Pytanie sondażowe nr 372: Czy jest takie miejsce w Twojej okolicy, które lepiej omijać?

Autor: 
Mirosław Awiżeń

Proponowane odpowiedzi: a/ tak, b/ raczej nie, c/ inne
Pytanie sondażowe nr 371 brzmiało: Czy pójdziesz na wybory europejskie? I to totalne dla mnie zaskoczenie, bowiem pojście na wybory zadeklarowało aż 68,37% naszych respondentów.
Na „nie” dało głos tylko 7,14% naszych respondentów, którzy kategorycznie odrzucają taką możliwość. Odp. „inne” – 24,49% respondentów: jeszcze nie wie, jeszcze o tym nie myślało, raczej nie, jak po mnie przyjadą to pójdę...

Wydania: