Pytanie sondażowe nr nr 375: Czy robisz zakupy przez internet?

Autor: 
Mirosław Awiżeń

Proponowane odpowiedzi:
a/ tak – często, b/ od czasu do czasu, c/ nie, d/ inne odpowiedzi
Pytanie sondażowe nr 374 brzmiało: Czy korzystasz/korzystałeś/ może skorzystasz z medycyny alternatywnej?
A oto odpowiedzi:
a/ tak – 15,79% naszych respondentów tak czyni, odp. b/ nie – 65,79 % nie zamieni lekarza na „cudotwórcę” czy „jasnowidza”. Odp. c/ być może – 9,21% bo „jak trwoga to do...” Kiedy już lekarze są bezradni „to trzeba i brzytwy się chwycić”. Odp. d/ inne – 9,21% raczej jest niezdecydowana „tak”, „nie”, że ziółka to i owszem itp.

Wydania: