Sondaże

Pytanie sondażowe nr 354: Czy masz ciekawe życie?
M. Awiżeń
Proponowane odpowiedzi: a/ tak, b/ takie sobie, c/ nie, d/ inne Pytanie sondażowe nr 353 brzmiało: Czy jest możliwa tzw. polonizacja internetu na wzór Chin? A oto odpowiedzi: a/ to niemożliwe – tak uważa 26,03% naszych respondentów. Po prostu wykluczają taką możliwość bezwzględnie. Odp. b/ to realne – 43,83 % naszych respondentów uważa, że to, w dzisiejszej rzeczywistości jest realne. Odp. c/ wcześniej nie zaznaczona – to NIE WIEM – 26,03 % naszych respondentów po prostu nie wie, czy jest to realne czy jest to możliwe – internet taki jaki jest traktują jako oczywistą oczywistość bez...
Pytanie sondażowe nr 353: Czy możliwa jest tzw. polonizacja internetu na wzór Chin?
Proponowane odpowiedzi: a/ to niemożliwe, b/ to realne, c/ inne Pytanie sondażowe nr 352 brzmiało: Czy uczestnictwo w wyborach powinno być obowiązkiem? A oto odpowiedzi: a/ tak – 67,03% naszych respondentów uważa, obywatelskim obowiązkiem jest uczestniczenie w wyborach, odp. b/ nie – 25,28% naszych respondentów uważa, że udział w wyborach jest przywilejem demokracji a nie obowiązkiem i mogą ale nie muszą. Odp. c/ inne – 7,69%: jest mi to obojętne, nie wiem, nie chce mi się tym zajmować, i tak od nas nic nie zależy....
Pytanie sondażowe nr 352: Czy uczestnictwo w wyborach powinno być obowiązkiem?
Proponowane odpowiedzi: a/ tak, b/ nie, c/ inne Pytanie sondażowe nr 351 brzmiało: Jak oceniasz sytuacje Polski w Europie? A oto odpowiedzi: a/ jest dobra - tak odpowiedziało 12,16% naszych respondentów, odp b/ jest zła – 13,51%, odp. c/ boję się o miejsce Polski w Europie - miażdżąca, bezwzględna większość 58,11%, po prostu boimy się, że albo my wyjdziemy z Europy albo nas wyrzucą. Odp. d/nie mam pojęcia, nie wiem (ta odpowiedź „zrodziła się” w trakcie sondażu w proponowanej odp. „inne”) – 10,81%. Odp. inne – 5,41%, a w nich m.in. miałoby być lepiej, jest katastrofalnie, pół na pół, jest...
Pytanie sondażowe nr 351: Jak oceniasz sytuację Polski w Europie?
Proponowane odpowiedzi: a/ jest dobra, b/ jest zła, c/ boję się o miejsce Polski w Europie,d/ inne Pytanie sondażowe nr 350 brzmiało: Jak spędzisz/spędzasz/spędziłeś swój wolny czas w sezonie letnim? A oto odpowiedzi: a/ w kraju poza domem – 37,80 % wybiera kraj, bo tu jest tyle ciekawego do zobaczenia i swojsko, odp. b/ za granicą – 26,83%, a najchętniej odwiedzaną zagranicą to Chorwacja i Bułgaria – pięknie, ciepło i bezpiecznie. Odp. c/ w najbliższej okolicy, przy domu – 31,71% planuje domowo z krótkimi wycieczkami, lasem i grzybami... Odp d/ inne – 3,66%: „co to znaczy wolny czas?”, czy „...
Pytanie sondażowe nr 350: Jak spędzisz swój wolny czas w sezonie letnim?
Proponowane odpowiedzi a/ w kraju poza domem, b/ za granicą, c/ w najbliższej okolicy – domowo, d/ inne Pytanie sondażowe nr 349 brzmiało: Czy – wg Ciebie – 1 max 2 uchodźców stwarza zagrożenie dla mieszkańców Gminy/Parafii? A oto odpowiedzi: a/ tak – 29,79% naszych respondentów uważa, że nawet jeden, dwóch uchodźców to zagrożenie bo „.... oni się rozmnażają...”, czyli strach i obawa w perspektywie co najmniej 20 lat naprzód. No cóż, „działają strachy na Lachy” zaszczepione przez dzisiejszych rządzących. Odp. b/ nie – 64,89% naszych respondentów uważa, że jeden, dwóch uchodźców nie stwarza...
Pytanie sondażowe nr 349: Czy – wg Ciebie – 1 mx 2 uchodźców stwarza zagrożenie dla mieszkańców Gminy/Parafii?
Proponowane odp. a/ tak, b/ nie, c/ inne Pytanie sondażowe nr 348 brzmiało: Co sądzisz o aborcji? A oto odpowiedzi: a/ powinna być dozwolona – 18,05% naszych respondentów uważa, że powinna to być decyzja osobista zainteresowanych. odp. b/ tylko w nielicznych przypadkach – tak uważa 79,17% naszych respondentów, natomiast odp. c/ nie wolno zabijać nienarodzonych – 2,78%. Podaję „suche” wyniki i nie silę się na komentarz
Pytanie sondażowe nr 348: Co sądzisz o aborcji?
a/ powinna być dozwolona, b/ tylko w nielicznych przypadkach, c/ nie wolno zabijać nienarodzonych, d/ inne Pytanie sondażowe nr 347 brzmiało: Czy czujesz się w jakikolwiek sposób niedoceniony? A oto odpowiedzi: a/ nie – tak odpowiedziała większość naszych respondentów czyli 47,30%, Odp. b/ tak – że jest niedocenionych twierdziło 16,22% naszych respondentów. Odp. c/ trochę – 36,48 %. Odp. d/ inne – nie było. Może pokuszę się o krótkie podsumowanie. Mamy do siebie zaufanie i poczucie, że z nami jest wszystko w porządku. Według mnie to dobrze.
Pytanie sondażowe nr 347: Czy czujesz się w jakikolwiek sposób niedoceniony?
Proponowane odpowiedzi: a/ nie, b/ tak, c/ trochę tak, d/ inne A oto odpowiedzi na pytanie sondażowe nr 346, które brzmiało: W jakim stopniu zadowolony jesteś ze swojego życia? A oto odpowiedzi: a/ niech tak dalej trwa - 48,78 %, odp. b/ trzeba co nieco zmienić - 43,90%, odp. c/ warto by wszystko zmienić - 1,22%, odp. d/ inne - 6,10%, a w nich: cały czas coś się zmienia, nie jest tak źle, nie warto zmieniać, bo można zmienić na gorsze.
Pytanie sondażowe nr 346: W jakim stopniu zadowolony jesteś ze swojego życia?
Proponowane odpowiedzi: a/ niech tak dalej trwa, b/ trzeba co nieco zmienić, c/ warto by było wszystko zmienić, d/ inne A oto odpowiedzi na pytanie sondażowe nr 345: Co dla Ciebie znaczy Ziemia Kłodzka? A oto odpowiedzi: a/ jest dla mnie „Poletkiem Pana Boga” – 29,89% naszych respondentów uważa, że właśnie tak jest. Odp. b/ jak każde inne miejsce na ziemi – tak uważa 4,60 % naszych respondentów – mogliby mieszkać gdziekolwiek indziej, niekoniecznie tutaj a nawet nie chcąc mieszkać tutaj. Odp. c/ tak się złożyło, że tu żyję i mieszkam – tak odpowiedziało 57,47 % naszych respondentów często...
Pytanie sondażowe nr 345: Co dla Ciebie znaczy Ziemia Kłodzka?
Proponowane odpowiedzi: a/ jest dla mnie „Poletkiem Pana Boga”, b/ jak każde inne miejsce na ziemi, c/ tak się stało, że tu żyję i mieszkam, d/ inne Pytanie sondażowe nr 344 brzmiało: Co robisz ze swoją „złą energią”? A oto odpowiedzi: a/ wściekam się – 29,41% tak właśnie reaguje, b/ zacinam się – 5,88% - a to bardzo niebezpieczne dla „zacinającego się”, c/ idę na długi spacer – 17,65% - w tym i np. do lasu, d/ robię generalne porządki/ rąbię drewno – 36,47% naszych respondentów (w olbrzymiej przewadze kobiet) po prostu tak wyładowuje swoją złą energię – czyli – z pożytkiem, e/ inne – 10,59...
Pytanie sondażowe nr 344: Co robisz ze swoją "złą energią"?
Proponowane odpowiedzi: a/ wściekam się, b/ zacinam się, c/ idę na długi spacer, d/ robię generalne porządki/rąbię drewno, e/ inne Pytanie sondażowe nr 343 brzmiało: Co u Cienie słychać? A oto odpowiedzi: a/ wszystko w porządku – 67,07 % „niech się dzieje wszędzie co chce, ale u nas nie jest źle”(!), odp b/ – jest jako tako: 8,54%. odp. c/ mogłoby być lepiej 20,73%. Wszyscy odpowiadający na „a” też mówili, że mogłoby być lepiej, ale „nie kuśmy diabła”. Odp. d/ inne – ledwo 3,66% naszych respondentów, a w nich: „wszystko do d...”,, „bardzo trudno odpowiedzieć”, „było tak dobrze”...
Pytanie sondażowe nr 343: Co u Ciebie słychać?
Proponowane odpowiedzi: a/ wszystko w porządku, b/ jest jako tako, c/ mogłoby być lepiej, d/ inne Pytanie sondażowe nr 342 brzmiało: Jak oceniasz „rządy” samorządów w Twojej gminie? A oto odpowiedzi: a/ dobrze - tak uważa 44,59% naszych respondentów, odp b/ źle - tylko 6,76 % - i raczej są to odpowiedzi bardzo emocjonalne, po prostu samorząd nadepnął respondentowi na odcisk np. te rządy „są pod psem”, zabrakło skali ich nieumiejętności”, miało być lepiej... odp. c/ są przeciętne - tak uważa nieduża, ale większość - czyli 48,65% naszych respondentów. Czyli, ogólnie rzecz biorąc mieszkańcy 14....
Pytanie sondażowe nr 342: Jak oceniasz "rządy" samorządów w Twojej gminie?
Proponowane odpowiedzi: a/ dobrze, b/ źle, c/ są przeciętne, d/inne Pytanie sondażowe nr 341 brzmiało: Czy jest „dobra zmiana” w Polsce? A oto odpowiedzi: a/ tak - 9,89% naszych respondentów uznaje, że „tak”, natomiast „nie” deklaruje aż 70,33%(!). Odp. c/ jeszcze za wcześnie na odpowiedź - 10,99 %. Odp. d/ nie mam zdania - 8,79%. Nie silę się tu na żaden komentarz oprócz zdziwienia tymi wynikami sondażu....
Pytanie sondażowe nr 341: Czy jest "dobra zmiana" w Polsce?
Proponowane odpowiedzi: a/ tak, b/ nie, c/ jeszcze za wcześnie na odpowiedź, d/ nie mam zdania Pytanie sondażowe nr 340 brzmiało: Jak minęły Ci te letnie miesiące? A oto odpowiedzi: a/ było fajnie - 29,11% tak odbierało letnie miesiące - a i sporo z nich mówiło: było bardzo fajnie, odp b/ praca - praca – 24,05% naszych respondentów pracowało, ale nie dziwota - jesteśmy terenem turystycznym, odp. c/ szkoda, że to już koniec - 31,65 %, co wydaje się wynikiem oczywistym. Żałowali również i ci pracujący. Odp. d/ inne – 15,19% to odpowiedzi najróżniejsze, m.in. „akurat źle”, „nie było tak źle”,...
Pytanie sondażowe nr 340: Jak minęły Ci letnie miesiące?
Proponowane odpowiedzi: a/ było fajnie, b/ praca, praca..., c/szkoda, że to już końcówka, d/ inne Pytanie sondażowe nr 339 brzmiało: Jaką masz opinię na temat np. jogi? A oto odpowiedzi: a/ jest mi to obojętne – 30,68 % naszych respondentów przyjmuje „jogę”, jako coś zupełnie im obojętnego, odp. b/ warto korzystać - 42,04 % naszych respondentów bądź to zetknęło się z jogą bądź ma o tego rodzaju medytacji/ćwiczeń pozytywne nastawienie, odp. c/ to „nie moje” – tak uważa 13,64% naszych respondentów – bez komentarza, odp. d/ inne 13,64 % naszych respondentów odpowiada po prostu: „nie mam żadnej...
Pytanie sondażowe nr 339: Jaką masz opinię na temat np. jogi?
Proponowane odpowiedzi: a/ jest mi to obojętne, b/ warto korzystać, c/ to „nie moje”, d/ inne Pytanie sondażowe nr 338 brzmiało: Który program informacyjny w telewizji oglądasz najchętniej? A oto odpowiedzi ułożone wg „oglądalności” i pogrupowane wg stacji, bo przecież tego jest „zatrzęsienie”: na pierwszym miejscu ulokowała się TVN - 35,14% naszych respondentów „opiera się na TVN-ie, 22,97% nie ogląda żadnych programów informacyjnych w telewizji, w TVP 1 wiadomości ogląda 12,16% naszych respondentów, informacje w telewizji regionalnej (TVP Wrocław) ogląda regularnie 10,81% naszych...
Pytanie sondażowe nr 337: Jak oceniasz pół roku działalności rządu RP?
Proponowane odpowiedzi: a/ jest dobrze, b/ jest źle, c/ jest mi to obojętne, d/ inne Pytanie sondażowe nr 236 brzmiało: Czy lubisz przemeblowanie domu/mieszkania.... A oto odpowiedzi: a/ tak - 57,83 % naszych respondentów – a szczególnie kobiety – lubią, a nawet uwielbiają wprowadzenie zmian. Odp. b/ nie - to 34,94% naszych respondentów – w większości mężczyźni, a są i tacy, co wprost nienawidzą przemeblowań (także kobiety przerażone późniejszym sprzątaniem, bo przecież jak przemeblowanie to i malowanie sufitów, ścian, wymiana instalacji itp. Odp. c/ - jak muszę - to 7,23% i raczej ta druga...
Pytanie sondażowe nr 336: Czy lubisz przemeblowanie domu/mieszkania?
Proponowane odpowiedzi: a/ tak, b/ nie/, c/ jak muszę..., d/ inne Pytanie sondażowe nr 335 brzmiało; chciałbyś to przeżyć jeszcze raz... A oto odpowiedzi (podpowiedzi nie było). Powrót do lat dziecięcych/szkolnych/beztroski – 17,33%, taką sam procent uzyskał „powrót do lat młodości” (17,33%). Nie było nic takiego – 13,33%, Kolejne to: powitanie syna/dziecka, także „dwie kreski na teście”, „dziecko po 8. latach oczekiwania” – 9,34 %. Pierwsza miłość to 8,01% naszych respondentów, chwila do powtórnego przeżycia chwil, a w nich np.: „żeby powtórzyło się całe narzeczeństwo”– 5,33% naszych...
Pytanie sondażowe nr 335: Chciałbyś przeżyć to jeszcze raz: ....
Pytanie sondażowe nr 334 brzmiało: Marzy Ci się w tym roku: a/ wielka podróż – tak odpowiedziało 28,87% naszych respondentów, odp. b/ – wielka miłość – to tylko 4,12% naszych respondentów o wielkiej miłości marzy, odp. c/ wygrana – a tu już o wielkiej wygranej marzy najwięcej, bo 31,95%, odp. d/ dobra praca – zaskakująco mało, bo tylko 7,22% naszych respondentów marzy o pracy, która ich satysfakcjonuje, odp. d/ powiększenie rodziny – i tu moje lekkie zdziwienie – co dziesiąty respondent marzy o powiększeniu rodziny, czy to córki/syna, czy też wnuczki czy wnuczka – 10,31%. W odp. inne – 17,53...
Pytanie sondażowe nr 334: Co marzy Ci się w tym roku?
a/ wielka podróż, b/ wielka miłość, c/ wygrana, d/ dobra praca, d/ powiększenie rodziny, e/ inne Pytanie sondażowe nr 33 brzmiało: Czy demokracja jest w Polsce zagrożona? A oto odpowiedzi: a/ tak – 44,83%, a więc nieco mniej niż połowa naszych respondentów uważa, że tak, b/ nie – 27,29% – czyli trochę więcej niż czwarty Polak uważa, że nie mamy się czego obawiać, c/ nie mam zdania – tak odpowiedziało 18,39% naszych respondentów, odp. d/ inne – 9,19% a w nich: „po prostu nie wiem”, „do demokracji i tak nam było daleko”, „jeszcze nie”.
Pytanie sondażowe nr 333: Czy demokracja w Polsce jest zagrożona?
Proponowane odpowiedzi: a/ ta, b/ nie/, c/ nie mam zdania, d/ inne Pytanie sondażowe nr 332 brzmiało: Nowy Rok nam nastał, a z nim: a/ będzie lepiej – tak uważa 34,18% naszych respondentów, odp. b/ będzie jak było – to tylko 3,80 % odpowiedzi, odp. c/ oby gorzej nie było – i tu sporo, aż 38,48 % naszych respondentów chce, aby im się nie pogorszyło. Odp. d/ inne – 13,92 % a w nich: będzie gorzej, lepiej już było, gó...no – będzie gorzej, oj, będzie ciekawie, oby było lepiej.
Pytanie sondażowe nr 332: Nowy Rok nam nastał, a z nim...?
a/ będzie lepiej, b/ będzie jak było, c/ oby gorzej nie było, d/ inne nie nienawidzimy się aż tak strasznie.... Pytanie sondażowe nr 331 brzmiało: „Czy jest ktoś taki, kogo „nie lubisz na śmierć”? Od razu zaznaczam – zadając to pytanie zawsze zaznaczałem, że „na śmierć” to metafora. Odp. a/ tak - odpowiedziało tylko (a może „aż”) 18,29% naszych respondentów, odp. b/ nie - 68,29%, odp. c/ inne - 13,42% naszych respondentów, a w nich: „aż tak bardzo to nie, ale bardzo, bardzo...”, „nienawiść zabija tego, który nienawidzi”, „na razie taki się nie trafił”...
Pytanie sondażowe nr 331: Czy jest ktoś taki, kogo "nie lubisz na śmierć"?
Proponowane odpowiedzi: a/ tak, b/ nie, c/ inne Pytanie sondażowe nr 330 brzmiało: Czy jesteś zadowolony z wyników wyborów? A oto odpowiedzi: a/ tak - tylko 18,09% naszych respondentów jest zadowolonych z wyników wyborów. Aż tak mało? Ale to fakt! Odp. b/ nie - 57,44% - czyżby ujawnili się dodatkowo ci, którzy po prostu nie poszli na wybory? Ale ten wynik to też fakt. Odp. c/ jest mi to obojętne - ledwo 5,32 % naszych respondentów jest obojętna na to, kto nami zarządza i gospodaruje mieniem w naszym imieniu. Odp. d/ inne - 19,15% - a w nich: „jeszcze nie wiem”, „bez odpowiedzi”, nie byłem/łam...
Pytanie sondażowe nr 330: Czy jesteś zadowolony z wyników wyborów?
Proponowane odpowiedzi: a/ tak, b/ nie, c/ jest i było mi to obojętne, d/ inne Pytanie sondażowe nr 329 brzmiało: Czy powinniśmy przyjmować uchodźców? A oto odpowiedzi: a/ tak - 48,78% naszych respondentów jednoznacznie powiedziało”TAK”. Dużo to czy mało? Dla mnie o wiele za mało takich odpowiedzi. Odp. b/ nie - 42,28% naszych respondentów zdecydowanie mówi „nie” - uchodźcom - i co ciekawe i zarazem przerażające (tak, tak) to to, że w olbrzymiej większości tak odpowiadali ludzie młodzi. Z ciekawości pytałem (już po zadaniu pytania i postawienia „patyczka” - dlaczego? „Bo my mamy jeszcze za...
Pytanie sondażowe nr 329: Czy powinniśmy przyjmować uchodźców?
Proponowane odpowiedzi: a/ tak, b. nie, c/ jest mi to obojętne, d/ inne Pytanie sondażowe nr 328 brzmiało: Kto, wg Ciebie byłby najlepszym posłem Ziemi Kłodzkiej? W tym pytaniu nie ograniczaliśmy się do zgłoszonych kandydatów ale można było zgłąszać wszystkich, którzy zasługiwaliby na nasz głos. A oto odpowiedzi: „nie mam takiego kandydata, nie wiem, nie interesuje mnie to: takie odpowiedzi udzieliło aż 78% naszych respondentów. Czyli - wybieramy wśród tych, których nam podsuną (przywiozą w teczce). Ciągle nie mamy wiary, że nasz głos, czyli głos na konkretną osobę przez nas wybraną liczy się...