Co w Stroniu Śląskim?

Autor: 
Mirosław Awiżeń
budowa.jpg
RYS1.jpg
RYS4.jpg
RYS6.jpg

- Minęło ponad pół roku Twojego burmistrzowania. Czy ta praca daje Ci pełną satysfakcję?
Od tego pytania rozpocząłem naszą rozmowę z burmistrzem p. Dariuszem Chromcem

- Ta praca daje mi pełną satysfakcję. Cieszę się z tego, że ludzie zechcieli mnie wybrać na burmistrza gminy Stronie Śląskie. Miałem i mam dobre relacje z mieszkańcami. To praca, którą zawsze chciałem wykonywać dla dobra społeczeństwa i gminy. Nie wyobrażam sobie żyć, mieszkać i pracować poza gminą Stronie Śląskie. To moje miejsce na świecie.
- Oczywiście – menagera zawsze można zatrudnić. Nawet doskonałego. Ale, żeby być dobrym gospodarzem, to jednak trzeba jeszcze kochać to, co się robi. Zatem przejdźmy do spraw bieżących, z którymi musisz się zmagać. Co z rynkiem pracy? Upadła ostatecznie huta...
- ....Sytuacja nie była taka drastyczna jak na początku transformacji. Zamykanie huty odbywało się etapowo. Po prostu cyklicznie zmniejszało się zatrudnienie. Pracownicy Huty mieli czas na przemyślenie swojej i swoich rodzin przyszłości. Część odeszła na emerytury, część na świadczenia pomostowe, część znalazła pracę w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Jaszkowej Dolnej i Czechach, a i w Gminie znalazły się miejsca pracy, szczególnie w sektorze turystyki i służby zdrowia. Tak więc i bezrobocie nam się nie zwiększyło a wprost przeciwnie – już szereg przedsiębiorców mających u nas firmy narzeka na brak ludzi do pracy.
- Zatrzymajmy się jeszcze na hucie „Violetta” – czy ślad po niej zaginie jak np. w Szczytnej?
- Mamy pełną świadomość tego, że hutnictwo szkła to nasza tradycja, nasza historia. I powinniśmy zadbać, aby pamięć o tym dziale przemysłu nie zginęła. W związku z tym staramy się przejąć część nieruchomości Huty (jej najstarszą część), by utworzyć tam muzealne centrum hutnictwa Ziemi Kłodzkiej. Bo, jak słusznie zauważyłeś, hutnictwo szkła kryształowego (i nie tylko) to długoletnia wizytówka przemysłu Ziemi Kłodzkiej. W tej sprawie Rada Miejska w Stroniu Śląskim wyraziła zgodę na nabycie przez gminę Stronie Śląskie od spółki Minex Inwest nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej. Właśnie tę część najstarszą z Hutą nr 2.
Budowa takiego historycznego centrum szklarstwa Ziemi Kłodzkiej nabiera realnych kształtów po tym jak z burmistrzami Szczytnej i Polanicy Zdroju rozmawialiśmy o przygotowaniu koncepcji wspólnego projektu i podpisaniu listu intencyjnego w tej sprawie.
- Zanim, jak zwykle, udamy się na objazd Gminy (nieduży) pozwól, że zapytam Cię o budżet Gminy na ten rok. O pieniądze przeznaczone na inwestycje, modernizacje, remonty...
- W ogóle to mamy dobrą sytuację ... budżet Gminy na ten rok to 34 mln 749 tys. 344 zł, z czego na wydatki – ogólnie rzecz biorąc – inwestycyjne przeznaczamy 12 mln 17 tys. 540 zł czyli 33% budżetu rocznego
- Ho, ho! Gdyby tak w całej Polsce taki procent dochodu wydawano na inwestycje...
- Jednakże nie ukrywam, że brakuje mi środków na naprawdę duże inwestycje, np: turystyczne udostępnienie odkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie (koszt ok. 20 mln zł). Na modernizację i przebudowę krytej pływalni (naprawdę standard jej odbiega od obecnych czasów).
Na zdjęciach: (poniżej) prace przy obiekcie, a jak będzie po zakończeniu pokazuje wizualizacja (obok).
Jest w budowie również hotel. Całość inwestycji to około 12 mln zł. Oczywiście nie wszystko na raz – to nie cykl jednoroczny.
Poszukuję jeszcze źródeł finansowania dla odwiertu geotermalnego w Bolesławowie. To znowu kilkadziesiąt milionów złotych.
Tak więc, widzisz, wydajemy spory procent naszych dochodów na inwestycje, a zdało by się o wiele więcej. Kto wie, czy, gdyby udało się z tym odwiertem, nie pokusilibyśmy się o status uzdrowiska? Bo i w tym kierunku zmierzamy stawiając np. tężnię w Stroniu Śląskim. I tak za jedną godzinę przebywania w tężni przyjmujemy do organizmu tyle jodu co przez trzy dni nad Bałtykiem.
I wyruszamy w trasę
- Z tych inwestycji „na naszą kieszeń” przebudowaliśmy drogę Sienna – Janowa Góra – Kletno.
Rozpoczęliśmy budowę obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stroniu Śląskim.
Uruchomiliśmy tężnię. Zwiększyliśmy także kapitał w naszej gminnej spółce SPA Stroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia w związku z przebudową hali sportowej i budową hotelu.
Kolejna inwestycja to ujęcie wody w Siennej, oczywiście oświetlenie, odbudowa dróg gminnych, przygotowywanie dokumentacji, a także remont pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej. Budujemy kolejne dwie OSY (Otwarte Strefy Aktywności). Realizujemy również zadania z Budżetu Obywatelskiego. I tak dalej i tak dalej.
- Na dziś to chyba dość. Choć nie! W gminie Stronie Śląskie trwa sezon rozrywki, kultury – ostatnio byliśmy nad Zalewem na hucznej imprezie „Pływanie Na Byle Czym” – Oj, śmiesznie i wesoło było...

Wydania: