Pismo dot. dworca w Kłodzku

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe

Krzysztof Mamiński
Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

Cieszymy się z oddania do użytku podróżnych przebudowanej stacji kolejowej Kłodzko Miasto. Stacja jest jednym z najważniejszych obiektów obsługi ruchu pasażerskiego w powiecie kłodzkim dlatego jej remont i rozbudowa są dla naszego regionu niezmiernie ważne w celu usprawnienia komunikacji zbiorowej, szczególnie w kontekście planowanego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Kłodzku. Tym niemniej wyrażamy ubolewanie, iż w oddanej do użytku inwestycji zabrakło istotnych elementów z punktu widzenia prawidłowej obsługi ruchu pasażerskiego: kasy biletowej oraz ogrzewanej i klimatyzowanej poczekalni wraz z toaletą. Zważywszy na lokalizację wiat peronowych na nasypie kolejowym, w ich obrębie panują stale przeciągi. Wiaty są nieosłonięte od warunków atmosferycznych, szklany parkan ustawiony na jednym z peronów jest niewystarczający co, szczególnie przy coraz częściej występujących anomaliach pogodowych i wiążących się z nimi częstokroć opóźnieniami pociągów, naraża podróżnych nawet na kilkudziesięciominutowe oczekiwanie na peronie bez możliwości schronienia się. Jednocześnie jesteśmy zaniepokojeni informacjami o planowanym przez PKP zamknięciu kasy biletowej na dworcu Kłodzko Główne. Ponadto pragnę podkreślić, że stacja położona jest w mieście powiatowym, stanowiącym centrum gospodarcze i administracyjne regionu, stanowi główny węzeł komunikacji zbiorowej i obsługi ruchu turystycznego. Z tego już względu, w naszej opinii winna zapewniać możliwość wygodnej obsługi podróżnych w tym również zakupu biletów w kasie biletowej.
W związku z powyższym, kierując się dobrem użytkowników komunikacji zbiorowej apelujemy o przywrócenie na stacji Kłodzko Miasto budynku poczekalni wraz z kasą biletową oraz toaletą a jednocześnie o pozostawienie kasy biletowej na dworcu Kłodzko Główne.
Jednocześnie, odnosząc się do listu intencyjnego z dn. 22 października 2015 r. pomiędzy Powiatem Kłodzkim, Gminą Miejską Kłodzko, Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A., a Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. pragnę poinformować, że nadal zainteresowani jesteśmy współpracą w sprawie budowy Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Kłodzku.
Zwracamy się zatem z pytaniem: czy PKP S.A. nadal planuje rozbudowę stacji celem powstania Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w zakresie jaki został uzgodniony w ww. liście intencyjnym? Na jakim etapie są prace, których PKP zadeklarowała się wówczas podjąć angażując w prace spółkę Xcity Investment?
Jeżeli z Państwa strony zakres inwestycji uległ zmianie prosimy o informację czy i w jakiej formie będą prowadzone prace związane z dalszą rozbudową stacji Kłodzko-Miasto oraz czy PKP S.A. nadal przewiduje współpracę z Powiatem Kłodzkim, Gminą Miejską Kłodzko i PKS Kłodzko S.A.?
Z poważaniem
Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki

Wydania: