Pakiet startowy już w Sejmie

Autor: 
inf. Marta Müller
wielichowska-w sejmie.jpg

http://www.youtube.com/watch?-v=4yAoAY2Fpmg
Poseł Monika Wielichowska jako jedna z wnioskodawców ustawy przedstawiła stanowisko Klubu PO podczas pierwszego czytania.
Pakiet startowy ma ułatwić start w życie zawodowe i gospodarcze wszystkim młodym ludziom, także tym niezdecydowanym i obawiającym się założenia własnej firmy, a także osobom starszym, którym brakuje odwagi do podejmowania zmian. Przygotowany pakiet startowy jest zbiorem rozwiązań, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej wszystkim początkującym przedsiębiorcom, tym młodym i tym starszym. Zawiera on zmiany zaproponowane przez posłów wnioskodawców, zawarte w zapisach nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Propozycja uchwalenia tzw. pakietu startowego pojawiła się, aby zwiększyć zainteresowanie działalnością gospodarczą na własny rachunek, a zarazem udzielić wsparcia przez państwo w zakresie zmniejszenia obciążeń publicznoprawnych nowo powstających podmiotów. Pakiet startowy jest ustawą przewidującą nowe rozwiązania dotyczące dwóch obszarów. Pierwszy obszar obejmuje ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, natomiast drugi obszar to podatki dochodowe.
W zakresie obszaru ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych proponuje się wakacje ubezpieczeniowe. Mają one polegać na całkowitym zwolnieniu z płacenia składek ubezpieczeniowych i zdrowotnych przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie ulgowe płacenie składek przez następne dwa lata. Obecnie składkę nalicza się od 30% minimalnego wynagrodzenia, a projekt postuluje 20%. Ulgi w środkach mają być uzupełnione o podatkowe, bo projekt ma zliberalizować zasady przyznawania kredytu podatkowego, tak by jego wzięcie było łatwiejsze. W zakresie obszaru podatków dochodowych wprowadza się zmiany, które dotyczą kredytu podatkowego. W pierwszym okresie po zarejestrowaniu i podjęciu działalności gospodarczej zmiana ma polegać na zwolnieniu z płacenia podatków dochodowych przez pierwsze dwa lata od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Teraz jest to rok. Gdy przedsiębiorca jest na początkowym etapie działalności, kiedy dochody często są niższe aniżeli wydatki, kredyt będzie zwracalny od trzeciego roku przez 5 lat w równych wysokościach – po 20% wartości pomocy.
Im więcej wolności, tym więcej przedsiębiorczości. Pakiet startowy powoduje zniesienie barier, które często ograniczają możliwości i chęci podjęcia aktywności czy też przedsiębiorczości. Projekt daje także możliwość wyboru i jego dobrowolność, czyli osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mają pełną swobodę i otrzymują wsparcie.

Wydania: