Smaki życia

Autor: 
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń
img204.jpg

Ukazały się niedawno wspomnienia Krzysztofa Filipowicza – bibliotekarza, byłego dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kłodzku.
Wspomnienia dotyczą okresu dzieciństwa. Pan Krzysztof urodził się na Polesiu, na kresach wschodnich. Po wybuchu II wojny światowej Rosjanie uwięzili Jego ojca. Dzieciństwo swoje spędził na zesłaniu w Kazachstanie. Po 1945 r. wraz z matką i siostrą trafił do Kłodzka.
Jak sam mówi: Książka towarzyszyła mu odkąd nauczył się czytać. Pomogła mu przetrwać zesłanie, a w życiu dorosłym stała się narzędziem pracy.
Wspomnienia spisała córka – Anna Karolewicz, również bibliotekarka, a wydawcą książki w cyklu „Wichry zmian” jest Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe.

Wydania: