Pytanie sondażowe nr 381: Czy dość się wysypiasz?

Autor: 
Mirosław Awiżeń

Proponowane odpowiedzi: a/ tak, b/ nie, c/ inne odpowiedzi

Pytanie sondażowe nr 380 brzmiało: Czy „udomowiony” koń/pies powinien pracować?
A oto odpowiedzi: a/ tak – 46,03% naszych respondentów tak uważa, zaznaczając aby to była praca na miarę zwierzęcia i w godnych warunkach, odp. b/ niekoniecznie – taką odpowiedź udzieliło 14,29% naszych respondentów, odp. c/ nie – tak twierdzi 30,16% naszych respondentów – „nie i już”.
Odp. d/ inne – 9,52% to po prostu: „nie wiem”, „nie mam zdania”.

Wydania: