Mamy nowego wójta Gminy Kłodzko - krótka rozmowa z p. Zbigniewem Turem

Autor: 
Mirosław Awiżeń
tur.jpg

- Krótko o sobie...
- Zbigniew Tur – obecnie wójt Gminy Kłodzko. Lat 54, z wykształcenia ekonomista. Żonaty – żona Renata, córka Justyna i wnuk Szymon. Mieszkam w Podzamku. Zanim zostałem wójtem najpierw byłem z-cą Przewodniczącego Rady, później przez dwie kadencje jej przewodniczącym. Zebrało się tego 12 lat, a przecież już wcześniej uczestniczyłem w życiu Gminy. Uważam, że najpierw trzeba było poznać te podstawowe, ludzkie potrzeby i starać się być użytecznym.
Bycie wójtem to naprawdę duże wyzwanie. Ale lubię wyzwania i dzięki wyborcom mam taką możliwość.
- No to przejdźmy do spraw Gminy. W jakiej kondycji jest „na dzisiaj” Gmina?
- Gmina od lat rozwija się stabilnie. W zakresie zarówno inwestycji jak i finansów z roku na rok następuje wzrost.
- Co zostało zrealizowane na „już”?
Przyjęliśmy budżet na 2019 r. Dochody planowane to 68 750 338 zł.
Wydatki to kwota 71 33 625 zł, a inwestycje zaplanowaliśmy na poziomie 11 308 931 zł (czyli 16% budżetu, co oznacza, że 2019 rok to kolejny rok wysokiego poziomu inwestowania). Na „już” czeka nas oczywiście realizacja zadań rozpoczętych w 2018 r. i rozpoczęcie tych planowanych na 2019 r. zgodnie z dokumentacją techniczną.
- Czy będzie reorganizacja pracy urzędu?
- Nie przewiduję znaczących zmian. Na pewno będę na bieżąco uzupełniał kadrę pracowniczą (przejścia na emerytury). Możliwe, że w związku z tym nastąpią pewne przesunięcia między referatami, ale to naturalna kolej rzeczy. Obecnie jestem na etapie spotkań z pracownikami, żeby móc bliżej poznać zakres ich obowiązków.
- Jak postrzegasz Gminę, jej byt, w kolejnych latach?
- Priorytetem jest na pewno dalszy, stabilny rozwój bez rewolucji. Zależy mi również na systematycznej realizacji mojego programu wyborczego.
- Czyli?
- Z najważniejszych przedsięwzięć przede wszystkim budowa wodociągów, kanalizacji, infrastruktury drogowej, oświetlenia... Bardzo dużo zostało już zrobione, ale wciąż jest dużo do zrobienia.
- A docelowy rezultat?
- Zadowolenie mieszkańców. Chciałbym, żeby dobrze nam się tu żyło. To sprawi, że i ja będę usatysfakcjonowany.
- Dziękuję za tę krótką rozmowę. Liczę, że będziemy spotykać się dość często i więcej rozmawiać o konkretnych zamierzeniach dot. poszczególnych sołectw. A teraz życzę wszystkiego najlepszego w tym 2019 roku i kolejnych.

Wydania: