Temat dnia

Starostwo Powiatowe informuje: XXI TARGI PRACY W KŁODZKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI
05_n.jpg
06_n.jpg
04_n.jpg
03_n.jpg
02_n.jpg
01_n.jpg
21.03. o godz. 10.00 w OSiR w Kłodzku rozpoczęły się XXI Targi Pracy. Oficjalnego otwarcia Targów Pracy dokonała Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, starosta kłodzki wraz z Dyrekcją Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W otwarciu uczestniczyli również Zbigniew Łopusiewicz, przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, Piotr Marchewka, wicestarosta kłodzki, Anita Piszko, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kłodzkiego, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczanski członkowie Zarządu Powiatu Kłodzkiego oraz radni powiatowi. Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku wraz z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w...
Starostwo Powiatowe informuje: ZMIANY W DYŻUROWANIU APTEK ogólnodostępnych z terenu powiatu kłodzkiego
01aptekin.jpg
W celu doprecyzowania informacji dotyczącej zmiany w dyżurowaniu aptek, przedstawiamy co następuje: Zmiany dyżurów aptek w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy wynikają z nowelizacji Ustawy „Prawo farmaceutyczne”. Zarząd Powiatu Kłodzkiego interweniował w tej sprawie w Ministerstwie Zdrowia. Nowelizacja Ustawy wprowadziła m.in. zmiany finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia dyżurów aptek w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy. Obecnie NFZ zapłaci jedynie za dwie godziny pracy aptek w godzinach nocnych od 19.00 do 23.00 oraz za cztery godziny w dni wolne od pracy w godzinach 10....
Starostwo Powiatowe informuje: Dialog młodzieży z Ministrą
05.jpg
04.jpg
03.jpg
02.jpg
01.jpg
Na zaproszenie pani Moniki Wielichowskiej wicemarszałek Sejmu RP, w poniedziałek 18 marca br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku odbyło się spotkanie uczniów wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Kłodzki z Barbarą Nowacką, ministrą edukacji. Uczniom towarzyszyli ich dyrektorzy i nauczyciele. Panią Ministrę przywitała Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, starosta kłodzki. Spotkanie w liceum miało charakter otwarty, w którym to młodzież i jej problemy były najważniejsze. Młodzi ludzie zadawali pytania, które są dla nich istotne i dotyczyły m.in.: matur,...
Starostwo Powiatowe informuje: Powiat Kłodzki wśród 15 najlepszych samorządów w kraju
03.jpg
02.jpg
01.jpg
Podczas XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (13 marca, w Karpaczu), starostowie z całej Polski zgromadzili się, aby omówić kluczowe kwestie dotyczące przyszłości naszych powiatów i miast na prawach powiatu. Porządek obrad obejmował m.in.: - dyskusję na temat działań Związku od ostatniego spotkania, - przygotowanie projektów stanowisk oraz strategii działania ZPP na nadchodzący okres. Wręczono także wyróżnienia za 25 lat działalności samorządu powiatowego. W centrum uwagi znalazły się również ważne tematy: finanse lokalne, edukacja, opieka nad rodzinami zastępczymi, wsparcie...
Starostwo Powiatowe informuje: Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku
05_n.jpg
04_n.jpg
03_n.jpg
02_n.jpg
01_n.jpg
4 marca br. przy ul. Zajęczej w Kłodzku odbył się uroczysty apel z okazji podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku. Na zaproszenie Rafała Chorzewskiego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przybyli zaproszeni parlamentarzyści i przedstawiciele rządu: Monika Wielichowska – wicemarszałek Sejmu RP, Paweł Gancarz – wiceminister infrastruktury, Wiesław Leśniakiewicz – wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Maciej Awiżeń wojewoda dolnośląski. Byli również przedstawiciele...
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 - WYNIKI
inf.wł.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Koalicja Obywatelska – 33,52%, PiS – 27,48%, Trzecia Droga – 11,43%, Bezpartyjni Samorządowcy: 10,55%, Lewica: 7,05%, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy: 6,19%, OK Samorząd: 2,32%. Okręg wyborczy nr 3: Wałbrzych oraz powiaty: kłodzki, świdnicki, wałbrzyski i ząbkowicki – uzyskał 8 mandatów: 4 – KO, 3 – PiS, 1 – Trzecia Droga. PiS: Grzegorz Macko, Ewelina Szydłowska-Kędziera, Łukasz Lach. KO: Alina Szłemej, Robert Jagła, Adam Jaśnikowski, Mirosław Lubiński. Trzecia Droga: Paweł Gancarz. ** RADA POWIATU KŁODZKIEGO Koalicja Obywatelska zdobyła 10 mandatów,...
Z Bystrzycy Kłodzkiej: Honorowi w Bystrzycy Kłodzkiej
inf.wł.
02.jpg
01.jpg
Podczas uroczystej, bo nie dość, że przedświątecznej, to jeszcze podsumowującej kadencję 2018-2024 sesji Rady Miejskiej, wręczono tytuły Honorowego Obywatela Miasta Bystrzycy Kłodzkiej. Przy ogromnym aplauzie wyróżniono cztery wyjątkowe Kobiety, które od wielu lat dbają o zdrowie naszych Mieszkańców: Lek. Med. Maria Marzyńska Lek. Med. Danuta Rytko-Werszner Lek. Med. Alicja Starościak-Grucka i Lek. Med. Małgorzata Popowicz SERDECZNE GRATULACJE Przemawiająca w imieniu wyróżnionych, Alicja Starościak-Grucka przyrzekła, że wszystkie Panie Doktor „będą dla nas pracować dopóki sił w nogach i...
DYPLOMY I STATUETKI DLA HONOROWYCH OBYWATELI KŁODZKA
inf.wł.
002.jpg
0003Bez nazwy 1.jpg
0002Bez nazwy 2.jpg
0001.jpg
Podczas uroczystej 70. sesji Rady Miejskiej w Kłodzku, która odbyła się w czwartek 28 marca br., burmistrz Michał Piszko i przewodnicząca Rady Miejskiej Kłodzka, Elżbieta Żytyńska, wręczyli dyplomy i statuetki Honorowego Obywatela Miasta Kłodzka, czterem osobom: Zofii Mirskiej, Krystynie Oniszczuk-Awiżeń, Mirosławowi Awiżeń i Tomaszowi Duszyńskiemu. Przyznanie tych tytułów jest wyrazem uznania dla pracy i wkładu osób wyróżnionych w życie społeczne i kulturalne miasta. Uhonorowani, to ludzie pióra: poetka, historyczka, dziennikarz i pisarz. To w skrócie prezentacja, a nieco szerzej: Zofia...
Co w Radkowie?
01radkow06.jpg
01radkow05.jpg
01radkow04.jpg
Jest końcówka marca 2024 roku. Tuż przed wyborami samorządowymi. Ale my nie o samych wyborach ale o stanie Gminy na dzień dzisiejszy. Na objazd Gminy udaję się z burmistrzem p. Janem Bednarczykiem. Oczywiście, z uwagi na rozpiętość tematów ograniczamy się do faktów „tu i teraz”. * Swoją wędrówkę rozpoczynamy od budowy hali sportowej przy ul. Jagielońskiej. (FOTO). To duży obiekt budowany za ok. 14 mln zł. Przy tej ulicy po drugiej stronie powstaje piękne osiedle domów jednorodzinnych. Oczywiście z pełną infrastrukturą techniczną (wodociągi, kanalizacja) a także oświetleniem drogowym...
Spotkanie z autorami „Almanachu Ziemi Kłodzkiej”
inf.wł.
04.jpg
03.jpg
02.jpg
01.jpg
Warto wspomnieć o tym wydarzeniu lutowym. W bibliotece „Pod Pegazem” – filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku – 13 lutego odbyło się spotkanie z autorami „XV Almanachu Ziemi Kłodzkiej”. Spotkanie prowadziła dyrektorka PiMBP Marta Zilbert, która „przepytywała” autorów w kwestii swoich opracowań, w kolejności wg spisu treści niniejszego wydawnictwa. Na wstępie mówiła Krystyna Oniszczuk-Awiżeń – pomysłodawczyni i redaktor naczelna „Almanachu”, autorka trzech opracowań: 1) dot. młodego, funkcjonującego zaledwie od kilku lat, teatru w Bystrzycy Kłodzkiej „Razy Dwa”; 2) na...
Zdrowie psychiczne młodych
05.jpg
04.jpg
02.jpg
01.jpg
W czwartek 29 lutego 2024 r. Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku zorganizowało II Konferencję z cyklu „Dzieci, młodzież a zdrowie psychiczne”. To druga konferencja poświęcona zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży, zorganizowana przez PCPP w Kłodzku. Przybyłych do Auli Arnoszta w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego w Kłodzku gości powitała Magdalena Zaremba – dyrektor tej placówki. Konferencję oficjalnie otworzyła Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk – starosta kłodzki. Odczytany został także list od Macieja Awiżenia – wojewody dolnośląskiego. W ramach Konferencji...
Powiat Kłodzki Laureatem Rankingu Powiatów 2023
02.jpg
01.jpg
W organizowanym od 20 lat przez Związek Powiatów Polskich Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Miast na prawach powiatu Powiat Kłodzki zajął 11 miejsce wśród powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców. To bezpłatny i dobrowolny konkurs, którego celem jest wyłonienie najbardziej efektywnych i przyjaznych samorządów. Ranking prowadzony jest w podziale na cztery kategorie jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców oraz miasta na prawach powiatu. Jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem,...
Stronie Śląskie - 19 luty 2024 r. - Rozmawiam z burmistrzem Dariuszem Chromcem
01astronie-marzec1.jpg
02astronie-marzec2.jpg
03astronie-marzec3.jpg
Jako, że kończy się ta kadencja pierwsze moje pytanie jest oczywiste: - Jak oceniasz tę upływającą kadencję? - Dobrze. I to pomimo zawirowań zewnętrznych (covid, wojna w Ukrainie, perturbacje na linii rząd - samorząd) udało się nam zrealizować sporo inwestycji i zachować, a nawet wzmocnić dział - nazwałbym to socjalny - w naszej Gminie. Myślę, że naszym mieszkańcom żyje się lepiej. Oczywiście zwiększyliśmy jeszcze i ofertę wypoczynkową dla naszych gości. - Zatem porozmawiajmy, a raczej podsumujmy inwestycje, modernizacje i remonty zrealizowane w tej kadencji. - Dużo tego było, ale ja jestem...
Wybory, wybory, wybory 2024
05.jpg
06.jpg
04Bez nazwy 1.jpg
03Bez nazwy 1.jpg
002.jpg
001.jpg
Wybory do samorządów w kraju a i u nas - w środku kampanii. Pokazują się partie, pokazują się poszczególne komitety wyborcze. Mają swoich kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, marszałków sejmików wojewódzkich, starostów ... PiS w odwrocie, PO, Trzecia Droga/PSL, NS „na fali” ale w tle protesty rolników, żarzy się u górników, protestują ostro kobiety żeby szybciej, szybciej... U nas w zasadzie tak jak było dotychczas - czyli zwyczajnie. Komitety powstają, rejestrują się, kandydaci prezentują się w otoczeniu swojej „drużyny” i każdy wierzy w sukces, obiecując niekiedy...
Doroczne Nagrody Starosty Kłodzkiego „Róże Kłodzkie 2023” - wręczone!
05.jpg
06.jpg
04.jpg
03.jpg
02.jpg
01.jpg
W piątek 9 lutego 2024 r. w Auli Arnoszta kłodzkiego I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego miała miejsce uroczystość wręczenia Dorocznej Nagrody Starosty Kłodzkiego „Róża Kłodzka 2023”. Nagrody wręczono 11 laureatom. To już XVI edycja wręczenia tej prestiżowej nagrody. Na spotkanie przybyli Nominowani do Nagrody Starosty oraz zaproszeni goście. Po przywitaniu przybyłych gości na uroczystość, Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk starosta kłodzki odczytała list gratulacyjny Macieja Awiżenia wojewody dolnośląskiego skierowany do laureatów oraz nominowanych do nagrody „Róża Kłodzka 2023”....
Mietek Kowalcze w cyklu: Czytane dla fabuły (1)
61.jpg
„Brama” już jako wydawnictwo internetowe będzie polecać do przeczytania książki. Różnorodne. Tytuł cyklu - Czytane dla fabuły - to zasłyszane przez autora i często używane ostatnio powiedzenie. Tutaj lekko zmienione, żeby odnosiło się do prozy, a nie do niezliczonych seriali, które chętnie oglądamy na coraz większej ilości platform streamingowych. Spróbujemy w tym wyborze książek i ich omówień znaleźć takie wartości, które sprawią, że przy lekturze zaproponowanych fabuł będzie czas na namysł, na dystans, na chwilę refleksji. Na własne, czytelnicze zdanie. Nie skończymy też na (ukrytym)...
Z Łodzi do Kłodzka - Pracownicy przymusowi fabryki AEG w latach 1944-45
05.jpg
06.jpg
04.jpg
03.jpg
02.jpg
01.jpg
9 grudnia 2023 r. otwarta została na Twierdzy nowa, ciekawa wystawa pt. „Z Łodzi do Kłodzka – pracownicy przymusowi fabryki AEG w latach 1944-1945”. Ekspozycja przygotowana została w kazamatach Donżonu, tych samych, w których dawniej znajdowała się linia produkcyjna fabryki. Dzięki pozyskanym funduszom pomieszczenia te zostały wyremontowane, wykonano nową stolarkę okienną i drzwiową, nowe tynki, posadzkę wraz z ogrzewaniem podłogowym oraz instalację elektryczną. Całkowita wartość projektu wyniosła 348 120 zł, kwota dofinansowania: 196 091 zł. Na ekspozycji poruszono wiele wątków: związanych z...
Kruche szkło
04.jpg
02.jpg
01.jpg
W Muzeum Ziemi Kłodzkiej 14 grudnia ub.r. otwarto zmodernizowaną wystawę stałą, na której prezentowane jest „Szkło kłodzkie z połowy XX wieku”. Uroczystość powiązana była z obchodzonym jubileuszem 60-lecia powstania tej instytucji oraz zakończeniem realizowanego od kilku lat projektu pod nazwą „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”. Szlak Via Fabrilis to projekt łączący miejsca związane z różnymi rzemiosłami w ramach współpracy transgranicznej. Jego nadrzędnym celem była ochrona dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego ze szczególnym uwzględnieniem dawnych, czasem...
85. rocznica „nocy pogromu” w Kłodzku
02ggg.jpg
01gg.jpg
Wspomnienie „nocy pogromu” 9/10 listopada 1938 (zwanej także „nocą kryształową” od rozbitych a wykonywanych wówczas z kryształu witryn sklepowych, co jednak jej ofiary uważały za prześmiewcze). W całych Niemczech (i przyłączonej w marcu 1938 roku Austrii) sprofanowano i spalono wtedy ponad 200 synagog, zniszczono i obrabowano 7,5 tys. sklepów należących do niemieckich Żydów, zbezczeszczono żydowskie cmentarze, internowano i skierowano do obozów 30 tys. Żydów. Spłonęła też kłodzka synagoga, zbudowana w 1881 roku w stylu neomauretańskim, łączącym romanizm z neogotykiem ceglanym. Na miejscu...
Jeszcze raz w gminie Międzylesie
06.jpg
07.jpg
08.jpg
05.jpg
04.jpg
02.jpg
03.jpg
01.jpg
Poprzednio „wędrowaliśmy” z burmistrzem Tomaszem Korczakiem po samym Międzylesiu i Domaszkowie. Teraz przyszedł czas na inne miejscowości Gminy. I choć pogoda była typowo listopadowa (i padało deszczem i deszczośniegiem i ... ale raz na chwilę wychyliło się słońce zza chmur) daliśmy sobie radę ... ale i tak nie wszystkie zakątki Gminy odwiedziliśmy. A więc: 1/ Droga z Międzylesia do końca wsi Dolnik była wykonywana w trzech etapach: etap I – dwóch inwestorów, czyli Gmina i Powiat; II etap – „Wody Polskie” w ramach generalnego remontu drogi zniszczonej w trakcie budowy zbiornika...
Pogodna Niepodległa
02_n.jpg
01_n.jpg
Po raz drugi Narodowe Święto Niepodległości uczczone zostało rajdem na Kłodzką Górę. W wydarzeniu wzięło udział około 60 osób. Inicjatywa rajdu pieszego na Kłodzką Górę zrodziła się w ub. r. dzięki członkom PTTK Oddział w Ząbkowicach Śląskich przy współpracy z Oddział PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku. Starostowie obu powiatów, kłodzkiego i ząbkowickiego, objęli to wydarzenie patronatem. Nie inaczej było i w tym roku. Na Kłodzkiej Górze zjawiło się niemal 60 uczestników marszu. Równo w południe odśpiewano hymn Polski. Głos zabrali przedstawiciele obu samorządów – powiat kłodzki reprezentowali...
XXI Kłodzka Lekcja Śpiewania Pieśni Patriotycznych
03_n.jpg
02_n.jpg
01_n.jpg
Zwieńczeniem obchodów Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości, było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w Kłodzkim Ośrodku Kultury. W Kłodzkiej Lekcji Śpiewania udział wzięli samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa, przedsiębiorców oraz licznie przybyli mieszkańcy Kłodzka i okolic. Powiat Kłodzki reprezentował Maciej Awiżeń – starosta kłodzki. Jak podkreśla Starosta Kłodzki: dzisiejszy dzień – Dzień Niepodległości – jest idealną okazją do wspólnego świętowania w naszych Małych Ojczyznach. Bądźmy dumni z naszej niepodległości, cieszmy się i celebrujmy nasze...
105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - OBCHODY W KŁODZKU
03_n.jpg
02_n.jpg
01_n.jpg
Na Twierdzy Kłodzkiej odbyły się oficjalne uroczystości upamiętnienia 105 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość zorganizowana została wspólnie przez Powiat Kłodzki oraz Gminę Miejską Kłodzko, przy współorganizacji 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej oraz Kłodzkiego Ośrodka Kultury. W trakcie obchodów miało miejsce również podniosłe wydarzenie złożenia przysięgi, przez ponad 100 kadetów z pierwszych klas mundurowych Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku. W tegorocznych obchodach udział wzięli m.in.: Monika Wielichowska – posłanka na Sejm RP, Zbigniew Szczygieł –...
HOMAGE TO... Wystawa fotografii Bogusława Michnika
04.jpg
03.jpg
02.jpg
01.jpg
Wernisaż odbył się 17 listopada 2023 r. w galerii pARTer Kłodzkiego Ośrodka Kultury. „...swój hołd składam ludziom, których albo poznałem, albo poznałem poprzez ich dzieła i mnie zauroczyli (...) to rozmowa z nieżyjącymi artystami, których twórczość poznałem, cenię i chciałbym ją nieść w świat...” – mówił podczas otwarcia wystawy autor prac. Prezentowane na wystawie fotografie stworzone zostały w hołdzie m.in. dla: Magdaleny Abakanowicz, Zdzisława Beksińskiego, Claude Moneta czy Edvarda Muncha, a także kłodzczanina Tadeusza Jażdżewskiego. Prace powstały na zaproszenie organizatorów XV...
Jesienne Promocje Książki Regionalnej
03.jpg
02.jpg
01.jpg
Z oferty 20 stoisk – autorów, wydawnictw, bibliotek, kłodzkiej twierdzy i kłodzkiego starostwa można było skorzystać w sobotnie popołudnie w Galerii Twierdza Kłodzko. 18 listopada 2023 roku zostały tam zorganizowane II Jesienne Promocje Książki Regionalnej „Zaczytani w okolicy”. Organizatorami imprezy byli: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku oraz CH Twierdza Kłodzko, a oprawę artystyczną zapewnili uczestnicy grup wokalnych i tanecznych z Kłodzkiego Ośrodka Kultury. Autorów i Czytelników przywitał burmistrz Kłodzka Michał Piszko. Po sukcesie ubiegłorocznej edycji imprezy nie...