Misja

„Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej – Brama” powstała w 1993 roku jako ekskluzywne czasopismo społeczno-kulturalne. Obejmuje swoim zasięgiem cały powiat kłodzki - czyli 16 gmin. Istnieje na rynku ponad 30 lat. Do końca 2011 r. ukazywała się jako 24-stronicowy tygodnik, drukowany metodą offsetową z kolorową okładką na papierze kredowym. Od stycznia 2012 r. do grudnia 2023 r. jako 44-(36)stronicowy miesięcznik wzbogaconym o barwne strony (12-8 stron kolorowych). Od stycznia 2024 roku natomiast już nie formie papierowej, a jako e-gazeta, dostępna dla wszystkich zainteresowanych czytelników na naszej stronie internetowej: www.mojabrama.pl.
Gazeta jest pismem informacyjnym o profilu gospodarczo-społeczno–kulturalnym. Ze względu na profil pisma naszymi Czytelnikami są osoby prowadzące działalność gospodarczą, władze samorządowe oraz osoby aktywnie interesujące się kulturą, historią i polityką gminną. Promujemy ciekawych ludzi, interesujące pomysły, historię regionu, prezentujemy polemiki polityczne - każdy bowiem może przedstawić swój pogląd, oczywiście w kwestiach merytorycznych a nie personalnych. Jesteśmy po ty, by dokumentować wszelkie przejawy życia mieszkańców Ziemi Kłodzkiej.