzku - por. SG Piotr Piekarski uczestniczyli w powiatowych obchodach Święta Policji, które poprzedziło otwarcie nowo wyremontowanego Komisariatu Policji w Polanicy-Zdroju przy ul. Warszawskiej. Po otwarciu obiektu komisariatu miał miejsce przemarsz Orkiestry Policyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz zaproszonych gości do Paku Zdrojowego w Polanicy-Zdroju. O godzinie 12.00 podczas uroczystej...
Promesy powodziowe II transza
Promesy na łączną kwotę ponad 85 milionów złotych zostały wręczone 20 lipca przedstawicielom dolnośląskich gmin i powiatów poszkodowanych w zeszłorocznej powodzi. W ten sposób rozdysponowane zostaną środki drugiej transzy pomocy rządowej przyznanej w tym roku dolnośląskim samorządom na remont bądź odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych. Wśród przedstawicieli 64 gmin i powiatów – beneficjentów drugiej transzy promes, znalazły się między innymi Bogatynia, Zgorzelec i Bystrzyca Kłodzka. Uroczystość przekazania promes odbyła się w środę, 20 lipca w Sali Kolumnowej...
Akty wandalizmu w Dusznikach-Zdroju
wandal3.jpg
W ostatnich dniach w Dusznikach-Zdroju nasiliły się akty chuligaństwa, wandalizmu i dewastacji mienia Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich SA. W nocy z 12 na 13 lipca nieznani sprawcy dokonali czynu o charakterze chuligańskim, wyrządzając niebagatelne szkody. W kiosku obudowującym ujęcie wody Pieniawa Chopina wybito szybę, oraz rozbito połowę misy Pijalni „Agata”, wskutek czego woda płynie strumieniem po deptaku. Około miesiąca temu natomiast uszkodzono rurę przelewowo – czerpalną, w ujęciu „Jacek” (B-3), z którego mieszkańcy i turyści pobierali wypływającą z odwiertu wodę oraz urwano czujnik...
Cyberprzestępcy pod lupą Europarlamentu
O pracach nad ściganiem piratów internetowych pisałam już wielokrotnie (w kontekście ACTA i Hadopi), teraz słów kilka o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych – skradzionych lub wykorzystanych bez wiedzy właściciela... Paradoksalnie często sami dobrowolnie je oferujemy, zamieszczamy na portalach społecznościowych, klikamy na podejrzane linki, wysyłamy dane dotyczące naszych kart kredytowych na niby-strony naszych banków, a potem spotkają nas nieprzyjemne „niespodzianki”. Od niechcianych maili po blokady karty kredytowej a nawet wyczyszczenie konta – to są realne zagrożenia, a ściganie...
Nowa drużyna OSP w Szczytnej
inf. B. Palko
straż-basiuk1.jpg
W dzień św. Floriana w OSP w Szczytnej oficjalnie powołano do działania drużynę żeńską. W jej skład wchodzi 12 dziewcząt i kobiet, które złożyły przyrzeczenie strażackie i od tego momentu są pełnowartościowymi członkiniami OSP, a po odbyciu wymaganych szkoleń będą brały udział w akcjach ratowniczych. Nic nie stało na przeszkodzie, by jedna z nowych strażaczek już teraz została członkinią Zarządu OSP. A z okazji Dnia Strażaka odbyła się w miejscowym kościele msza celebrowana przez proboszcza Piotra Lipskiego, poprzedzona wymarszem strażaków z remizy. Prezes OSP Bogusław Palko wręczył młodym...
NIK o przyczynach wypadków drogowych w pow. kłodzkim
NIK Delegatura we Wrocławiu, w ramach kontroli pn. „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w Polsce” koordynowanej przez Departament Komunikacji i Systemów Transportowych NIK, skontrolowała 3 jednostki na Dolnym Śląsku: 1. Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego we Wrocławiu; 2. Woj. Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu; 3. Starostwo Pow. w Kłodzku. Efekty kontroli: AD.3 W Starostwie Powiatowym Kłodzku brakowało kompletu projektów organizacji ruchu na zarządzanych drogach. Starostwo nie miało projektów organizacji ruchu na drogach, na których organizacja ruchu ustalona została przed 2003 i...
Zmiana na stanowisku Zastępcy Komendanta Oddziału
zmiana4.jpg
Dnia 20.04.2011r. na podstawie rozkazu personalnego Komendanta Głównego SG na stanowisko Zastępcy Komendanta Sudeckiego Oddziału SG w Kłodzku został mianowany płk SG Jan Zawadzki, natomiast dotychczasowy Zastępca Komendanta Oddziału płk SG Wiesław Rokicki został przeniesiony do dalszego pełnienia służby na stanowisku Zastępcy Komendanta w Nad-odrzańskim Oddziale SG w Krośnie Odrzańskim. Rozkazy Personalne w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej wręczyli Zastępca Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGSG mjr SG Marta Krukowska oraz Dyrektor Biura Techniki i Zaopatrzenia KGSG płk SG...
Spotkanie z policjantami na działkach
dzialka9.jpg
Wysłuchanie uwag oraz wspólne wypracowanie metod skutecznej ochrony mienia przed kradzieżą i wandalizmem, a także zapewnienie bezpiecznego wypoczynku działkowców to nadrzędny cel spotkania policjantów z działkowcami. Podczas spotkania policjanci omówili podstawowe zasady bezpieczeństwa na terenie ogródków działkowych. Ponadto zwrócili uwagę na konieczność edukacji właścicieli działek w zakresie bezpiecznych zachowań oraz unikania zagrożeń. Podczas spotkania omówiono szeroko pojętą prewencję kryminalną a w szczególności sposoby zapobiegania kradzieżom drobnych przedmiotów z ogrodów działkowych...
Śliskie chodniki, auta parkujące na chodnikach
M.D.
Mieszkaniec Osiedla Kruczkowskiego w Kłodzku 28.01.br. (rano) zgłosił nam fakt nie zabezpieczonych piaskiem lub solą chodników, przez co dochodzi do upadków przede wszystkim starszych ludzi, często niepełnosprawnych. Po przeprowadzonych rozmowach (Urząd Miasta, Spółdzielnia Mieszkaniowa ) informuję zainteresowanych, że pieczę nad chodnikami Osiedla Kruczkowskiego sprawuje w S-nia Mieszkaniowa, a na odcinku ul. Jana Pawła (poza prywatnymi posesjami) - Urząd Miasta. Na klatkach lokali mieszkalnych należących do S-ni Mieszkaniowej wywieszone są telefony kontaktowe, pod które należy zgłaszać...
Czy będzie bezpieczniej?
We wtorek, 4 stycznia 2011 roku odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury, na której Senator RP Stanisław Jurcewicz był sprawozdawcą przyjętej przez Senat 26 listopada 2010 roku ustawy o kierujących pojazdami. Senat wniósł 47 poprawek, z których Komisja sejmowa przyjęła 44. Celem przyjętych rozwiązań jest zmniejszenie liczby wypadków drogowych - których w naszym kraju jest trzykrotnie więcej niż średnia w krajach UE oraz zminimalizowanie nieprawidłowości w szkoleniu kierowców i dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej. Młodych kierowców czeka okres próbny i „zielony listek...
Nowe porozumienie
inf. SG
porozumienie1.jpg
W dniu 14.12.2010 r. w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu podpisano porozumienie pomiędzy Komendantem Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku, a Dyrektorem Generalnym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w sprawie sposobu udostępniania oficerowi łącznikowemu Straży Granicznej pomieszczeń Dolnośląskiego Urzędu we Wrocławiu. Przedmiotowe porozumienie reguluje przede wszystkim zasady użytkowania przez oficera łącznikowego Straży Granicznej pomieszczeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz sposób korzystania z łączy teleinformatycznych znajdujących...
Wariacje śnieżne
nieg.jpg
29 listopada i dość spore opady śniegu. I jak co roku władze miasta są zaskoczone. Opady były zapowiadane od paru dni, myślę że specjalnie też dla władz żeby mogły się przygotować. Przyznam, że w piątek nic nie zapowiadało takich zmian. Ja sama jeździłam jeszcze na letnich oponach, ale ze względu na to, że wybierałam się na weekend do Wrocławia, zaufałam prognozom i wyjechałam już na zimówkach. Na moje szczęście, bo już w sobotę rano we Wrocławiu spadło na tyle śniegu, że jazda samochodem nie była już taka łagodna. I przyznam, że wracając nie spotkałam na drodze żadnego pługu. Kłodzko wygląda...
Powiatowe działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Do zadań powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych opracowany został w oparciu o przesłane informacje przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i instytucje działające na terenie powiatu kłodzkiego na rzecz osób niepełnosprawnych. Jego Istotą jest stworzenie lokalnych warunków oraz zagwarantowanie i udzielenie osobom niepełnosprawnym...
Pomoc społeczna w powiecie kłodzkim
Podsumowując realizację zadań w latach 2006-2010 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku pozyskało pokaźne środki z programów unijnych. Zrealizowano m.in. projekt pn. „Bądź aktywny, uwierz w siebie”, którego głównym celem była aktywizacja społeczno-zawodowa i zdrowotna osób pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt ten był skierowany do osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze, a także osoby niepełnosprawne. W ramach działań przeprowadzono m.in. warsztaty psychoedukacyjne, z doradcą zawodowym, z zakresu praw i uprawnień osób...
Nowe pomieszczenia dla służby dyżurnej
inf. SG
pomieszczenia1.jpg
W dniu 9.11.2010r. miało miejsce uroczyste otwarcie pomieszczeń służby dyżurnej operacyjnej Wydziału Koordynacji Działań Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku. Na uroczystość otwarcia przybył starosta kłodzki p. Krzysztof Baldy, który wspólnie z komendantem Sudeckiego Oddziału SG płk SG Grzegorzem Budnym dokonał przecięcia wstęgi i oficjalnie otworzył nowo wyremontowane pomieszczenia. Inwestycja ta została w całości sfinansowana z darowizny celowej, którą w kwietniu br. Rada Powiatu Kłodzkiego w wysokości 20 tys.zł przeznaczyła na ten cel.
Obchody Święta Niepodległości w Sudeckim Oddziale SG
inf. SG
04.jpg
Dnia 9.11.2010 r. w Komendzie Oddziału SOSG w Kłodzku odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i medali funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym z okazji Narodowego Święta Niepodległości, wręczono również awanse na kolejne stopnie służbowe. Na zaproszenie Komendanta Sudeckiego Oddziału SG płk SG Grzegorza Budnego na uroczystości obecny był starosta kłodzki Krzysztof Baldy. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w uznaniu zasług w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej czterech funkcjonariuszy zostało odznaczonych “Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju”, w...
Środki unijne dla Policji
policja.jpg
8 listopada 2010 r., w Kłodzku odbyła się Konferencja zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu przy udziale Starostwa Powiatowego w Kłodzku, poświęcona realizacji unijnego projektu pt. „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska – etap II”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013. Po konferencji Marszałek Sejmu RP – Grzegorz Schetyna wziął udział w uroczystym przekazaniu radiowozów, zakupionych w ramach projektu. Celem I etapu projektu...
Szkolenie z zakresu "Ustalania tożsamości osoby"
inf. SG
Dnia 03.11.2010 r. w Placówce Straży Granicznej w Kłodzku SOSG odbyło się szkolenie specjalistyczne z zakresu “Ustalania tożsamości osoby”. Podczas zajęć prowadzący mjr SG Krzysztof Wdowiak z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG przekazał informacje na temat fałszerstw dokumentów, identyfikacji osób na podstawie dokumentu podróży oraz weryfikowanie wieku przy wykorzystaniu cech biometrycznych. Podczas szkolenia omówiono również zasady i procedury postępowania podczas dokonywania kontroli osób oraz zastosowanie tych procedur w praktyce.
20 lat w mundurze
TimeOut
Odznaczeni strażnicy.jpg
Hucznie obchodzone w minionym miesiącu XX-lecie Samorządu Terytorialnego, to nie jedyna “samorządowa” okrągła rocznica, przypadająca na rok bieżący. We wrześniu, w Częstochowie miały miejsce ogólnopolskie obchody jubileuszu XX-lecia działalności straży miejskich, na które zjechali strażnicy z całej Polski. Podczas konferencji naukowej poświęconej “strażom”, swoje wykłady wygłosili m.in.: prof. Janina Czapska oraz dr Witold Krupiarz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednym z zaproszonych gości był również prof. Michał Kulesza z Uniwersytetu Warszawskiego - tworca reformy samorządowej. Podczas...
Mundurowi na linach i skałkach
10a.jpg
Przez dwa dni minionego tygodnia można było podziwiać sprawność służb mundurowych, które w parku linowym i na skałkach na Szczytniku doskonaliły koordynacje działań w sytuacjach zagrożenia. Było to bowiem Ogólnopolskie Wysokościowe Szkolenie Służb Mundurowych, w których wzięły udział wszystkie jednostki MON i MSWiA. Specjalne zaproszenie na szkolenie otrzymało Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Szkolenie prowadzące do podnoszenia kwalifikacji ma usprawnić działanie ratowników w sytuacjach kryzysowych (powódź, wypadki), w których wykorzystuje się techniki linowe. Jego organizatorem była...
Wojewódzka Konferencja "Razem Bezpieczniej dla Dolnego Śląska"
inf.SG
Dnia 22.10.2010 r. w Bielawie odbyła się I Wojewódzka Konferencja pod hasłem “Razem Bezpieczniej dla Dolnego Śląska”. Celem konferencji było podsumowanie dotychczasowych wspólnych działań podmiotów realizujących zadania w ramach programu na rzecz bezpieczeństwa publicznego. W konferencji uczestniczył Wojewoda Dolnośląski - p.Rafał Jurkowlaniec, Komendant Główny Policji - gen.insp. Andrzej Matejuk oraz Komendant Wojewódzki Policji Dolnośląskiej - insp. Zbigniew Maciejewski. Organizatorami konferencji byli Wojewoda Dolnośląski i Starosta Dzierżoniowski przy udziale Dolnośląskiej Komendy...