Spotkanie polsko-czeskiej grupy roboczej

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
5.jpg

W Starostwie Powiatowym w Kło-dzku odbyło się spotkanie polsko-czeskiej grupy roboczej, deklarującej współpracę w celu pozyskania środków unijnych na rozbudowę i modernizację dróg zarówno po stronie polskiej, jak i w Czechach. Gospodarzem spotkania był Maciej Awiżeń starosta kłodzki. W spotkaniu uczestniczyli również: Piotr Marchewka etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego oraz przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych, dyrektor Stanisław Sijka, kierownik Agata Kwinta, reprezentując stronę polską.
Stronę czeską reprezentowali:Roman Klima Kralovehradecky Kraj, Jiri Koutnik ze Służb Drogowych Kralovehradeckho Kraje oraz przedstawiciele Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM: Bartosz Bartniczak dyrektor, Miroslaw Vlasak, wicedyrektor EUWT NOVUM.
Po przedstawieniu prezentacji z poszczególnymi potrzebami stron w kwestii modernizacji dróg, skupiono się na: skorelowaniu planów w całość i wystąpieniu wspólnie w partnerstwie z wnioskiem o przyznanie środków unijnych na ich realizację, jeżeli zostanie uruchomiony taki program. Informacja na temat programów unijnych i puli na te cele ma zostać ogłoszona w połowie br. Niemniej jednak zespół, już dzisiaj podjął decyzję, że przystępują do prac, tak, żeby w momencie ogłoszenia programu, być gotowym i aplikować po środki. Również zdecydowano, że zostanie przygotowane memorandum o współpracy, które będzie zawierać szczegółowy wykaz dróg, na które będą składane wnioski o dofinansowanie. Liczymy na pozyskanie środków co pozwoli zarówno nam, jak i partnerom z Czech, zmodernizować kolejne kilometry naszych dróg.

Wydania: