Pytanie sondażowe nr 378: Co Ci się najbardziej podoba u partnerki/partnera?

Autor: 
Mirosław Awiżeń

Proponowane odpowiedzi: a/ uroda, b/ intelekt, c/ poczucie humoru, d/ wyrozumiałość, e/ inne

Pytanie sondażowe nr 377 brzmiało: Czy jesteś zadowolony z pracy „swojego” wójta/burmistrza?
A oto odpowiedzi:
a/ tak – 61,80% na „tak” – to naprawdę dobry wynik nawet biorąc pod uwagę, że część odpowiedzi (ok. 1/4) to odpowiedzi respondentów mniej lub więcej zależnych od swojego pryncypała, b/ nie – to tylko 6,74%, odp. c/ nie za bardzo – 11,24% – czyli gdzieś tak co dziesiąty mieszkaniec danej gminy jest i na „tak i na „nie. Odp. d/ inne – 20,22%, a wśród nich najwięcej to „nie wiem”, ale zdarzały się i odpowiedzi „boję się powiedzieć” – choć naprawdę pojedyncze, czy też „żona nakazuje, że tak” – może to i żartobliwa odpowiedź a może szczera...

Wydania: