Spotkanie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Autor: 
inf. M. Zilbert
foto-łącki -minister.jpg

Delegacja Powiatu Kłodzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy pod przewodnictwem wicestarosty Adama Łąckiego 16 kwietnia w Warszawie spotkała się z Jackiem Męciną, wiceministrem w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Celem wizyty było nie tylko pozyskanie dodatkowych środków na przeciwdziałanie bezrobociu w naszym powiecie, ale także rozmowa o nowych rozwiązaniach systemowych, które mogą zmniejszyć bezrobocie w tak szczególnych regionach jak nasz.
Wiceministrowi przedstawiona została sytuacja kłodzkiego PUP-u oraz specyfika naszego regionu – z 26-procentowym bezrobociem oraz brakiem dużych zakładów pracy i przedsiębiorstw, co z kolei powodowane jest niedostateczną dostępnością komunikacyjną. Zaproponowano więc, aby w regionach podobnych do naszego wprowadzić dodatkowe kryterium do systemu rozdziału pieniędzy ministerialnych, co umożliwiłoby zwiększenie finansowania w tych obszarach, w których jest to najbardziej potrzebne.
W rozmowie udało się także uzyskać deklarację Ministra o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na dodatkową pulę pieniędzy w wysokości ok. 2,2 mln zł, z przeznaczeniem m.in. na doposażenie nowych miejsc pracy w powiecie kłodzkim.

Wydania: