Bezpieczeństwo

Stop dopalaczom!
Senat na swoim ostatnim posiedzeniu w lipcu 2010 roku – zajmował się ustawą o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Celem wspomnianej ustawy jest to, aby w sposób ciągły i możliwie jak najszybszy, objąć kontrolą ustawową substancje chemiczne zwane „dopalaczami”, które zostały wprowadzone do sprzedaży. Ilość sklepów sprzedających ciągle wzrasta, a co za tym idzie ilość kupujących i spożywających także rośnie. W swoim wystąpieniu przedstawiłem kilka propozycji przeciwdziałania temu zjawisku. Po pierwsze, gdzie się odbywa produkcja tego typu mieszanin. Po drugie powinniśmy...
Ważna przestroga
M. Gadomska
7 lipca w Dąbrowie Górniczej zginął młody mężczyzna po tym jak jego noga utkwiła w dziurze w kładce nad trakcją kolejową. Do wypadku nie doszłoby gdyby władze miast reagowały wcześniej na zgłaszany przez mieszkańców zły stan kładki. Urzędnicy tłumaczyli się trudnościami w ustaleniu odpowiedniej instytucji, która mogłaby zająć się sprawą. Okazało się że kładka nie była zarejestrowana jako własność ani w spółce PKP Nieruchomości, ani w zasobach Polskich Linii Kolejowych, które z reguły zajmują się kładkami kolejowymi. Tragiczny w skutki wypadek powinien zwrócić uwagę na stan techniczny kładek...
Straż Graniczna zlikwidowała nielegalną fabrykę papierosów
fabryka1.jpg
Funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej (Kłodzko) zlikwidowali na terenie powiatu góreckiego (woj. dolnośląskie) nielegalną wytwórnię papierosów. Zatrzymano 8 obywateli Polski. 30.06.2010 r. podczas działań prowadzonych w jednej z miejscowości powiatu góreckiego, funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli sprawną linię produkcyjną służącą do wyrobu papierosów. Linia produkcyjna składała się z sześciu specjalistycznych maszyn służących do produkcji, a także do pakowania i pakietowania wyprodukowanych papierosów. Prócz maszyn zabezpieczono gotowe papierosy w ilości ponad 160 tys....
Mała retencja na obszarach górskich
Pod pojęciem małej retencji rozumiemy zdolność środowiska do gromadzenia wody w małych zbiornikach wodnych i w glebie. „Mała retencja w obszarach górskich” to także temat konferencji, która 21 czerwca 2010 zgromadziła w Starostwie Powiatowym w Kłodzku nadleśniczych i pracowników nadleśnictw oraz przedstawicieli gmin powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego, przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, a także pracowników właściwych wydziałów starostwa powiatowego. Gospodarzem spotkania był starosta kłodzki Krzysztof...
Bezpiecznie wśród swoich
Trwa realizacja projektu UE "Bezpiecznie wśród swoich" na terenie 3 gmin powiatu: Radków, Nowa Ruda, Szczytna. Bezpośrednimi odbiorcami są działacze społeczni, do których jest skierowany projekt. Spotkania trwają po 3 dni i mają na celu poprawę wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. Całość kończy się certyfikatem. Patronem projektu jest Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój w Chocieszowie. Koordynatorem na terenie powiatu kłodzkiego jest Piotr Poszelężny.
Powódź - rola państwa
Jan Pokrywka
Podczas gdy wody tegorocznej powodzi opadają, coraz głośniej zadawane jest pytanie o rolę państwa w życiu obywateli, czyli, krótko mówiąc: po co nam państwo? Od lat stawiam to pytanie jednocześnie odpowiadając, zgodnie z zasadą pomocniczości, że państwo rozwiązywać ma te problemy i zadania, które nie mogą być rozwiązane przez organizacje niższego szczebla jak również poszczególnych obywateli. Do takich zadań należy np. budowa i utrzymanie dróg, ale także... ...prewencja antypowodziowa. A zatem, po sposobie rozwiązywania tychże kwestii widać czy państwo działa należycie, a więc, czy pobierane...
Dodatkowe pieniądze na zabezpieczenie przed powodzią
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował dziś o przeznaczeniu dodatkowych 450 tys. zł na poprawę systemu zabezpieczeń Dolnego Śląska przed powodzią. Dolnośląski Zakład Melioracji i Urządzeń Wodnych otrzyma 350 tys. zł dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Zostanie przeznaczona na zakup worków, geowłókniny, folii i innych materiałów, które są potrzebne do walki z wodnym żywiołem. Środki te trafią do wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych. DZMiUW będzie mógł też przeznaczyć środki z dotacji na zakup paliwa do służbowych samochodów. Pozwoli to na bieżąco monitorować sytuację...
Info SOSG: Przeszli na zasłużoną emeryturę
emerytura2.jpg
28 maja 2010r. w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej w Kłodzku 10 funkcjonariuszy odeszło na zasłużoną emeryturę. Większość z nich miała 30 lat wysługi. Komendant Oddziału płk SG Grzegorz Budny podziękował wszystkim za długoletnią, ofiarną służbę w ochronie Rzeczypospolitej Polskiej, życząc spełnienia wszystkich planów i zamierzeń na nowej drodze życia. Przekazał również swoje wyrazy uznania za ich dotychczasową postawę. Funkcjonariusze otrzymali pamiątkowe tabliczki upamiętniające służbę w Straży Granicznej.
Pomoc dla Wilkowa
W Wilkowie woda wylała podstępnie. Nocą. Po cichu wypełniała nizinę nadwiślańską jak dużą miskę. I została tam do dzisiaj. Ludzie uciekali z domów zabierając cokolwiek lub nie zabierając nic. Nawet dowodu osobistego. Woda zalała Urząd Gminy, szkoły, sklepy, straż pożarną, przychodnię lekarską, pola, całe wsie, całą gminę Wilków. Wszystko. No prawie wszysko. Z całej gminy ocalała malutka wieś Rogów, którą pokazują wszystkie telewizje świata. Filmują i odjeżdżają. CZTERY TYSIĄCE ludzi bez dachu nad głową, bez środków do życia. Otrzymują dary dla powodzian ale niekoniecznie to, co jest im...
System monitoringu
Katastrofalność powodzi, nawalny charakter opadów atmosferycznych połączonych z burzami, były jednymi z przesłanek, które doprowadziły do powstania na terenie powiatu kłodzkiego systemu monitoringu hydrometeorologicznego. Starania władz lokalnych o powstanie tego systemu datują się od roku 1997, a zostały zintensyfikowane po tragicznej powodzi z 1998 roku i przyniosły efekt z końcem 1999 roku, kiedy to rozpoczęto prace projektowe i budowlane. Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej powiatu kłodzkiego został uruchomiony w kwietniu 2002 roku i składa się z: * 21 automatycznych punktów pomiaru...
Bezpieczeństwo w powiecie
sesja_podziekowanie.jpg
Podczas majowej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego podsumowano działania powiatowych służb, inspekcji i straży podejmowane w roku 2009. Radni zapoznali się z informacją na temat bezpieczeństwa publicznego w powiecie kłodzkim w roku 2009 oraz dokonali analizy materiałów przedstawionych przez zespolone jednostki. Rada po zapoznaniu się z materiałami, pozytywnie oceniła działania służb w zakresie bezpieczeństwa publicznego w powiecie kłodzkim oraz podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Spotkanie było okazją nie tylko do podsumowań i wyciągania wniosków z dotychczasowych doświadczeń, ale również do...