Gospodarka

Budżet uchwalony - jest pozytywna opinia RIO
Przypomnijmy, kontrolerzy Regionalnej Izby Obrachunkowej wykazali szereg nieprawidłowości w zarządzaniu miastem podczas kadencji poprzedniego burmistrza Kłodzka (wystąpienie pokontrolne dostępne jest na stronie www.bip.klodzko.pl - zachęcamy do lektury). Między innymi wskazali, że poręczenie kredytu za budowę basenu powinno być wykazywane w zobowiązaniach Gminy Miejskiej Kłodzko, czego poprzednie władze Kłodzka nie robiły. W rzeczywistości, uwzględniając to poręczenie, przekroczone zostały wskaźniki. Dlatego też budżet w grudniu poprzedniego roku nie mógł być uchwalony. Udało się jednak...
Kudowa Zdrój - co w 2016 r.
- Zacznijmy od współpracy burmistrza z Rada Miejską... - Współpraca układa się według mnie bardzo dobrze... - ??? - Rada Miasta Kudowy Zdrój jest organem przedstawicielskim mieszkańców i mam nadzieję, że radni wiedzą o tym, iż są zobowiązani reprezentować interesy tych, którzy ich wybrali. Burmistrz jest równie mocno osadzony wyborem bezpośrednim wszystkich mieszkańców. Więc musi być zachowana równowaga: Burmistrz – Rada Miasta. - Też tak uważam biorąc pod uwagę fakt, że mandaty radnych wybranych z poszczególnych okręgów wyborczych równoważą mandat burmistrza. Zatem oczywistością jest, że...
Nowa Ruda - urokliwe miasteczko sudeckie
Wizualizacja Nowa Ruda.jpg
nowaruda2.jpg
nowaruda1.jpg
... ale zanim przejdziemy do zadawania pytań pozwolę sobie na krótką wycieczkę z Kłodzka do Nowej Rudy. Według mnie Nowa Ruda w sposób nieomal idealny wykorzystała swój czas demokracji w Polsce. Z miasteczka monokulturowego, w ciągu tych 26 lat osiągnęła zrównoważony rozwój: ma nowoczesną, innowacyjną dzielnicę przemysłową, ma bazę rekreacyjno-sportowo-wypoczynkową na naprawdę europejskim poziomie, ma ośrodek/ ośrodki kultury doskonale wyposażone, a co ważniejsze – tętni w nich autentyczne, artystyczne życie. Sam aktywnie uczestniczyłem w życiu literackim Nowej Rudy przez wiele, wiele lat...
Powiat Kłodzki administruje 700 km siecią dróg powiatowych
krosnowice (1).jpg
droga1.jpg
To najwięcej w całym województwie dolnośląskim. W 2015 roku łączny koszt wszystkich inwestycji drogowych Powiatu Kłodzkiego wyniósł prawie 13 mln zł (12 962 497 zł), w tym ze źródeł zewnętrznych pozyskane zostało prawie 9 mln (8 850 389 zł). Za te pieniądze zrealizowano 54 zadania inwestycyjne, których celem była poprawa stanu technicznego dróg powiatowych, a co za tym idzie poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników. W tegorocznym budżecie na drogowe inwestycje Powiat Kłodzki ma zabezpieczone prawie 5,5 mln zł (to niemal 1,5 mln zł więcej niż w roku 2015), a ich ogólny koszt w 2016 roku może...
Lądek Zdrój - co w 2016 r. Rozmowa z burmistrzem Romanem Kaczmarczykiem
Na początku mam trzech rozmówców – przedstawicieli Gminy Miejskiej Lądek Zdrój, czyli pp. burmistrza Romana Kaczmarczyka, z-cę burmistrza Grzegorza Szczygła oraz dyr. Ośrodka Kultury Pawła Pawlika. Zaczynamy więc rozmowę o kulturze... - Mówi p. Burmistrz – w tym roku obchodzić będziemy 775-lecie istnienia Lądka Zdroju jako uzdrowiska. Nie na darmo jesteśmy najstarszym uzdrowiskiem w Polsce i chcemy ten fakt mocno wykorzystać. - Dodaje p. Dyrektor – postaramy się, przy współpracy z innymi podmiotami, wyeksponować tę rocznicę w ramach cyklu imprez całorocznych. - A więc, co z Kinoteatrem? Czy...
Rozmowa z burmistrzem Stronia Śląskiego - Zbigniewem Łopusiewiczem
Goszów.jpg
Bolesławów1.jpg
Rok 2016 – Stronie Śląskie. Zaczynamy od budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok. I tak: 1/ ustala się dochody budżetu na łączną kwotę 19 mln 993 tys. 10 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 18 mln 541 tys. 10 zł i dochody majątkowe w wysokości 1 mln 452 tys. zł, 2/ natomiast wydatki ustala się w łącznej kwocie 18 mln 359 tys. 810 zł, 3/ nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1 mln 633 tys. 200 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów. Wydatki bieżące Gminy to kwota 16 mln 318 tys. 595,79 zł, wydatki majątkowe 2 mln 41 tys. 214,21 zł. Utworzono również rezerwy: ogólną w wys. 42 tys. zł i...
Koleją do Stronia?
kolej.jpg
Na zaproszenie starosty Macieja Awiżenia 21 stycznia br. Jerzy Michalak, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego gościł w powiecie kłodzkim. Na początku wizyty w starostwie powiatowym odbyło się spotkanie na temat infrastruktury transportowej, drogowej i kolejowej, w powiecie, w tym planów Urzędu Marszałkowskiego w zakresie zadań, które będą zrealizowane na naszym terenie w najbliższym czasie. Najważniejsze, co usłyszeliśmy od Marszałka – mówi starosta Maciej Awiżeń – to zapewnienie o planach wznowienia ruchu na linii kolejowej 322 Kłodzko – Stronie Śląskie, a co za tym idzie zabezpieczenie...
Czarny scenariusz był blisko realizacji - w Kłodzku
Regionalna Izba Obrachunkowa nie pozostawia żadnych złudzeń. Sytuacja miasta pozostawiona po poprzednich władzach jest zła, winę za to ponosi poprzedni burmistrz Kłodzka Bogusław Szpytma i poprzednia skarbnik Agnieszka Czuczwara. RIO jasno wskazuje na szereg nieprawidłowości oraz łamanie prawa... Czarny scenariusz był blisko realizacji Fakt jest taki, że sytuacja Gminy Miejskiej Kłodzko jest zła. Trzeba to powiedzieć jasno i wyraźnie. Regionalna Izba Obrachunkowa, która od lipca do października br. prowadziła w Urzędzie Miasta kompleksową kontrolę finansów za okres od stycznia 2012 r. do...
Rozmowa z burmistrzem Polanicy Zdroju Jerzym Terleckim
- Jaki był ten miniony, 2015 rok? - Nie najgorszy. Był to rok „przejściowy” – skończyły się środki zewnętrzne /unijne/ z poprzedniego „rozdania”, a jeszcze nie ruszyły te na lata 2014 - 2020. A więc radziliśmy sobie bez tego zasadniczego wspomagania. Tak nawiasem – rok 2016 też nie zapowiada się w tym względzie rewelacyjnie, bowiem nie można liczyć na uruchomienie środków unijnych /zewnętrznych/ od razu. - To przypomnijmy Czytelnikom, co udało się zrobić w Gminie? - Choćby to, że w tym 2015 roku zmniejszyliśmy nasze zadłużenie, spłacaliśmy zobowiązania związane z korzystaniem z wcześniejszych...
Remonty powiatowych dróg 2015 na finiszu
drogi_Żelazno (2).jpg
Nie raz zastanawiali się Państwo, dlaczego w listopadzie czy grudniu prowadzi się prace remontowe albo modernizacyjne na drogach. Ogólnie przecież wiadomo, że lepiej i łatwiej naprawiać drogi latem czy jesienią, kiedy dzień jest długi, a słońce i piękna pogoda sprzyjają szybszemu zakończeniu prac. Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy dofinansowanie, nierzadko dochodzące do 80 procent kosztów ogólnych, przyznane zostaje pod koniec września albo w październiku? Nie remontować w ogóle? Czy jednak podjąć się zadania? Problem przyznawania przez ministerstwa promes pod koniec roku dotyczy wszystkich...
Gmina Radków nie zwalnia tempa w modernizacji swoich ciągów komunikacyjnych
P1050046.jpg
P1050039.jpg
Rok 2015 to kolejny rok modernizacji, remontów i napraw sieci drogowej gminy Radków. I tak, w tym roku wykonano 6,799 km nowych nawierzchni dróg (wraz z towarzyszącą im infrastrukturą) na kwotę 3 mln 271 tys. 821 zł. Odnawiane zostały następujące odcinki: 1/ droga Suszyna na długości 3,756 km na kwotę 1mln 309 tys. 988 zł, 2/ drogi w Wambierzycach o długości 2,543 km, w tym: ul. Podlesie o długości 1,231 km, ul. Łukowa o długości 0,462 km . Co do ul. Łukowej należałoby powiedzieć, że jest to budowa całkiem nowej drogi z pełną infrastrukturą, co widać na załączonych zdjęciach; drogę w Ratnie...
O Kudowie na koniec 2015 roku - rozmowa z burmistrzem, Piotrem Maziarzem
kudowa2.jpg
kudowa.jpg
- Jak „stoi” Gmina. Szczególnie w zakresie finansów? - W tej chwili jesteśmy na etapie opracowywania projektu budżetu na 2016 rok. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że bilans wyszedł na „zero”, czyli nasz projekt budżetu się spina. Oczywiście na bieżąco realizujemy wydatki stałe, takie jak oświata, opieka społeczna, kultura itp. - Czy oprócz działalności bieżącej udało się Wam coś ponadto? - Przede wszystkim udało nam się zmniejszyć zadłużenie Gminy o 2 mln złotych. Zrealizowaliśmy także inwestycje zaplanowane na ten rok w niższej kwocie, niż była na to przeznaczona kwota ryczałtowa....
Po kontroli RIO
W październiku br. w Urzędzie Miasta w Kłodzku zakończyła się kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wykazano nieprawidłowości przy przejęciu długu przez Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. Mowa tutaj o kredycie, który został zaciągnięty na budowę basenu. W ocenie kontrolerów miasto zobowiązało się zarówno do udzielenia przejmującemu dług (ZAMG) wsparcia finansowego w łącznej wysokości 28 mln poprzez podwyższenia jego kapitału zakładowego przez okres 10 lat, jak również udzieliło poręczenia do wysokości wierzytelności jaką posiadał bank – ponad 18...
Miasto nie weźmie kredytu
W budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko na 2015 rok planowane było wzięcie kredytu. Jednak burmistrz Kłodzka Michał Piszko już na początku kadencji wprowadził szeroko zakrojone oszczędności, zwłaszcza w zakresie kosztów funkcjonowania urzędu. Dzięki temu na obecną chwilę nie ma potrzeby zaciągania kredytu. To kolejny ważny punkt na drodze do wyprowadzenia Gminy Miejskiej Kłodzko z trudnej sytuacji finansowej. Przy czym „zaciskanie pasa” nie oznacza wcale, że w mieście w kolejnych latach nie będą realizowane inwestycje. Realizacja zamierzonych zadań z pewnością będzie wymagała korzystania z usług...
Rozmowa z Jerzym Dudzikiem - prezesem S.A. Agroreg Nowa Ruda-Słupiec
dudzik.jpg
- Za 5 lat kończy się proste dofinansowanie z Unii Europejskiej... - Tak, dotychczas znany nam sposób dofinansowania już jest na ukończeniu - już nie będziemy dostawać pieniędzy, które rozdysponowujemy według własnych kryteriów (oczywiście w ramach uwarunkowań strukturalnych unijnych). Pieniądze będą, tylko na zadania opisane w „dużych” międzynarodowych programach unijnych, w których uczestniczyć będziemy na równych warunkach z innymi podmiotami europejskimi. Po prostu będziemy stawać do konkursów o unijne dotacje a decyzja o ich pozyskaniu będzie w Brukseli, nie w Warszawie, nie we Wrocławiu...
O Morawce i innych sprawach rozmowa z burmistrzem Stronia Śląskiego Z. Łopusiewiczem
szpital.jpg
- Rok 2015 to dla gmin taki „przejściowy” - jakby bez pieniędzy, ale... - ... my realizujemy jeszcze projekt z tego poprzedniego rozdania funduszy unijnych. Jest to ogromny projekt polegający na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji strońskiej. Konkretnie rzecz biorąc projekt ten dotyczy oś. Morawka. To tam jest nowa kanalizacja, nowy wodociąg oraz wykorzystanie starej kanalizacji jako deszczowej. Przy okazji realizowania tego zadania kontynuujemy również odbudowę dróg, chodników, budujemy parkingi, zakładamy oświetlenie uliczne. Dotyczy to ulic Morawki i Nowotki, a także...
Dzień Otwarty w Kompostowni Osadów Ściekowych w Polanicy Zdroju
dzien_otwarty_w_kompostowni_w_polanicy_zdroj_3.jpg
dzien_otwarty_w_kompostowni_w_polanicy_zdroj_2.jpg
2 października 2015 r. miał miejsce Dzień otwarty w Kompostowni Osadów Ściekowych w Polanicy-Zdrój. Podczas wydarzenia zorganizowanego przez firmę Biokompo oraz Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Polanicy-Zdrój zaprezentowano jeden z pierwszych obiektów dedykowanych kompostowaniu osadów ściekowych w technologii HANTSCH. Dzień otwarty okazał się doskonałą okazją do spotkania ekspertów z dziedziny przetwarzania osadów ściekowych. Z wykładem „Kompostowanie osadów ściekowych – od decyzji do uruchomienia” wystąpił Jacek Tyniec z MZK Polanica- Zdrój. O prawnych i technologicznych aspektach...
Czy powstanie w Kłodzku centrum przesiadkowe?
PKP-Klodzko-cam2-02.jpg
centrum1.jpg
2 października 2015 r. w głównej siedzibie PKP odbyła się konferencja prasowa, na której poinformowano o 15 lokalizacjach, w których planowane jest przeprowadzanie inwestycji. Na tej liście znalazło się także Kłodzko. W naszym mieście miałoby powstać centrum przesiadkowe. W roku 2016 planowane jest zakończenie procesu wyboru inwestora i podpisanie umowy. Inwestycja miałyby składać się z parkingów, miejsc handlowych, ułatwień dla podróżnych. Władze miasta i powiatu prowadzą rozmowy z PKP w sprawie optymalnych warunków realizacji przedsięwzięcia. 21 X w Starostwie Powiatowym w Kłodzku podpisano...
W Nowej Rudzie zrealizowaliśmy duże projekty...
inf.wł.
Rewitalizacja 1.jpg
RCTA.jpg
NPP_hala.jpg
W Nowej Rudzie zrealizowaliśmy duże projekty, które by nie powstały bez unijnych pieniędzy. - Rewitalizacja miasta - Noworudzki Park Przemysłowy - Ścianka wspinaczkowa - AGRORE. Noworudzki Inkubator Przedsiębiorczości - Wieża św. Anny i Wieża Wszystkich Świętych - CENTRUM TURYSTYCZNO-SPORTOWE Nowa Ruda
Na Drogosław łożyliśmy i łożymy duże pieniądze - rozmowa z burmistrzem Tomaszem Kilińskim
obw2.jpg
- Zacznijmy może od tego: zadłużenie Gminy na chwilę obecną to 37,70% - czy to „dobre” zadłużenie? - Dobre, biorąc pod uwagę zdecydowanie wyższe poziomy w wielu miastach. Jest dobrze, bo ten nasz poziom zadłużenia pozwala nam realnie myśleć o sięganiu po środki unijne z perspektywy 2014 – 2020, mając możliwość zabezpieczenia wkładu własnego (przyp. od redakcji - gmina nie może przekroczyć pułapu 60% budżetu rocznego). Ale to i źle, bo wolałbym, by zadłużenie było bliższe zera. - Czy bez kredytów da się rozwijać? - W przypadku miasta Nowa Ruda, które wciąż jest miastem ubogim - raczej nie....
Spadek bezrobocia
pup.jpg
Od marca 2015 roku w powiecie kłodzkim co miesiąc sukcesywnie spada bezrobocie. Według danych na koniec sierpnia liczba bezrobotnych wynosiła 10509 osób, kiedy rok temu była o 2158 osób większa. Obecnie bezrobocie w naszych gminach kształtuje się na poziomie ok. 20%. To wciąż dużo, ale trzeba pamiętać, że jeszcze w styczniu 2014 roku bezrobocie wynosiło niemal 27,8%. Największy spadek bezrobocia zanotowano w tym roku w gminach miejskich Nowa Ruda (-3,77 %) i Kłodzko (-3,12%) oraz miejsko-wiejskich Stronie Śląskie (-3,94) i wiejskiej Kłodzko (-3,12). Spadek bezrobocia w powiecie wynika zarówno...
Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Kłodzku coraz bliżej
centrum przesiadkowe (3).jpg
centrum przesiadkowe (2).jpg
centrum przesiadkowe (1).jpg
W ciągu najbliższych kilku lat planowane jest stworzenie w Kłodzku Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego. List intencyjny w tej sprawie 22 października br. w kłodzkim Starostwie podpisali: Piotr Ciżkowicz – członek Zarządu PKP S.A., Maciej Awiżeń – starosta kłodzki, Michał Piszko – burmistrz Kłodzka oraz Elżbieta Żytyńska – prezes PKS w Kłodzku S.A. Podpisany dokument zakłada budowę centrum komunikacyjnego, które ma integrować transport kolejowy, autobusowy i samochodowy. Uwzględniana jest również funkcja handlowa i usługowa. - Budowa w Kłodzku centrum komunikacyjnego z tak bogatą ofertą...
Moje kolejne spotkanie z gminą Międzylesie
m3.jpg
m2.jpg
m1.jpg
21 września 2015 roku na zaproszenie burmistrza, p. Tomasza Korczaka udałem się do Międzylesia, aby naszym Czytelnikom przybliżyć to, co w tym roku dzieje się w gminie międzyleskiej. Zacznijmy może od klucza, czyli pieniędzy: Gmina jest w stanie absorbować finansowe środki zewnętrzne, bowiem jest zadłużona w wys. 24,43% budżetu rocznego, co oznacza, że do każdej inwestycji/modernizacji współfinansowanej z zewnątrz (U.E., RPO, Województwo itd.) może dołożyć swoją część. A nie jest to, niestety, regułą w finansach gmin. Sporo gmin balansuje na krawędzi zadłużenia maksymalnego, a są i takie,...
Spotkanie w sprawie obwodnicy Kłodzka
inf. ŁP
obwodnica.jpg
W piątek 31.07.2015 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, z inicjatywy pani poseł Moniki Wielichowskiej, odbyło się spotkanie z dyrektorem GDDKiA oddział w Opolu Andrzejem Kałużnym. Spotkanie dotyczyło aktualnego stanu zaawansowania prac projektowych dotyczących budowy obwodnicy Kłodzka. Udział w nim wzięli również starosta kłodzki – Maciej Awiżeń, członek zarządu powiatu – Piotr Marchewka, burmistrz Kłodzka – Michał Piszko oraz kierownik rejonu GDDKiA w Kłodzku – Monika Kropielnicka. Andrzej Kałużny poinformował zainteresowanych, że w chwili obecnej prowadzone są końcowe działania w ramach...
Marka "Kudowa Zdrój" wciąż na fali wznoszącej - rozmowa z burmistrzem Piotrem Maziarzem
moniuszko.jpg
kudowa3.jpg
kud1.jpg
- Kudowa Zdrój tętni turystycznym życiem. Hotele, restauracje, puby i wszelkiego rodzaju ogródki kulinarne pełne... - Nic dziwnego, bowiem w Kudowie Zdroju chcemy by sezon trwał cały rok. Chcemy by nie było „martwych” terminów. By nie być gołosłownym: w ciągu roku pod egidą „Promocji” UM w Kudowie-Zdroju odbędzie się w 2015 roku ok. 80 imprez, w tym jedno i wielodniowych, a nawet „tygodniówek”. Warto wspomnieć, że np.: w styczniu oprócz powszechnie znanej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, mieliśmy dwa tygodnie zajęć, zabaw, rozrywki - w czasie ferii zimowych. W marcu „Światowy Dzień...