Pytanie sondażowe nr 386: Jak zamierzasz spędzić urlop?

Autor: 
Mirosław Awiżeń

Proponowane odpowiedzi: a/ na miejscu, u siebie, b/ w kraju, c/ za granicą, d/ inne

Pytanie sondażowe nr 385 brzmiało: Czy Polska jest praworządna?
A oto odpowiedzi:
a/ tak – tylko 4,11% naszych respondentów tak uważa – to chyba klęska, odp. b/ nie całkiem – tak uważa 41,11% naszych respondentów, odp. c/ nie – 47,94 % naszych respondentów jest zdecydowanie na „nie”.
I jak to można skomentować? Naprawdę myślę, że o takim wyniku decyduje jednak zbieg niekorzystnych dla Polaków okoliczności. Jakby tabun niedobrych wieści i czynów dostał nas w sytuacji, kiedy wydawało się, że po 30 latach transformacji ustrojowej w jakiejś sporej mierze jest jednak u nas praworządność. Jednak wydaje się, że rację mieli ci, którzy uważali, że o demokracji nie można mówić w przekroju jednego pokolenia. Aby była praworządność to trzeba jednak sporo czasu i wysiłku narodu. Odp. d/ inne – 6,84% naszych respondentów po prostu „nie wie”. I już.

Wydania: