Polityka

Co w trawie piszczy
ZŁODZIEJKA - Policjanci w Polanicy zatrzymali 36- letnią „kuracjuszkę” złodziejkę. Udowodniono jej kradzieże i włamania do pokoi kuracjuszy oraz posługiwanie się kradzionymi karatami kredytowymi. „Kuracjuszka” dokonała strat na ponad 20 tysięcy złotych. Wpadła na gorącym uczynku usiłowania kradzieży pieniędzy. KABARETON - 5 marca br. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Szczytnej odbył się „III Szczytniański Kabareton Śmiechowisko”. NAWÓZ - Pomiędzy Dusznikami, a Lewinem Kłodzkim, wywrócił się i wpadł do rowu samochód ciężarowy wiozący nawozy azotowe. Cześć z ładunku przedostała się do strumienia...
Z sesji Rady Miejskiej w Szczytnej
D. Chmielarz
Na szóstą sesję RM przygotowano kilka istotnych punktów, nie licząc stałych informacji. Z przyczyn obiektywnych nie rozmawiano o planach remontowych linii kolejowej na trasie Kłodzko- Kudowa-Zdrój. Mający je referować członek Zarządu Powiatu, K. Baldy nie mógł przyjechać na sesję, odczytano tylko jego pismo. Temat wróci w innym terminie. Sport w Szczytnej. - Główny temat sesji - Obiekty sportowe i place zabaw na terenie miasta i gminy - wykorzystanie oraz plany na sezon letni, omówiono bardzo dokładnie. Ponieważ jest dość obszerny, zostanie przedstawiony w następnym numerze GP. Jednak trzeba...
List otwarty Zarządu Powiatowego SLD w Kłodzku
Do Marszałka Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca i Zarządu Województwa Dolnośląskiego Dot.: zamiaru likwidacji Oddziału Ruchu Drogowego w Kłodzku przeprowadzającego egzaminy dla kandydatów na kierowców z pow. kłodzkiego i okolic. Zarząd Powiatowy SLD w związku z narastającym niepokojem społecznym zgłaszanym do naszej organizacji w sprawie zamiarów likwidacji w/w Oddziału zgłasza zdecydowany sprzeciw. W interesie wszystkich mieszkańców powiatu, bez względu na opcje polityczne to właśnie SLD ma szczególne prawo do uzyskania gwarancji pozostawienia Oddziału Ruchu Drogowego w...
Spółdzielnia czy Wspólnoty
Wzięli sprawy w swoje ręce. - Przy ul. Słonecznej 4-108 w Szczytnej jest osiedle mieszkaniowe. Przez około 30 lat należało do Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie- Zdroju. Ostatnie 10- lecie tych rządów zdominowały wzajemne pretensje, niezadowolenie mieszkańców, mnożące się problemy. Próby ich rozwiązania nie powiodły się. Mieszkańcy osiedla zaczęli myśleć o założeniu wspólnoty. I założyli. W ubiegłym roku. Od tamtego czasu minęło 13 miesięcy. Czas więc na podsumowania. Początki. - Z grupy inicjatywnej organizującej wspólnotę wyłoniono Zarząd liczący 11 osób. Tworzą go: St. Czarnik-...
Spacerkiem z Chopinem - rozmowa z burmistrzem Dusznik Zdroju Andrzejem Rymarczykiem
- Jak pan sobie radzi? - ... mam opozycję, to naturalne, ale „opozycja” i „opozycja” to dwie różne sprawy. Konstruktywna - proszę bardzo - takie jest zadanie opozycji, żeby wytykać, pokazywać inne rozwiązania... Ale opozycja demagogiczna - to przeszkoda. Żądać sukcesów już na początku, to spora przesada, bo przecież: najpierw jest „karczowanie” - czyli przygotowanie pola, później orka, później sianie, następnie pielęgnowanie, a na końcu zbiory. Inaczej się nie da. Teraz jestem na etapie „orania”. - Wróćmy jeszcze do „karczowania”, czyli uporządkowania spraw Gminy - co było najtrudniejsze? -...
Łatwiej czy trudniej???
Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje reformę systemu nauczania przez: zarządzanie, zwiększenie dostępności studiów i międzynarodowego procesu kształcenia oraz uproszczenie ścieżki kariery naukowej. Zmiany dadzą uczelniom większą autonomię programową i większą swobodę w tworzeniu nowatorskich kierunków studiów. Uproszczona będzie ścieżka kariery naukowej. Szkolnictwo wyższe zyskuje również możliwość kształcenia studentów przy udziale pracodawców, bądź na jego zamówienie. Zmiany mają też dotyczyć samych studentów. Nowelizacja pozwoli na zwiększenie środków przeznaczonych...
UPR reaktywacja
Jan Pokrywka
Unia Polityki Realnej, wskutek splotu różnych czynników znalazła się w trudnej sytuacji tak finansowej jak i politycznej. Z jednej strony długi, z drugiej spory wewnętrzne, a z trzeciej – zamilczanie w głównych mediach postawiły ją na rozdrożu: likwidacja albo ciężka praca i próba ratowania, aby Unia stała się Unią Polityki Realnej, realnie uczestniczącą w polityce. Nowy prezes – Bartosz Jóźwiak zaproponował program sanacji, w tym m.in. „uzdrowienia” finansów, w tym spłata zadłużenia, zmiany organizacyjne, a zwłaszcza odbudowa struktur terenowych, nowa strategia medialna i odpowiedni PR. Do...
O pomocy na rzecz rodzin
D. Chmielarz
Formy pomocy na rzecz rodzin są bardzo różne. Albo określa je ustawa, albo chęć niesienia wsparcia i... serce. Świadczy je OPS, jako instytucja powołana do takich działań, śwadczą organizacje pozarządowe. Informacje na ten temat usłyszeli radni na lutowej sesji. OPS działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej oraz o uchwały Rady Miejskiej z roku 2005 i 2008. W roku 2010 udzielił OPS pomocy w różnych formach 754 rodzinom - 2230 osób. Koszt przeliczonych działań to kwota 3.057.340 zł, z czego 2.245.587zł to środki pozyskane spoza gminy. Część tych form pomocy niezależna jest od sytuacji...
Szanowni Państwo ...
Starostwo Powiatowe w Kłodzku od kilku lat prowadzi systematyczne badania satysfakcji i oczekiwań klientów urzędu co do jakości świadczonych usług. W ankietach, które dostępne są we wszystkich siedzibach urzędu, tj. w Oddziałach Zamiejscowych w Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie oraz w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 i ul. Kościuszki 7, pytamy jak klienci oceniają, m.in. terminowość załatwianych spraw, fachowość urzędników czy też warunki lokalowe. Jesteśmy również zainteresowani oczekiwaniami odnośnie, m.in. dostępności formularzy czy też pomocy przy ich wypełnianiu. Z zadowoleniem mogę stwierdzić...
O sprawach rodzin zastępczych i osób niepełnosprawnych - rozmowa z J. Kubickim dyr. PCPR
- W piątek w starostwie w Kłodzku odbyło się spotkanie zawodowych rodzin zastępczych z powiatu kłodzkiego, w którym uczestniczył starosta Maciej Awiżeń. - To spotkanie było bardzo ważne. W powiecie jest ok. 300 rodzin zastępczych: spokrewnionych, niespokrewnionych i zawodowych, pod których opieką znajduje się niemal 450 dzieci. Rodzin zawodowych jest jedynie 11 i ludzie, którzy je tworzą chcieli osobiście przedstawić staroście problemy, z jakimi się borykają, żeby wspólne poszukać najlepszych rozwiązań. Rodziny na co dzień otrzymują wsparcie PCPR-u, Niepublicznego Ośrodka Adopcyjno-...
Co w trawie piszczy
WŁAMYWACZE Policjanci w Polanicy Zdroju aresztowali przestępców specjalizujących się w kradzieżach i włamaniach. „Gagatków”, mających na koncie kilka przestępstw, czeka nawet do 10. lat więzienia. BEZROBOCIE Jak wynika z informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku, na naszym terenie wzrasta bezrobocie. Obecnie waha się ono pomiędzy 22-25 proc. WALENTYNKI Z okazji Dnia Świętego Walentego, w sali koncertowej ZUK. S.A w Polanicy wystąpił Krzysztof Krawczyk. Zaśpiewał swoje największe szlagiery. Licznie zgromadzona publiczność szalała, zwłaszcza fanki piosenkarza. KONSERWACJA Dzięki dotacji...
Pieniądze na innowacje
Na ostatnim posiedzeniu senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, w dniu 23 lutego 2011 roku, zajmowano się zagadnieniem innowacyjności oraz ustawą o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Dyskutowano min. nad tym czym jest innowacyjność i jak należy rozumieć to pojęcie. Senator RP Stanisław Jurcewicz zabierając głos w dyskusji wyraził zdanie na temat potrzeby wprowadzenia wspomnianej ustawy. W jego opinii jest ona na tyle ważna, bo daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla projektów innowacyjnych. Istota polega na tym, że przedsiębiorcy ubiegający...
Z sesji RM w Szczytnej - Burmistrz poinformował
D. Chmielarz
- Zarząd Powiatu zamierza, w ramach oszczędności, zmniejszyć ilość etatów w punktach Powiatowego Urzędu Pracy. W Szczytnej pracować będzie jedna osoba. Do tej pory zatrudnione były dwie; koszt utrzymania urzędu wynosił 88. 000 zł + 3.900 zł rocznie koszty utrzymania bura. - Z inicjatywy Burmistrza Szczytnej odbyło się spotkanie Burmistrzów ościennych miejscowości w sprawie, m.in. Ustalenia kalendarza większych imprez. Chodzi o to, by nie odbywały się one w tym samym czasie. - W wyniku działań ZGKiM trzech najemców mieszkań komunalnych zostało przeprowadzonych do lokali zastępczych. Powód -...
Porozumienie przy okrągłym stole
porozumienie.jpg
Starosta kłodzki Maciej Awiżeń i wicestarosta Adam Łącki w imieniu Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Krzysztof Bolisęga dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku oraz przedstawiciele NSZZ Solidarność – Bożena Grela, Jolanta Jasińska, Krystyna Sokół i OPZZ Konfederacja Pracy – Katarzyna Bańkowska i Wiesław Kostuń 21 lutego br. w Starostwie Powiatowym podpisali trójstronne porozumienie, które kończy trwający już dwa lata (od października 2008 roku) spór zbiorowy w Powiatowym Urzędzie Pracy. Po rozmowach i rokowaniach związkowców z pracodawcą i organem prowadzącym wypracowano uzgodnienia, które...
Komentarz burmistrza Szczytnej Marka Szpaniera
- Wielokrotnie podkreślał Pan, że budżet gminy na rok 2011 jest trudny i niepewny. Jakie mogą być tego skutki? - Zmieniła się ustawa o finansach publicznych, która w sposób diametralny zmieniła zasady tworzenia budżetu gminy. Podstawowym problemem jest to, że wydatki bieżące mogą być pokrywane z dochodów bieżących, czyli samych naszych podatków. Powoduje to, że budżet jest praktycznie nie do zrealizowania, nie do zbilansowania. Musieliśmy te wydatki bieżące w sposób drastyczny ograniczyć. Żeby budżet zbilansować, brakowało nam prawie półtora miliona złotych. Spowodowało to ogromne cięcia....
Spotkanie Noworoczne
Nowor1.jpg
„Proszę przyjąć życzenia noworoczne, aby ten rok przyniósł Państwu wiele osobistego szczęścia i radości, wielu sukcesów i satysfakcji w życiu zawodowym, w działalności organizacyjnej i społecznej, a przede wszystkim wielu przyjaciół i dowodów ludzkiej życzliwości” Tymi słowami, Izabela Słowek-Chorób – kierownik Referatu Oświaty w Urzędzie Gminy Nowa Ruda powitała wszystkich, którzy w piątek 4 lutego, przybyli na zaproszenie wójta Gminy Nowa Ruda Sławomira Karwowskiego oraz przewodniczącego Rady Gminy Bogdana Tarapackiego do restauracji „Ibiza” w Ludwikowicach Kłodzkich, aby wziąć udział w...
Noworoczne spotkania w gminach
DSCN0537.jpg
Rok 2011 już w 1/12 części za nami. W tym czasie gospodarze gmin Ziemi Kłodzkiej przeprowadzili szereg spotkań noworocznych sumujących rok poprzedni i przedstawiając plany na ten rok. Podsumowując: w 2010 roku lekko nie było, ale mnóstwo rzeczy udało się zrobić. Niektóre gminy wręcz rozkwitły. Ten rok zapowiada się bardzo, bardzo ciężki. Trzeba dokończyć rozpoczęte inwestycje. Przygotować się do nowych, ale tutaj - z dofinansowaniem inwestycji unijnych kapitałem własnym będzie krucho. Zmieniły się pod koniec grudnia ub. roku zasady obliczania zadłużenia budżetu gminnego na niekorzyść, a także...
Widziane z Senatu
WIĘCEJ PIENIĘDZY… Dnia 11 stycznia 2011 roku, podczas 68. posiedzenia Senatu, Senator RP Stanisław Jurcewicz zabrał głos podczas obrad nad ustawa budżetową na rok 2011 w sprawie zwiększenia środków finansowych na Fundusz Pracy. Senator Jurcewicz zwrócił się do Ministra Finansów między innymi w kwestii finansowania promocji zatrudnienia i aktywnych form bezrobocia. Zadał pytanie dotyczące przeprowadzenia analizy finansowej środków zaangażowanych w Funduszu Pracy. Senator zwrócił uwagę na fakt, że wśród osób do dwudziestego piątego roku życia, a później po czterdziestym piątym roku życia, jest...
V sesja RM w Nowej Rudzie
Dnia 26 stycznia br. po raz piąty zwołano sesję z udziałem nowej rady miasta Nowa Ruda. Gościem honorowym był pan Robert Wypych, który za zdobycie tytułu Stylisty Roku otrzymał od władz miasta list gratulacyjny oraz porcelanowy upominek, na którym znalazł się ręczny rysunek z widokami miasta Nowa Ruda wykonany przez panią Ilonę Antoniów. W porządku obrad znalazły się punkty dotyczące sprawozdania Burmistrza z realizacji uchwał oraz pracy w okresie międzysesyjnym. Głosowano uchwały dotyczące, m.in. zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda oraz zmian w budżecie w roku bieżącym...
Spotkanie w Międzylesiu i Ludwikowicach Kłodzkich
noworoczne-międzylesie.jpg
Kolejne w tym roku noworoczne spotkania, w których uczestniczył starosta kłodzki Maciej Awiżeń odbyły się w Międzylesiu (24 stycznia) i w Ludwikowicach (4 lutego). Pierwsze zorganizowane zostało przez burmistrza Międzylesia Tomasza Korczaka, a w Ludwikowicach – przez wójta Gminy Nowa Ruda Sławomira Karwowskiego. Podczas obydwu spotkań przedstawiono dokonania gmin w minionym roku, a także uhonorowano wszystkich, którzy w znaczący sposób wspomagali działania samorządów.
