2013-09

Informacje o wydaniu
Rocznik: 
2013
Numer: 
09
Data: 
06-09-2013

1993-2013 - już 20 lat ukazuje się Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej BRAMA
- kontynuacja cyklu "Wspominamy"

Powiat sprzyja inwestorom - uruchomienie kopalni coraz bliżej
kopalnie-konferencja.jpg
Dzięki Powiatowi Kłodzkiemu już za 3-4 lata w okolicy Nowej Rudy mają szanse ponownie zostać otwarte kopalnie węgla koksującego. Po roku intensywnej pracy Zarządu Powiatu, zwłaszcza starosty Macieja Awiżenia i wicestarosty Adama Łąckiego, inwestor z Australii rozpoczyna prace nad lokalnymi złożami. Późną jesienią staną w okolicy wieże wiertnicze. Na konferencji, która odbyła się 19 sierpnia br. w Ludwikowicach Kłodzkich prezes australijskiej kompanii Balamara – Derek Lenartowicz podziękował władzom powiatu i lokalnych gmin za udzieloną pomoc i wsparcie w działaniach, dzięki którym udało się...
Inkubator technologiczny
5.jpg
Po wielu latach starań i niezrealizowanych projektów w różnych ośrodkach na Ziemi Kłodzkiej wreszcie powstaje INKUBATOR TECHNOLOGICZNY w zabudowaniach tzw. „czerwonych budynkach” po byłej kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie Słupcu. Oczywiście inwestorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG S.A.” To już ostatni element rekonstrukcji obiektów na obszarze byłej kopalni. A czas ku temu był najwyższy, bo za chwilę te budynki nadawałyby się tylko do wyburzenia. Naprawdę trudne są okresy, kiedy trzeba zadbać o prawne pozyskanie obiektów - najpierw od Wojewody, potem przez Starostę,...
Felieton Redaktora Naczelnego: Wójt, Burmistrz winien bezrobociu w swojej gminie
... nic, a nic nie przekonywuje ludzi, że to nie wójt, nie burmistrz mają jakikolwiek wpływ na zapobieganiu bezrobocia w „swojej” Gminie. Możne tłumaczyć na wszystkie strony, że od „bezrobocia” są powiaty, są województwa, że wójt/burmistrz nie ma żadnych, ale to żadnych narzędzi do rozprawiania się z bezrobociem w swojej gminie. I wydaje mi się, że ludzie mają rację. Za bezrobocie na swoim terenie powinien odpowiadać gospodarz Gminy. Przecież to jego obywatele nie mają pracy, przecież to u niego są rodziny z dorosłymi, którzy nie mają pracy, to wreszcie wójt/burmistrz danej gminy opiekuje się...
Zarząd Województwa Dolnośląskiego dofinansuje inwestycje w Bystrzycy Kłodzkiej
e.w.
– Po raz kolejny nasi urzędnicy udowodnili swój profesjonalizm – mówi burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma – Procedura konkursowa wymagała bardzo precyzyjnego przygotowania wniosków, więc decyzja Zarządu Województwa Dolnośląskiego, który przyznał nam dofinansowanie obu złożonych projektów możemy uznać za sukces. Projekty, które uzyskają dofinansowanie, dotyczą modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 8 oraz przebudowy sali widowiskowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 20 oraz zakup...
Dzierżawa Twierdzy Kłodzkiej - dlaczego radni zagłosowali "przeciw"?
Przedmiotem czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Kłodzku było m.in. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Kłodzka umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych obejmujących swoim zasięgiem Twierdzę Kłodzką i Fort Owcza Góra w Kłodzku na okres 40 lat w trybie bezprzetargowym. Uchwała została podjęta stosunkiem głosów: 12 „za”, „6” przeciw i tym samym Rada Miejska upoważniła Burmistrza do zawarcia takiej umowy z prywatnym inwestorem. Podjęcie uchwały poprzedzone było obszernymi dyskusjami, które miały miejsce podczas poniedziałkowego...
Echa 37. sesji Rady Miejskiej w Kłodzku
MD
Interesu miasta Kłodzka będę strzegł... zapewniał Burmistrz B. Szpytma podsumowując dyskusję na temat zawarcia 40-letniej dzierżawy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych obejmujących swoim zasięgiem Twierdzę Kłodzko i Fort Owcza Góra w Kłodzku w trybie bezprzetargowym. Temat ten wywołał sporo wątpliwości i pytań opozycji, tym bardziej, że tylko na Komisji odczytany był List Intencyjny mówiący bliżej o inwestorze - polskiej firmie Wadex S.A. i jego planach dot. budowy kolejki liniowej w Kłodzku. Uchwała z autopoprawką Burmistrza została przegłosowana: za - 12, wstrzymujących się głosów...
Hłasko idzie do szkoły
O swoich doświadczeniach szkolnych Marek Hłasko napisał całkiem sporo. Chętnie też o tym okresie życia opowiadał znajomym. Naturalnie wiele w tym literackich przekształceń, a pewnie jeszcze więcej świadomego koloryzowania biografii. Ale po kolei. Autor „Pięknych dwudziestoletnich” zaczynał edukację w okupowanej Warszawie w szkole prowadzonej przez siostry zakonne przy Zakładzie Świętego Kazimierza. I już wtedy „odstawał” od innych uczniów; wiekiem (sześć i pół lat), dziecinnym wyglądem, zainteresowaniami. W opowieści o tej pierwszej szkole napotykamy anegdotyczną, zapewne wymyśloną, opowieść...
Hłasko bez szkoły
Piszę do Was, młodzi przyjaciele, uczniowie wszelakich szkół, którzy rozpoczynacie właśnie naukę w kolejnym roku szkolnym 2013/2014. Piszę także do Was, szanowni nauczyciele, bo wielu z Was nie pamięta i nigdy nie zaznało powojennej atmosfery szkoły czasów ucznia podstawówki, Marka Hłaski. Szkoły, która musiała przyjąć i podołać opiece nad dziećmi wojny; sieroty, bidule bez dachu nad głową, niedosypiające maluchy ze strachu przed nalotami, rewizją, policją granatową, obozem koncentracyjnym i spadającymi bombami. Do pierwszej klasy trafiły siedmiolatki i starsze o pięć lat dryblasy. Zahukane...
Porozumienie trzech gmin
porozumienie.jpg
Nie trzeba się kochać, aby dla dobra mieszkańców współdziałać. Tak właśnie czynią gminy północnej części Powiatu Kłodzkiego, czyli Ziemi Noworudzko-Radkowskiej. Kiedy ponad partykularne interesy potrafią wznieść się władze samorządowe pojedynczych gmin, efekty mogą być korzystne. Nie tylko mogą, ale i są. Przykładem współpracy trzech gmin: Radkowa, Nowej Rudy miejskiej i Nowej Rudy wiejskiej niech będzie ostatnio podpisane porozumienie drogowe, gdzie z jednej strony przedstawiciele tych trzech gmin a z drugiej Wicemarszałek z Urzędu Marszałkowskiego z Wrocławia zawarli ważne porozumienie....
Szansa dla wcześniaków
W sprawie „wcześniaków” występowałem konsekwentnie i z determinacją do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Rady Ministrów. Obowiązywało kryterium daty urodzenia które powodowało, że nie wszystkie dzieci przedwcześnie urodzone mogły zostać zaszczepione przeciwko chorobie płuc. Od 1 lipca zmieniono zasady kwalifikacji do programu lekowego dotyczącego szczepienia przeciwko temu wirusowi. Wyeliminowano kryterium daty urodzenia dziecka, co umożliwi szczepienia wcześniakom, które tego potrzebują. Pismo Pana senatora Stanisława Jurcewicza do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. „Szanowny Panie...
Oświadczenie
Dotyczy: Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie o wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Kłodzku oraz rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego sygn. NK-N.4131.51. 35.2013.AB Szanowni Państwo! Mieszkańcy Kłodzka! Od października 2010 roku - dzięki Waszemu poparciu - sprawuję mandat radnego Rady Miejskiej w Kłodzku. Swoją funkcję oraz wynikające z niej obowiązki staram się wypełniać rzetelnie i odpowiedzialnie, zajmując się - jako radny opozycyjny, sprawami, które są dla Kłodzczan, a zwłaszcza dla mieszkańców mojego okręgu wyborczego, ważne i...
Medal dla starosty Awiżenia
medal-święto policji.jpg
Starosta Maciej Awiżeń podczas obchodów wojewódzkich Święta Policji, które w tym roku odbyły się 26 lipca w Rudnej (pow. lubiński), otrzymał z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Wojciecha Ołdyńskiego brązowy medal „Za zasługi dla Policji”. Medal jest wyrazem uznania dla starosty za jak najlepszą współpracę z Powiatową Komendą Policji w Kłodzku w zakresie poprawy bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, planowania i współorganizacji zarówno ćwiczeń, jak i festynów czy konkursów policyjnych, a także codzienną bieżącą współpracę prewencyjną oraz przy akcjach kryzysowych....
Pożegnanie kapelana
kapelan.jpg
W dniu 26.08.br. na uroczystej zbiórce kadry kierowniczej SOSG, pożegnano odchodzącego do Nadodrzańskiego OSG kapelana Oddziału księdza por. SG Marcina Czuchraniuka. Komendant Sudeckiego Oddziału SG płk SG Marek Waszczuk w miłych i ciepłych słowach w imieniu własnym jak i wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Oddziału, podziękował księdzu za lata wspólnej służby i pracy duszpasterskiej w Kłodzku. Ksiądz Marcin z dniem 1 września br. został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w Nadodrzańskim Oddziale SG w Krośnie Odrzańskim.
Zabytkowa architektura w Zalesiu
zalesie.jpg
Zalesie to mała wieś w gminie Bystrzyca Kłodzka, w centralnej części Gór Bystrzyckich, w malowniczej dolinie potoku Drwina. Miejscowość znana jest głównie z tego, że znajduje się tu drewniany kościół pw. św. Anny, jeden z czterech na Ziemi Kłodzkiej. Zabytek to niezwykły, bowiem strop i balustradę chóru pokrywają polichromie ze scenami Starego i Nowego Testamentu (tzw. „Biblia ubogich”). Będąc w Zalesiu, warto ponadto zwrócić uwagę na cenne pozostałości architektury użytkowej – czyli budynki mieszkalne. W Zalesiu znajdziemy obecnie zaledwie kilkanaście budynków (w 1867 r. było tu 68 domów)....
Iluzje się rozwiewają
Jan Pokrywka
Koniec mitu Na naszych oczach pada kolejny mit: taki oto, że miasto, gmina, powiat czy państwo nie może zbankrutować. Tymczasem może. Pierwszy taki – a w każdym razie na taką skalę – przykład przychodzi do nas z Ameryki, a ściślej – z kolebki tamtejszej motoryzacji - Detroit. Wniosek o upadłość miasta złożył K. Orr, od kilku miesięcy komisarz. Nie mogąc spłacić 18 mld dolarów długu, poprosił rząd federalny o ochronę przed wierzycielami. Na to się zapowiadało. Detroit, największe miasto w stanie Michigan od 60 lat chyliło się ku upadkowi, a główną przyczyną, jak podkreślił gubernator R. Snyder...
Co w trawie piszczy
ĆWICZENIA Alarm bombowy i pożar w Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy Zdroju, następnie ewakuacja pacjentów oraz pracowników, to „atrakcje” jakie miały miejsce podczas „ćwiczeń” w medycznej placówce. Takie ćwiczenia, to dobra rzecz. Zwłaszcza teraz, gdy nie brakuje „dowcipnisiów” bawiących się w saperów. PODWYŻKA Radni Dusznik Zdroju zafundowali mieszkańcom uwaga! pięćdziesięcioprocentową zwyżkę górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych od przedsiębiorców. Jest to już kolejny wzrost cen usług komunalnych, jakim uraczono mieszkańców. Zapewne włodarz łata tym sposobem...
Wizyta. Numer
Wydawać by się mogło, że nie ma nic prostszego jak zarejestrować się na prywatną wizytę lekarską. Otóż informuję Szanownych Czytelników, że taka rejestracja może być dużym problemem. U mnie trwała uwaga! prawie miesiąc. Tego co przeszłam nie można nazwać inaczej jak tylko - drogą przez mękę. Specjalista, do którego chciałam się udać, przyjmuje w pewnym bardzo malowniczo położonym szpitalu na terenie Ziemi Kłodzkiej. Wybaczą Państwo, że nie podam jego nazwy, ale być może przytrafi mi się jeszcze konieczność skorzystania z tejże medycznej placówki, więc nie mogę się narażać. Pozwolę sobie tylko...
Ziemia Kłodzka na Jasnej Górze
częstochowa5.jpg
W dniu 9 sierpnia w godzinach rannych dotarła na Jasną Górę jubileuszowa X PIELGRZYMKA DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ. Pielgrzymkę prowadził ks. Romuald Brudnowski. Hasłem przewodnim było zawołanie „Panie przymnóż nam wiary”. Na pątniczy szlak wyruszyło blisko tysiąc osób. Drugie tyle przybyło do Częstochowy w ostatnim dniu jadąc autokarami, samochodami czy pociągiem. W ciągu 10 dni pielgrzymi pokonali mimo fali upałów 250 km. Najdłuższą trasę miała grupa idąca z Wałbrzycha i okolic. Ziemię Kłodzką reprezentowała wyjątkowo liczna grupa „zielona”, licząca ok. 200 osób, którą prowadził o. Jonasz Pyka...
Operacja Południe 2013
pokaz.jpg
W dniach 19-21 lipca br. odbył się w Bielsku-Białej XIII Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych znany bardziej pod nazwą OPERACJA POŁUDNIE 2013. To największa tego rodzaju impreza w kraju. W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 500 uczestników m.in. z Polski, Czech, Niemiec, Rosji a nawet Anglii. Atrakcją była jednak ponad setka różnego rodzaju maszyn wojskowych. Najstarsze pojazdy pochodziły z lat 40. ub. w., najmłodsze to słynne „hummery” w barwach irackich. Wyjątkowo atrakcją był m.in. czołg „Rudy” czyli filmowa wersja czołgu T-34/85 oraz czołg T55, który brał udział w operacji...
Najlepsze lokalne inicjatywy w powiecie
W 2013 r. przeprowadzono dziewiątą już edycję powiatowego konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”, który corocznie organizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku w ramach programu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w powiecie kłodzkim”. Do udziału w konkursie zostały zaproszone wszystkie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie powiatu. Na wsparcie interesujących i ważnych dla lokalnych społeczności przedsięwzięć i, co ważne, powstałych z inicjatywy mieszkańców obszarów wiejskich i obejmujących swoim zasięgiem miejscowości należące do gmin wiejskich...
Zintegrowany system informacji
Powiat kończy przygotowywanie aplikacji do unijnego programu, którego efektem będzie utworzenie Gminno-Powiatowego Systemu Informacji Przestrzennej dla powiatu kłodzkiego. Projekt ten obejmuje zintegrowanie systemu informatycznego gmin i powiatu w zakresie prowadzenia rejestrów i ewidencji udostępniania i pozyskania danych i informacji na temat: ewidencji gruntów i budynków, ewidencji nieruchomości, ewidencji sprzedaży nieruchomości, ewidencji miejscowości, ulic i adresów, rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rejestru wypisów i wyrysów z miejscowego planu...
Dożynki gminne
DB
dożynki.jpg
Tradycją już jest, że na przełomie sierpnia i września na terenie całego kraju obchodzi się uroczyście święto plonów. Dożynki to wielkie święto rolników połączone z zabawą. Od wieków na ziemiach polskich żniwa i zbieranie plonów były uwieńczeniem wszystkich całorocznych prac gospodarskich, a od ich przebiegu i rezultatów zależała egzystencja i los ludzi. Traktowano je więc bardzo poważnie i gorliwie się do nich przykładano, darząc wielkim szacunkiem każdy zebrany kłos. Święto w zależności od regionu zwane jest dożynkami, wyżynkami, wieńczynami, okrężnem lub obżynkami. Zgodnie z wieloletnią...
Reaktywacja szybu
TimeOut
wieża1.jpg
Dn.13.08. zapadła decyzja dotycząca remontu szybu Nowy I w Słupcu. Realizacja pierwszego etapu rozpocznie się jeszcze w tym roku i potrwa do końca 2014. Harmonogram przewiduje budowę dwóch ścianek wspinaczkowych: zewnętrznej i wewnętrznej. Na szczycie umiejscowione zostaną charakterystyczne symbole: logo miasta i kopalni oraz herb Nowej Rudy. Przeprowadzone zostanie również zagospodarowanie terenu tj. budowa ciągu pieszo-jezdnego, miejsc postojowych, schodów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych. Zakupione zostanie specjalistyczne wyposażenie w liny asekuracyjne, uprzęże wspinaczkowe czy...
Chodzenie po ogniu - rytuał uzdrawiający
Tradycja chodzenia po ogniu sięga setek, a nawet tysięcy lat i jest do dziś traktowana jako rytuał uzdrawiający, oczyszczający ciało i wzmacniający psychikę człowieka - jako swoista naturoterapia. Działanie i skutek fizyczny jest podobny do tego, jaki odnosi się w przypadku leczenia moksą i akupresurą (rozgrzewanie i stymulacja receptorów znajdujących się na stopach, odpowiadających poszczególnym organom), poprawia się ogólna kondycja organizmu, stan zdrowia i samopoczucia. Chodzenie po ogniu jest również traktowane jako rodzaj inicjacji. Pokonanie atawistycznego, naturalnego dla człowieka...
Niepełnosprawni bez granic
Projekt-Podzamek.jpg
W tym roku jubileusz 20-lecia istnienia obchodzi Dom Pomocy Społecznej w Podzamku. 6 września pracownicy i mieszkańcy będą uroczyście świętować tę rocznicę. Natomiast w czasie wakacji DPS realizował kolejne etapy projektu „Niepełnosprawni Bez Granic”. 19 lipca  2013 r. w Ołdrzychowicach Kłodzkich odbyło się kolejne polsko-czeskie spotkanie. Tym razem rozpoczęto imprezą integracyjną „Każdy grać i śpiewać może”, w której udział wzięli mieszkańcy z Domov pod hradem Żampach, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku, DPS-ów w: Szarocinie, Szczytnej, Nowej Rudzie, Jaskulinie, Bystrzycy...