Gospodarka

Marka „Kudowa Zdrój”
kudowa.jpg
Gmina miejska Kudowa Zdrój, to gmina kompletna. Ma swoje centrum zdrojowe, które aż „kipi” od mnogości ludzi, turystów, kuracjuszy, letników... „Imprezowanie” trwa nieustannie. Choćby teraz – koniec sierpnia i 52. już Festiwal Moniuszkowski ściągający – nie przesadzam – tłumy widzów i słuchaczy. Któż nie zauroczy się pieśniami wykonywanymi przez tenora Dariusza Pietrzykowskiego przy akompaniamencie fortepianowym Olgi Wołokowej na cały zdrój z balkonu sanatorium „Polonia”. Niosą się nad Kudową utwory Lehara, Zellera czy Straussa. Nad Kudową jakże urokliwą w swojej starej architekturze...
Noworudzki Inkubator Technologiczny
inkubator.jpg
To jest to, co jest niezbędne dla nas, a do tej pory nie było. To miejsce, w którym możesz liczyć na dynamiczny rozwój swojej firmy współdziałając z innymi. Już 17 października 2014 r. otwarcie Inkubatora, którego podstawowym zadaniem jest wsparcie w pierwszym okresie działania mikro, małej i średniej firmy. Ten „Technoinkubator Nowa Ruda” jest jednym z najważniejszych projektów dotychczasowej działalności Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG S.A. z s. w Nowej Rudzie. Jak mówi prezes „AGROREGU” p. Jerzy Dudzik: „Pozwala na praktyczne uruchomienie przez każdego z nas całościowego obiegu...
Kłodzko - coś tu śmierdzi
mieci.jpg
Problematyczną sprawą Kłodzka jest gospodarka zarządzania odpadami komunalnymi. Dokładnie chodzi mi o śmietniki w Kłodzku, a dokładniej o te na Starówce, ul. Śląskiej, Łukasińskiego, Lutyckiej, a przede wszystkim o śmietniki przy podziemnej trasie turystycznej. W tym miejscu stwierdziłem duże zaniedbania obsługi firmy serwisującej kłodzkie śmieci. Śmieci powinny być częściej odbierane. Firma powinna też bardziej dbać o porządek podczas serwisu. Moje rozwiązanie dla tej sprawy to: osłony śmietnikowe. Zaletą osłon śmietnikowych jest pokrycie dachowe zabezpieczające przed wysokimi temperaturami...
1 milion zł na kolejne remonty w Powiecie
Kłodzko 2.jpg
Z rąk wiceministra MAC Stanisława Huskowskiego, wojewody dolnośląskiego Tomasza Smolarza i wicewojewody Ewy Mańkowskiej starosta Maciej Awiżeń 13 sierpnia br. odebrał promesę opiewającą na prawie 1 mln zł na remont kolejnej w powiecie „popowodziówki”. Tym razem przy udziale gminy Nowa Ruda i AGROREGU Powiat jeszcze w tym roku wyremontuje odcinek drogi 3324D Nowa Ruda – Bożków – Gorzuchów. Wartość kosztorysowa zadania to 1,15 mln zł. W całym województwie Minister Administracji i Cyfryzacji przyznał w sumie 23,5 mln dotacji na remont i odbudowę dróg, które zakwalifikowały się do udziału w...
100 mln dolarów - niewykorzystana przed laty szansa uzdrowiska lądeckiego
W latach dziewięćdziesiątych ub. wieku dla przyszłości uzdrowiska lądeckiego pojawiła się wielka szansa na rozwój, na piękną przyszłość.... ale skończyło się na niczym... - A było to tak: w latach 90. ub.w. z propozycją przejęcia uzdrowiska zgłosił się poważny inwestor, czyli Towarzystwo Ubezpieczeń „Warta”, którą w swoim pakiecie inwestycyjnym mieli państwo Kulczykowie. Do zainteresowania się uzdrowiskiem pp. Kulczyków skłonił ich p. Sławomir Pietras – wręcz pasjonat Lądka Zdroju. Z rozmowy z p. Pawłem Skrzywankiem – w ówczesnym czasie szefem - doradcą Prezesa „Warty” wynika, że sprawa „...
Nowa Ruda - jak nowa!
obw2.jpg
anna2.jpg
Przez Nową Rudę przepływa rzeczka. Nazywa się Włodzica. Starsi jeszcze pamiętają, że to był po prostu ściek z wyżej położonych zakładów przemysłu bawełnianego. W zależności od koloru, na jaki farbowano materiały, taki i był kolor Włodzicy. Żółte, zielone, niebieskie, czarne wody płynęły po obślizgłych kamieniach rzeczki. Zakładów tych już nie ma, Włodzica odzyskała swoją nazwę – czyli jest rzeką od źródeł toczącą czystą wodę. Pewno, że szkoda zakładów, które upadły, one powinny istnieć z dobrymi oczyszczalniami ścieków, ale był taki czas, że zamiast unowocześnić zakłady, wybudować...
Inwestycje realizowane przez gminę Lądek Zdrój w latach 2013-2014
rynek_kam_13.jpg
Jadwigi nowa.jpg
W ramach prowadzonego od kilku lat programu rewitalizacji w roku 2013 Gmina zrealizowała dwa zadania, które niewątpliwie poprawiły estetykę i funkcjonalność okolic rynku. Pierwsze zadanie dotyczyło kompleksowego remontu zabytkowej kamienicy Rynek 13. Zadanie było współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego. Drugim zadaniem było zagospodarowanie zaplecza rynku pomiędzy ul. Śnieżną i Strażacką poprzez wykonanie ciągów komunikacyjnych i miejsc parkingowych. W ramach zadania wykonano również nowoczesne, ledowe oświetlenie. Dzięki środkom pozyskanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich...
Tartaki w gminie Międzylesie
tartaki2.jpg
tartak1.jpg
Duże i małe, działające całkowicie na własny rachunek lub jako podwykonawcy. Zatrudniający po kilkadziesiąt osób, ale też i po kilka, a nawet prowadzone tylko rodzinnie. Każdy z nich na miarę swoich możliwości „kręci interes”, płaci podatki ... A lekko nie jest... Tych tartaków w gminie Międzylesie jest kilkadziesiąt. Nie sposób odwiedzić wszystkie w jeden dzień, zatem burmistrz Tomasz Korczak wybrał 4 z nich jako charakterystyczne w swojej grupie działania. Zaczynamy naszą wędrówkę od dominującego na tym terenie przedsiębiorstwa p. Tadeusza Farbotko. Ma tartak w Domaszkowie, a także w...
Budowa hali produkcyjno-magazynowej w Jaszkowej Dolnej jest faktem
hala.jpg
Akt erekcyjny oraz wmurowanie kamienia węgielnego dobyło się w obecności pani wiceminiter gospodarki Ilony Antoniszyn-Klik. I jak powiedziała pani Minister: budowa tej hali (oraz 3. innych na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego) w ramach WSSE „INVEST - PARK) ma na celu zaktywizowanie działalności gospodarczej na peryferiach. Tu i trudniejszy jest dojazd, trudniejsze warunki prowadzenia działalności, ale ministerstwo uważa za celowe i potrzebne równomierne uruchamianie (a przynajmniej danie takiej szansy) regionom oddalonym od szlaków komunikacyjnych, od głównych ośrodków przemysłowych...
Szukanie kryształu w gruzowisku
D. Chmielarz
huta.jpg
Ulica Leśna w Szczytnej, brama ogrodzenia huty, a właściwie tego, co po niej zostało. Otwarta, bo dzisiaj – 22. lipca – ma tu przybyć komisja składająca się z przedstawicieli UMiG Szczytna, Konserwatora Zabytków, Powiatu, Nadzoru Budowlanego, MINEX-u. Czemu ma służyć to spotkanie, skoro huty już dawno nie ma, co trzeba dogadać, kiedy nie było i nie ma ze strony właściciela woli do rozmowy? Rozbióra huty cały czas trwa, na tablicy informacyjnej wiszącej na ogrodzeniu wypisano numery pozwoleń na unicestwienie zakładu - z lipca 2013 i lipca 2014 roku. Podobno potem wszczęto postępowanie w...
Lewin Kłodzki wyszedł „na prostą”
Po wielu burzliwych dla tej Gminy wydarzeniach (nieomal seryjne referenda, wymiany wójtów, skonfliktowana Rada z wójtami) od nieomal 2 lat gminą zarządza wójt Jerzy Cierczek i są tego efekty. Po pierwsze – należycie działają urzędnicy wykonujący swoje zadania i nie „mieszani” są w rozgrywki mające mało co wspólnego z wykonywaniem ustawowych zadań urzędnika. Po wtóre: Zgodnie z kompetencjami, a także zdrowym rozsądkiem, nawiązała się dobra współpraca Wójta z Radą Gminy. Jak mówi Jerzy Cierczek: „ustawa zakłada, że jest równowaga w organach samorządu lokalnego. Wójt ma swoje uprawnienia, rada...
Gmina Radków „nad kreską"
radków.jpg
… a burmistrz Jan Bednarczyk uzyskał absolutorium za 2013 rok jednogłośnie Warto, nie siląc się na „wymądrzania” dziennikarza, po prostu zacytować uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie przedłożonego przez Burmistrza Radkowa sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radków za 2013 rok: „Na podst. art. 13pkt 5 art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych /.../ Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w osobach: Danuta Jonas - przewodnicząca, Ewelina Kruk-Florkowska - członek, Marek Głód...
Zadaniem burmistrza jest tworzenie warunków wszechstronnego rozwoju Gminy
terlecki.jpg
- Jakie podstawowe zadanie ma burmistrz samorządnej gminy? - To bardzo rozległy temat, ale podstawowym zadaniem burmistrza jest TWORZENIE WARUNKÓW do wszechstronnego rozwoju gminy. Burmistrz/ wójt musi ogarnąć całość zagadnień w swojej gminie. Nie może i nie powinien „zamykać się” w tylko niektórych gałęziach rozwoju, bo w nich jest „mocny”. A tworzenie wszechstronnych warunków rozwoju, to niebagatelna praca. Na pewno burmistrz musi umiejętnie dobrać zespół, który w swojej całości będzie realizował plany, zamierzenia, każdy z pracowników w zakresie swoich kompetencji. Dlatego burmistrz jest...
Po najnowszych budowach, przebudowach i modernizacjach oprowadza z-ca burmistrza Polanicy Zdroju Dariusz Kupiec
MA
POLA2.jpg
POLA1.jpg
Zaczynamy od „zaczynanej budowy” czyli zespołu hotelowego „APART HOTEL” powstającego przy ul. Ogrodowej. Kolejnym obiektem jest już istniejący dom modernizowany i przystosowywany do „Domu Spokojnej Jesieni”. Remontuje się i modernizuje „SA-NA” – może wróci do lat świetności, kiedy była sztandarowym obiektem hotelowym w Polanicy-Zdroju z jedynym wówczas krytym basenem na Ziemi Kłodzkiej. Jesteśmy teraz na budowie od podstaw – SPA Ireny Eris. Doprawdy obiekt na 5 gwiazdek – również z powodu urokliwego miejsca, architektury i rozmachu. A przy ul. Chrobrego – w obiekcie po byłej stołówce FWP...
Powiat remontuje Kłodzko
remont.jpg
Za ponad 700 tys. zł Powiat Kłodzki remontuje od maja br. barokowy gmach kłodzkiego „Chrobrego”, stanowiący jedną z wizytówek stolicy powiatu. Liceum i dwujęzyczne gimnazjum, mieszczące się w zabytkowym dawnym kolegium jezuickim, zyskają nową elewację od strony ul. Wojska Polskiego z charakterystycznymi podcieniami, wymieniona będzie stolarka okienna w całym budynku oraz zainstalowane zostanie nowe oświetlenie i monitoring. Remont potrwa do końca października, a jego realizację umożliwiły pieniądze pochodzące z budżetu Powiatu – niemal 600 tys. zł oraz z dotacji Ministerstwa Kultury i...
Perły samorządu 2014 - wygrana Burmistrza Stronia Śląskiego
inf.wł.
ranking4.jpg
Burmistrz Stronia Śląskiego w dniu 24.06.2014 r. w Warszawie odebrał nagrodę za zajęcie I miejsca jako najlepszy włodarz w Polsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich oraz nagrodę za zajęcie III miejsca przez Gminę Stronie Śląskie jako najlepszego samorządu w Polsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Organizatorem tego rankingu była redakcja Dziennika Gazety Prawnej, która po raz drugi rozstrzygnęła Ogólnopolski Ranking „Perły Samorządu. Nowoczesna Gmina. Nowoczesne Miasto.”
Program Aktywnych Form Pomocy
MA
b-ca.jpg
To ogólnopolskie Targi odbywające się właśnie w Bystrzycy Kłodzkiej. Mają one na celu promowanie dobrych praktyk aktywnych form pomocy dla ludzi, którym wystarczy pomóc, aby znaleźli swoje miejsce w życiu, tak gospodarczym jak i w społeczeństwie, począwszy od tej najmniejsze jednostki, ale najważniejszej - RODZINY. Były oczywiście powitania uczestników, wprowadzenie burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej p. Renaty Surmy, byli goście z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda, Starosta Kłodzki....ale my skupimy się na przedstawieniu niektórych z tych „dobrych praktyk”, oprócz prezentowanych...
Stronie na lato!
stronie2.jpg
stronie1.jpg
... no to hop do Stronia Śląskiego na weekend! No i „hopnąłem”. Najpierw spotkałem się w urzędzie z burmistrzem Zbigniewem Łopusiewiczem i poprosiłem: na pewno masz swoje ulubione szlaki strońskie, którymi poprowadziłbyś gości. Proszę, zróbmy sobie taką rundkę „letnią” po gminie Stronie Śląskie. Dwa razy Burmistrz nie dał się prosić. Ale zanim ruszyliśmy „w Gminę” nie obeszło się bez chwili rozmowy: - Wieża na Śnieżniku... - Mordował mnie ten temat od wielu lat... Nareszcie! Wieża wróci na Śnieżnik, bo my – Związek Gmin Śnieżnickich, czyli Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie i Stronie Śląskie –...
Rozmowa z burmistrzem Szczytnej Markiem Szpanierem
szczytna2.jpg
szczytna1.jpg
A jednak się kręci. I to zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Życie w gminie Szczytna, po dwuletnim spowolnieniu, powraca na właściwe tory. Jeszcze jest trudno, ale w ocenie teraźniejszości i przyszłości więcej słychać optymizmu niż pesymizmu. - Panie Burmistrzu, przełom pierwszej i drugiej dekady tego wieku to dynamiczny rozwój gminy, ostatni, dwuletni okres – jego zahamowanie, trudności finansowe. Gminę przedstawiano jako bankruta, jej przyszłość rysowano tylko w ciemnych barwach. Jaki jest rok 2014? - Jest zupełnie inaczej niż przewidywano. Również statystyki podawane w mediach są rozbieżne...
Prąd „za darmo”, a i jeszcze zarobić można
krosnowice.jpg
Rozmowa z p. Michałem Piszczkiem o jego elektrowni w Krosnowicach - Od razu, to nie „moja elektrownia” ale firmy „Skalniak”, czyli rodzinna, a służy nam do zaopatrywania się w prąd całego gospodarstwa domowego. - ... a nadwyżki? - a nadwyżki sprzedajemy do sieci publicznej (w naszym rejonie to „Tauron”). Czyli to... - ... dodatkowe pieniądze. - Dużo ich? - W bilansie rocznym zyski z elektrowni i energia, którą sami zużywamy na potrzeby gospodarcze, wychodzą na plus. Z tytułu rachunku za energię płacimy tylko stałe opłaty licznikowe a ze sprzedanej energii mamy pieniądze na zapłacenie podatku...
Co to jest AGROREG?
agroreg.jpg
Co to jest „Agroreg”? - Jest to instytucja, a nawet i zakład pracy, dla którego „surowcem” do produkcji jest pieniądz. Właśnie ten surowiec przetworzony przez ludzi, ich kreatywność pozwala produkować wyrób, który znów jest pieniądzem, ale już nadwyżką, którą można inwestować według potrzeb właścicieli „Agroregu”, czyli jego udziałowców. W jaki sposób tworzy się produkt pieniądza z pieniądza? Po prostu sensownie obraca się pieniądzem pierwotnym, założycielskim w ten sposób, by zainwestowany wracał w zwielokrotnionej wartości. I to jest pierwsze zadanie „Agroregu”. Drugim zaś jest samodzielne...
Ósemka wciąż na tapecie
IMG_4995a.jpg
27 maja 2014 roku na zaproszenie poseł Moniki Wielichowskiej w siedzibie Powiatu Kłodzkiego znów rozmawiano o infrastrukturze drogowej powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego i dzierżoniowskiego ze szczególnym uwzględnieniem drogi S8, obwodnicy Kłodzka i działań na istniejącej krajowej sieci dróg. Na zaproszenie pani Poseł przybyli m.in. sekretarz stanu w Min. Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego p. Zbigniew Rynasiewicz oraz marszałek Woj. Dolnośląskiego Cezary Przybylski, a więc decydenci z „najwyższej półki” wraz z dyr. odpowiednich działów infrastruktury. Co ze spotkania wynikło: trwają prace...
Marka Kudowa Zdrój - prozdrojowa. Rozmowa z z-cą burmistrza Andrzejem Kaneckim
kudowa2.jpg
kudowa1.jpg
- Oczywistym jest, że zdrój to kuracjusze, zabiegi, leczenie... a co poza tym? -To, że są kuracjusze, że mają program uzdrowiskowy, to dla Kudowy za mało. Widzimy stałą potrzebę rozszerzania obszaru „zaciekawienia” Kudową. Kreujemy nowe produkty oparte również na aktywności ruchowej. Pakiet tych produktów połączony z ofertą kulturalną, rozrywkową, uzupełnioną o place zabaw i parki rozrywki dla najmłodszych i tych nieco starszych dzieci, w otulinie ciekawych miejsc godnych zwiedzenia i okraszonych propozycjami smaków mistrzów kudowskiej gastronomii, składa się na kreowaną przez nas markę...
Możliwości wykorzystania sektora leśno-drzewnego w rozwoju regionalnym
drzewo.jpg
Pod takim właśnie tytułem senatorska Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Środowiska 22 maja 2014 r. w Polanicy Zdroju, w Villi Polanica odbyła debatę przy uczestnictwie przedstawicieli ministerstw oraz najbardziej zainteresowanych, czyli przedstawicieli przedsiębiorców i Lasów Państwowych. Obradami w Polanicy przewodził senator Stanisław Jurcewicz, wiceprzewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej. Na początek: jak ważne są lasy, drewno z nich pozyskiwane i przetwarzane. 29,3% Polski jest zalesione. Rocznie pozyskuje się 2,4 mld m3 drewna, lasy zajmują powierzchnię 9,2 mln ha....
V urodziny Galerii Twierdza Kłodzka
inf.wł.
fotografia_ślubna_kozber_991.jpg
fotografia_ślubna_kozber_853.jpg
fotografia_ślubna_kozber_115.jpg
12 kwietnia, sobota: „Lata 20-te, lata 30-te, czyli powrót do przeszłości”. 13 kwietnia, niedziela: „Tradycje wielkanocne – Stoliczku nakryj się”. Revia Forever – pod takim hasłem bawili się klienci GTK w pierwszym dniu V Urodzin Twierdzy. Organizatorzy przetransferowali Centrum do czasów Moulin Rouge, Casino de Paris oraz w miejsca, w których gromadziły się największe i najbardziej znane gwiazdy ekranu i estrady. Można było spotkać Lizę Minelli, Edith Piaff, Franka Sinatrę i innych wspaniałych artystów. Sobowtóry do złudzenia przypominały oryginały, więc zainteresowanych wspólnym zdjęciem...