Plany pracy RM przyjęte do realizacji
D. Chmielarz
Dnia 27 stycznia na sesji RM przyjęto uchwały zawierające plany pracy radnych na rok 2011. W zamierzeniach Rady Miejskiej, oprócz stałych tematów, zaplanowano m. in: 1. Informację na temat form pomocy świadczonych na rzecz rodzin przez instytucje i organizacje pozarządowe (luty). W kwietniu oceniana będzie praca gminnych instytucji kultury - MOK-u i Biblioteki; w maju Burmistrz poinformuje o efektach i dalszych zamierzeniach w ramach współpracy z miastami partnerskimi. W lipcu, na sesji wyjazdowej zapoznają się radni z problemami wsi. Informację o inwestycjach realizowanych w 2011 r. usłyszą...
Co w trawie piszczy?
ZARZUTY Prokuratura apelacyjna postawiła zarzuty karne pierwszym podejrzanym w sprawie nielegalnego wyciągu postawionego przez firmę Winterpol na Zieleńcu. „Afera wyciągowa” stała się popularna, po tym jak okazała się jednym z ważniejszych wątków tzw.: „afery hazardowej”, która zatrzęsła sceną polityczną w ubiegłym roku. LINIA PKP Polskie Linie Kolejowe, ogłosiło przetargi na wykonanie dokumentacji potrzebnej przy remoncie lini kolejowych z Kłodzka do Kudowy Zdroju. Remont lini ma się zakończyć do końca 2012 roku. RÓŻE „Róże Kłodzkie” rozdane. Gala odbyła się 28 stycznia w Muzeum Ziemi...
Poprawki Senatu do budżetu przyjęte
Sejm na swoim ostatnim posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2011 roku przyjął wszystkie 18 poprawek Senatu wniesionych do tegorocznej ustawy budżetowej. Wśród przyjętych przez Sejm poprawek znalazła się propozycja Senatu dotycząca zmniejszenia pieniędzy na partie polityczne o 50%. Dzięki temu można rozdysponować pieniądze na inne cele, miedzy innymi na realizacje ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 – tzw. „ustawa żłobkowa”. Dodatkowych 40 mln na opiekę nad dziećmi pochodzić będzie właśnie ze zmniejszenia dotacji dla partii politycznych z budżetu państwa. Inną przyjęta poprawką Senatu jest...
Podziękowań czas
D. Chmielarz
6a.jpg
noworoczne2.jpg
Tradycyjne spotkania noworoczne w Szczytnej organizowane są w dwóch różnych celach: 1. by wyróżnić ludzi z zewnątrz, którzy przyczynili się w poprzednim roku do jego rozwoju, by uhonorować mieszkańców, którzy angażują się w życie miasta; 2. by podsumować dokonania i przedstawić zamierzenia. Organizatorem Spotkań jest Burmistrz M i G, ich miejsce- Tajemniczy Ogród. W tym roku dodatkową atrakcją był... gaśniczy wóz strażacki, nowiutki. Zaczęło się od... Od uroczystego przekazania nowego samochodu gaśniczego firmy MAN, zakupionego w ramach czesko- polskiego projektu unijnego, dotyczącego...
Noworoczne spotkania
spotkanie-wójt.jpg
Maciej Awiżeń starosta kłodzki wraz z członkami Zarządu Powiatu w pierwszych tygodniach stycznia br. reprezentował władze powiatu w noworocznych spotkaniach: Gminy Wiejskiej Kłodzko (na zaproszenie wójta Stanisława Longawy), Gminy Miejskiej Nowa Ruda (na zaproszenie burmistrza Tomasza Kilińskiego), Gminy Szczytna (na zaproszenie burmistrza Marka Szpaniera) oraz u strażaków ochotników (na zaproszenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP) . Początek nowego roku to czas składania sobie życzeń i podsumowywania osiągnięć z poprzedniego roku. Samorządy miast i gmin oraz związki i...