Władysław Biskup (1937-2020)

Autor: 
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń oraz Grupa Sudecka GOPR
nestorzy kłodzkiej turystyki - Stanisław Fraus i Władysław Biskup.jpg
P1240121.jpg

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 26 listopada 2020 r. Władysława Biskupa – nestora kłodzkiej turystyki, legendy ratownictwa górskiego, Członka Honorowego GOPR, przewodnika sudeckiego, znanego i długoletniego działacza PTTK, wielkiego pasjonata turystyki górskiej.
Urodził się 30.06.1937 r. w Wilejce. Całe swe dorosłe życie związał z górami. Od 1960 r. aktywnie działał w PTTK, w latach 1972-1974 członek Zarządu PTTK, w latach 1992-1997 urzędujący sekretarz, następnie ponownie członek Zarządu.
Od 1971 r. członek znakarzy. Uczestniczył w oznakowaniu 379 km szlaków turystycznych na Ziemi Kłodzkiej, wytypował i wyznaczył szlak spacerowy wokół Kłodzka (51 km). W 1969 roku wstąpił do GOPR. Był uczestnikiem wielu akcji ratunkowych, szczególnie w Masywie Śnieżnika. Wielokrotnie odznaczany: w 1985 r. otrzymał srebrną odznakę „Zasłużony Działacz Turystyki”, 1994 Złotą Odznakę GOPR, w 2012 „w uznaniu wieloletniej działalności na rzecz znakowania turystycznego szlaków PTTK” nadano mu tytuł Zasłużonego Znakarza Szlaków Górskich i wyróżniono odznaką „Za Zasługi dla Turystyki”, od 2014 r. Honorowy Członek GOPR.
Posiadał znakomitą wiedzę topograficzną całych Sudetów. Oprócz doskonałej znajomości obszaru Ziemi Kłodzkiej, był też znawcą Kotliny Jeleniogórskiej, którą całą obszedł. Był organizatorem wielu rajdów turystycznych, przewodnikiem Sudeckim, przewodnikiem GOPR i GON. Łączył wiele pasji górskich – uprawiał turystykę pieszą, narciarstwo i turystykę rowerową. Rowerem dwukrotnie objechał całą Polskę.
Od 1966 r. datuje się współpraca Władysława Biskupa z Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Zapoczątkowała ją przyjaźń z pracującym tu Tadziem Jażdżewskim, także działaczem PTTK, potem też z innymi pracownikami, Renią Kuźmińską, Bożeną Halicką... i w ostatnich latach z Tomkiem Gmerkiem. Główną nicią tej wzajemnej sympatii były wspólne zainteresowania, wręcz pasja do wędrówek górskich i fotografii. Wspólnie z Tadeuszem organizował wystawy fotograficzne w Muzeum, na których prezentował pejzaże zimowe i fotoreportaże z podróży. W 1967 r. przygotowali razem wystawę odznak turystycznych z własnych zbiorów, powstałych w efekcie uczestnictwa w licznych rajdach, zjazdach i innych turystycznych wydarzeniach. Ta inicjatywa dała początek dzisiejszej bogatej muzealnej kolekcji polskich odznak turystycznych – ostatnie nabytki do tej kolekcji pochodzą z 2018 roku, które miałam przyjemność osobiście opracowywać. Podziwiając pasję Władzia do turystyki rowerowej i jego wyprawę dookoła Polski, którą podjął w dość już zaawansowanym wieku, Muzeum zorganizowało z Nim spotkanie w 2009 roku, a nasza redakcja przeprowadziła wywiad (GP nr 41 – 2009, s.13). W ostatnich latach dzielił się z nami – muzealnikami – ciekawymi odkryciami w swym bogatym domowym archiwum. Część tych skarbów wzbogaciła na stałe nasze zbiory.
Władysław Biskup pochowany został 2 grudnia w Gręboszowie (powiat dąbrowski, woj. małopolskie) w rodzinnym grobowcu. Pożegnała go brać turystyczna – pięć pocztów sztandarowych reprezentujących: Koło Przewodników Sudeckich w Kłodzku, Zarząd Główny GOPR – Zakopane, Grupę Podhalańską GOPR, Grupę Beskidzką GOPR oraz Grupę Sudecką GOPR. Tego samego dnia Mszę św. w Jego intencji odprawił w Archikatedrze we Wrocławiu Artur Szela, ks. kapelan GOPR Grupy Sudeckiej. Natomiast 5 grudnia odprawiona została Msza św. w Kłodzku w kościele pw. Wniebowzięcia NMP.
**
Z wielkim smutkiem żegnamy św. Pamięci Władysława Biskupa, Wyjątkowego człowieka, oddanego Ratownika GOPR, znakomitego Przewodnika Sudeckiego, wielce szanowanego kolegę.
Kolega Władysław został legendą ratownictwa górskiego naszej Grupy GOPR, ale także turystyki w górach polskich, znany na wszystkich szlakach górskich. Człowiek o wyjątkowej osobowości, pozwalającej łączyć wiele pasji górskich. Był miłośnikiem Śnieżnika, ale równocześnie posiadał znakomitą wiedzę topograficzną całych Sudetów, którą to wiedzą chętnie dzielił się z młodymi pokoleniami ratowników, stając się ich mentorem. Całe swoje dorosłe życie związał z górami, pracował w PTTK i służył w GOPR, był uczestnikiem wielu akcji ratunkowych, szczególnie w Masywie Śnieżnika. Był przewodnikiem Sudeckim, przodownikiem GOT i GON, zajmował się znakowaniem szlaków, organizował wiele rajdów. Uprawiał narciarstwo, był wytrawnym piechurem, miał na swoim koncie np. obejście Kotliny Jeleniogórskiej. Swoich aktywności nie ograniczał tylko do gór, na co przykładem niech będzie dwukrotne objechanie Polski dookoła rowerem.
Słynął z wyjątkowego poczucia humoru, życzliwości, uczynności i koleżeństwa, co powodowało, że już za życia był pozytywnym bohaterem wielu anegdot.
Św. Pamięci Władysław Biskup wstąpił do GOPR – 20.04.1969r. Podczas swojej działalności w organizacji, uzyskał wszystkie możliwe odznaczenia – odznakę srebrną, odznakę złotą, odznakę Honorową za zasługi dla ratownictwa. A także najwyższe wyróżnienie, wyraz największego uznania za działalność na rzecz GOPR czyli tytuł Członka Honorowego GOPR w 2014 roku.
Odszedł na wieczną służbę w GÓRACH NIEBIESKICH w naszej pamięci pozostanie na zawsze.
Cześć Jego Pamięci

Wydania: