kwiecień 2021

Dworzec w Kłodzku

Autor: 
Bolesław Witowski
p06.jpg

List do redakcji
„Szanowni Państwo
/.../ Zrobiłem parę zdjęć naszego nowego dworca PKP, którym jestem zachwycony i te zdjęcia przesyłam do redakcji – może będą wykorzystane /.../
Co wiem o kolei kłodzkiej? Tory z Wrocławia do Kłodzka zaczęto ciągnąć w 1886 r. Za sprawą połączenia Wrocławia z Międzylesiem Kłodzko zostało podłączone do tej linii. Wybudowano dworzec Kłodzko Główne na terenie wsi Goszyce, który to teren wykupiło Miasto. Ponieważ Kłodzko Gł. było daleko od miasta pomyślano o budowie dworca w mieście.

Wizyta Zarządu Powiatu Kłodzkiego w placówkach wychowawczych w Domaszkowie

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
DSC_0042.jpg

Członkowie Zarządu oraz dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku odwiedzili 5 lutego Dom Dziecka w Domaszkowie, który od nowego roku działa jako dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze. Przekształcenie było spowodowane wejściem w życie nowej ustawy, która jednoznacznie wskazała, że w jednym ośrodku nie może przebywać więcej niż 14 dzieci.

SPOTKANIE ROBOCZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W KŁODZKU

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
DSC_0849.jpg

Poseł na Sejm Monika Wielichowska spotkała się ze starostą kłodzkim Maciejem Awiżeniem.
Omawiano ważne, bieżące tematy, m.in.:
• O przedstawionym przez rząd budżecie dla województwa dolnośląskiego na lata 2021-2027, który jest nie do przyjęcia, ponieważ spycha region dolnośląski na margines. Krzywdzi dolnośląskie samorządy, a nade wszystko mieszkańców.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 Dolny Śląsk jest dopiero trzecim od końca województwem z najniższą dotacją (870 mln euro).

Konferencja w Sali Rajców w kłodzkim Ratuszu

Autor: 
Mirosław Awiżeń
DSCN5489.jpg

Od wielu, wielu miesięcy nie było takiej konferencji, podczas której jedni z drugimi mogli się przywitać, porozmawiać tak normalnie, bezpośrednio, a nie poprzez pośrednika elektronicznego.
A czego dotyczyła ta konferencja? Ano, podpisaniu porozumienia (intencjonalnego) między Gminą Miejską Kłodzko a Krajowym Zasobem Nieruchomości w sprawie budowy mieszkań na wynajem, co w przyszłości może zaprocentować realizacją inwestycji mieszkaniowych na terenie Kłodzka.

Pismo dot. dworca w Kłodzku

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe

Krzysztof Mamiński
Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

Spotkanie polsko-czeskiej grupy roboczej

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
5.jpg

W Starostwie Powiatowym w Kło-dzku odbyło się spotkanie polsko-czeskiej grupy roboczej, deklarującej współpracę w celu pozyskania środków unijnych na rozbudowę i modernizację dróg zarówno po stronie polskiej, jak i w Czechach. Gospodarzem spotkania był Maciej Awiżeń starosta kłodzki. W spotkaniu uczestniczyli również: Piotr Marchewka etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego oraz przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych, dyrektor Stanisław Sijka, kierownik Agata Kwinta, reprezentując stronę polską.

Sprostowanie - PKS

Autor: 
Elżbieta Żytyńska
PKS-1.jpg

Nawiązując do artykułu prasowego pt: „PO znajomości?”, opublikowanego na łamach „Gazety Kłodzkiej” nr 592 autorstwa Romualda Pieli, zawiadamiam o stanie faktycznym:
Spółka PMR Restrukturyzacje S.A. pełni zarząd nad PKS w Kłodzku S.A. – wr*. w procesie restrukturyzacji sanacyjnej i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa została powołana do sprawowania tej funkcji na podstawie Postanowienia Sądu Gospodarczego w Wałbrzychu z dn. 29 czerwca 2020 r. sygn. Akt VI GR 6/20.

II NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU KŁODZKIEGO

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
004.jpg

II Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kłodzkiego została w całości poświęcona trudnej sytuacji branży turystycznej w powiecie kłodzkim.
Sesja Rady Powiatu została zwołana z inicjatywy przewodniczącego Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Adama Łąckiego poparta przez Przewodniczącego Rady i Starostę Kłodzkiego w odpowiedzi na apel o pomoc przedsiębiorcom z branży turystycznej.

W kilku zdaniach - Szczytna

Autor: 
Danuta Chmielarz
IMG-4222.jpg

Z sali posiedzeń.

Gmina Miejska w Kłodzku nie zapłaci ponad 11 mln zł

Autor: 
Mirosław Awiżeń
Bez nazwy-2.jpg

Wielki galimatias wokół Młyna w Kłodzku w zasadzie jest już zamknięty, chyba, że właściciel Młyna złoży kasację do Sądu Najwyższego. A tak się stało zgodnie z wyrokiem II instancji Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.