Bezpieczeństwo

15 kilogramów amfetaminy
Funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału SG (Kłodzko) ujawnili blisko 15 kg amfetaminy o wartości pół mln zł. Podczas czynności w ochronie szlaków komunikacyjnych, funkcjonariusze zatrzymali do kontroli, w m. Kłodzko, kierowcę samochodu marki Renault. Strażnikom granicznym towarzyszył pies służbowy ARIEL, wyszkolony do wykrywania substancji narkotycznych. Podczas sprawdzania przestrzeni ładunkowej pojazdu, labrador swoim zachowaniem „wskazał” miejsce, gdzie prawdopodobnie mogą znajdować się środki odurzające. W wyniku przeszukania samochodu, okazało się, że wśród paczek z różnymi artykułami...
Święto Wojska Polskiego
wojsko.jpg
Maciej Awiżeń etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego uczestniczył 13 sierpnia br. w uroczystościach związanych ze Świętem Wojska Polskiego w jednostce 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej. W kaplicy parafii wojskowej odbyła się najpierw msza celebrowana przez ks. mjra Jerzego St. Niedzielskiego, a następnie uroczysta zbiórka, podczas której ogłoszono nominacje na wyższe stopnie wojskowe oraz przyznanie nagród i wyróżnień. Maciej Awiżeń na ręce ppłk. Artura Warwasa złożył list gratulacyjny od starosty kłodzkiego Krzysztofa Baldego z podziękowaniami dla wszystkich żołnierzy kłodzkiej...
Świętowanie na strzelnicy
Z okazji Święta Wojska Polskiego w dniu 14 sierpnia bieżącego roku Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kłodzku, wspólnie z kołem nr 3 działającym przy Sudeckim Oddziale Straży Granicznej zorganizował uroczyste zebranie przedstawicieli wszystkich kół z terenu, zaproszonych gości i delegacji kolegów czeskich z Nachodu. Prezes Zarządu Rejonowego ppłk w st.spocz. Kazimierz Wróbel wygłosił okolicznościowe wystąpienie a następnie uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzenia nowoczesnej strzelnicy Straży Granicznej oraz uczestniczenia w zawodach strzeleckich. Pierwsze miejsce...
Porozumienie o współdziałaniu
graniczna2.jpg
4.08.2010 r. komendant Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku płk SG Grzegorz Budny oraz dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu Dariusz Staniów podpisali porozumienie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Służby Celnej i Straży Granicznej. Zakres współdziałania obejmuje m.in. udzielanie wzajemnej pomocy w zwalczaniu przestępstw i wykroczeń skarbowych, nielegalnej migracji, nielegalnej pracy cudzoziemców a także nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, bronią, amunicją, materiałami% wybuchowymi, dobrami kultury oraz transgranicznego przemieszczania odpadów, szkodliwych substancji...
Jak oceniasz pracę służb drogowych?
Proponowane odpowiedzi: skala „szkolna” od 1 do 6. Pytanie sondażowe nr 284 brzmiało: W jakim procencie spełniły się Twoje plany w 2009 roku? Z uwagi na straszliwy rozrzut i szczegółowość niektórych odpowiedzi, np. w 67%... pogrupowałem odpowiedzi wg. „ćwiartek” z zaznaczeniem ekstremalnych wyników: 100 % i 0%. Jest również znacząca rubryka - „nie miałam żadnych specjalnych planów” A oto odpowiedzi: 0% - nic mi się nie spełniło - nawet nie wygrałem w totolotka nie mówiąc o „6”, jestem wściekła: 7,27%, 100% - wszytko mi się udało - to najważniejsze, nawet na 110% - tak odpowiedziało 3,64%...
Apel ratowników medycznych!
Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą kontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. W/w służby zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy takiej osobie znaleźć. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp. Ratownicy...
Sprawca napadu na sklep zatrzymany
Policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku zatrzymali sprawcę napadu na placówkę handlową mieszczącą się w centrum Kłodzka. Mężczyzna za swój czyn odpowie przed sądem, grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. W październiku ub.r. do jednej z placówek handlowych, wszedł zamaskowany mężczyzna. Grożąc przedmiotem przypominającym pistolet zażądał wydania pieniędzy. Gdy je dostał, uciekł. Po otrzymaniu informacji o tym zdarzeniu, policjanci rozpoczęli działania mające na celu zatrzymanie sprawcy napadu. W wyniku pracy wykrywczej policjanci ustalili i zatrzymali...
Umowa na dokumentację obwodnicy Kłodzka podpisana
Podpisanie_umowy_na_dok.prokektowa_obwodnicy_Klodzka_www.jpg
Dzisiaj, 09. sierpnia 2010 r., w siedzibie Oddziału GDDKiA we Wrocławiu podpisano umowę pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a firmą TRANSPROJEKT Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów Sp. z o.o. na Opracowanie dokumentacji projektowej dla: “Budowy obwodnicy m. Kłodzko w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46”. Wybrana w procedurze przetargowej oferta zawiera kwotę 1 744 112,00 zł brutto. Przypominamy, że do przetargu na zaprojektowania Obwodnicy Kłodzka zgłosiło się 23 wykonawców. Projektowana obwodnica ma na celu połączenie dróg krajowych  nr 8...
Bezpieczeństwo na drogach
Dnia 3 sierpnia 2010 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Połączone komisje rozpatrywały Sprawozdanie - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, działania realizowane w tym zakresie w 2009 r. oraz rekomendacje na 2010 r., przedstawione w sprawozdaniu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W trakcie posiedzenia głos zabrał Wiceminister Infrastruktury, który zwrócił uwagę na fakt iż ilość wykonywanych różnorodnych działań w 2009 r. przyniosły znaczny spadek liczby wypadków i ofiar śmiertelnych....
Masz kłopoty? Zwróć się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej
W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku przy ul. Kościuszki 2 działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Jest to komórka organizacyjna PCPR, której zadaniem jest pomoc osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, trudnej sytuacji rodzinnej lub ciężkich przeżyć osobistych. Zespół pod kierownictwem p.Joanny Przygrodzkiej-Wnuczyńskiej składa się z dwóch psychologów, specjalisty ds. narkomanii oraz specjalisty pracy z rodziną. Pracownicy OIK udzielają wsparcia psychologicznego i w ramach krótkoterminowej terapii prowadzą spotkania, które mają na celu...
Usuwanie skutków powodzi na potoku Skrzyczana
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodne we Wrocławiu zlecił znaczną ilość prac związanych z usuwaniem skutków ubiegłorocznej powodzi na Białej Lądeckiej i jej dopływach. Niestety w zleceniu zabrakło potoku Skrzyczana w Skrzynce. Po interwencji Gminy RZGW zabezpieczyło na usuwanie skutków powodzi i zabezpieczenie miejscowości Skrzynka ze strony potoku Skrzyczana kwotę 184 000 złotych. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej. Jak deklaruje Dyrektor RZGW najpilniejsze prace na potoku będą zrealizowane jeszcze w tym roku.
Stop dopalaczom!
Senat na swoim ostatnim posiedzeniu w lipcu 2010 roku – zajmował się ustawą o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Celem wspomnianej ustawy jest to, aby w sposób ciągły i możliwie jak najszybszy, objąć kontrolą ustawową substancje chemiczne zwane „dopalaczami”, które zostały wprowadzone do sprzedaży. Ilość sklepów sprzedających ciągle wzrasta, a co za tym idzie ilość kupujących i spożywających także rośnie. W swoim wystąpieniu przedstawiłem kilka propozycji przeciwdziałania temu zjawisku. Po pierwsze, gdzie się odbywa produkcja tego typu mieszanin. Po drugie powinniśmy...
Ważna przestroga
M. Gadomska
7 lipca w Dąbrowie Górniczej zginął młody mężczyzna po tym jak jego noga utkwiła w dziurze w kładce nad trakcją kolejową. Do wypadku nie doszłoby gdyby władze miast reagowały wcześniej na zgłaszany przez mieszkańców zły stan kładki. Urzędnicy tłumaczyli się trudnościami w ustaleniu odpowiedniej instytucji, która mogłaby zająć się sprawą. Okazało się że kładka nie była zarejestrowana jako własność ani w spółce PKP Nieruchomości, ani w zasobach Polskich Linii Kolejowych, które z reguły zajmują się kładkami kolejowymi. Tragiczny w skutki wypadek powinien zwrócić uwagę na stan techniczny kładek...
Straż Graniczna zlikwidowała nielegalną fabrykę papierosów
fabryka1.jpg
Funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej (Kłodzko) zlikwidowali na terenie powiatu góreckiego (woj. dolnośląskie) nielegalną wytwórnię papierosów. Zatrzymano 8 obywateli Polski. 30.06.2010 r. podczas działań prowadzonych w jednej z miejscowości powiatu góreckiego, funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli sprawną linię produkcyjną służącą do wyrobu papierosów. Linia produkcyjna składała się z sześciu specjalistycznych maszyn służących do produkcji, a także do pakowania i pakietowania wyprodukowanych papierosów. Prócz maszyn zabezpieczono gotowe papierosy w ilości ponad 160 tys....
Mała retencja na obszarach górskich
Pod pojęciem małej retencji rozumiemy zdolność środowiska do gromadzenia wody w małych zbiornikach wodnych i w glebie. „Mała retencja w obszarach górskich” to także temat konferencji, która 21 czerwca 2010 zgromadziła w Starostwie Powiatowym w Kłodzku nadleśniczych i pracowników nadleśnictw oraz przedstawicieli gmin powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego, przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, a także pracowników właściwych wydziałów starostwa powiatowego. Gospodarzem spotkania był starosta kłodzki Krzysztof...
Bezpiecznie wśród swoich
Trwa realizacja projektu UE "Bezpiecznie wśród swoich" na terenie 3 gmin powiatu: Radków, Nowa Ruda, Szczytna. Bezpośrednimi odbiorcami są działacze społeczni, do których jest skierowany projekt. Spotkania trwają po 3 dni i mają na celu poprawę wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. Całość kończy się certyfikatem. Patronem projektu jest Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój w Chocieszowie. Koordynatorem na terenie powiatu kłodzkiego jest Piotr Poszelężny.
Powódź - rola państwa
Jan Pokrywka
Podczas gdy wody tegorocznej powodzi opadają, coraz głośniej zadawane jest pytanie o rolę państwa w życiu obywateli, czyli, krótko mówiąc: po co nam państwo? Od lat stawiam to pytanie jednocześnie odpowiadając, zgodnie z zasadą pomocniczości, że państwo rozwiązywać ma te problemy i zadania, które nie mogą być rozwiązane przez organizacje niższego szczebla jak również poszczególnych obywateli. Do takich zadań należy np. budowa i utrzymanie dróg, ale także... ...prewencja antypowodziowa. A zatem, po sposobie rozwiązywania tychże kwestii widać czy państwo działa należycie, a więc, czy pobierane...
Dodatkowe pieniądze na zabezpieczenie przed powodzią
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował dziś o przeznaczeniu dodatkowych 450 tys. zł na poprawę systemu zabezpieczeń Dolnego Śląska przed powodzią. Dolnośląski Zakład Melioracji i Urządzeń Wodnych otrzyma 350 tys. zł dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Zostanie przeznaczona na zakup worków, geowłókniny, folii i innych materiałów, które są potrzebne do walki z wodnym żywiołem. Środki te trafią do wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych. DZMiUW będzie mógł też przeznaczyć środki z dotacji na zakup paliwa do służbowych samochodów. Pozwoli to na bieżąco monitorować sytuację...
Info SOSG: Przeszli na zasłużoną emeryturę
emerytura2.jpg
28 maja 2010r. w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej w Kłodzku 10 funkcjonariuszy odeszło na zasłużoną emeryturę. Większość z nich miała 30 lat wysługi. Komendant Oddziału płk SG Grzegorz Budny podziękował wszystkim za długoletnią, ofiarną służbę w ochronie Rzeczypospolitej Polskiej, życząc spełnienia wszystkich planów i zamierzeń na nowej drodze życia. Przekazał również swoje wyrazy uznania za ich dotychczasową postawę. Funkcjonariusze otrzymali pamiątkowe tabliczki upamiętniające służbę w Straży Granicznej.
Pomoc dla Wilkowa
W Wilkowie woda wylała podstępnie. Nocą. Po cichu wypełniała nizinę nadwiślańską jak dużą miskę. I została tam do dzisiaj. Ludzie uciekali z domów zabierając cokolwiek lub nie zabierając nic. Nawet dowodu osobistego. Woda zalała Urząd Gminy, szkoły, sklepy, straż pożarną, przychodnię lekarską, pola, całe wsie, całą gminę Wilków. Wszystko. No prawie wszysko. Z całej gminy ocalała malutka wieś Rogów, którą pokazują wszystkie telewizje świata. Filmują i odjeżdżają. CZTERY TYSIĄCE ludzi bez dachu nad głową, bez środków do życia. Otrzymują dary dla powodzian ale niekoniecznie to, co jest im...
System monitoringu
Katastrofalność powodzi, nawalny charakter opadów atmosferycznych połączonych z burzami, były jednymi z przesłanek, które doprowadziły do powstania na terenie powiatu kłodzkiego systemu monitoringu hydrometeorologicznego. Starania władz lokalnych o powstanie tego systemu datują się od roku 1997, a zostały zintensyfikowane po tragicznej powodzi z 1998 roku i przyniosły efekt z końcem 1999 roku, kiedy to rozpoczęto prace projektowe i budowlane. Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej powiatu kłodzkiego został uruchomiony w kwietniu 2002 roku i składa się z: * 21 automatycznych punktów pomiaru...
Bezpieczeństwo w powiecie
sesja_podziekowanie.jpg
Podczas majowej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego podsumowano działania powiatowych służb, inspekcji i straży podejmowane w roku 2009. Radni zapoznali się z informacją na temat bezpieczeństwa publicznego w powiecie kłodzkim w roku 2009 oraz dokonali analizy materiałów przedstawionych przez zespolone jednostki. Rada po zapoznaniu się z materiałami, pozytywnie oceniła działania służb w zakresie bezpieczeństwa publicznego w powiecie kłodzkim oraz podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Spotkanie było okazją nie tylko do podsumowań i wyciągania wniosków z dotychczasowych doświadczeń, ale również do...