Polityka

Piknik Nowej Prawicy
Jan Pokrywka
Nie udało się, pomimo licznych starań, utrzymać przy życiu Unii Polityki Realnej w jej dotychczasowej ideowo-moralnej kondycji. Targana licznymi w ostatnich latach wewnętrznymi walkami UPR umiera śmiercią naturalną. Czy jest to dzieło służb specjalnych, czy sterowanych przez nie różnych „pożytecznych idiotów”, czy wreszcie – efekt wybujałych ambicji zawiedzionych frustratów, bądź wszystkiego po trochu – nie wiadomo. Nie były to działania nowe. Od lat w partii powstawały różne kliki i koterie próbujące podważyć pozycję jej założyciela – Janusza Korwina-Mikke, a tym samym przejąć w niej władzę...
Praca w UE - szybciej, łatwiej?
System uznawania kwalifikacji zawodowych na obszarze Unii Europejskiej należałoby tak usprawnić i uprościć, aby obywatele krajów członkowskich, którzy chcą pracować w innych krajach Unii, mieli większe szanse na znalezienie zatrudnienia w ramach jednolitego rynku. 19 maja 2011 r. odbyło się spotkanie Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP z członkami Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Gospodarki Narodowej Sejmu RP. Zostałem upoważniony przez Przewodniczącego Komisji do przedstawienia opinii na temat uznawania kwalifikacji zawodowych...
Powiat kłodzki z wizytą partnerską w Gross-Gerau
gerau.jpg
W kwietniu 2000 roku została podpisana długoterminowa umowa o współpracy Powiatu Kłodzkiego z Powiatem Gross-Gerau leżącym w środkowej części Niemiec w kraju związkowym Hesja. Maciej Awiżeń – starosta kłodzki, Sławomir Kajdas – członek Zarządu Powiatu oraz radni powiatowi Aleksander Niedzielski i Bogusław Wijatyk w dniach 12-14 maja br. na zaproszenie starosty Thomasa Willa odwiedzili Gross-Gerau. Na terenie tego niemieckiego powiatu, który tworzy 7 gmin miejskich i 7 gmin wiejskich, funkcjonują liczne przedsiębiorstwa usługowe, szeroko rozwinięty jest przemysł chemiczny, farmaceutyczny i...
Nowocześnie i efektywnie
Ustawa o systemie informacji oświatowej  zmienia zasady organizacji i działania SIO, aby umożliwić lepsze zarządzanie oświatą oraz prowadzenie polityki oświatowej zarówno na szczeblu centralnym, regionalnym oraz lokalnym. Ma również poprawić efektywność finansowania zadań oświatowych. Ustawa ma na celu stwarza nowoczesny i efektywny instrument pozyskiwania danych dotyczących oświaty, warunków i efektów kształcenia. Senat w dniu 12 maja 2011 r. podczas 72. posiedzenia, przyjął ustawę bez poprawek. Skuteczna realizacja zadań w obszarze polityki oświatowej państwa, finansowania oświaty oraz...
Biuro Poselskie Jakuba Szulca informuje
Informacja bieżąca 18.04 – 15.05.2011 r. - Spotkania i wydarzenia 18.04.2011r., Warszawa, Ministerstwo Zdrowia. Wiceminister Zdrowia Jakub Szulc wziął udział w spotkaniu z Minister Zdrowia Ewą Kopacz oraz John Dalli – Komisarzem Unii Europejskiej m.in. Zdrowia i Polityki Konsumenckiej. Uczestnicy spotkania omawiali m.in. kwestie związane ze zbliżającym się terminem objęcia przez Polskę przewodnictwa w Unii Europejskiej. Istotnym tematem rozmów były doświadczenia, związane z pandemią grypy A(H1N1). Rozmawiano również o planowanej na rok 2012 rewizji dyrektywy w sprawie badań klinicznych....
Krol Szwecji na Dolnym Śląsku
Król Szwecji na Dolnym Śląsku.jpg
Z trzydniową wizytą, w dn. 4-6 maja br., przebywał w Polsce król Szwecji Karol XVI Gustaw z małżonką Sylwią. Monarchowie byli także na Dolnym Śląsku. We Wrocławiu król zwiedził m.in. plac budowy nowego stadionu piłkarskiego oraz fabrykę Volvo. Królowa Sylwia odwiedziła natomiast Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej. W Świdnicy królewska para m.in. zwiedziła Kościół Pokoju - największą drewnianą budowlę sakralną w Europie, zbudowaną w latach 1656-57 (od 2001 r. na liście UNESCO). Na zdjęciu: od prawej - król Szwecji Karol XVI Gustaw z królową Sylwią przed...
Poseł Jakub Szulc - Informacja bieżąca 4-10.04.2011 r.
Wybrane interwencje Biura Poselskiego: Interwencja w sprawie odzyskania mienia zabużańskiego. Spotkania i wydarzenia 4.04. Warszawa, Pałac Prezydencki Spotkanie z Prezydentem Bronisławem Komorowskim, dot. „pakietu ustaw zdrowotnych” 5.04., Warszawa, Senat RP. Posiedzenie Komisji Zdrowia. Wiceminister Jakub Szulc referował projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia 5.05.,...
Lądek Zdrój - powrót do świetności - rozmowa z Kazimierzem Szkudlarkiem
- Zanim przejdziemy do pożądanej przyszłości Lądka - porozmawiajmy o sprawach bieżących. Proszę o posumowanie I kwartału 2011 roku. - Jest ciężko, ale nie ma co narzekać. Kontynuujemy to, co zaplanowaliśmy wcześniej. Jesteśmy teraz na etapie rozstrzygnięcia przetargów na dokończenie rewitalizacji naszych parków. I tak: jeden dotyczy zieleni w Parku Jana Pawła II, drugi dotyczy Parku Tysiąclecia, a w nim przede wszystkim wymiana nawierzchni wszystkich alejek z asfaltu na starobruk. W tym zadaniu mieści się również wymiana nawierzchni chodnika ul. Lipowej we współdziałaniu (hurra) ze Starostwem...
Spotkania, dni, rocznice...
jpg 191.jpg
* W przeddzień Dnia Pracownika Służby Zdrowia, 6 kwietnia br., starosta kłodzki Maciej Awiżeń spotkał się w starostwie z przedstawicielami jednostek służby zdrowia z powiatu kłodzkiego: SP ZOZ w Kłodzku, SP ZOZ SCM w Polanicy-Zdroju, SP ZOZ w Bystrzycy Kłodzkiej, 24 WSzUR SP ZOZ w Kudowie-Zdroju, Wojewódzkiego Centrum Długoterminowej Opieki Psychiatrycznej w Stroniu Śląskim oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłodzku. Podczas uroczystości starosta Maciej Awiżeń oraz członek Zarządu Powiatu Krzysztof Baldy złożyli na ręce przybyłych gości życzenia, dyplomy oraz wiązanki...
Gmina podpisała umowy
D.B.
21 marca br. w Kłodzku zostały podpisane umowy pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, a Gminą Nowa Ruda. Urząd Wojewódzki reprezentował Włodzimierz Chlebosz – członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Bogusław Wijatyk – dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, natomiast Gminę Nowa Ruda wójt gminy - Sławomir Karwowski oraz skarbnik gminy – Lidia Walterowska. Środki pozyskane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zostaną przeznaczone na budowę zespołu boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Jugów – I etap....
Brzozowy Krzyż
krzyz.jpg
Brzozowy krzyż w Parku Sybiraków w Kłodzku w rocznicę tragedii smoleńskiej.
Echa VI sesji RM w Kłodzku - 31.03.11
M.D.
Minutą ciszy uczczono pamięć mieszkańców Kłodzka, którzy odeszli na wieczny spoczynek - ś.p. Leopolda Oleniuka oraz Stanisława Pronobisa. Nagrodzono najlepszych w sporcie w 2010 r. uczniów i opiekunów szkół kłodzkich. Przegłosowano, po wydaniu pozytywnych opinii przez poszczególne Komisje i dopytywaniach opozycji, wszystkie uchwały przygotowane na sesję. Pytano o konferencję burmistrza B. Szpytmy z nowym zarządem Twierdzy Kłodzkiej - ZAMG w spr. sposobu zagospodarowania obiektu. Przewodnicy w nowych strojach będą oprowadzali turystów po 2. szlakach połączonych m.in. z Wielkim Kleszczem,...
Patriotyzm
Patriotyzm mi wygasa. Jeszcze trochę się tli. Zwłaszcza jak nasi skaczą, biegną lub strzelają. Ale ogólnie nie jest dobrze. Nie popieram wojen, w które się angażujemy. Struktury państwa bardziej szkodzą niż pomagają obywatelowi. Politycy bardziej reprezentują swoje i partyjne niż społeczne. Banki są zagraniczne. OFE zagraniczne. Media w większości posprzedawana. Tak jak i browary. Podobno jeszcze w Biedronce jest prawie wszystko polskie. Oprócz śpiewającego ryżu. On jest chiński. Nawet na każdym ziarenku jest mały druczek „made in china”. No i będę miał problem ucząc synów patriotyzmu. Chcąc...
Jak zostać gminą dobrej marki
lądek.jpg
Agencja Rozwoju Innowacji Sp. z o.o. zaprosiła Gminę Lądek-Zdrój do współpracy w ramach projektu „Postaw na Eurozarządzanie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie). Na zaproszenie pozytywnie odpowiedział Kazimierz Szkudlarek, burmistrz Lądka-Zdroju. Następnie zostały rozesłane zaproszenia do podmiotów, które obok...
Co w trawie piszczy
ZŁODZIEJKA - Policjanci w Polanicy zatrzymali 36- letnią „kuracjuszkę” złodziejkę. Udowodniono jej kradzieże i włamania do pokoi kuracjuszy oraz posługiwanie się kradzionymi karatami kredytowymi. „Kuracjuszka” dokonała strat na ponad 20 tysięcy złotych. Wpadła na gorącym uczynku usiłowania kradzieży pieniędzy. KABARETON - 5 marca br. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Szczytnej odbył się „III Szczytniański Kabareton Śmiechowisko”. NAWÓZ - Pomiędzy Dusznikami, a Lewinem Kłodzkim, wywrócił się i wpadł do rowu samochód ciężarowy wiozący nawozy azotowe. Cześć z ładunku przedostała się do strumienia...
Z sesji Rady Miejskiej w Szczytnej
D. Chmielarz
Na szóstą sesję RM przygotowano kilka istotnych punktów, nie licząc stałych informacji. Z przyczyn obiektywnych nie rozmawiano o planach remontowych linii kolejowej na trasie Kłodzko- Kudowa-Zdrój. Mający je referować członek Zarządu Powiatu, K. Baldy nie mógł przyjechać na sesję, odczytano tylko jego pismo. Temat wróci w innym terminie. Sport w Szczytnej. - Główny temat sesji - Obiekty sportowe i place zabaw na terenie miasta i gminy - wykorzystanie oraz plany na sezon letni, omówiono bardzo dokładnie. Ponieważ jest dość obszerny, zostanie przedstawiony w następnym numerze GP. Jednak trzeba...
List otwarty Zarządu Powiatowego SLD w Kłodzku
Do Marszałka Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca i Zarządu Województwa Dolnośląskiego Dot.: zamiaru likwidacji Oddziału Ruchu Drogowego w Kłodzku przeprowadzającego egzaminy dla kandydatów na kierowców z pow. kłodzkiego i okolic. Zarząd Powiatowy SLD w związku z narastającym niepokojem społecznym zgłaszanym do naszej organizacji w sprawie zamiarów likwidacji w/w Oddziału zgłasza zdecydowany sprzeciw. W interesie wszystkich mieszkańców powiatu, bez względu na opcje polityczne to właśnie SLD ma szczególne prawo do uzyskania gwarancji pozostawienia Oddziału Ruchu Drogowego w...
Spółdzielnia czy Wspólnoty
Wzięli sprawy w swoje ręce. - Przy ul. Słonecznej 4-108 w Szczytnej jest osiedle mieszkaniowe. Przez około 30 lat należało do Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie- Zdroju. Ostatnie 10- lecie tych rządów zdominowały wzajemne pretensje, niezadowolenie mieszkańców, mnożące się problemy. Próby ich rozwiązania nie powiodły się. Mieszkańcy osiedla zaczęli myśleć o założeniu wspólnoty. I założyli. W ubiegłym roku. Od tamtego czasu minęło 13 miesięcy. Czas więc na podsumowania. Początki. - Z grupy inicjatywnej organizującej wspólnotę wyłoniono Zarząd liczący 11 osób. Tworzą go: St. Czarnik-...
Spacerkiem z Chopinem - rozmowa z burmistrzem Dusznik Zdroju Andrzejem Rymarczykiem
- Jak pan sobie radzi? - ... mam opozycję, to naturalne, ale „opozycja” i „opozycja” to dwie różne sprawy. Konstruktywna - proszę bardzo - takie jest zadanie opozycji, żeby wytykać, pokazywać inne rozwiązania... Ale opozycja demagogiczna - to przeszkoda. Żądać sukcesów już na początku, to spora przesada, bo przecież: najpierw jest „karczowanie” - czyli przygotowanie pola, później orka, później sianie, następnie pielęgnowanie, a na końcu zbiory. Inaczej się nie da. Teraz jestem na etapie „orania”. - Wróćmy jeszcze do „karczowania”, czyli uporządkowania spraw Gminy - co było najtrudniejsze? -...
Łatwiej czy trudniej???
Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje reformę systemu nauczania przez: zarządzanie, zwiększenie dostępności studiów i międzynarodowego procesu kształcenia oraz uproszczenie ścieżki kariery naukowej. Zmiany dadzą uczelniom większą autonomię programową i większą swobodę w tworzeniu nowatorskich kierunków studiów. Uproszczona będzie ścieżka kariery naukowej. Szkolnictwo wyższe zyskuje również możliwość kształcenia studentów przy udziale pracodawców, bądź na jego zamówienie. Zmiany mają też dotyczyć samych studentów. Nowelizacja pozwoli na zwiększenie środków przeznaczonych...
UPR reaktywacja
Jan Pokrywka
Unia Polityki Realnej, wskutek splotu różnych czynników znalazła się w trudnej sytuacji tak finansowej jak i politycznej. Z jednej strony długi, z drugiej spory wewnętrzne, a z trzeciej – zamilczanie w głównych mediach postawiły ją na rozdrożu: likwidacja albo ciężka praca i próba ratowania, aby Unia stała się Unią Polityki Realnej, realnie uczestniczącą w polityce. Nowy prezes – Bartosz Jóźwiak zaproponował program sanacji, w tym m.in. „uzdrowienia” finansów, w tym spłata zadłużenia, zmiany organizacyjne, a zwłaszcza odbudowa struktur terenowych, nowa strategia medialna i odpowiedni PR. Do...
O pomocy na rzecz rodzin
D. Chmielarz
Formy pomocy na rzecz rodzin są bardzo różne. Albo określa je ustawa, albo chęć niesienia wsparcia i... serce. Świadczy je OPS, jako instytucja powołana do takich działań, śwadczą organizacje pozarządowe. Informacje na ten temat usłyszeli radni na lutowej sesji. OPS działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej oraz o uchwały Rady Miejskiej z roku 2005 i 2008. W roku 2010 udzielił OPS pomocy w różnych formach 754 rodzinom - 2230 osób. Koszt przeliczonych działań to kwota 3.057.340 zł, z czego 2.245.587zł to środki pozyskane spoza gminy. Część tych form pomocy niezależna jest od sytuacji...
Szanowni Państwo ...
Starostwo Powiatowe w Kłodzku od kilku lat prowadzi systematyczne badania satysfakcji i oczekiwań klientów urzędu co do jakości świadczonych usług. W ankietach, które dostępne są we wszystkich siedzibach urzędu, tj. w Oddziałach Zamiejscowych w Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie oraz w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 i ul. Kościuszki 7, pytamy jak klienci oceniają, m.in. terminowość załatwianych spraw, fachowość urzędników czy też warunki lokalowe. Jesteśmy również zainteresowani oczekiwaniami odnośnie, m.in. dostępności formularzy czy też pomocy przy ich wypełnianiu. Z zadowoleniem mogę stwierdzić...
O sprawach rodzin zastępczych i osób niepełnosprawnych - rozmowa z J. Kubickim dyr. PCPR
- W piątek w starostwie w Kłodzku odbyło się spotkanie zawodowych rodzin zastępczych z powiatu kłodzkiego, w którym uczestniczył starosta Maciej Awiżeń. - To spotkanie było bardzo ważne. W powiecie jest ok. 300 rodzin zastępczych: spokrewnionych, niespokrewnionych i zawodowych, pod których opieką znajduje się niemal 450 dzieci. Rodzin zawodowych jest jedynie 11 i ludzie, którzy je tworzą chcieli osobiście przedstawić staroście problemy, z jakimi się borykają, żeby wspólne poszukać najlepszych rozwiązań. Rodziny na co dzień otrzymują wsparcie PCPR-u, Niepublicznego Ośrodka Adopcyjno-...
Co w trawie piszczy
WŁAMYWACZE Policjanci w Polanicy Zdroju aresztowali przestępców specjalizujących się w kradzieżach i włamaniach. „Gagatków”, mających na koncie kilka przestępstw, czeka nawet do 10. lat więzienia. BEZROBOCIE Jak wynika z informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku, na naszym terenie wzrasta bezrobocie. Obecnie waha się ono pomiędzy 22-25 proc. WALENTYNKI Z okazji Dnia Świętego Walentego, w sali koncertowej ZUK. S.A w Polanicy wystąpił Krzysztof Krawczyk. Zaśpiewał swoje największe szlagiery. Licznie zgromadzona publiczność szalała, zwłaszcza fanki piosenkarza. KONSERWACJA Dzięki dotacji...