Misja

Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej jest ekskluzywnym czasopismem. Obejmuje swoim zasięgiem cały powiat kłodzki - czyli 16 gmin. Istnieje na rynku już 19 lat. Do końca 2011 r. ukazywała się jako 24-stronicowy tygodnik,drukowany metodą offsetową z kolorową okładką na papierze kredowym. Obecnie - od stycznia 2012 r. jest 44-stronicowym miesięcznikiem wzbogaconym o barwne strony (12 stron kolorowych).
Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej jest pismem informacyjnym o profilu gospodarczo-społeczno–kulturalnym. Ze względu na profil pisma naszymi Czytelnikami są osoby prowadzące działalność gospodarczą, władze samorządowe oraz osoby aktywnie interesujące się kulturą, historią i polityką gminną. Promujemy ciekawych ludzi, interesujące pomysły, historię regionu, prezentujemy polemiki polityczne - każdy bowiem może przedstawić swój pogląd, oczywiście w kwestiach merytorycznych a nie personalnych. Jesteśmy po ty, by dokumentować wszelkie przejawy życia mieszkańców Ziemi Kłodzkiej.
Okazjonalnie ukazują się reklamowe wkładki tematyczne, m.in.: medyczna, ogrodnicza, budowlana, motoryzacyjna, edukacyjna, Kłodzko-śródmieście, działalność gospodarcza Szczytnej itd.
Z redakcją współpracuje ponad 20 osób. Posiadamy łącznie 282 punktów sprzedaży w tym 125 punktów własnych (poza RUCH'em). Naszą gazetę mogą także dostarczać młodzi kolporterzy oraz harcerze – oczywiście za zgodą rodziców. Podatki od tak sprzedanych gazet płaci firma.
Gazeta Prowincjonalna jest prywatnym tygodnikiem niezależnym finansowo bez jakichkolwiek zależności partyjnych czy dotacji od “władz”, zaś za treść artykułów odpowiadają osobiście wymienieni z nazwiska autorzy, a także bierze za nie odpowiedzialność redaktor naczelny Mirosław Awiżeń.