W kilku zdaniach - Szczytna

Autor: 
Danuta Chmielarz
IMG-3891.jpg
IMG-4222.jpg

Z sali posiedzeń.
Pierwsza zebrała się w sali posiedzeń Komisja ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Tematów było kilka i wszystkie ważne. Najpierw członkowie komisji mieli zaopiniować propozycje zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Burmistrz zaproponował trzy takie inwestycje, ale ponieważ wzbudziły one wiele pytań radnych, na które nie bardzo umiał odpowiedzieć, zdecydowano się na jedno zadanie, zaproponowane przez radnego M. Szpaniera, czyli budowę przystanków turystycznych – także na ulicy Zacisze, które służyłyby i mieszkańcom, i turystom.
Z kolejnymi punktami porządku dziennego komisji było jeszcze gorzej: informacja o poniesionych wydatkach i proponowanych rozwiązaniach dotyczących ogrzewania świetlicy w Chocieszowie; informacja dot. przebudowy wodociągu dla mieszkańców ul. Bukowej w Szczytnej i ul. Wiejskiej w Polanicy-Zdroju oraz informacja o efektach ekonomicznych i ekologicznych realizacji zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej” – dlatego zdecydowano o przeniesieniu tych punktów na najbliższą sesję RM. Odbyła się ona 16.lutego i była sesją nadzwyczajną. I znowu zabrakło krótkich rzeczowych informacji, natomiast pytania radnych ( J. Hary, J. Janiszewskiego, M. Szpaniera, B. Rydz) często nie doczekiwały się wyczerpujących wyjaśnień.
Wodociąg? Wybudowano go w granicy Polanicy- Zdrój. Stan naszego wodociągu? Nie wiem jak wygląda. Mam podstawy, by sądzić, że jest w złym stanie, ale na dzień dzisiejszy działa. Jest to korzystanie bezumowne. Za wodę zapłaci Gmina,mieszkańcy zostaną obciążeni. (J.K.)
Wyjaśnienia dotyczące budynku Urzędu? Nie ma żadnych tajemnic, można to sobie sprawdzić. Efekt ekonomiczny tego zadania będzie widoczny za kilka miesięcy. (J.K.)
No i wreszcie ogrzewanie świetlicy, która jest niewątpliwie wielkim osiągnięciem mieszkańców Chocieszowa: Sołtyski, Koła Gospodyń Wiejskich, strażaków z OSP. Wydano na ten projekt z różnych źródeł około 200 000 zł, ogrzewaniem budynku miał się zająć jego właściciel – Gmina. Próbowano wielu rozwiązań, nieskutecznie. Obecnie świetlicę ogrzewają klimatyzatory, ale nie ma ciepłej wody, więc świetlica nie może funkcjonować tak, jak chcieliby mieszkańcy wsi.
- Zlecę wycenę zakupu pompy ciepła – zapowiada Burmistrz. Co się tam jeszcze wydarzy, trudno przewidzieć.
Jakoś ostatnio tak się składa, że zaczynając inwestycję, nigdy nie wiemy, kiedy ją skończymy i za ile w końcowym efekcie.

Wybory uzupełniające.
Wybory uzupełniające do RM w Szczytnej zostały przełożone z 14. lutego 2021 r. Na 11. kwietnia. Odbędą się w lokalu wyborczym nr 5 w Łężycach.
O mandat ubiegać się będzie dwoje kandydatów.

Drzewa ustąpiły drodze.
W związku z przebudową ulicy Kołłątaja trzeba było usunąć z jej poboczy cztery wiekowe drzewa, które z różnych względów przeszkadzałyby realizacji tej inwestycji, która planowana jest na najbliższe miesiące.

Do urzędu od parkingu.
Mieliśmy nadzieję, że gdy już skończy się remont budynku UM, będziemy mogli załatwiać swoje sprawy, wchodząc do środka przez nowe główne drzwi. Remont się skończył, główne drzwi zostają zamknięte dla petentów, a oni sami wchodzą na spotkanie z urzędnikami od strony parkingu, a załatwiani są w ciasnym korytarzu. Co prawda pandemia trwa, ale już do niej przywykliśmy i trochę „luksusu” się nam należy. Kiedyś była nawet propozycja innego rozwiązania, ale widać przepadła w natłoku spraw.

Plan pracy RM w pierwszym kwartale bieżącego roku.
Praca radnych Rady Miejskiej odbywa się na kilku płaszczyznach, są to sesje, które odbywają się zwykle raz w miesiącu, stałe Komisje RM, które na swoich spotkaniach przygotowują materiał na sesje, popołudniowe dyżury radnych, które nie cieszą się większym zainteresowaniem i – ewentualnie – własne inicjatywy, np. spotkania z wyborcami, udział w imprezach lokalnych lub akcje społeczne, jak sprzątanie Kamiennego Potoku.
W tym roku na sesjach RM w pierwszym kwartale będą poruszane następujące tematy: w styczniu – sprawozdanie z pracy w roku minionym i plany na rok bieżący; w lutym – funkcjonowanie Rewiru Dzielnicowych w Szczytnej i Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Szczytna; w marcu – Planowane prace GDDKiA we Wrocławiu związane z przebudową drogi krajowej nr 8. Są to tematy wiodące, oprócz nich istnieją jeszcze sprawy bieżące. W sesji mogą uczestniczyć osoby postronne, jednak bez prawa głosu. Sesje są transmitowane i każdy, kto ma ochotę, może je obejrzeć. Szkoda tylko, że rzadko wraca się do spraw i wniosków z nich wynikających, aby sprawdzić, jak są realizowane w rzeczywistości.

Wydania: