Bezpieczeństwo

Straż Graniczna zlikwidowała nielegalną fabrykę papierosów
fabryka1.jpg
Funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej (Kłodzko) zlikwidowali na terenie powiatu góreckiego (woj. dolnośląskie) nielegalną wytwórnię papierosów. Zatrzymano 8 obywateli Polski. 30.06.2010 r. podczas działań prowadzonych w jednej z miejscowości powiatu góreckiego, funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli sprawną linię produkcyjną służącą do wyrobu papierosów. Linia produkcyjna składała się z sześciu specjalistycznych maszyn służących do produkcji, a także do pakowania i pakietowania wyprodukowanych papierosów. Prócz maszyn zabezpieczono gotowe papierosy w ilości ponad 160 tys....
Mała retencja na obszarach górskich
Pod pojęciem małej retencji rozumiemy zdolność środowiska do gromadzenia wody w małych zbiornikach wodnych i w glebie. „Mała retencja w obszarach górskich” to także temat konferencji, która 21 czerwca 2010 zgromadziła w Starostwie Powiatowym w Kłodzku nadleśniczych i pracowników nadleśnictw oraz przedstawicieli gmin powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego, przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, a także pracowników właściwych wydziałów starostwa powiatowego. Gospodarzem spotkania był starosta kłodzki Krzysztof...
Bezpiecznie wśród swoich
Trwa realizacja projektu UE "Bezpiecznie wśród swoich" na terenie 3 gmin powiatu: Radków, Nowa Ruda, Szczytna. Bezpośrednimi odbiorcami są działacze społeczni, do których jest skierowany projekt. Spotkania trwają po 3 dni i mają na celu poprawę wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. Całość kończy się certyfikatem. Patronem projektu jest Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój w Chocieszowie. Koordynatorem na terenie powiatu kłodzkiego jest Piotr Poszelężny.
Powódź - rola państwa
Jan Pokrywka
Podczas gdy wody tegorocznej powodzi opadają, coraz głośniej zadawane jest pytanie o rolę państwa w życiu obywateli, czyli, krótko mówiąc: po co nam państwo? Od lat stawiam to pytanie jednocześnie odpowiadając, zgodnie z zasadą pomocniczości, że państwo rozwiązywać ma te problemy i zadania, które nie mogą być rozwiązane przez organizacje niższego szczebla jak również poszczególnych obywateli. Do takich zadań należy np. budowa i utrzymanie dróg, ale także... ...prewencja antypowodziowa. A zatem, po sposobie rozwiązywania tychże kwestii widać czy państwo działa należycie, a więc, czy pobierane...
Dodatkowe pieniądze na zabezpieczenie przed powodzią
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował dziś o przeznaczeniu dodatkowych 450 tys. zł na poprawę systemu zabezpieczeń Dolnego Śląska przed powodzią. Dolnośląski Zakład Melioracji i Urządzeń Wodnych otrzyma 350 tys. zł dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Zostanie przeznaczona na zakup worków, geowłókniny, folii i innych materiałów, które są potrzebne do walki z wodnym żywiołem. Środki te trafią do wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych. DZMiUW będzie mógł też przeznaczyć środki z dotacji na zakup paliwa do służbowych samochodów. Pozwoli to na bieżąco monitorować sytuację...
Info SOSG: Przeszli na zasłużoną emeryturę
emerytura2.jpg
28 maja 2010r. w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej w Kłodzku 10 funkcjonariuszy odeszło na zasłużoną emeryturę. Większość z nich miała 30 lat wysługi. Komendant Oddziału płk SG Grzegorz Budny podziękował wszystkim za długoletnią, ofiarną służbę w ochronie Rzeczypospolitej Polskiej, życząc spełnienia wszystkich planów i zamierzeń na nowej drodze życia. Przekazał również swoje wyrazy uznania za ich dotychczasową postawę. Funkcjonariusze otrzymali pamiątkowe tabliczki upamiętniające służbę w Straży Granicznej.
Pomoc dla Wilkowa
W Wilkowie woda wylała podstępnie. Nocą. Po cichu wypełniała nizinę nadwiślańską jak dużą miskę. I została tam do dzisiaj. Ludzie uciekali z domów zabierając cokolwiek lub nie zabierając nic. Nawet dowodu osobistego. Woda zalała Urząd Gminy, szkoły, sklepy, straż pożarną, przychodnię lekarską, pola, całe wsie, całą gminę Wilków. Wszystko. No prawie wszysko. Z całej gminy ocalała malutka wieś Rogów, którą pokazują wszystkie telewizje świata. Filmują i odjeżdżają. CZTERY TYSIĄCE ludzi bez dachu nad głową, bez środków do życia. Otrzymują dary dla powodzian ale niekoniecznie to, co jest im...
System monitoringu
Katastrofalność powodzi, nawalny charakter opadów atmosferycznych połączonych z burzami, były jednymi z przesłanek, które doprowadziły do powstania na terenie powiatu kłodzkiego systemu monitoringu hydrometeorologicznego. Starania władz lokalnych o powstanie tego systemu datują się od roku 1997, a zostały zintensyfikowane po tragicznej powodzi z 1998 roku i przyniosły efekt z końcem 1999 roku, kiedy to rozpoczęto prace projektowe i budowlane. Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej powiatu kłodzkiego został uruchomiony w kwietniu 2002 roku i składa się z: * 21 automatycznych punktów pomiaru...
Bezpieczeństwo w powiecie
sesja_podziekowanie.jpg
Podczas majowej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego podsumowano działania powiatowych służb, inspekcji i straży podejmowane w roku 2009. Radni zapoznali się z informacją na temat bezpieczeństwa publicznego w powiecie kłodzkim w roku 2009 oraz dokonali analizy materiałów przedstawionych przez zespolone jednostki. Rada po zapoznaniu się z materiałami, pozytywnie oceniła działania służb w zakresie bezpieczeństwa publicznego w powiecie kłodzkim oraz podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Spotkanie było okazją nie tylko do podsumowań i wyciągania wniosków z dotychczasowych doświadczeń, ale również do...