Aktualne: Bieżące wydanie

NUMER 4 BRAMY - SPIS TREŚCI

ZAPRASZAMY - PROSIMY CZYTAĆ BIEŻĄCE WYDANIE

Co w Radkowie? - objazd Gminy z burmistrzem p. Janem Bednarczykiem
01radkow06.jpg
01radkow05.jpg
01radkow04.jpg

Jest końcówka marca 2024 roku. Tuż przed wyborami samorządowymi. Ale my nie o samych wyborach ale o stanie Gminy na dzień dzisiejszy.
Na objazd Gminy udaję się z burmistrzem p. Janem Bednarczykiem. Oczywiście, z uwagi na rozpiętość tematów ograniczamy się do faktów „tu i teraz”.

* Swoją wędrówkę rozpoczynamy od budowy hali sportowej przy ul. Jagiellońskiej. (FOTO). To duży obiekt budowany za ok. 14 mln zł.
Przy tej ulicy po drugiej stronie powstaje piękne osiedle domów jednorodzinnych. Oczywiście z pełną infrastrukturą techniczną (wodociągi, kanalizacja) a także oświetleniem drogowym energooszczędnym.
* Kolejny etap to Zalew Radkowski. Po pierwsze i najważniejsze - woda w Zalewie... pierwszorzędnej jakości. Jak mówi p. Burmistrz: Zalew Radkowski uruchomiony dla mieszkańców i przyjezdnych już na początku czerwca br. Końcówka prac to jeszcze ok. 2 mln zł na prace wykończeniowe (ostatni szlif). (FOTO)
* W Gminie są również pokłady wody doskonałej, a więc buduje się także hala produkcyjna do jej wykorzystania. Nazwa wody to „Radkowianka”. Jest to inicjatywa prywatna ale z dużą pomocą organizacyjną i przychylnością Gminy. (FOTO). Tuż obok budowy są obiekty Browaru.
* Ulica Łąkowa – teren przekształcony w planie zagospodarowania pod usługi turystyczne i mieszkaniowe. Projektowana kanalizacja i wodociągi. (FOTO)
* Kierunek na Karłów: No i już (!!!) przejeżdżamy drogą nr 387 nad tym urwiskiem. Jeszcze tylko ostatnie prace i położenie asfaltu. (FOTO).
* Jesteśmy w Karłowie. Zajeżdżamy pod już stojącą nowiutką siedzibą GOPR-u. Gmina nieodpłatnie przekazała grunt z pełną infrastrukturą o wartości 250 tys. zł.
* „Kamiennym Traktem” dojeżdżamy do ujęcia głębinowego wody dla Karłowa (FOTO). Już na dziesiątki lat nie będzie kłopotów z dostępem do wody. Karłów może się spokojnie w tym zakresie rozwijać. Zresztą też i Pasterka, bo tu również powstało ujęcie wody. Wydajność 7,0 m³/godz. w Karłowie, natomiast w Pasterce 4,0m³/godz. Głębokość studni głębinowych nie byle jakie - to wielkości rzędu ponad 300 m. Jak mówi p. Burmistrz - jeszcze niedawno woda była na głębokości stu, stu kilkudziesięciu metrów.
* Na chwilkę wróciliśmy do Radkowa - popatrz - skierowuje moją uwagę Burmistrz - na ten mural (FOTO1). A to było tak: mural wygrało Sołectwo Ścinawka Górna - ale tam nie było warunków, więc postanowili, że podarują ten, wygrany mural Radkowowi. No i jest.
* Tłumaczów - i znów ujęcie wody (głębinowe). I znów niezależność Tłumaczowa od kaprysów przyrody. A może już nie od „kaprysów” ale od nieubłaganej wizji pustynnienia (FOTO). Ta technika mnie po prostu oszałamia.
* Wszędzie dojeżdżamy dobrymi, asfaltowymi drogami gminnymi. Nawet do takich zaułków, gdzie znajdują się te ujęcia wody. Jak mówi p. Burmistrz: przez ostatnie 15 lat wybudowaliśmy ok. 150 km utwardzanych dróg gminnych.
* Ścinawka Średnia: odkupiliśmy od Sióstr Zakonnych ten obiekt (FOTO1). Po co? Aby utworzyć w nim Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla naszych mieszkańców w potrzebie (w miarę wolnych miejsc także i spoza Gminy). Będzie tu ok. 20 mieszkań na pobyt stały, miejsce na pobyt dzienny, a także miejsca na warsztaty w ramach „Opieki Wytchnieniowej”. Zakończenie prac adaptacyjnych planujemy w 2025 roku a całość prac zmieścić w kwocie 5,5 mln zł.
* W trakcie kanalizacji są ul. Chrobrego i Leśna w Ścinawce Średniej - koszt niebagatelny bo 3,5 mln zł.
* Kończymy dzisiejszy objazd Gminy znów - ujęcie wody w Ratnie Górnym i zbiornik retencyjny na 50 m3 a wydajność ujęcia 49 m3/godz. To ujęcie zapewni wodę dla Ratna i Ścinawek.(FOTO)
Aż muszę podsumować: WODA to życie. I gmina Radków ma to życie. Nie ma tu żadnej pompatyczności. Ileż jest gmin, które „już cierpią” na brak wody, które już z wolna pustoszeją, obumierają z tego właśnie powodu. Gmina Radków ma jej dostateczną ilość nawet na trzy, cztery razy więcej mieszkańców i na dziesiątki lat, bo żeby cieszyć się pięknem krajobrazu, wysokim standardem życia, możliwością rozwoju, trzeba mieć dostępną wodę, trzeba mieć sieć dróg. Mirosław Awiżeń

DYPLOMY I STATUETKI DLA HONOROWYCH OBYWATELI KŁODZKA
0003Bez nazwy 1.jpg
0002Bez nazwy 2.jpg
0001.jpg

Podczas uroczystej 70. sesji Rady Miejskiej w Kłodzku, która odbyła się w czwartek 28 marca br., burmistrz Michał Piszko i przewodnicząca Rady Miejskiej Kłodzka, Elżbieta Żytyńska, wręczyli dyplomy i statuetki Honorowego Obywatela Miasta Kłodzka, czterem osobom: Zofii Mirskiej, Krystynie Oniszczuk-Awiżeń, Mirosławowi Awiżeń i Tomaszowi Duszyńskiemu. Przyznanie tych tytułów jest wyrazem uznania dla pracy i wkładu osób wyróżnionych w życie społeczne i kulturalne miasta. Uhonorowani, to ludzie pióra: poetka, historyczka, dziennikarz i pisarz. To w skrócie prezentacja, a nieco szerzej:
Zofia Mirska, ur. w Twierdzy koło Lwowa, po studiach na Uniwersytecie Wrocławskim związała się z Kłodzkiem. Wieloletnia nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 7 w Kłodzku. Wychowała i zainteresowała literaturą wiele pokoleń kłodzczan. Od 40 lat zajmuje się poezją. Była aktywnym członkiem Kłodzkiego Klubu Literackiego działającego przy Kłodzkim Ośrodku Kultury. Publikowała w licznych pismach, periodykach i almanachach. Jej wiersze były tłumaczone na czeski i ukraiński. Autorka kilkunastu tomików wierszy. Honorowy Członek Związku Literatów Polskich i Honorowy Członek Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń – historyczka, muzealniczka, wydawca, autorka wielu opracowań z zakresu historii i kultury Ziemi Kłodzkiej. Ur. w Kłodzku, absolwentka LO im. B. Chrobrego w Kłodzku oraz Wydziału Historyczno-Filozoficznego Uniwersytetu Wrocławskiego i podyplomowego Studium Muzeologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1984 r. związana z Muzeum Ziemi Kłodzkiej, autorka wielu wystaw historycznych oraz towarzyszących im katalogów. Wieloletnia prezeska oddziału kłodzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Od 1993 zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej – BRAMA”. Inicjatorka i redaktorka rocznika kulturalnego „Almanach Ziemi Kłodzkiej”, ukazującego się od 2006 r. Autorka książek, m.in. „Ciekawostki z dziejów Ziemi Kłodzkiej”, „O dawnym hrabstwie kłodzkim i jego zasłużonym historyku Josephie Köglerze”, „Pionierskie lata 1945-1950”, „Kłodzko na dawnej karcie pocztowej”.
Mirosław Awiżeń – polski działacz związkowy, dysydent w okresie PRL, dziennikarz, wydawca, poeta, autor prozy, publicysta. Za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce odznaczony w 2014 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ur. w Kłodzku. W latach 1978-1980 współzałożyciel Konfederacji Rzeczypospolitej Polskiej Ziemi Kłodzkiej współpracującej z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Od 1980 członek NSZZ „Solidarność”. W latach 1981-1989 działacz podziemnej „Solidarności”, współzałożyciel i redaktor pism podziemnych: „Jeż”, „KOS”, „Kurier Kłodzki”, „Solidarność Zwycięży”, „Żółw”, zajmował się kolportażem książek Instytutu Literackiego w Paryżu i NOWej, organizował akcje ulotkowe, manifestacje, zbiórki pomoc dla represjonowanych. Za działalność opozycyjną więziony w latach 1983-1984. W 1993 założył Oficynę Wydawniczą „Brama” i rozpoczął wydawanie periodyku „Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej – BRAMA”. Autor tomiku poetyckiego „Zielone niebo” (1988) oraz prozatorskiej książki „Dobrze — trzeba żyć” (2019).
Tomasz Duszyński – pisarz (fantastyka, literatura historyczna, dziecięca, kryminalna, współczesna), regionalista, twórca Strzelińskiego Festiwalu Literatury, dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie. Autor nagradzanego cyklu kryminałów retro pod zbiorczym tytułem „Glatz”, których akcja rozgrywa się w Kłodzku i jego okolicach, w latach dwudziestych XX w. Cykl powieściowy „Glatz” liczy 4 części: „Glatz”, „Glatz. Kraj Pana Boga”, „Glatz. Zamieć” i „Glatz. Goliat” (wyd. 2019-2022). Promocja książek za każdym razem była organizowana przez kłodzką bibliotekę i zawsze gromadziła duże grono czytelników. Miłośnicy kryminałów retro wysoko cenią twórczość Tomasza Duszyńskiego, o czym świadczą nagrody uzyskiwane na ogólnopolskich festiwalach kryminałów, gdzie — oprócz innych wyróżnień — autor zdobywa niemal zawsze nagrodę publiczności.

Niekoniecznie regionalia, ale na pewno uniwersalia (5)
ksiazka1.jpg

Tym razem zupełnie inny klimat, ale jakże fascynująca książka, pełna prawdziwej magii...
Krocząc w ciemności – Leonie Swann (rocznik 1975). To pseudonim niemieckiej autorki kryminałów. Urodzona niedaleko Monachium, studiowała literaturę angielską, także filozofię i psychologię. Znana czytelnikom z poprzednich powieści, które okazały się bestsellerami: „Sprawiedliwość owiec” i „Trium owiec”.
Autorka w podtytule zamieściła uwagę: Absurdalna powieść nie całkiem filozoficzna.
To prawda „absurdalna”, surrealistyczna, której akcja toczy się współcześnie w scenerii londyńskiej. Bohaterowie powieści, to ludzie niezupełnie „normalni”, kwalifikujący się raczej w innych realiach do leczenia. A więc jest Julius, treser pcheł, który uważa się za dyrektora „pchlego cyrku”, ale pracuje też jako złotnik, z niebywałym talentem do odczarowywania zaklęć z kamieni. Mógłby być także złodziejem, włamywaczem, tak jak jego dziadek, ale ucieka z tej drogi życiowej. Jest też komisarz, detektyw Frank Green, z tajemniczą przeszłością, który nie pamięta swej dawnej tożsamości pod nazwiskiem Blacka. Główny zaś sprawca różnych wydarzeń i przygód, to dyrektor cyrku – profesor Isaac Fawkes, magik nad magikami (żyjący już od ponad 200 lat, ale nikt o tym nie wie) – postać od początku negatywna ale niezupełnie do końca… I cała jego menażeria, złożona z: syren, rusałek, faunów, spersonalizowanych ślimaków, koziołków, sarenek, strasznych innych, dziwnych stworów, których życie w jego cyrku wg niego nabrało sensu, budząc podziw i zdumienie wśród publiczności. Bo jakiż los mógł spotkać te wszystkie dziwne stwory bez pomocy profesora magika, w epoce rozumu?
Jest też zwierzę Legulas, który okazuje się być smokiem ziejącym ogniem oraz salamandra – piromanka. Bohaterowie korzystają czasami ze specjalnego gabinetu leczniczego niepamięci, w którym terapeuta uczy zapominania przeżytych wydarzeń.
Pogmatwana fabuła, liczne, ekscentryczne niespodzianki, niebywale zaskakujące rozwiązania, dużo strachu, ale też poczucia humoru i … magia… Utraciliśmy moc magii i umiejętność posługiwania się nią wraz z epoką rozumu (mówi autorka ustami jednego z bohaterów).
Ta książka to fascynująca przygoda w nierealnym świecie, ale… Na końcu autorka umieściła rozdział: Rzut oka za kulisy: pchły, fakty i fikcja! Inspiracją do napisania były fakty: istnienia a nawet mody w XIX w. pchlich cyrków oraz autentyczna postać Isaaca Fawkesa (1675-1732), który był słynnym angielskim iluzjonistą i shoumanem. A kto chce zgłębić pchlą tematykę autorka poleca dzieło Brendana Lehane’a The Complete Flea.
Leonie Swann, Krocząc w ciemności
Przełożyła: Agnieszka Walczy. Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa, 2016.
Poleca: Krystyna Oniszczuk-Awiżeń

Wycinki k(raj)obrazu – wystawa Piotra Ososko
06.jpg
04.jpg
03.jpg
02.jpg
01.jpg

W dniu 3 kwietnia 2024 r. gościem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej był artysta, fotografik, pszczelarz - Piotra Ososko.
Wernisaż wystawy pt. „Wycinki k(raj)obrazu" odbył się w saloniku prasowym.
Tytuł wystawy, jak zdradził gościom autor, nawiązuje do wycinek drzew w lasach, które choć nie kojarzą się pozytywnie, stały się przyczynkiem oraz inspiracją do złożenia swoistego hołdu owym drzewom. Wystawa przygotowana w tej postaci prezentowana była wcześniej w zamku Sarny podczas „Festiwalu Góry Literatury”. „Wycinki” – to fragmenty krajobrazu przedstawiane w scenerii najczęściej zimowej, bo tę porę roku preferuje autor dla swych fotograficznych wypraw (wtedy nieco odpoczywa od śpiących wówczas pszczół). Zdjęcia bardzo malarskie, ale nie jest to efekt poprawiania w programach graficznych, to rzeczywistość widziana oczami artysty. Wernisaż, na który przybyli liczni goście, uświetnił poczęstunek miodu z własnej pasieki.
Wystawę można oglądać do końca kwietnia bieżącego roku. Polecamy!
Krystyna i Mirosław Awiżeń

Akordeonowe Nowinki – prezentuje Liliana Stopka
01akordeo16.jpg
01akordeo15.jpg
001-lila.jpg

Marzec to dwa bardzo ważne wydarzenia w naszej klasie akordeonu: IX Akordeonowy Turniej Hrabstwa Kłodzkiego i XXII Dzień Akordeonu oraz okazja do koncertowania w związku z Dniem Kobiet. W tym miesiącu koncertowali z klasy Tomasza Brusińskiego uczniowie Tomasz Brzezicki i Gabryś Charęza.
Jeśli chodzi o akordeonowy turniej to wzięło w nim udział 50 osób. Byli to uczniowie ze szkół muzycznych województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i śląskiego oraz w kategorii dla amatorów 7 osób. W kategorii dla amatorów zdobywcami I miejsca byli Tomasz Łukaszczyk i Józef Kmita. Koncert w ich wykonaniu będzie zorganizowany w późniejszym terminie i odbędzie się w kawiarni Pan Kawka.
Z naszej szkoły laureatami zostali: Gabryś Charęza II m., Alan Janowski III m., Jędrzej Kraśnikiewicz III m. oraz Tymek Machoś i Wiktor Styrkacz wyróżnienia.
Czwórka z nich gra w kwintecie i zespół wystąpił na Dniu Akordeonu, który odbył się dnia 23 marca w sali KOK po raz 22.
Impreza ta jest już na stałe wpisana w kalendarz wydarzeń kulturalnych, ma stałe grono melomanów i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Jak co roku tak i teraz publiczność dopisała i sala była pełna (około 200 osób)
Na wstępie burmistrz Miasta Kłodzka Michał Piszko i wizytator CEA Małgorzata Panek-Kiszczak podkreślili wartość wydarzenia w życiu społecznym oraz złożyli gratulacje inicjatorce tego wydarzenia – Lilianie Stopce.
Po prezentacji naszych uczniów, którą poprowadził p.Tomasz Brusiński, wystąpili zaproszeni artyści: Duet Face2face oraz Kwintet Baltica. Oprócz akordeonu koncertowego i akordeonu cyfrowego była okazja posłuchać brzmienia bandoneonu oraz innego instrumentu stroikowego jakim jest melodyka.
Mam nadzieję, że za rok kolejna XXIII edycja Dnia Akordeonu wzbudzi równie duże zainteresowanie i zgromadzi równie potężną liczbę słuchaczy jak w tym roku.
Liliana Stopka

Na zdjęciach:
Liliana Stopka oraz fotomigawki z IX Akordeonowego Turnieju Hrabstwa Kłodzkiego i XXII Dnia Akordeonu.

**
Składam podziękowanie firmie AutoBijak za sponsoring na rzecz IX Akordeonowego Turnieju Hrabstwa Kłodzkiego.

Honorowi w Bystrzycy Kłodzkiej
02.jpg
01.jpg

Podczas uroczystej, bo nie dość, że przedświątecznej, to jeszcze podsumowującej kadencję 2018-2024 sesji Rady Miejskiej, wręczono tytuły Honorowego Obywatela Miasta Bystrzycy Kłodzkiej.
Przy ogromnym aplauzie wyróżniono cztery wyjątkowe Kobiety, które od wielu lat dbają o zdrowie naszych Mieszkańców:
Lek. Med. Maria Marzyńska
Lek. Med. Danuta Rytko-Werszner
Lek. Med. Alicja Starościak-Grucka i
Lek. Med. Małgorzata Popowicz
SERDECZNE GRATULACJE
Przemawiająca w imieniu wyróżnionych, Alicja Starościak-Grucka przyrzekła, że wszystkie Panie Doktor „będą dla nas pracować dopóki sił w nogach i rozumie wystarczy”.
*
Burmistrz Renata Surma podziękowała Radnym, wszystkim Kierownikom i Pracownikom wydziałów UMiG Bystrzyca Kłodzka, Szefom Gminnych Instytucji a także Sołtysom i wszelkim Organizacjom Pozarządowym czyli Wszystkim, którzy pracują na rzecz rozwoju i piękna naszej Gminy.

Starostwo Powiatowe informuje: XXI TARGI PRACY W KŁODZKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI
05_n.jpg
06_n.jpg
04_n.jpg
03_n.jpg
02_n.jpg
01_n.jpg

21.03. o godz. 10.00 w OSiR w Kłodzku rozpoczęły się XXI Targi Pracy. Oficjalnego otwarcia Targów Pracy dokonała Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, starosta kłodzki wraz z Dyrekcją Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
W otwarciu uczestniczyli również Zbigniew Łopusiewicz, przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, Piotr Marchewka, wicestarosta kłodzki, Anita Piszko, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kłodzkiego, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczanski członkowie Zarządu Powiatu Kłodzkiego oraz radni powiatowi.
Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku wraz z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu oraz Klubem Biznesu Ziemi Kłodzkiej we współpracy zorganizowali XXI edycję Targów Pracy. Targi adresowane są do osób bezrobotnych, poszukujących pracy, uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych .
Oprócz ofert pracy adresaci będą mogli otrzymać wsparcie ze strony doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku oraz z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu, w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Osoby poszukujące pracy za granicą będą mogły skorzystać również z pomocy asystentów.
Do udziału w Targach Pracy zgłosiło się 70 pracodawców-wystawców, którzy zaproponowali blisko 600 ofert pracy. Oferty m.in. z branż: gastronomicznej, hotelarskiej, motoryzacyjnej, medycznej, administracyjnej, produkcyjnej, budowlanej, transportowej, mechanicznej.
Aktualnie również prowadzony jest nabór kandydatów do służby mundurowej w policji, straży granicznej, wojsku, straży pożarnej, straży granicznej.
Mamy nadzieję, że bezpośrednie spotkania pracownik-pracodawca na targach, przyniosą wymierne efekty dla obu stron. Szukający pracy ją znajdą, a pracodawcy pozyskają nową kadrę.

Starostwo Powiatowe informuje: MTT Wrocław - Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego
03MTT Wrocław 2024 1.jpg
021.jpg
01MTT Wrocław 2024 3.jpg

Powiat Kłodzki, jak co roku, promował atrakcje regionu podczas Międzynarodowych Targów Turystyki i czasu wolnego, które odbyły się 22-24 marca 2024 r. w Tarczyński Arena we Wrocławiu. Nasza lada na stoisku Dolnego Śląska cieszyła się przez 3 dni imprezy niezmiennym powodzeniem odwiedzających. Oferta turystyczna całego województwa dolnośląskiego jest bardzo bogata, ale nawet na jej tle nasz powiat wyróżnia się różnorodnością możliwości. Oprócz Powiatu w targach wzięły udział gminy Stronie Śląskie, Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka oraz atrakcje: Muzeum Papiernictwa i Twierdza Kłodzko.
Oczywiście oprócz stoisk na gości targów czekały liczne inne atrakcje: konkursy, konferencje, spotkania z podróżnikami, degustacje itp.

Starostwo Powiatowe informuje: SPOTKANIE WIELKANOCNE Z CZŁONKAMI POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW W NOWEJ RUDZIE
02.jpg
01_n.jpg

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk starosta kłodzki na zaproszenie Reginy Sarneckiej przewodniczącej Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Rudzie oraz członów, wzięła udział w piątkowym spotkaniu wielkanocnym. Jak zawsze czas spędzony wśród członków Związku, to miło spędzony czas, który służył rozmowom o ważnych sprawach seniorów. Był również czas na wspomnienia i wymianę opinii na temat pielęgnowania tradycji wielkanocnych. Spotkanie było również okazją do złożenia sobie życzeń wielkanocnych.
Raz jeszcze, dziękujemy za zaproszenie.

Starostwo Powiatowe informuje: ZMIANY W DYŻUROWANIU APTEK ogólnodostępnych z terenu powiatu kłodzkiego
01aptekin.jpg

W celu doprecyzowania informacji dotyczącej zmiany w dyżurowaniu aptek, przedstawiamy co następuje:
Zmiany dyżurów aptek w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy wynikają z nowelizacji Ustawy „Prawo farmaceutyczne”. Zarząd Powiatu Kłodzkiego interweniował w tej sprawie w Ministerstwie Zdrowia. Nowelizacja Ustawy wprowadziła m.in. zmiany finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia dyżurów aptek w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy. Obecnie NFZ zapłaci jedynie za dwie godziny pracy aptek w godzinach nocnych od 19.00 do 23.00 oraz za cztery godziny w dni wolne od pracy w godzinach 10.00-18.00.
Zarząd Powiatu Kłodzkiego przeanalizował potrzeby mieszkańców pod kątem dostępu do leków. Z informacji uzyskanych ze szpitali, w których prowadzona jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna oraz SOR, ustalono w jakich godzinach korzysta z nich najwięcej pacjentów. Przeanalizowano także godziny otwarcia aptek oraz liczbę zatrudnionych w nich farmaceutów. Na tej podstawie wskazano, że dyżury będą pełnione w porze nocnej w niedziele i dni wolne od pracy w godzinach od 19.00 do 21.00 oraz dni wolne od pracy (bez niedziel) w godzinach od 12.00 do 16.00. Będą to dyżury rotacyjne, prowadzone w czterech aptekach na terenie Kłodzka. O wyborze tej miejscowości decydował czas dojazdu z najdalej oddalonego punktu w powiecie oraz fakt funkcjonowania w Kłodzku szpitala powiatowego.
Link do informacji o dyżurach aptek: https://powiat.klodzko.pl/61/14/dyzury-aptek.html?fbclid=IwAR3PWf7Kvs_Mi...

Starostwo Powiatowe informuje: Dialog młodzieży z Ministrą
05.jpg
04.jpg
03.jpg
02.jpg
01.jpg

Na zaproszenie pani Moniki Wielichowskiej wicemarszałek Sejmu RP, w poniedziałek 18 marca br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku odbyło się spotkanie uczniów wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Kłodzki z Barbarą Nowacką, ministrą edukacji.
Uczniom towarzyszyli ich dyrektorzy i nauczyciele. Panią Ministrę przywitała Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, starosta kłodzki. Spotkanie w liceum miało charakter otwarty, w którym to młodzież i jej problemy były najważniejsze. Młodzi ludzie zadawali pytania, które są dla nich istotne i dotyczyły m.in.: matur, zmniejszenia podstawy programowej, kształcenia zawodowego, doposażenia pracowni zawodowych, zmiany systemu oceniania, edukacji seksualnej, bezpieczeństwa i posiłków w szkołach.
Wsłuchanie się w problemy środowiska młodzieży jest bardzo istotne, bowiem dotychczas często były pomijane.
W spotkaniu wzięli udział także parlamentarzyści: Katarzyna Mrzygłocka – poseł na Sejm RP, Marcin Józefaciuk – poseł na Sejm RP, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska – senator RP, Maciej Awiżeń – wojewoda dolnośląski, a także Ewa Skrzywanek – dolnośląski kurator oświaty.
Na koniec spotkanie umilił występ muzyczny Mai i Magdy, uczennic kłodzkiego liceum.

Starostwo Powiatowe informuje: Powiat Kłodzki wśród 15 najlepszych samorządów w kraju
03.jpg
02.jpg
01.jpg
0002.jpg
0001.jpg

Podczas XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (13 marca, w Karpaczu), starostowie z całej Polski zgromadzili się, aby omówić kluczowe kwestie dotyczące przyszłości naszych powiatów i miast na prawach powiatu.
Porządek obrad obejmował m.in.:
- dyskusję na temat działań Związku od ostatniego spotkania,
- przygotowanie projektów stanowisk oraz strategii działania ZPP na nadchodzący okres.
Wręczono także wyróżnienia za 25 lat działalności samorządu powiatowego.
W centrum uwagi znalazły się również ważne tematy: finanse lokalne, edukacja, opieka nad rodzinami zastępczymi, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, modernizacja szpitali, rozwój cyfryzacji w samorządach, transport zbiorowy oraz infrastruktura drogowa.
Podczas uroczystej gali zostały wręczone statuetki Laureatom Rankingu Związku Powiatów Polskich. Statuetkę za zdobycie 11 miejsca dla Powiatu Kłodzkiego odebrała Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, starosta kłodzki.
Powiat Kłodzki zajął 11 miejsce w prestiżowym Ogólnopolskim Rankingu Związku Powiatów Polskich za 2023 rok w kategorii powiatów pow. 120 tys. mieszkańców. Ranking, w którym powiaty i gminy oceniane są według 57 kryteriów w 7 grupach tematycznych publikowany jest co roku przez Związek Powiatów Polskich. Kolejny rok wśród laureatów to ogromne wyróżnienie dla wszystkich, którzy pracowali na ten sukces oraz dla mieszkańców powiatu! To wynik, który bardzo nas cieszy i motywuje do dalszej pracy!

Starostwo Powiatowe informuje: WALNE ZGROMADZENIE EUROREGIONU GLACENSIS
02_n.jpg
01_n.jpg

W piątek 15 marca, w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.
Powiat Kłodzki podczas spotkania reprezentował Piotr Marchewka wicestarosta kłodzki.
Podczas zgromadzenia przedstawiono sprawozdanie z działalności oraz z wykonania budżetu Stowarzyszenia za rok 2023 r., podjęto uchwały, przedstawiono również informacje na temat Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027.
Powiat Kłodzki jako członek Stowarzyszenia aktywnie korzysta ze środków finansowych programu polsko-czeskiej współpracy transgranicznej. Dzięki pozyskanym funduszom powiat realizował i realizuje modernizację dróg, prowadzi działania promocyjne, kontynuuje współpracę międzyszkolną.
W ramach szeroko zakrojonego projektu „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy” została wybudowana Wieża widokowa na Kłodzkiej, która stanowi popularną atrakcję turystyczną w naszym powiecie.

Wieści z Gminy Nowa Ruda (1) - Podziękowania
07bWYJĄTKOWE PODZIĘKOWANIA 2.jpg
07aWYJĄTKOWE PODZIĘKOWANIA 1.jpg

WYJĄTKOWE PODZIĘKOWANIA
W środę, 28 lutego odbyła się sesja Rady Gminy Nowa Ruda, na którą zaproszono wyjątkowych gości. Wójt Adrianna Mierzejewska i przewodnicząca Rady Bożena Sołek-Muzyka wraz z radnymi złożyły podziękowania dla Ireny Dąbek, prezes Noworudzkiego Koła Sybiraków oraz całej społeczności noworudzkich Sybiraków, na ręce Zarządu – Olgi Frydrych i Alicji Szybki.
Przewodnicząca Rady Gminy przekazując kwiaty odczytała wiersz Stanisławy Wiatr-Partyki „Życiorys" i wspomniała datę 10 lutego 1940 r., kiedy miał miejsce pierwszy transport Polaków na Sybir.
W głąb Związku Sowieckiego zesłano w latach 1940-1941 ok. 140 tys. obywateli polskich. Wójt podziękowała Noworudzkiemu Kołu za podejmowaną troskę na rzecz zachowania pamięci o tragicznym losie zesłańców. Pani Olga Frydrych przedstawiła zebranym na sesji działania, jakie podejmuje Koło, a pani Alicja Szybka podzieliła się wzruszającą rodzinną historią z okresu II wojny światowej. Obie Panie podziękowały wójt Adriannie Mierzejewskiej i przewodniczącej Bożenie Sołek-Muzyce za zrozumienie i wspieranie działań Koła.
Równie pełne emocji było złożenie podziękowań braciom Piętak, którzy wykazali bohaterską postawę. 27 stycznia bracia Paweł, Piotr i Mariusz Piętak, nie zważając na zagrożenie, wynieśli z płomieni poszkodowaną starszą osobę, w której mieszkaniu miał miejsce wybuch gazu. Pomogli także wydostać się drugiej osobie, której mieszkanie znajdowało się na wyższym piętrze.
Wójt Adrianna Mierzejewska i przewodnicząca Bożena Sołek-Muzyka w imieniu społeczności Jugowa i całej gminy Nowa Ruda złożyły podziękowania na ręce obecnych na sesji Pawła Piętaka oraz Agnieszki Zalewskiej, występującej w imieniu Piotra Piętaka.

Wieści z Gminy Nowa Ruda (2) - 50 mln zł
0650 MILIONÓW ZŁOTYCH.jpg

50 MILIONÓW ZŁOTYCH
Ponad 50 mln zł na inwestycje gminne współfinansowane ze środków unijnych. W Wałbrzychu uchwalono Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2021-2027, co otworzyło drogę do pozyskania środków unijnych na planowane projekty. Na liście zaplanowanych w budżecie inwestycji znajdują się:
1. Zakup dwóch busów, który pozwoli na uruchomienie połączeń między wsiami i miastem.
2. Termomodernizacja kilkunastu budynków komunalnych i użyteczności publicznej.
3. Budowa ścieżki rowerowej z Dworu Górnego w kierunku Dworu Dolnego.
4. Termomodernizacja szkoły w Woliborzu.
5. Budowa parkingu w Świerkach przy sali wiejskiej.
6. Termomodernizacja Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży.
7. Modernizacja oficyny przypałacowej w Bożkowie.
8. Termomodernizacja przychodni w Woliborzu.
9. Budowa skateparku.
10. Modernizacja boiska w Jugowie.
11. Budowa parkingu w Bożkowie przy przychodni.
12. Termomodernizacja sali w Krajanowie.
13. Rewitalizacja obszaru przy Centrum Kultury w Ludwikowicach Kł.
14. Termomodernizacja sali wiejskiej w Bożkowie.
15. III etap zagospodarowania terenu wokół zbiornika w Dzikowcu.
16. Termomodernizacja sali wiejskiej w Świerkach.
17. Zagospodarowanie terenu przy dębie w Bożkowie.
18. Modernizacja sali sportowej w Woliborzu.
19. II etap zagospodarowania terenu basenu w Jugowie.
20. Modernizacja wiat przystankowych, montaż 5 radarów prędkości i przebudowa 2 przejść dla pieszych.
21. II etap zagospodarowania terenu przy Klubie Seniora w Jugowie.
22. Termomodernizacja szkoły podstawowej w Bożkowie.

Wieści z Gminy Nowa Ruda (3)
05cOTWARCIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 3.jpg
05dOTWARCIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 4.jpg
05eOTWARCIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 5.jpg
05bOTWARCIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 2.jpg
05aOTWARCIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 1.jpg
02PEGAZIK.jpg
03WALCZĄ O TYTUŁ Zdjęcie z obchodów Dnia Kobiet w Jugowie.jpg
04BIEG TROPEM WILCZYM.jpg
01SOŁECKIE ŚWIĘTOWANIE Zdjęcie z Gminnego Dnia Kobiet w Czerwieńczycach.jpg

SOŁECKIE ŚWIĘTOWANIE
W ostatnim czasie w sołectwach świętowano Dzień Kobiet i Dzień Sołtysa. Wójt Adrianna Mierzejewska raz jeszcze składa serdeczne podziękowania Sołtysom naszych wsi za społeczną pracę, determinację i inicjatywę przyczyniającą się do poprawy życia mieszkańców.
Wójt dziękuje sołtysowi Czerwieńczyc Piotrowi Radzikowi z Radą Sołecką oraz wszystkim osobom, które pomogły przygotować Gminny Dzień Kobiet w Czerwieńczycach.

PEGAZIK
W Bibliotece Publicznej w Ludwikowicach Kł. odbyły się gminne eliminacje do XXVII Konkursu Recytatorskiego „Pegazik". Wójt Adrianna Mierzejewska serdecznie gratuluje wszystkim uczestnikom oraz nagrodzonym: Pawłowi Kowalskiemu (1 miejsce), Ksaweremu Łasa (2 miejsce), Mai Tylak (3 miejsce) i Olafowi Chełminiakowi (1 miejsce w kategorii starsi).

WALCZĄ O TYTUŁ
Jugowianki walczą o tytuł najlepszego dolnośląskiego Koła Gospodyń w konkursie Radia Wrocław “TOP 5 dolnośląskich Kół Gospodyń”. Aby oddać głos, wystarczy kliknąć raz dziennie na radiowej stronie konkursu. Konkurs trwał do 30 marca. Koło Gospodyń Wiejskich z Jugowa w tym roku świętować będzie jubileusz 60 lat istnienia Jugowianek. Wygrana będzie dla nich najlepszym prezentem!

BIEG TROPEM WILCZYM
3 marca w Woliborzu odbyła się kolejna edycja Biegu Tropem Wilczym. Głównym, ogólnopolskim organizatorem biegu jest Fundacja Wolność i Demokracja. Wójt Adrianna Mierzejewska dziękuje osobom, które od lat angażują się w organizację wydarzenia na szczeblu lokalnym: Joannie Walaszczyk, radnemu Stanisławowi Wasłowiczowi, sołtysowi Wojciechowi Kuterze wraz z radą sołecką, druhom z OSP Wolibórz, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich Woliborzanki.

OTWARCIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Podczas otwarcia kolejnej stołówki, 1 marca, dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kł. Jan Brzeziński dziękował wójt Adriannie Mierzejewskiej za akceptację inicjatywy reaktywowania kuchni szkolnej i wsparcie finansowe oraz obecnym na uroczystości zasłużonym gościom za wszelką pomoc w realizacji zadania.

Starostwo Powiatowe informuje: Dobiegł końca remont w powiatowej placówce
03_n.jpg
02_n.jpg
01_n.jpg

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, starosta kłodzki wraz z dyrekcją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oglądali efekt końcowy przeprowadzonego remontu w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.
Wyeksploatowane pomieszczenia po remoncie nabrały estetycznego wyglądu i w komfortowej, nowej odsłonie będą służyć naszym mieszkańcom oraz pracownikom.
Całkowity koszt remontu wyniósł 139 tys. zł i był przeprowadzony etapami, na przełomie roku 2023 i 2024.
Podczas prac budowlanych w placówce wyremontowano: korytarze, odmalowano pomieszczenia biurowe, wymieniono podłogi i posadzki, także zużyte stopnie schodów, oczyszczono i odmalowano balustrady, zamontowano poręcz z poziomu parteru na 1 piętro.
Ciekawostką podczas prowadzonych prac remontowych było odkrycie pod starą podłogą niemieckich gazet, opatrzonych datą grudzień 1923, gazety przetrwały pod podłogą 100 lat. Odzyskane fragmenty zostały oprawione i zawieszone na ścianie w jednym z biur.

Starostwo Powiatowe informuje: Nowa pracownia w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości
03_n.jpg
02_n.jpg
01_n.jpg

KSP doczekała się kolejnej pracowni fryzjerskiej. W piątek 22 marca br. została ona oficjalnie zaprezentowana. Na otwarcie przybyli przedstawiciele Powiatu Kłodzkiego: Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk - starosta kłodzki, Anita Piszko - wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kłodzkiego oraz Agata Piętka - kierownik Referatu ds. Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi.
Gości powitała dyrekcja szkoły, a także nauczyciel zawodowy i uczniowie. Pracownia sfinansowała została z budżetu Powiatu Kłodzkiego - jej koszt to 68 000 zł. To ważna inwestycja w kształcenie, bowiem zawód fryzjera jest perspektywiczny. W pracowni pojawił się profesjonalny sprzęt, na którym uczniowie będą szkolić swoje umiejętności. W KSP już wcześniej pojawiła się pracownia fryzjerska, która została sfinansowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego.

Starostwo Powiatowe informuje: KONKURS NAJLEPSZE INICJATYWY SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH – ROZSTRZYGNIĘTY
03_n.jpg
02_n.jpg
01_n.jpg

W czwartek 21 marca 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku, przedstawicielom sołectw z terenu powiatu kłodzkiego, wręczone zostały promesy na realizację najlepszych inicjatyw społeczności lokalnych.
Promesy na realizację lokalnych inicjatyw poszczególnym sołectwom wręczyli: Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk starosta kłodzki, Piotr Marchewka wicestarosta kłodzki, Zbigniew Łopusiewicz, przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, członkowie Zarządu, radni Powiatu Kłodzkiego: Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Tadeusz Zieliński oraz Zbigniew Tur, wójt gminy Kłodzko oraz Zbigniew Piotrowicz.
W tym roku, na najlepsze Inicjatywy społeczności lokalnych Powiat Kłodzki przeznaczył niemal 63 tys. zł. Promesy otrzymało 21 sołectw po 3 tys. zł.
Sołectwa reprezentowali:
Zuzanna Surzyn, sołectwo Stary Gierałtów, inicjatywa – Teraz mnie znajdziesz,
Marzena Stołypko, sołectwo Stara Morawa, inicjatywa – W zdrowym ciele zdrowy duch,
Wanda Łętkowska, sołectwo Konradów, inicjatywa – Zielono nam II – wspólna integracja przez poprawę estetyki placu zabaw w Konradowie,
Marzena Szewczuk, sołectwo Wójtówka, inicjatywa – „Wrota Miłości” – stworzenie lokalnej atrakcji turystycznej przy „Przystanku rowerowym nad Borówkowym Potokiem”,
Robert Sikora, sołectwo Suszyna, inicjatywa – Doposażenie świetlicy wiejskiej w Suszynie na potrzeby organizacji imprez sołeckich,
Roman Borkowski, sołectwo Ścinawka Średnia, inicjatywa – „PATIO” – stworzenie miejsca rekreacyjnego w Ścinawce Średniej,
Agnieszka Ożóg, sołectwo Koszyn, inicjatywa – Poprawa funkcjonalności oraz walorów estetycznych placu zabaw w Sołectwie Koszyn – nasadzenia roślin, wykonanie podbudowy z kostki brukowej pod stoły i ławy plenerowe,
Piotr Radzik, sołectwo Czerwieńczyce, inicjatywa – Integracja i rekreacja – zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym – etap III,
Wojciech Kuzak, sołectwo Włodowice, inicjatywa – Budowa wiaty rekreacyjnej sposobem na integrację mieszkańców w Sołectwie Włodowice,
Anna Budny i Ryszard Grześkowiak, sołectwo Sokolec, inicjatywa – Plac zabaw modernizujemy, bo uśmiech w dzieciach wyzwolić chcemy,
Daniel Wilk, sołectwo Długopole Dolne, inicjatywa – Przestrzeń integracyjna, tworzenie i zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców Długopola Dolnego – etap I,
Marzena Serafin, sołectwo Gorzanów, inicjatywa – Gorzanów – miejsce przyjazne dla wszystkich etap X,
Ewa Matusik, sołectwo Topolice, inicjatywa – Ekologicznie, kulturalnie i dostojnie w Topolicach etap II,
Urszula Borkowska, sołectwo Krosnowice, inicjatywa – Senior w dobrej formie – zajęcia sportowe dla mieszkańców Krosnowic,
Krzysztof Lekszycki, sołectwo Stary Wielisław, inicjatywa – Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie jednostki OSP w Starym Wielisławiu,
Andrzej Nowak, sołectwo Młynów, inicjatywa – Budowa wiaty biesiadnej w Młynowie,
Joanna Wieloch, sołectwo Szalejów Dolny, inicjatywa – Modernizacja infrastruktury sportowej na boisku w Szalejowie Dolnym.
Promesy dla sołectw z Gminy Międzylesie zostaną wręczone przez Piotra Marchewkę wicestarostę kłodzkiego w Międzylesiu w ramach spotkania - Tradycje Wielkanocne.
Należy podkreślić, że program najlepszych inicjatyw społeczności lokalnych to bardzo dobra forma współpracy samorządu z mieszkańcami.
Mieszkańcy najlepiej wiedzą co w danej miejscowości jest potrzebne. Zawsze przyświeca jeden cel – wspólne działanie na rzecz społeczności lokalnej.
Dzięki zgłaszanym inicjatywom przez zaangażowanych i aktywnych mieszkańców wsie w naszym powiecie ciągle się rozwijają, co więcej – działania takie integrują lokalną społeczność.

Starostwo Powiatowe informuje: Kudowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – z Michałem Cisakowskim w Sejmie RP
04_n.jpg
03_n.jpg
02_n.jpg
01_an.jpg

Na zaproszenie pani Moniki Wielichowskiej wicemarszałek Sejmu RP, członkowie i przyjaciele naszego Stowarzyszenia, mieli okazję zwiedzić Sejm RP. Ciepłe przyjęcie naszej grupy w gabinecie pani Wicemarszałek, Jej doskonała rola, jako przewodnika podczas zwiedzania sal Sejmu, pozwoliły zobaczyć miejsca i wiele znanych postaci, które widzimy w telewizji. Na zakończenie wspólny obiad, radosne rozmowy z panią Wicemarszałek na długo zostaną w naszej pamięci. Całe przedsięwzięcie udało się zorganizować dzięki zaangażowaniu wiceprezesa Naszego Stowarzyszenia, pana Michała Cisakowskiego, licznym Sponsorom oraz wsparciu Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Składamy serdeczne dzięki:
Państwu Iwonie i Mariuszowi Zębikom,
Państwu Annie i Karolowi Zębikom,
Państwu Maciejowi i Edycie Turoniom
Państwu Dorocie i Alkowi Gomółkom
Pani Marcie Glinkowskiej,
Panu Henrykowi Fugowskiemu,
Ponom Damianowi i Bortoszowi Gierackim,
Pani Marcie Midor-Burak,
Panu Szczepanowi Fugowskiemu,
Panu Maciejowi Gilewskiemu,
Pani Ewie Hromadko-Wojtkowiak,
Pani Sylwi Sierżęga,
Pani Marii Kołodko,
Pani Katarzynie Grab,
Pani Agnieszce Bartycha-Haręźlak,
Panu Marcinowi Kowalikowi,
Pani Teresie Żulińskiej,
Pani Brygidzie Gąsce,
Pani Renacie Dorociak,
Serdeczne podziękowania dla kierowcy, Pana Adama Majerskiego za bezpieczną i przyjemną podróż.

Starostwo Powiatowe informuje: Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku
05_n.jpg
04_n.jpg
03_n.jpg
02_n.jpg
01_n.jpg

4 marca br. przy ul. Zajęczej w Kłodzku odbył się uroczysty apel z okazji podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku.
Na zaproszenie Rafała Chorzewskiego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przybyli zaproszeni parlamentarzyści i przedstawiciele rządu:
Monika Wielichowska – wicemarszałek Sejmu RP, Paweł Gancarz – wiceminister infrastruktury, Wiesław Leśniakiewicz – wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Maciej Awiżeń wojewoda dolnośląski. Byli również przedstawiciele władz krajowych i wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.
W uroczystym apelu Powiat Kłodzki reprezentowali: Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, starosta kłodzki, Zbigniew Łopusiewicz – przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, Piotr Marchewka – wicestarosta Kłodzki, Anita Piszko – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kłodzkiego, Michał Cisakowski – członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, przedstawiciele władz lokalnych, radni województwa, powiatowi i miejscy, zaproszeni goście.
Powstanie nowej komendy PSP, to przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców w całym powiecie a co za tym idzie doprowadzenie do polepszenia jakości życia mieszkańców. Nowa siedziba komendy powstanie przy drodze krajowej nr 8 w Kłodzku. Prace budowlane ruszyły w listopadzie 2022 roku, a w ramach pierwszego etapu wybudowany został otwarty zbiornik retencyjny, ściana i tunel ćwiczebny.
W sierpniu 2023 r. podpisano umowę na drugi etap zadania, a zakres prac obejmował m.in. roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę oraz fundamentów głównego budynku.
Koszt realizacji inwestycji w latach 2022-2025 to 14 milionów złotych.
Na lata 2024-2025 zaplanowano wzniesienie tzw. stanu surowego zamkniętego głównego budynku KP PSP i JRG Kłodzko oraz magazynu przeciwpowodziowego.
Kolejne etapy realizowane będą w ramach posiadanych oraz przyznanych środków finansowych.

Robert Leszczyński: O dawnych wyborach w Kresowej Dolinie – lata 1950-90

Po pierwszych „przetarciach” wyborczych nowej władzy „ludowej” w Polsce z lat 1946-1947 (o tym przeczytaj w numerach „Bramy” nr 9-10 z IX i X ub.r.), sprawy publiczne nabrały na każdym szczeblu bardzo „narodowego” charakteru. Jakiekolwiek „wybory” były ustalane wcześniej na szczeblu rządzącej partii PZPR i jej ludowo-demokratycznych przystawek (ZSL i ZD) i ustawiane w postaci jedynie słusznej „narodowej” listy osób. Głosowanie odbywało się metodą bez „skreśleń” aby podkreślić jednomyślność władz proponujących listę osób do danego organu i obywateli dokonujących aktu poparcia w „narodowym głosowaniu”.
W „wyborach” parlamentarnych do Sejmu PRL w dniu 26 X 1952 r. wszystkie propozycje kandydatów, a co za tym idzie głosy i mandaty przypadły nowo utworzonemu Frontowi Narodowemu, „niepartyjnej” instytucji społeczno-politycznej, podporządkowanej PZPR i realizującej jej cele polityczne. Front Narodowy był też jedyną i jedynie słuszną opcją do wyboru w następnych „wyborach” ale dotyczących bardziej lokalnego charakteru. W październiku 1954 roku terenowym organem władzy państwowej w PRL stały się „rady” wzorowane na systemie sowieckim (ros. Cовет = rada). W Polsce sowiety/rady były oczywiście „narodowe” i dotyczyły różnych szczebli: wojewódzkich, powiatowych, miejskich, dzielnicowych, osiedlowych i gromadzkich.
Pierwsze „wybory” do rad „narodowych” odbyły się 5 XII 1954 r. Oczywiście na wszystkich szczeblach liczyły się tylko rady zaproponowane przez Front Narodowy, a w Dolinie Kresowej (Bystrzycy Łomnickiej) podstawowymi organami władzy, spośród 8759 w Polsce, były dwie Gromadzkie Rady Narodowe: w Młotach i Starej Bystrzycy. Gromada Młoty obejmowała, oprócz Młotów wsie: Spalona, Huta, Wójtowice, Lasówka, Piaskowice i Mostowice. Gromadę Starą Bystrzycę tworzyły Stara i Nowa Bystrzyca oraz Zalesie. Do zadań dziewięcioosobowej Gromadzkiej Rady Narodowej (GRN) w Młotach i trzynastoosobowej GRN w Starej Bystrzycy należało wspieranie rozwoju produkcji rolnej, zaspokajanie potrzeb komunalnych, socjalnych i kulturalnych mieszkańców, opracowanie planów gospodarczych i programów rozwoju gromady, a także utrzymywanie dróg lokalnych, sieci zaopatrzenia, usług oraz urządzeń socjalno-kulturalnych i komunalnych. GRN realizowały swoje zadania na sesjach, za pośrednictwem wybieranych przez siebie Komisji oraz Prezydium. Instytucjami pomocniczymi Gromadzkiej Rady Narodowej były zebrania wiejskie mieszkańców.
Następne „wybory” parlamentarne odbyły się w dniu 20 I 1957 r., były pierwsze po przesileniu roku 1956 r., ale jedyną różnicą w stosunku do poprzednich było to, że, Front Narodowy został zastąpiony przez tak samo uzależniony od władz Front Jedności Narodu. Podobnie było w wyborach do rad narodowych w dniu 4 XI 1958 r.
„Wybory” lat 60. XX wieku wprowadziły tę innowację, że wybory parlamentarne odbywały się wraz z wyborami sowieckimi i odbywały się w cieplejszym letnio-wiosennych miesiącach. I tak: 16 IV 1961, 30 V 1965 oraz 1 VI 1969 r. mieszkańcy mogli poprzeć przedstawionych kandydatów do wszystkich „wybieralnych organów” nie wykonując żadnych czynności poza pobraniem i wrzuceniem list, z góry „wybranych” i wygranych kandydatów do urn, przy zadowoleniu władz i członków komisji wyborczych. Zmianą od grudnia 1961 roku było połączenie dotychczasowej Gromady Młoty z częścią Gromady Stara Bystrzyca (wsie Nowa Bystrzyca, Zalesie i część Starej Bystrzycy) i przeniesienie siedziby nowej gromady do Nowej Bystrzycy, ustalając jednocześnie ilość radnych na 13. Pozostałą część Starej Bystrzycy przypisano do miejskiej rady w Bystrzycy Kłodzkiej.
„Wybory” w latach 70. były w zdecydowanie chłodniejszych miesiącach i także były całkowicie kontrolowane przez listy Frontu Jedności Narodu. Jako pierwsze w tym okresie było głosowanie na posłów do sejmu PRL w dniu 19 III 1972 r. Kolejne, półtorej roku później, 29 IX 1973 r., były „wybory” sowieckie do rad wojewódzkich oraz po raz pierwszy do rad gminnych, które od 1 stycznia tego roku zastąpiły rady gromadzkie.
Już po kolejnych kompleksowych reformach administracyjnych w Polsce 21 III 1976 r. odbyły się wspólne „wybory” do sejmu PRL oraz do rad, ale tylko do nowo utworzonych rad wojewódzkich (tutaj: woj. wałbrzyskiego). Natomiast nowe zreformowane rady gminne, w przypadku Doliny Kresowej była to Rada Narodowa Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, zostały wybrane 5 II 1978 r. Wtedy to z okręgu wyborczego nr 12 (na 16 w gminie), obejmującego najprawdopodobniej obszar dawnej gromady Nowa Bystrzyca, zostało wytypowanych czterech lokalnych przedstawicieli: Antoni Gulij i Stefan Wichrowski ze Starej Bystrzycy, Zenon Bujko oraz Zygmunt Gaweł. Cała bystrzycka rada narodowa liczyła 65 radnych.
Warto zaznaczyć, że Antoni Gulij w „wyborach” do sejmu PRL w dniu 23 III 1980 r. otrzymał mandat poselski i jako pierwszy mieszkaniec z tej okolicy zasmakował „wielkiej polityki” na szczeblu krajowym. „Wybory” sejmowe 1980 r. odbywały się wraz z głosowaniem narodowo-sowieckim, ale tylko na szczeblu wojewódzkim.
Wybory sowieckie wszystkich szczebli odbyły się 17 VI 1984 r. i wtedy na następną kadencję w bystrzyckiej radzie gminnej z okręgu nr 12 pozostał Stefan Wichrowski a jego dotychczasowych kolegów zastąpili: Irena Waszczuk, Tadeusz Osmelak ze Spalonej oraz Tadeusz Tymiński. Wszyscy radni reprezentujący Dolinę Kresową z tamtych lat byli związani z rolniczą partią ZSL lub Kółkami Rolniczymi. W wyborach tych skompromitowane struktury Frontu Jedności Narodu zostały zastąpione równie „niezależnym” Patriotycznym Ruchem Odrodzenia Narodowego (PRON), będącym „cywilnym” wcieleniem WRON z okresu stanu wojennego lat 1981-83. Wszystko było więc cały czas „Narodowe”.
Kolejne „wybory” do sejmu z dnia 13 X 1985 r. oraz do rad gmin i wojewódzkich z dnia 19 VI 1988 r., poza kontynuacją w latach 1985-88 posłowania Antoniego Gulija, nie zapisały się niczym szczególnym a ostatnie sejmowe wybory PRL-u z 4 VI (i 18 VI) 1989 r. zaznaczyły się wyborem Krzysztofa Komornickiego z Wójtowic, drugiego parlamentarzysty z regionu.
Frekwencja i „wyniki wyborcze” w czasach PRL-owskich były przedmiotem czynników propagandowych oraz „cudownych zabiegów” członków komisji wyborczych wszystkich szczebli z wizytami członków komisji u opornych lub zapominalskich wyborców na pięć minut przed zamknięciem lokali wyborczych. W latach 60. i 70. XX wieku, oficjalnie podawane frekwencje ogólnopolskie stale rosły z wyborów na wybory od 94,8% w 1961 r. do 98,9% w r. 1980. To wynik niemożliwy do osiągnięcia w innych systemach społeczno-politycznych. W latach 80., kiedy podejmowano już próby niezależnej weryfikacji tego parametru, okazała się, że nawet oficjalny komunikat nie ukrywał, że była ona poniżej 80 a nawet 70%, a w nieoficjalnych niezależnych sondażach wykazywano, że i tak była o 20-30 % zawyżona.
W protokołach wyborczych prześcigano się także na wykazanie jak najwyższego poparcia dla jedynie słusznych kandydatów list frontów i ruchów „narodowych”. Na początku (do lat 60.) poparcie list kandydatów oscylowało pomiędzy 97 a 99%, później, w latach 62. i 70. było to już walka o jak najlepszą cyfrę występującą po przecinku wartości 99: 99,3… 99,6% itd. „Cały naród z partią…”.
Pierwsze zidentyfikowane dokładniejsze dane frekwencyjne z lokalnych wyborów, dotyczące „kresowego” okręgu, dotyczą dopiero lat dziewięćdziesiątych XX wieku i wskazują na frekwencję na poziomie 38,9% (rok 1990) i 34,5% (rok 1994), ale o tym będzie jeszcze okazja napisać…

Felieton Jana Pokrywki
!jan-pokrywka.jpg

* Replikony
Jak wiadomo,mRNA w szczepionkach np. na covida służy do wysyłania instrukcji do naszych komórek w celu wytworzenia białka kolczastego (spike). Jednak w dotychczasowych „szprycach” mRNA szybko ulega rozpadowi, dlatego by “przedłużyć” żywotność mRNA dla potrzeb szczepionek, wymyślono nową generację szczepionek samowzmacniających się na Covid, zwanych replikonami, w których mRNA wchodzi na nowy poziom. Szczepionka, teraz już saRNA zawiera nie tylko gen na białko spike, ale także gen na białko zwane replikazą, umożliwiające samoreplikację RNA, co z kolei powoduje większą produkcję białka spike i teoretycznie większą ilość przeciwciał. A ponieważ szczepionki saRNA mają wbudowaną „kserokopiarkę”, dawka może być znacznie niższa, ale za to utrzymująca się dłużej, zwłaszcza u osób z obniżoną odpornością, ponieważ ich usuwanie jest mniej skuteczne.
Nie wiemy jaka jest zdolność szczepionek replikonowych do rekombinacji z krążącymi wirusami i jakie jest ryzyko interakcji genetycznych między tradycyjnymi żywymi szczepionkami atenuowanymi (tzn. naturalnie zawierających patogeny pozbawione zdolności wywoływania choroby), a wirusami występującymi w naturze. Czyli, czy atenuowane szczepionki mogą rekombinować, tworząc zjadliwe wirusy występujące w naturze? To się dopiero okaże.
**
* Hormeza – zaginiony filar długowieczności
Hormeza to wykres pokazujący, że czynnik występujący w przyrodzie, szkodliwy dla organizmu w większych dawkach, w małych dawkach działa na niego korzystnie. W XVI wieku Paracelsus stwierdził, że to dawka czyni substancję trucizną lub lekarstwem. Tak samo jest w przypadku hormezy radiacyjnej.
Promieniowanie ma złą sławę od czasu Hiroszimy i Nagasaki, oraz Czernobyla. Jest to trochę temat tabu, trochę straszak. A przecież promieniowanie wykorzystuje się w lecznictwie np. jako zdjęcia rentgena. Co więcej, na co dzień mamy do czynienia z promieniowaniem kosmicznym, promieniują tereny geograficzne, pierwiastki chemiczne, ceramika, itd. W różnych obszarach geograficznych promieniowanie (mierzone w microsiwersach) ma różną wielkość i tak w Europie wynosi od 01, do 0,2 mikrosiwersów, a najwyższe jest w Iranie. Bardzo radioaktywny jest pył wulkaniczny, a przecież to on ma wpływ na lepszą wegetację roślin.
Podobnie jak witaminy i minerały, dla zdrowia potrzebna jest odpowiedni dawka promieniowania radioaktywnego. W Lądku czy w Kowarach odbywają się zabiegi radoczynne w uzdrowiskach, np. 15-minutowe inhalacje z radem (emanatorium).
Być może jeszcze przed potopem mieliśmy do czynienia z innym pozomem radiacji, tak jak inne było ciśnienie i skład atmosfery. Być może, promieniowanie tła w hormezie osiągnęło optimum.
Z kolei eksperymenty z pantfelkiem wykazały, że odpowiednio duże promieniowanie sprzyja samouzdrawianiu organizmu. Bo też nie da się wyleczyć choroby, bo lecząc jedną, wywołuje się następne.
Promieniowanie radiacyjne jest piątym z czterech filarów długowieczności, którymi są: hydrogenia (nasycenie organizmu wodorem), normobaria (odpowiednio wysokie ciśnienie),rozsądna suplementacja i akupunktura.
Jan Pokrywka

Mietek Kowalcze: Taki widok. Czytane dla fabuły (VI)
01reszka.jpg

Nie samą fabułą czytający żyją. Czasem coś trochę odmiennego bierzemy do przeczytania, a później na tapet. Ta wstępna, prosta parafraza biblijnego powiedzenia bardzo się nadaje do kilku zdań opinii o ważnej książce Pawła Reszki „Stolik z widokiem na Kreml”. Reporter i korespondent wojenny (zasadniczo z konfliktów zbrojnych w różnych obszarach dawnych Sowietów) tygodnika „Polityka” dzieli się z nami swoimi spostrzeżeniami-refleksjami z wielu lat pracy, ale też z głębokiego, emocjonalnego kontaktu z ludźmi i z miejscami właściwie z każdego zakątka dawnego ZSRR. Daje nam do poczytania wielowarstwowe résumé zajęć dziennikarza, a także zdaje relację z własnych związków z osobami, z którymi się spotykał, a w kilku przypadkach blisko przyjaźnił. I ta strona tekstu, opis owych związków z grupą dawnych przyjaciół stał się pretekstem, kanwą tego, że nie jest to zbiór reportaży tylko fabuła. Fikcja okazuje się bardziej pojemna. W przypadku zasadniczej myśli książki mniej doskwiera autorowi. Owszem, bardzo jest ona „reportażowa”, ale to jednak fabuła. A dlaczego mniej doskwiera? Z tej oto przyczyny, że mamy przed sobą tekst o goryczy (i przymusie) rozstania. Najważniejszą osobą dla opowieści jest dla pierwszoosobowego narratora tajemnicza M. Osoba, z którą opowiadający nawiązuje najpełniejszy kontakt, intymne wręcz porozumienie. Staje się ona partnerką dla wymiany myśli, ale też dla kontaktów z innymi i z rosyjską rzeczywistością. Jednak trwa to do czasu. Co staje się przyczyną owego, zapowiedzianego już tutaj rozejścia się, rozpadu przyjaźni? Naturalnie warto sprawdzić. Zanadto nie zdradzę, a dopowiem jedynie nieco okrężnie, że trudno się czyta fragmenty o Krymie, Doniecku, Bachmucie czy Buczy. I już można wstępnie domyślić się powodu zdecydowanego odrzucenia przyjaźni i konfliktu bez możliwości porozumienia. Sprawdźcie jednak szczegóły, bo pojawia się od razu pytanie - czy przyjaźnie z ludźmi, dla których stolicą jest Moskwa (nie tylko geograficznie) będą jeszcze możliwe? To jest także fabuła, nie ma co ukrywać, niczym wyrzut sumienia. Zainteresowaliśmy się przez chwilę Ukrainą pełni entuzjazmu i zrozumienia dla losu. Dzisiaj jesteśmy nią zmęczeni albo obojętni, zdarza się, że niechętni. Jaka z tego powstanie fabuła? Z równie znaczącym tytułem i przesłaniem, jak w przypadku książki Pawła Reszki?

Paweł Reszka, Stolik z widokiem na Kreml, Wielka Litera, Warszawa 2024.
Mietek Kowalcze