Sondaże

Pytanie sondażowe nr 368: Czy poprzedni rok był dla Ciebie udany?
Proponowane odpowiedzi: a/ tak, b/ tak sobie, c/ nie za bardzo, d/ raczej nie, e/ inne Pytanie sondażowe nr 367 brzmiało: Czy wyborcy powinni móc wygaszać mandat temu politykowi, który zawiódł ich zaufanie? A oto odpowiedzi: a/ tak – i tu „wiarołomcy” nie mają żadnego „zmiłuj się” – tak uważa aż 87,18% naszych respondentów, odp. nie – to 6,41%, odp. c/ inne – też 6,41%, a w nich: „co mnie to obchodzi”, „co dozwolone, to nie zabronione”, „nie – bo dopiero zrobiłby się bałagan, co rusz musielibyśmy odwoływać i powoływać”... Warto zauważyć, że nie było odpowiedzi typu „nie wiem”, „nie mam zdania...
Pytanie sondażowe nr 367: Czy wyborcy powinni móc wygaszać mandat temu politykowi, który zawiódł ich zaufanie?
Proponowane odpowiedzi: a/ tak, b/ nie, c/ inne Pytanie sondażowe nr 366 brzmiało: Czy udział w wyborach powinien być obowiązkowy? A oto odpowiedzi: a/ tak – 62,29% naszych respondentów uważa, że powinien być taki obowiązek. Odp. b/ nie – 31,15%. Odp. c/ inne – 6,56% a wśród nich: nie mam zdania, nie zastanawiałem się nad tym, nic mnie to nie obchodzi, jest to mi obojętne – i tak nie chodzę na wybory. Dobrze, że to tak nieliczna grupa potencjalnych wyborców.
Pytanie sondażowe nr 366: Czy udział w wyborach powinien być obowiązkowy?
Proponowane odpowiedzi: a/ tak, b/ nie, c/ inne Pytanie sondażowe nr 365 brzmiało: Czy Twój głos w wyborach jest ważny? A oto odpowiedzi: a/ tak – i tak uważa 88,0% naszych wyborców. I to nie tylko, że „ważny” ale „bardzo ważny”. Odp. b/ nie – tak uważa 2,67% naszych respondentów. Odp. c/ raczej tak – zero odpowiedzi, odp. d/ raczej nie – 1,33%. Odp. inne – 8,00%, a w nich: „ jak pójdę to tak, jak nie to nie”, „wszystko mnie drażni”, „w nic nie wierzę, a już w uczciwość wyborów to na pewno nie”, „nie warto marnować swojego głosu dla społeczeństwa”.
Pytanie sondażowe nr 365: Czy Twój głos w wyborach jest ważny?
Proponowane odpowiedzi: a/ tak, b/nie, c/ raczej tak, d/raczej nie, e/ inne Pytanie sondażowe nr 364 brzmiało: Czy pójdziesz na najbliższe wybory samorządowe? A oto odpowiedzi: a/ tak AŻ 84,04% naszych respondentów deklaruje, że pójdzie, b/ nie pójdzie do wyborów 4,25% naszych respondentów, c/ 3,19% jest lekko niezdecydowanych odpowiadając: chyba tak. Na proponowaną odpowiedź „d”: chyba nie – mam zero odpowiedzi. Jeszcze nie wie czy pójdzie – 4,26% naszych respondentów. I odpowiedzi „inne”4,26%: „o ile będę na miejscu”, „o ile mnie dowiozą, „o ile będę w kraju”
Pytanie sondażowe nr 364: Czy pójdziesz na najbliższe wybory samorządowe?
Proponowane odpowiedzi: a/ tak, b/ nie, c/ chyba tak, d/ chyba nie, e/ jeszcze nie wiem, f/ inne Pytanie sondażowe nr 363 brzmiało: Jak u Ciebie ze zdrowiem? A oto odpowiedzi: a/ w porządku – 31,67% czuje się dobrze a wręcz bardzo dobrze, odp, b/ nie narzekam – 46,66%, odp. c/ słabo - 11,67%, odp. d/ marnie – 5,00%, bo ich choróbsko właśnie złapało. Odp. e/ inne – 5,00%, a w nich m.in: po tabletkach jest w porządku, czy też: raz lepiej raz gorzej.
Pytanie sondażowe nr 363: Jak u Ciebie ze zdrowiem?
Proponowane odpowiedzi: a/ w porządku, b/ nie narzekam, c/ słabo, d/ marnie, e/ inne Pytanie sondażowe nr 362 brzmiało: Jak radzisz sobie za granicą? A oto odpowiedzi: a/ znam języki – a więc nie ma problemu – 20,46% naszych respondentów to poligloci, zupełnie nieźle, to ponad 1/5 . Odp. b/ porozumiewam się na migi (język rąk zrozumiały na całym świecie) – 14,77%. Odp. c/ zabieram się z kimś, kto zna dany kraj – też jak poprzednicy – 14,77%. Odp. d/ trochę się szkolę przed wyjazdem – 17,05%. Odp. e/ inne – musiałem po-dzielić na trzy, bowiem e/1 – nie jeżdżę za granicę (bo Czechy to nie...
Pytanie sondażowe nr 362: Jak radzisz sobie za granicą?
Proponowane odpowiedzi: a/ znam języki, b/ porozumiewam się na migi, c/ zabieram się z kimś, kto zna dany kraj, d/ trochę się szkolę przed wyjazdem, e/ inne Pytanie sondażowe nr 361 brzmiało: Gdzie zamierzasz spędzić urlop? A oto odpowiedzi: a/ za granicą – 25,45%, odp. b/ w kraju – 45,46% – no, no! warto zwiedzać swój kraj, odp. c/ u siebie/na działce – 16,36%, odp. d/ inne – 12,73% a wśród nich: na budowie, na dachu (wymiana), na weselu i za granicą, nie mam pojęcia, w sklepie, o który rok pan pyta?, bądź odpowiedź: „a co to jest urlop?”.
Pytanie sondażowe nr 361: Gdzie zamierzasz spędzić urlop?
Proponowane odpowiedzi: a/ za granicą, b/ w kraju, c/ u siebie/na działce, d/ inne Pytanie sondażowe nr 360 brzmiało: Czy byłby możliwy taki rozwój Twojej gminy bez pomocy Unii Europejskiej? A oto odpowiedzi: a/ tak – 1,5 % naszych respondentów uznaje, że nawet lepiej poradzilibyśmy sobie bez Unii, bo „Unia to taki eurokołcho, niczym nie różniący się od kołchozu (?!). Odp. b/ nie – to 95,4% naszych respondentów uznaje rolę UE w rozwoju swojej gminy, Odp. c/ inne – 3,1%, a wśród nich: „a czy moja gmina się rozwinęła? - nie zauważyłam”, bądź „nie mam zielonego pojęcia”. No cóż, cieszę się z...
Pytanie sondażowe nr 360: Czy byłby możliwy taki rozwój Twojej gminy bez pomocy Unii Europejskiej?
Proponowane odpowiedzi: a/ tak, b/ nie, c/ inne Pytanie sondażowe nr 359 brzmiało: Czy Polska była w ruinie w tym 25. leciu? A oto odpowiedzi: a/ tak – odpowiedziało 20,00% naszych respondentów (czyli dokładnie co piąty). Odp. b/ nie – 54,61%. Czyli dobrze ponad połowa naszych respondentów doceniło te 25 lat. W nielicznych przypadkach była i asekuracja ze słówkiem” raczej”, Odp. c/ inne – to 25,38%. Dużo! A tu: Polska w dalszym ciągu jest w ruinie, jak tak dalej pójdzie to będzie w ruinie, trochę tak, trochę nie, czy też : nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie rzetelnie, albo po prostu:...
Pytanie sondażowe nr 359: Czy Polska była w ruinie w tym 25. leciu?
Proponowane odpowiedzi: a/ tak, b/ nie, c/ inne odpowiedzi Pytanie sondażowe nr 358 brzmiało: Twój cel życia na najbliższe 10 lat. Oczywiście nie mogłem podać propozycji odpowiedzi, bo skąd mam wiedzieć co kto zamierza. Więc bez podpowiedzi każdy respondent musiał się z tym pytaniem zmierzyć sam. Było tyle odpowiedzi ilu odpowiadających. Część z nich się powtarzała czy też była podobna więc pogrupowałem odpowiedzi w trzy grupy: I grupa – odpowiedzi „materialne”: 16,36%, a w nich: spłacić kredyt za dom, kupić mieszkanie, napisać książkę, otworzyć działalność gosp., zostać weterynarzem,...
Pytanie sondażowe nr 358: Twój cel życia na najbliższe 10 lat
Pytanie sondażowe nr 357 brzmiało: Czy starasz się nadążać za trendami w modzie? A oto odpowiedzi: a/ raczej tak a bardziej nawet „tak” – 17,86% naszych respondentów stara się a nawet nadąża za trendami w modzie, odp. b/ wyrywkowo – 39,29% raz nadąża, innym razem nie, odp. c/ mam to „gdzieś” i tak zdecydowanie odpowiedziało 29,76% naszych respondentów. Co ciekawe, tak odpowiedziało sporo młodych dziewczyn, odp. d/ inne: 13,09% naszych respondentów odpowiadało: „jak mi pasuje”, czy „mam swój styl”.
Pytanie sondażowe nr 357: Czy starasz się nadążać za trendami w modzie?
Proponowane odpowiedzi: a/ raczej tak, b/ wyrywkowo, c/ mam to „gdzieś” d/ inne Pytanie sondażowe nr 356 brzmiało: Czego spodziewasz się w tym nowym roku? A oto odpowiedzi: a/ niczego specjalnego – 9,72%, b/ polepszenia – pragnie i spodziewa się 34,72% naszych respondentów, c/ „przewrotu” spodziewa się i ma taką nadzieję 8,33% naszych respondentów. Pewnie by chcieli, aby dotychczasowe życie zmieniło się o co najmniej 180 stopni, d/ oby gorzej nie było – czyli zachowawczo – takiego obrotu rzeczy (albo „nieobrotu”) spodziewa się 44,45% naszych respondentów, e/ inne – 2,78%, a w nim: „na razie...
Pytanie sondażowe nr 356: Czego się spodziewasz po nowym roku?
b/ polepszenia, c/ „przewrotu” , d/ oby gorzej nie było, e/ inne Jak wynika z poniższego, można sztucznie napędzać bojaźń... Pytanie sondażowe nr 355 brzmiało: Czego boisz się najbardziej? A oto odpowiedzi: a/ utraty pracy – 1,25% naszych respondentów obawia się o utratę pracy (ale dotyczy to raczej osób mianowanych – funkcyjnych), Odp. b/ pająków, żmij, mysz itp. – 21,25% (i to niekiedy panicznie), Odp. c/ uchodźców/obcych – 0% naszych respondentów wybrało ten wariant odpowiedzi, Odp. d/ utraty zdrowia – tego boi się najbardziej 70% naszych respondentów, odp e/ inne – 7,50% a w nich:...
Pytanie sondażowe nr 355: Czego boisz się najbardziej?
Proponowane odpowiedzi: a/ utraty pracy, b/ pająków, żmij, mysz itp. , c/ uchodźców/obcych, d/ utraty zdrowia, e/ inne Pytanie sondażowe nr 354 brzmiało: Czy masz ciekawe życie? A oto odpowiedzi; a/ tak - 76,81 % naszych respondentów ma ciekawe i nawet bardzo ciekawe życie (niekiedy „aż za bardzo”), odp. b/ takie sobie - 20,29 %, odp. c/ nie - tylko 2,90 % ma nieciekawe życie w tym czasie kiedy zadałem to pytanie sondażowe. Odp.: „inne” nie było.
Pytanie sondażowe nr 354: Czy masz ciekawe życie?
M. Awiżeń
Proponowane odpowiedzi: a/ tak, b/ takie sobie, c/ nie, d/ inne Pytanie sondażowe nr 353 brzmiało: Czy jest możliwa tzw. polonizacja internetu na wzór Chin? A oto odpowiedzi: a/ to niemożliwe – tak uważa 26,03% naszych respondentów. Po prostu wykluczają taką możliwość bezwzględnie. Odp. b/ to realne – 43,83 % naszych respondentów uważa, że to, w dzisiejszej rzeczywistości jest realne. Odp. c/ wcześniej nie zaznaczona – to NIE WIEM – 26,03 % naszych respondentów po prostu nie wie, czy jest to realne czy jest to możliwe – internet taki jaki jest traktują jako oczywistą oczywistość bez...
Pytanie sondażowe nr 353: Czy możliwa jest tzw. polonizacja internetu na wzór Chin?
Proponowane odpowiedzi: a/ to niemożliwe, b/ to realne, c/ inne Pytanie sondażowe nr 352 brzmiało: Czy uczestnictwo w wyborach powinno być obowiązkiem? A oto odpowiedzi: a/ tak – 67,03% naszych respondentów uważa, obywatelskim obowiązkiem jest uczestniczenie w wyborach, odp. b/ nie – 25,28% naszych respondentów uważa, że udział w wyborach jest przywilejem demokracji a nie obowiązkiem i mogą ale nie muszą. Odp. c/ inne – 7,69%: jest mi to obojętne, nie wiem, nie chce mi się tym zajmować, i tak od nas nic nie zależy....
Pytanie sondażowe nr 352: Czy uczestnictwo w wyborach powinno być obowiązkiem?
Proponowane odpowiedzi: a/ tak, b/ nie, c/ inne Pytanie sondażowe nr 351 brzmiało: Jak oceniasz sytuacje Polski w Europie? A oto odpowiedzi: a/ jest dobra - tak odpowiedziało 12,16% naszych respondentów, odp b/ jest zła – 13,51%, odp. c/ boję się o miejsce Polski w Europie - miażdżąca, bezwzględna większość 58,11%, po prostu boimy się, że albo my wyjdziemy z Europy albo nas wyrzucą. Odp. d/nie mam pojęcia, nie wiem (ta odpowiedź „zrodziła się” w trakcie sondażu w proponowanej odp. „inne”) – 10,81%. Odp. inne – 5,41%, a w nich m.in. miałoby być lepiej, jest katastrofalnie, pół na pół, jest...
Pytanie sondażowe nr 351: Jak oceniasz sytuację Polski w Europie?
Proponowane odpowiedzi: a/ jest dobra, b/ jest zła, c/ boję się o miejsce Polski w Europie,d/ inne Pytanie sondażowe nr 350 brzmiało: Jak spędzisz/spędzasz/spędziłeś swój wolny czas w sezonie letnim? A oto odpowiedzi: a/ w kraju poza domem – 37,80 % wybiera kraj, bo tu jest tyle ciekawego do zobaczenia i swojsko, odp. b/ za granicą – 26,83%, a najchętniej odwiedzaną zagranicą to Chorwacja i Bułgaria – pięknie, ciepło i bezpiecznie. Odp. c/ w najbliższej okolicy, przy domu – 31,71% planuje domowo z krótkimi wycieczkami, lasem i grzybami... Odp d/ inne – 3,66%: „co to znaczy wolny czas?”, czy „...
Pytanie sondażowe nr 350: Jak spędzisz swój wolny czas w sezonie letnim?
Proponowane odpowiedzi a/ w kraju poza domem, b/ za granicą, c/ w najbliższej okolicy – domowo, d/ inne Pytanie sondażowe nr 349 brzmiało: Czy – wg Ciebie – 1 max 2 uchodźców stwarza zagrożenie dla mieszkańców Gminy/Parafii? A oto odpowiedzi: a/ tak – 29,79% naszych respondentów uważa, że nawet jeden, dwóch uchodźców to zagrożenie bo „.... oni się rozmnażają...”, czyli strach i obawa w perspektywie co najmniej 20 lat naprzód. No cóż, „działają strachy na Lachy” zaszczepione przez dzisiejszych rządzących. Odp. b/ nie – 64,89% naszych respondentów uważa, że jeden, dwóch uchodźców nie stwarza...
Pytanie sondażowe nr 349: Czy – wg Ciebie – 1 mx 2 uchodźców stwarza zagrożenie dla mieszkańców Gminy/Parafii?
Proponowane odp. a/ tak, b/ nie, c/ inne Pytanie sondażowe nr 348 brzmiało: Co sądzisz o aborcji? A oto odpowiedzi: a/ powinna być dozwolona – 18,05% naszych respondentów uważa, że powinna to być decyzja osobista zainteresowanych. odp. b/ tylko w nielicznych przypadkach – tak uważa 79,17% naszych respondentów, natomiast odp. c/ nie wolno zabijać nienarodzonych – 2,78%. Podaję „suche” wyniki i nie silę się na komentarz
Pytanie sondażowe nr 348: Co sądzisz o aborcji?
a/ powinna być dozwolona, b/ tylko w nielicznych przypadkach, c/ nie wolno zabijać nienarodzonych, d/ inne Pytanie sondażowe nr 347 brzmiało: Czy czujesz się w jakikolwiek sposób niedoceniony? A oto odpowiedzi: a/ nie – tak odpowiedziała większość naszych respondentów czyli 47,30%, Odp. b/ tak – że jest niedocenionych twierdziło 16,22% naszych respondentów. Odp. c/ trochę – 36,48 %. Odp. d/ inne – nie było. Może pokuszę się o krótkie podsumowanie. Mamy do siebie zaufanie i poczucie, że z nami jest wszystko w porządku. Według mnie to dobrze.
Pytanie sondażowe nr 347: Czy czujesz się w jakikolwiek sposób niedoceniony?
Proponowane odpowiedzi: a/ nie, b/ tak, c/ trochę tak, d/ inne A oto odpowiedzi na pytanie sondażowe nr 346, które brzmiało: W jakim stopniu zadowolony jesteś ze swojego życia? A oto odpowiedzi: a/ niech tak dalej trwa - 48,78 %, odp. b/ trzeba co nieco zmienić - 43,90%, odp. c/ warto by wszystko zmienić - 1,22%, odp. d/ inne - 6,10%, a w nich: cały czas coś się zmienia, nie jest tak źle, nie warto zmieniać, bo można zmienić na gorsze.
Pytanie sondażowe nr 346: W jakim stopniu zadowolony jesteś ze swojego życia?
Proponowane odpowiedzi: a/ niech tak dalej trwa, b/ trzeba co nieco zmienić, c/ warto by było wszystko zmienić, d/ inne A oto odpowiedzi na pytanie sondażowe nr 345: Co dla Ciebie znaczy Ziemia Kłodzka? A oto odpowiedzi: a/ jest dla mnie „Poletkiem Pana Boga” – 29,89% naszych respondentów uważa, że właśnie tak jest. Odp. b/ jak każde inne miejsce na ziemi – tak uważa 4,60 % naszych respondentów – mogliby mieszkać gdziekolwiek indziej, niekoniecznie tutaj a nawet nie chcąc mieszkać tutaj. Odp. c/ tak się złożyło, że tu żyję i mieszkam – tak odpowiedziało 57,47 % naszych respondentów często...
Pytanie sondażowe nr 345: Co dla Ciebie znaczy Ziemia Kłodzka?
Proponowane odpowiedzi: a/ jest dla mnie „Poletkiem Pana Boga”, b/ jak każde inne miejsce na ziemi, c/ tak się stało, że tu żyję i mieszkam, d/ inne Pytanie sondażowe nr 344 brzmiało: Co robisz ze swoją „złą energią”? A oto odpowiedzi: a/ wściekam się – 29,41% tak właśnie reaguje, b/ zacinam się – 5,88% - a to bardzo niebezpieczne dla „zacinającego się”, c/ idę na długi spacer – 17,65% - w tym i np. do lasu, d/ robię generalne porządki/ rąbię drewno – 36,47% naszych respondentów (w olbrzymiej przewadze kobiet) po prostu tak wyładowuje swoją złą energię – czyli – z pożytkiem, e/ inne – 10,59...
Pytanie sondażowe nr 344: Co robisz ze swoją "złą energią"?
Proponowane odpowiedzi: a/ wściekam się, b/ zacinam się, c/ idę na długi spacer, d/ robię generalne porządki/rąbię drewno, e/ inne Pytanie sondażowe nr 343 brzmiało: Co u Cienie słychać? A oto odpowiedzi: a/ wszystko w porządku – 67,07 % „niech się dzieje wszędzie co chce, ale u nas nie jest źle”(!), odp b/ – jest jako tako: 8,54%. odp. c/ mogłoby być lepiej 20,73%. Wszyscy odpowiadający na „a” też mówili, że mogłoby być lepiej, ale „nie kuśmy diabła”. Odp. d/ inne – ledwo 3,66% naszych respondentów, a w nich: „wszystko do d...”,, „bardzo trudno odpowiedzieć”, „było tak dobrze”...