Polanica Zdrój laureatem rankingu samorządów „Rzeczpospolitej" 2014

Autor: 
inf.wł.
ranking samorządów 2014.jpg

To szczególne wyróżnienie ponieważ po zakończeniu drugiego etapu zakwalifikowano aż 564 samorządy z tego 250 gmin miejskich i miejsko-wiejskich.
W pierwszym etapie na podstawie danych z Ministerstwa Finansów dotyczących samorządów w Polsce wybrano miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2010-2013 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały.
W drugim etapie pod uwagę brano dynamikę wzrostu wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2010-2013, wartość środków unijnych, jakie w latach 2011-2013 wpłynęły na rachunek budżetu miasta, indywidualny wskaźnik zadłużenia, który zaczął obowiązywać od 2014 r., dynamikę wzrostu wydatków na administrację od 2009 r., nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów w latach 2010-2013, dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 2010-2013, relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2010-2013, dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca w latach 2010-2012, transport i łączność i ochronę środowiska.

Wydania: