SPOTKANIE ROBOCZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W KŁODZKU

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
DSC_0849.jpg

Poseł na Sejm Monika Wielichowska spotkała się ze starostą kłodzkim Maciejem Awiżeniem.
Omawiano ważne, bieżące tematy, m.in.:
• O przedstawionym przez rząd budżecie dla województwa dolnośląskiego na lata 2021-2027, który jest nie do przyjęcia, ponieważ spycha region dolnośląski na margines. Krzywdzi dolnośląskie samorządy, a nade wszystko mieszkańców.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 Dolny Śląsk jest dopiero trzecim od końca województwem z najniższą dotacją (870 mln euro).
• O drugim etapie podziału pieniędzy z Funduszu Inwestycji Lokalnych, w którym powiat kłodzki i wiele innych gmin otrzymało zero dotacji.
W tej sprawie posłanka Monika Wielichowska wzięła udział w kontroli przeprowadzonej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dotyczącej rozdysponowania publicznych środków bez transparentnych kryteriów.
Sprawa została zgłoszona do NIK. Będzie również zgłoszona do Prokuratury.
Posłanka złożyła także do Premiera interpelacje poselskie, które w sposób szczegółowy pytają o zasady, kryteria, protokoły.
Interpelacje można przeczytać pod adresem: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp...
• O propozycjach zmiany legislacyjnej art. 46 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych poprzez wprowadzenie do jego treści zapisu:
- o możliwej konsultacji społeczności lokalnej (udziale – wpływie czynnika ludzkiego), na obszarze której miała by być realizowana inwestycja z zakresu inwestycji celu publicznego dotyczącego łączności publicznej a w szczególności na realizacji inwestycji polegających na budowie masztów antenowych telefonii komórkowych.

Wydania: