Gospodarka

Wizyta Ministra Pracy
kos-kamysz.jpg
Władysław Kosiniak-Kamysz - minister pracy i polityki społecznej 7 października br. odwiedził powiat kłodzki. Uczestniczył w otwarciu żłobka w Ołdrzychowicach (gmina Kłodzko) oraz spotkał się z samorządowcami i kierownictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku. Obecny na spotkaniu starosta Maciej Awiżeń krótko przedstawił aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy oraz przedłożył ministrowi szereg propozycji dotyczących działań resortu, które mogą przynieść zmiany na lepsze w powiatach, gdzie bezrobocie przekracza 20%. Chodzi przede wszystkim o preferencje w przydziale środków z budżetu państwa...
Polanica-Zdrój - co nowego? Rozmowa z burmistrzem Jerzym Terleckim
polanica.jpg
- Województwo zjechało do Polanicy-Zdroju odbywając właśnie tu uroczystą sesję Sejmiku Wojewódzkiego... - ... tak, właśnie u nas, w Teatrze Zdrojowym im. Mieczysławy Ćwiklińskiej władze samorządowe woj. dolnośląskiego spotkały się po to, aby uhonorować najwybitniejsze postacie województwa za ich zasługi... - W trakcie tej sesji miałeś możliwość wypowiedzenia się jako gospodarz. To było ciekawe i rzeczowe przemówienie. Czy mógłbyś je przekazać do druku? - Ha, ha, nie mogę, ja po prostu mówiłem z pamięci, naprawdę. Nigdzie wcześniej mojego wystąpienia nie przygotowywałem... - To jestem...
Goworów - najpiękniejsza wieś na Dolnym Śląsku
g.jpg
Którąkolwiek wieś z Ziemi Kłodzkiej wystawilibyśmy do konkursu, to każda z nich na pewno znalazłaby się w czołówce. Bo nie bez przyczyny Ziemia Kłodzka to „poletko Pana Boga”. Cudownie tu jest już z samej natury rzeczy, a gdy doda się do tego zaradność i zapobiegliwość mieszkańców nagrody murowane. Przecież nie tak dawno temu najpiękniejszą wsią była Jaszkowa Górna, a w tym roku na drugim miejscu, tuż za Goworowem znalazła się wieś „po sąsiedzku” w gminie Stronie Śląskie czyli Nowy Gierałtów. Tyle tytułem wstępu. Teraz czas na fetowanie Goworowa, a takowe rozpoczęło się 21.09.2013 roku mszą...
Gmina Międzylesie - rozmawiam z burmistrzem Tomaszem Korczakiem
korczak.jpg
- Ostatnimi czasy odnotowaliście dwa wielkie sukcesy, tj. otworzenie kompleksu basenów z podgrzewaną wodą w Międzylesiu i uzyskanie przez Goworów tytułu „Najpiękniejszej Wsi Dolnego Śląska”... - ... jest jeszcze jeden sukces - tuż przed tą rozmową dowiedziałem się, że uzyskaliśmy też tytuł Gminy Fair Play na 2013 rok. Wysoko sobie cenię ten tytuł, bo to przecież dla „uczciwie grających, zgodnie z zasadami...”. Miło odbiera się taki dyplom uznania. - Gratuluję. Podsumujmy zatem wyniki tych sukcesów. Jak sprawuje się kompleks basenów? - Działał sobie przez 3 miesiące. W tym czasie przewinęło...
Czy gminy Ziemi Kłodzkiej mogłyby być samowystarczalne?
Pozwoliłem sobie na analizę dochodów gmin Ziemi Kłodzkiej. Wziąłem pod uwagę ogólne dochody według wzoru obowiązującego, czyli dochody gminy w całości przekazywane do jej kasy (podatki i opłaty lokalne), dochody ze sprzedaży majątku, dochody z 37% podatku PIT (od osób fizycznych), 6,7% z podaku CIT (od osób prawnych) oraz stałe dofinansowana ze strony rządu: dotacje i subwencje (w tym jako stałą subwencję oświatową, wyrównawczą, równoważącą i uzdrowiskową). Nie brałem pod uwagę dotacji i subwencji na wykonywanie zadań zleconych gminie będących w gestii rządu, a także dofinansowań okresowych (...
Rozmowa z burmistrzem Stronia Śląskiego Zbigniewem Łopusiewiczem
str2.jpg
str1.jpg
- Zacznijmy od pytania: z czego żyją/utrzymują się mieszkańcy Gminy? - Na naszym terenie działają dwie duże firmy: huta szkła „Violetta” zatrudnia ok. 300 osób, Woj. Centrum Psychiatrii Długoterminowej podobnie, czyli ok. 300 osób, ok. 1000 osób to emeryci lub renciści, pozostali zatrudnieni są w „Lasach Państwowych” i firmach pracujących na rzecz „Lasów...”. Oczywiście do tego dochodzi administracja samorządowa i jednostki podległe (zatrudnienie ok. 150 osób), handel i małe firmy prywatne, a pozostali pracują w gałęzi turystycznej. Mamy też 5. rolników. Bezrobotnych jest w Gminie ok. 700...
Jakie pieniądze dla powiatu w latach 2014-2020?
M. Zilbert
Tutaj.jpg
16 września br. gościł w Kłodzku marszałek województwa Jerzy Tutaj. Najpierw spotkał się w Starostwie Powiatowym ze starostą Maciejem Awiżeniem i burmistrzami gmin uzdrowiskowych z terenu powiatu, a następnie wziął udział w połączonym posiedzeniu Zarządów Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. Podczas pierwszego spotkania, w którym obok starosty Macieja Awiżenia, wicestarosty Adama Łąckiego i członka Zarządu Powiatu Krzysztofa Baldego uczestniczyli: burmistrz Bystrzycy Renata Surma, burmistrz Kudowy-Zdroju Czesław Kręcichwost, burmistrz Lądka...
Zarząd Województwa Dolnośląskiego dofinansuje inwestycje w Bystrzycy Kłodzkiej
e.w.
– Po raz kolejny nasi urzędnicy udowodnili swój profesjonalizm – mówi burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma – Procedura konkursowa wymagała bardzo precyzyjnego przygotowania wniosków, więc decyzja Zarządu Województwa Dolnośląskiego, który przyznał nam dofinansowanie obu złożonych projektów możemy uznać za sukces. Projekty, które uzyskają dofinansowanie, dotyczą modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 8 oraz przebudowy sali widowiskowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 20 oraz zakup...
Felieton Redaktora Naczelnego: Wójt, Burmistrz winien bezrobociu w swojej gminie
... nic, a nic nie przekonywuje ludzi, że to nie wójt, nie burmistrz mają jakikolwiek wpływ na zapobieganiu bezrobocia w „swojej” Gminie. Możne tłumaczyć na wszystkie strony, że od „bezrobocia” są powiaty, są województwa, że wójt/burmistrz nie ma żadnych, ale to żadnych narzędzi do rozprawiania się z bezrobociem w swojej gminie. I wydaje mi się, że ludzie mają rację. Za bezrobocie na swoim terenie powinien odpowiadać gospodarz Gminy. Przecież to jego obywatele nie mają pracy, przecież to u niego są rodziny z dorosłymi, którzy nie mają pracy, to wreszcie wójt/burmistrz danej gminy opiekuje się...
Inkubator technologiczny
5.jpg
Po wielu latach starań i niezrealizowanych projektów w różnych ośrodkach na Ziemi Kłodzkiej wreszcie powstaje INKUBATOR TECHNOLOGICZNY w zabudowaniach tzw. „czerwonych budynkach” po byłej kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie Słupcu. Oczywiście inwestorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG S.A.” To już ostatni element rekonstrukcji obiektów na obszarze byłej kopalni. A czas ku temu był najwyższy, bo za chwilę te budynki nadawałyby się tylko do wyburzenia. Naprawdę trudne są okresy, kiedy trzeba zadbać o prawne pozyskanie obiektów - najpierw od Wojewody, potem przez Starostę,...
Powiat sprzyja inwestorom - uruchomienie kopalni coraz bliżej
kopalnie-konferencja.jpg
Dzięki Powiatowi Kłodzkiemu już za 3-4 lata w okolicy Nowej Rudy mają szanse ponownie zostać otwarte kopalnie węgla koksującego. Po roku intensywnej pracy Zarządu Powiatu, zwłaszcza starosty Macieja Awiżenia i wicestarosty Adama Łąckiego, inwestor z Australii rozpoczyna prace nad lokalnymi złożami. Późną jesienią staną w okolicy wieże wiertnicze. Na konferencji, która odbyła się 19 sierpnia br. w Ludwikowicach Kłodzkich prezes australijskiej kompanii Balamara – Derek Lenartowicz podziękował władzom powiatu i lokalnych gmin za udzieloną pomoc i wsparcie w działaniach, dzięki którym udało się...
Drugie życie kopalni w powiecie kłodzkim?
Katowicka spółka Coal Holding 18 lipca br. otrzymała od Ministra Środowiska koncesję na rozpoznawanie złóż węgla kamiennego na terenie powiatu kłodzkiego w obszarze Pola Piast Rejon „Wacław-Lech”. Oznacza to, że złoża węgla kamiennego w okolicach Nowej Rudy zostaną ponownie zbadane pod kątem możliwości ich wydobycia. I jeśli okaże się, że wciąż są bogate w ten surowiec, a dostępna nowoczesna technologia pozwoli na ich bezpieczne wydobycie – do powiatu kłodzkiego powróci przemysł górniczy i zostaną otwarte kopalnie. Starosta Maciej Awiżeń i cały Zarząd Powiatu Kłodzkiego od początku wspierali...
Starostwo najlepiej zarządzanym urzędem
urząd.jpg
Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International 2013 jednogłośną decyzją przyznała Starostwu Powiatowemu w Kłodzku tytuł Laureata w kategorii QI Order za System Zarządzania Jakością. Kapituła Programu, odbywającego się pod patronatem: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Klubu Polskie Forum ISO 9000, bardzo wysoko oceniła zgłoszenie Starostwa Powiatowego w Kłodzku (jedna z najwyższych not w tej kategorii: Usługi - Podmioty zatrudniające powyżej 100 pracowników) i nagrodziła działania związane z wdrażaniem, a także promowaniem idei jakości...
Co w Dusznikach Zdroju? Rozmowa z burmistrzem Andrzejem Rymarczykiem
duszniki.jpg
- Zacznijmy może od momentu, kiedy zostałeś burmistrzem i co zastałeś i co zmuszony byłeś kończyć? - Od czego by tu zacząć?... no więc, po kolei: 1/ była hala sportowa, ale bez zagospodarowania jej wokół. Wyłożyliśmy na pełne zagospodarowanie jeszcze 795 tys. zł. 2/ Przejąłem rozpoczętą inwestycję z programu RPO (Regionalny Program Operacyjny) „Spacer z Chopinem” na etapie programu funkcjonalno-użytkowego + projekt. I z tego etapu dokończyłem całą inwestycję, a to koszt 2 015 519. zł. 3/ Przejdźmy do rozbudowy ośrodka na Jamrozowej Polanie. Inwestycja również z programu RPO dofinansowywana ze...
Kurort Polanica Zdrój - rozmowa z burmistrzem Jerzym Terleckim
- Absolutorium za działalność samorządu polanickiego za 2012 rok udzielone, ciekawe z jakim wynikiem? - 13: 0 za przy 2. nieobecnych. Czyli jednogłośnie. - To bardzo dobry wynik działania burmistrza... - ... to nie tylko burmistrza zasługa ale całego samorządu polanickiego i urzędu, bo przecież nie do przecenienia jest rola skarbnika, sekretarza czy też z-cy burmistrza oraz wszystkich pracowników urzędu i placówek mu podległych... - ... to ja się zapytam o aktywność kulturalno-oświatowo-informacyjną po zmianach tak organizacyjnych jak i personalnych... - ... 2.04.2013 roku Miejskie Centrum...
Starosta Awiżeń na Kongresie Regionów
kongres.jpg
Starosta Maciej Awiżeń w roli eksperta wziął udział w panelu dyskusyjnym (12.06.) pn. „Plany transportowe. Współpraca samorządów różnych szczebli w przewozach pasażerskich” podczas odbywającego się w Świdnicy w dniach 11-13 czerwca br. IV Ogólnopolskiego Kongresu Regionów. Od pierwszej edycji Kongres stał się miejscem spotkań przedstawicieli świata biznesu, przedsiębiorców i inwestorów z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie Kongresu odbyło się 5 sesji plenarnych oraz 56 paneli dyskusyjnych. W dyskusji o planach transportowych wzięli udział m.in. starosta świdnicki...
Kudowa Zdrój - marka wciąż zyskująca na wartości
kud2.jpg
kud1.jpg
Pozwolę sobie Państwu przedstawić trzy elementy Kudowy Zdroju, które powodują, że zasadnym jest stwierdzenie: „marka wciąż zyskująca na wartości”: 1/ Architektura „starego miasta” i uzdrowiska 2/ układ urbanistyczny miasta 3/ prace modernizacyjne, remontowe i inwestycyjne na dzień dzisiejszy. Jako, że obrazki mówią więcej niż słowo pisane, wraz z burmistrzem Czesławem Kręcichwostem zdecydowaliśmy o fotoreportażu z Kudowy, której roczny budżet to – ok. 36 mln zł, a zadłużenie gminy bezpieczne – ok. 39% (do progu ostrożnościowego jeszcze trochę, gdyż wynosi on dla gmin 60%). No to czas na...
Zalew w Starej Morawie - już w pełnej krasie
zalew6.jpg
zalew-mirek.jpg
14. czerwca tego roku nastąpiło uroczyste otwarcie całego kompleksu turystycznego zalewu w Starej Morawie. Po rewaloryzacji całego Stronia Śląskiego, po nadaniu Gminie nieodwracalnego kursu na jej rozwój w kierunku turystyki i rekreacji, po uruchomieniu jej „zasobów zimowych” (Czarna Góra, Kamienica, Bolesławów...), po „utkaniu” na terenie Gminy mnóstwa prywatnych hoteli, hotelików, pensjonatów, agroturystyk, ziściła się też idea zagospodarowania letniego, wodnego. Koncepcja budowy zalewu w górach zrodziła się w 1995 roku. Wówczas zdecydowano już o lokalizacji, a w maju 1996 roku opracowano...
„Teraz Polska” – teraz Stronie! - „Markowy Samorząd 2013”
inf. wł.
stronie-zdj1.jpg
stronie-markowa1.jpg
28 maja br. w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie, burmistrz Stronia Śląskiego – pan Zbigniew Łopusiewicz odebrał nagrodę za konsekwentne budowanie silnej marki i dobrego wizerunku Stronia Śląskiego. Podczas uroczystej gali ogólnopolskiego konkursu „Markowy Samorząd 2013”, w kategorii gmin wiejsko - miejskich „Stronie Śląskie – gmina aktywna z natury” zajęła pierwsze miejsce (drugie miejsce zajęła gmina Pobiedziska, zaś trzecie Kórnik). To bardzo duży sukces, tym bardziej, że w konkursie udział wzięło 700 samorządów z całej Polski. „Cieszymy się, że Stronie Śląskie zostało wyróżnione. Dla...
Lewin Kłodzki - rozmowa z wójtem Gminy Jerzym Cierczkiem
lewin.jpg
- Czy Lewin Kłodzki ma realne szanse egzystencji i rozwoju jako nieduża gmina? - Postawiłeś mi pytanie - „czy Gmina ma istnieć? „A czy zadałbyś to pytanie mieszkańcom Twojej Gminy? Lewin Kłodzki to taka gmina, która na co dzień musi potwierdzać, że ma prawo do istnienia. Ale sprawa samorządności to nie tylko kwestia mniejszej czy większej gminy. Samorządność to taka sama wartość jak praworządność, uczciwość... Z przykrością stwierdzam, że politycy, których znam od lat, którzy zaczynali swoją karierę właśnie na tym stopniu podstawowym, czyli gminnym, samorządowym, dziś przechodzą „bokiem” obok...
Odnowa zabytkowych kamienic na lądeckim rynku
inf. UMiG
lądek1.jpg
Gmina Lądek-Zdrój aktywnie sięga po środki z funduszy europejskich, przywracając blask historycznego kurortu. Dzięki pozyskanym środkom możemy obserwować duże zmiany na lepsze. W zeszłym roku zakończono rewitalizację zabytkowych parków zdrojowych. W tym roku zaplanowane są prace remontowe na rynku. Lądecka zabytkowa starówka z barokowymi i rokokowymi kamieniczkami, pomnikiem Trójcy Świętej oraz neorenesansowym ratuszem tworzy jedną z ciekawszych kompozycji architektonicznych w Polsce. Zdobywając środki zewnętrzne zabytkowe kamieniczki są sukcesywnie rewitalizowane. W listopadzie ubiegłego...
Galeria handlowa "Twierdza Kłodzka"
www,kozber,pl1106.jpg
- Który to już rok? - To już ukończony czwarty - i wchodzimy w piąty - mówi Ela Żytyńska dyrektor Galerii. - Podsumujmy... - ... Faktycznie idzie nam 5. rok działalności i coraz lepsze wyniki! Pomimo tego, że „kryzys”, o którym jest tak głośno, u nas go nie widać. Na szczęście. I bardzo się z tego cieszę. - Wydawałoby się, że po powstaniu na Ziemi Kłodzkiej kilkunastu sklepów wielkopowierzchniowych „Galeria” trochę „siądzie”... chodzi o „Biedronki”, „Dina”, „Lidle”, „Intermarche”... - Masz rację, powstały duże dyskonty ale kompletnie nie miało to wpływu na nasze obroty. A wręcz przeciwnie...
"Haos" w Galerii Twierdza. O tym się mówi - IV urodziny Galerii przejdą do historii!!
inf.wł.
www,kozber,pl912.jpg
Liczniki nie kłamią! Frekwencja w GTK: 33 tysiące osób w sobotę, a 24 tysiące w niedzielę! Hip – hop, warszaty DJING-u, pokazy taneczne STREET DANCE, widowiska ekstremalne oraz sztuka graffiti z sukcesem wypełniły sobotni wieczór w Galerii. Muzyczną przestrzeń oraz serca fanów ostatecznie zdobyły gwiazdy gatunku rap. Wspaniały support do koncertu dostarczył SHUGAR, raper i beatboxer rodem z Nigerii. Jednak gwiazdą, dla której zjechali się fani z całej Polski był znany i ceniony mistrz gatunku Adam Ostrowski - O.S.T.R. Oryginalne połączenie występów z promocją najnowszego krążka pt; „...
Międzylesie - bliskie i dalekie
basen.jpg
Gmina Międzylesie jest na początku Polski, dla niektórych również na końcu Polski. Ale fakt jest faktem. Kto od południa wjeżdża do Polski, to pierwsze ma Międzylesie. I to dobra wizytówka Polski. Miasto i gmina zadbane. Po prostu czyste, ukwiecone, bez połamanych trotuarów, z dobrymi drogami gminnymi. Ostatnimi czasy Międzylesie wzbogaciło się o system komunikacyjny pozwalający objeżdżać sam Rynek, samo śródmieście. Szereg dróg gminnych zostało tak zaprojektowanych i wykonanych, że połączyły całe miasto w jedno. Oczywiście został główny ciąg komunikacyjny (Boboszów - Międzylesie i dalej na...
Wspólnotom Mieszkaniowym pod rozwagę
Ostatnimi czasy doświadczaliśmy sporo w sprawie Wodociągów Kłodzkich. Swego czasu pisałem o tym, w jaki sposób Wspólnota Mieszkaniowa zarządzana przez moją osobę, gospodaruje użycie wody w zakresie jej poboru i rozliczania. Wszyscy wiemy, że koszt jej poboru i odprowadzania ścieków, jest pozycją znaczącą w domowych budżetach. Jeśli dodamy do tego stałe podwyżki cen wody, sięgające skali 20% rocznie, to jawi nam się wcale pokaźna suma środków finansowych. Muszę w tym miejscu sprawiedliwość oddać zadość. Ostatnia podwyżka nie była aż tak znacząca. Dlaczego? Odpowiedzcie sobie Państwo sami. W...