BUDŻET OBYWATELSKI – MAMY JUŻ PIERWSZE ZNAKOMITE EFEKTY

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie
budżet.jpg

W tym roku Zarząd Powiatu Kłodzkiego po raz pierwszy ogłosił konkurs na najlepsze projekty obywatelskie, które zostaną sfinansowane przez powiat w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019.
Na wszystkie przysłane do nas projekty, mieszkańcy powiatu mieli możliwość zagłosować osobiście i najlepsze projekty zostały wyłonione w Państwa głosowaniu. W chwili obecnej mamy zaszczyt przedstawić pierwsze trzy projekty, które zostały już zrealizowane.
Przedstawiciele Zarządu Powiatu Kłodzkiego, w składzie wicestarosta kłodzki – Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, etatowy członek Zarządu – Piotr Marchewka, członek Zarządu Powiatu – Ryszard Niebieszczański, wybrali się na symboliczne przekazanie zakupionego w ramach tych projektów specjalistycznego sprzętu, przeznaczonego jako wyposażenie do dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – OSP
w Bożkowie oraz do jednostki OSP w Nowej Rudzie-Słupcu. Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kłodzkiego dzięki doposażeniu jednostki, czy zwiększenie efektywności działań strażaków OSP poprzez modernizacje środków łączności – to były główne tematy napisanych w tym zakresie projektów.
Dzięki tym wszystkim działaniom
w ramach Budżetu Obywatelskiego zostały zakupione dla strażaków OSP:
- Profesjonalne zastawy radiotelefonów
- Radiostacja CB
- Czujnik wykrywający różne typy niebezpiecznych zagrażających życiu gazów
- Agregat prądotwórczy
- Nowoczesne kamery termowizyjne
Specjalistyczne kamery termowizyjne są niezbędne podczas przeszukiwania ciężko zadymionych pomieszczeń w trakcie trwania akcji ratowniczej, gdzie bardzo dobrze widać w takiej kamerze osoby poszkodowane, nieprzytomne. Znakomicie sprawdza się taka kamera, również w poszukiwaniu osób zaginionych w trudnym terenie w nocy, ale i również za dnia. Znakomicie przyda się też podczas gaszenia pożarów sadzy w kominach – można ocenić stopień rozwoju pożaru wewnątrz komina. Przy znacznych temperaturach, kamera pokazuje również stan pożaru w pomieszczeniu za ścianą – można ją dosłownie używać przez ścianę. Łącznie starostwo powiatowe przekazało w ramach tych projektów kwotę w wysokości 43 tys. zł
Podczas przekazania sprzętu obecna była również poseł na Sejm RP – Monika Wielichowska oraz burmistrz Nowej Rudy – Tomasz Kilińskii, którzy podziękowali strażakom za tak aktywną postawę, dzięki której jednostki zdobyły nowy niezbędny sprzęt do swojej pracy.

Wydania: