Gospodarka

Dziurom dość
Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 3226D przy ul. Noworudzkiej w Kłodzku. Prace rozpoczęły się 12 maja br. Zakres rzeczowy robót przewiduje wykonanie nowej nawierzchni jezdni i prawostronnego chodnika w ciągu ulicy od ronda przy skrzyżowaniu ul. Noworudzkiej i Objazdowej do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej oraz dokończenie ciągu pieszo-rowerowego o długości 400 m. Ponadto dzięki wsparciu gminy miejskiej Kłodzko wzdłuż całego przebudowanego ciągu ulicy zostanie wykonane nowe oświetlenie uliczne. Termin zakończenia realizacji zadania przewidziany jest na 30 września 2010 roku. „Przepraszamy...
Pieniądze z DFPR
inf. M. Huzar
Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą z dnia 9 lutego 2010 roku określił kryteria wyłaniania beneficjentów do pomocy rozwojowej w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na rok 2010. Pomoc kierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego, które osiągnęły dochody budżetu ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca w wysokości poniżej 80% średniej dla województwa dolnośląskiego. W ramach tego funduszu wsparciem na opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego objęto siedem gmin. 21 gmin otrzyma wsparcie na przedsięwzięcia prorozwojowe. Na liście gmin...
Lepsze deko handlu niż kilogram pracy...
...mówi znane powiedzenie, ale Stanisław Magiera, szef sklepu należącego do firmy GS Kłodzko, bedącego w sieci Chaty Polskiej, twierdzi, że na to deko handlu trzeba się ciężko napracować. - Gdy w marcu 2006 r. rozpocząłem pracę w Szczytnej, czułem się jak intruz, na początku było trudno ale postawiłem na swoim, jasno określiłem zasady i wymagałem przestrzegania ich. Podstawowa z tych zasad to: zyskać nowego klienta, to zyskać trzech przy nim, stracić klienta, to stracić dziesięciu wraz z nim. W naszym sklepie w ciągu 4. lat liczba klientów podwoiła się. Stało się tak dzięki staraniom...
Kolej na kolej
Jan Pokrywka
To, co obecnie dzieje się na kolei, potwierdza od lat głoszoną przeze mnie tezę, że PKP, czy to pod postacią jednego przedsiębiorstwa państwowego, czy jako szereg spółek, powinno być rozwiązane i sprywatyzowane. „Spoza drzew nie widać lasu” - głosi porzekadło. Spoza 20 spółek wydzielonych z jednego, państwowego PKP, nie widać problemu kolei. Konflikt pomiędzy Przewozami Regionalnymi a spółką pokazuje, że na jakąkolwiek reformę kolei nie ma co liczyć. Pociągi Inter - Regio były tańsze od Inter - City i nie zostały dopuszczone na tory pod pretekstem nieuregulowanych zobowiązań. To, że Inter-...
Sprawiedliwy handel
Co to takiego? To światowy ruch na rzecz partnerskich stosunków handlowych z drobnymi producentami (rolnikami, rzemieślnikami) z ubogich krajów. Oferują oni nam produkty bez chemii, konserwantów, substytutów i modyfikacji genetycznych... Biedę w krajach ubogich często przedstawia się jako skutek klęsk żywiołowych, niekorzystnego klimatu czy wojen... Tymczasem jedną z najważniejszych jest ... handel międzynarodowy. Narzucane drobnym wytwórcom niesprawiedliwe reguły sprawiają, że biedni są coraz biedniejsi. Zachodnia orientacja na zysk służy wielkim korporacjom. Warto zatem w stosunkach z...
Według szynobusu jak według zegarka
Do napisania tego artykułu zmusił mnie wyjazd autobusem PKS do Wałbrzycha. Otóż w połowie stycznia br. musiałem stawić się na komisji lekarskiej w Wałbrzychu. Ponieważ nie każdy jest posiadaczem czterech kółek, więc postanowiłem pojechać PKS-em, aby dotrzeć na miejsce na godz. 12. Najpierw sprawdziłem w internecie rozkład jazdy tegoż środka lokomocji. Jest autobus o godz. 9:15. Ten kurs bardzo mi pasował. Ale, żeby się jeszcze upewnić, w przeddzień zadzwoniłem na informację PKS w Kłodzku. Pewien pan odpowiedział mi, że jest taki autobus i odjeżdża o tej godzinie do Kamiennej Góry przez...
Woda zdrowia doda?
W wyniku licznych protestów ludności bystrzyckiej na okoliczność znacznej podwyżki cen za wodę i ścieki na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka - Rada Miejska na sesji w dn. 28.01.2010r. podjęła uchwałę o dopłatach w 2010 roku dla gospodarstw domowych za wodę - 023 zł/m3 i za ścieki -2,73 zł/m3. Konsultant spółki z o.o. ZWiK oraz pani Prezes złożyli Radzie Miejskiej szeroką informację ustną o stanie wodociągów i kanalizacji oraz potrzeb finansowych na prace inwestycyjne. Stwierdzili oni, że nie widzą możliwości obniżenia ustalonych przez nich cen. Włos zjeżył mi się na głowie, gdy Konsultant ZWiK...
Promesa dla Lądka
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odebrał 3 lutego 2010 r. we Wrocławiu z rąk Jerzego Millera, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę finansową na 1.700.000,00 zł. Jest to pomoc rządu dla samorządów województwa dolnośląskiego poszkodowanych przez klęski żywiołowe. Promesa w tej wysokości, to prawie tyle, o co się jako gmina ubiegaliśmy. Dzięki temu wsparciu finansowemu Gmina Lądek-Zdrój wykona dalsze zadania w ramach prac popowodziowych po ubiegłorocznych zniszczeniach spowodowanych obfitymi opadami. W roku 2009 otrzymaliśmy 6 mln zł z MSWiA, 150 tys zł z Zarządu Województwa...
Skuteczniej, efektywniej, bezpieczniej
WIDZIANE Z SENATU Senat na swoim ostatnim posiedzeniu w lutym bieżącego roku, zajmował się zmianami do ustawy o transporcie drogowym oraz zmianie niektórych innych ustaw. W trakcie prac Senat wniósł trzynaście poprawek. Nowelizacja ma spowodować skuteczniejszym przepis nakładający na zagranicznego przewoźnika obowiązek uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw transportu. W ustawie zawarto ponadto przepisy dotyczące zasad wykonywania przewozów drogowych oraz wprowadzenia efektywnej kontroli przewoźników spoza Unii Europejskiej. Bardzo ważne i korzystne są zapisy dotyczące możliwości...
Szerokim zakresem do melioracji
wicestarosta.jpg
26 kwietnia br. w kłodzkim starostwie odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli p. Bogusław Wijatyk dyrektor Departamentu Mienia Wojewódzkiego i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, wicestarosta kłodzki Marek Bogdał oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku Krzysztof Bolisęga. Podczas spotkania omówiono kwestie uruchomienia programu “Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2010 roku w powiecie kłodzkim” Rozmowa z wicestarostą kłodzkim p. Markiem Bogdałem: Czy mógłby Pan przybliżyć nam główne założenia programu. Marek Bogdał:...
W sprawie PKP
Widziane z Senatu W środę 5 maja 2010 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej z Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, na której rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Podczas obrad senator RP Stanisław Jurcewicz zabrał głos, zwracając się do Wiceministra Infrastruktury z zapytaniem, czy rozpatrywana ustawa może skutkować upadłością Przewozów Regionalnych - czemu Minister zaprzeczył. Senator RP zwrócił się...
Pierwszy rok działalności Galerii "Twierdza Kłodzka"
Rozmawiam z paniami: Elą Sobolewską - dyrektorem i Elą Żytyńską - specjalistką ds marketingu - Macie roczek. Na dodatek w plebiscycie „BRAMY” w kat. „Najpopularniejsi w kat. dużych przedsiębiorstw” od długiego czasu jesteście na I miejscu... - ... mieliśmy już 2 mln wejść do Galerii do kwietnia tego roku ... i to po niecałym roku! - mówi Ela Sobolewska - I myślę, że staliśmy się nie tylko dla Kłodzka ale całej Ziemi Kłodzkiej miejscem nie tylko handlu ale i spotkań. Ludzie po prostu tutaj spędzają swój wolny czas. - Galeria się rozbudowuje... -Tak. Już w tym roku wzbogaci się o: * kino 3....
Praca dla bezrobotnych
10 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku odbyło się spotkanie poświęcone programowi „Bezrobotni dla bezpieczeństwa i ochrony przeciwpowodziowej”, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem przedstawicieli gmin powiatu kłodzkiego - wójtów i burmistrzów. W programie koordynowanym przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu bierze udział 14 powiatów z terenu Dolnego Śląska. Powiat Kłodzki będzie piętnastym. Środki przeznaczone na ten cel w tym roku to 51 mln zł. "Przystępując do tego programu mamy na celu poprawę sytuacji bezrobocia w powiecie kłodzkim”-...
Inwestycje 2009/2010 - Miliony na drogi
W roku 2009 na remonty, przebudowy dróg powiatowych oraz mostów powiat przeznaczył ponad 25 mln zł, z czego 95 % sumy pochodziło z pozyskanych dotacji i środków zewnętrznych. Zrealizowane inwestycje to m.in.: * Kompleksowa modernizacja ul. Wolności w Szczytnej * Remont drogi w Bystrzycy Kłodzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. J.Słowackiego do skrzyżowania z ul. S. Okrzei * Przebudowa ul. Noworudzkiej i Kościuszki w Kłodzku, ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej * Odbudowa stalowego mostu drogowego na rzece Bystrzyca Dusznicka * Odbudowa drogi Kłodzko – Droszków – Ołdrzychowice, I etap oraz...
Ambitny budżet miasta Kłodzka w 2010 roku
W biuletynie kłodzkim, w wywiadzie z Przewodniczącym Rady Miasta pt. „Miasto z budżetem” ogólnie mówiono o sukcesach, ale nie powiedziano konkretnie o strukturze budżetu, zadłużeniu miasta, ani słowa o kryzysie finansów publicznych miasta, gdzie w 2010 roku zadłuża się miasto na kwotę 53 556 796 zł. Spłata długu wyniesie ponad 7 milionów zł. Spłata rat kapitałowych wyniesie ponad 5 mln zł. Spłata odsetek i dyskonta w 2011 r. wyniesie aż 2,7 mln zł. Tyle Burmistrz daje zarobić bankom. Jest to kwota wystarczająca na wybudowanie kilkudziesięciu mieszkań tak niezbędnych dla miasta. Deficyt...
6799000 złotych na gminne zadania
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało dla Gminy Kłodzko promesę na kwotę 2 800 000 złotych, w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Są to pieniądze na dofinansowanie zadań remontowych lub na odbudowę obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi w 2009 roku. Wójt Gminy Kłodzko Ryszard Niebieszczański wskazuje, że za te pieniądze gmina zrealizuje budowę dróg i mostów, w takich sołectwach jak Wojciechowice, Żelazno, Stary Wielisław, Krosnowice, Szalejów i Ołdrzychowice Kłodzkie. Zarząd Województwa...
Międzylesie pięknieje
fontanna-międzylesie.jpg
A to za sprawą uruchomionej 22 kwietnia 2010 roku w rynku międzyleskiem pięknie zakomponowanej przy Kolumnie Maryjnej fontanny podświetlanej. Fontanna powstała w ramach Projektu PL.3.22/3.3.02/09.01151 pt. „Młodzież ożywia fontanny przygranicza”, a zasilana jest wodą w obiegu zamkniętym.
Błędne mity gospodarcze
Jan Pokrywka
10 błędów ekonomicznych popełnionych od 1774 roku przez USA opisuje Scott Trask, historyk i zwolennik szkoły austriackiej i Mises Institut (www.mi-ses.org ). Co prawda pisze on z pozycji Amerykanina i odnosi je do USA, ale i dla nas może to mieć duże znaczenie. Przyjrzyjmy się im. Mit I – rozbitego okna. Zwolennicy jego twierdzą, że rozbite okno daje zamówienie hucie szkła, handlarz sprzeda szkło szklarzowi, ten właścicielowi okna, dzięki czemu pieniądze krążą, podatki wpływają do budżetu i wszyscy są szczęśliwi. W rzeczywistości nic się nie polepszyło, bo nic nowego nie powstało. Było okno...
2 mln zł dla powiatu kłodzkiego
Dwa miliony złotych dostał powiat kłodzki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zostanie przeznaczona na remont dróg i mostów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi w 2009 roku. Przyznana kwota stanowi 80% wartości inwestycji. Powiat kłodzki musi dołożyć do tych zadań 400 000 zł. To pierwsza promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla powiatu kłodzkiego w bieżącym roku. Powiat kłodzki wnioskował o dotację na ponad 19 mln zł.
240 532 918 zł
Jagoda Żerko
19 lutego, w piątek, w sali reprezentacyjnej Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku odbyła się UROCZYSTOŚĆ PODPISANIA UMÓW W RAMACH DZIAŁANIA “PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ” - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013. Gospodarzem spotkania był Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Stanisław Longawa. Na spotkaniu tym pojawili się wójtowie gmin Okręgu Kłodzkiego. W województwie dolnośląskim odbyły się takie 3 spotkania, w Marciszowie, Kłodzku i Rudnej. Łącznie na liście rankingowej znalazło się 112 wniosków i wszystkie zostały przeznaczone do...
Powiat kłodzki na Międzynarodowych Targach Turystycznych Wrocław 2010
W dniach 12-14 luty br., w ramach współpracy powiatu kłodzkiego z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, odbyła się promocja walorów turystycznych Ziemi Kłodzkiej we wrocławskiej Hali Stulecia podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych Wrocław 2010. W II edycji targów wzięło udział ponad 320 wystawców z kraju i zagranicy oraz ponad 12.000 osób odwiedzających. Potencjał turystyczny Ziemi Kłodzkiej został bardzo mocno zaakcentowany poprzez ponad 10 samodzielnych prezentacji pod-miotów z terenu powiatu kłodzkiego mających swoje stoiska na wrocławskich targach: Referat Promocji, Kultury i...
2 milionyna poprawę bezpieczeństwa na stokach
W dniu 26 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku doszło do podpisania umowy pomiędzy Grupą  Wałbrzysko- Kłodzką  GOPR a Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego reprezentowanym przez pana Zbigniewa Szczygła. W ramach umowy Grupa Wałbrzysko-Kłodzka GOPR otrzyma ponad 1,4 mln zł ze środków Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na budowę w pełni wyposażonej, nowoczesnej bazy  ratowniczej w Międzygórzu. Inwestycja  warta jest blisko 2 mln zł. Stacja będzie wyposażona w sprzęt umożliwiający szybkie dotarcie do miejsca wypadku...
Nowe auta dla mieszkańców DPS
Od 7 kwietnia br. mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, Ścinawce oraz Jugowie mają do dyspozycji trzy nowe, przystosowane dla osób niepełnosprawnych samochody. Koszt jednego auta to ponad 122 tys. zł. Fundusze na ich zakup (50%) pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków Starostwa Powiatowego w Kłodzku (50%). W uroczystości przekazania samochodów wzięli udział m.in. starosta kłodzki Krzysztof Baldy, wicestarosta Marek Bogdał, nieetatowy członek zarządu powiatu kłodzkiego Jarosław Zachariasz. Kolejne samochody trafią do Powiatowego...
Wkrótce remont pomieszczeń SOSG w Kłodzku
W dniu 21 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Powiatem Kłodzkim reprezentowanym przez starostę Krzysztofa Baldego i wicestarostę Marka Bogdała a Sudeckim Oddziałem Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej reprezentowanym przez Komendanta SOSG płk Piotra Drużdża. Przedmiotem porozumienia było przekazanie środków finansowych w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na remont i wyposażenie pomieszczeń służby dyżurnej operacyjnej Wydziału Koordynacji Działań SOSG w Kłodzku.
Co dalej z "Sudetami"
W związku z trudnościami komunikacyjnymi wynikającymi z odwołania pociągów dalekobieżnych do Kudowy-Zdroju, Starostwo Powiatowe w Kłodzku zorganizowało 21 kwietnia w Zespole Uzdrowisk Kłodzkich w Polanicy-Zdroju spotkanie, którego celem było wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Przywrócenie połączenia kolejowego Ziemi Kłodzkiej z Warszawą na bazie pociągu „Sudety” wpłynie korzystnie zarówno dla odwiedzających jak i dla mieszkańców. Spotkanie prowadził członek Zarządu Powiatu Maciej Awiżeń, a wśród zaproszonych gości byli prezes ZUK-u Jerzy Szymańczyk, przedstawiciele PKP Intercity Bogdan...