Lądek Zdrój reprezentował Polskę

Autor: 
Ewa Chalecka
l2.jpg

W środę (28.11) burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk, jako jedyny przedstawiciel kraju reprezentował Polskę w Brukseli podczas obrad tzw. Okrągłego Stołu Wysokiego Szczebla (Komisja Europejska). Spotkanie dotyczyło dekarbonizacji sektora grzewczego.
Listopadowe posiedzenie Komisji Europejskiej zgromadziło liderów europejskich stowarzyszeń zrównoważonego i odnawialnego przemysłu, zorganizowanych w ramach inicjatywy DecarbHeat. Powyższa inicjatywa została zawiązana w 2017 r. i ma na celu łączenie dużych graczy związanych z ogrzewaniem i chłodzeniem przemysłu. Ma ona na celu omówienie sposobu, w jaki sektor ciepłowniczy może przyczynić się do dekarbonizacji sektora energetycznego w Unii Europejskiej. Tym razem wspólnej dyskusji podlegały m.in. tematy: jakie polityki, technologie i ścieżki są dostępne i co jeszcze należy zrobić, aby sektor ciepłownictwa stał się zrównoważony i opłacalny do 2050 r.
Zaproszenie włodarza Lądka-Zdroju do reprezentacji Polski w Komisji Europejskiej związane jest z dotychczasowymi działaniami Burmistrza na rzecz wykorzystania geotermalnej energii odnawialnej, w szczególności w zakresie ogrzewania budynków mieszkalnych i użytkowych.

Wydania: