Blisko 20 mln na infrastrukturę wodną w Nowej Rudziej

Autor: 
TimeOut/BP

5 maja br. na zaproszenie poseł Moniki Wielichowskiej i burmistrza Tomasza Kilińskiego przybył Witold Sumisławski - dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wizyta o charakterze roboczym posłużyła wizytacji prac inwestycyjnych na rzece Włodzicy oraz wdłuż potoku Dzik. Przypomnijmy, iż dzięki wielomiesięcznym staraniom Parlamentarzystki, Władz miasta Nowej Rudy oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu projekt regulacji rzeki Włodzicy został umieszczony w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż M. Wielichowska jest członkiem sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrywania projektów ustaw i uchwał dot. usuwania skutków i zapobiegania powodzi.

Włodzica
Wizytację rozpoczęto od rzeki Włodzicy. Całkowita wartość projektu oszacowana jest na kwotę  14 640 591,04 zł. Rozpoczęta końcem 2009 inwestycja polega na odbudowie, remoncie i modernizacji zabudowy przeciwpowodziowej i przeciwerozyjnej koryta rzeki. Dodatkowo prowadzona jest przebudowa stopni i koryta rzeki w celu przystosowania koryta do migracji i bytowania ryb. Harmonogram prac polega na: zabezpieczeniu drzew, rozbiórce murów, ław, gurtów, progów oraz korekcie skalistego dna i geodezji. Prace zasadnicze stanowią m.in.: wykopy, nasypy, przygotowanie montażu zbrojenia, budowa muru oporowego, ubezpieczeń skarpowych, czy narzut kamiennych. Ostateczny termin zakończenia projektu do 30.06.2012 r.

Dzik
Równie zaawansowane prace trwają wzdłuż potoku Dzik w dzielnicy Słupiec. Załamanie pogody w dniu 17.07. 2010 r. doprowadziło do uszkodzenia murów oporowych w 90%, licznych zniszczeń gospodarstw domowych oraz budynków użyteczności publicznej. Powstałe zatory spowodowały, że koryto straciło właściwą przepustowość na łącznym odcinku ok. 10 km. W wyniku wspólnych starań Moniki Wielichowskiej i władz miasta Nowej Rudy udało się pozyskać środki finansowane z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska. Zadanie pn. „Awaryjny popowodziowy remont umocnień brzegowych i dennych wraz z udrożnieniem koryta pot. Dzik w m. Nowa Ruda – Słupiec – Dzikowiec" otrzymało dotację w kwocie 3 mln zł. Prowadzone obecnie prace mają na celu wzmocnienie zabudowy przeciwpowodziowej i przeciwerozyjnej koryta potoku, zapewnienie trwałości istniejących budowli oraz przywrócenie normalnego przekroju koryta. Wykonywana jest wycinka drzew i krzaków, udrożnienie z rumoszu koryta cieku na całym odcinku, zabudowa wyrw oraz podbudowa murów oporowych. Ponadto wykonano podwyższenia murów w okolicy budynków mieszkalnych i dróg publicznych. Zakończenie przewiduje się na koniec czerwca 2011 r.

Ul. Radkowska
Obok prac typowo związanych z remontem i odbudową drogi równolegle przeprowadzana jest regulacja potoku Dzik wraz z wzmocnieniem koryta. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło na ten etap 1.598.687,54 zł. Obecnie realizowany jest już drugi etap tego zadania, a dofinasowanie z budżetu państwa wynosi kolejne 1.500.000 zł.

Kolejne zdania
W okresie do 5 lat RZGW planuje rozpoczęcie zadania pn. „Odcinkowa regulacja Potoku Dzik od źródeł do ujścia wraz z dowiązaniem się do odcinków wyregulowanych i niewymagających regulacji”. Jego szacowany koszt to 11 mln zł. Zarówno Program dla Odry 2006 jak i WFOŚiGW przewidują przeznaczyć na ten cel po 40% środków, a pozostałe 20% sfinansują samorządy lokalne (gmina, powiat).
„Odcinkowa regulacja koryta rzeki Ścinawka na odcinku od m. Tłumaczów do ujścia do rzeki Nysy Kłodzkiej przy zastosowaniu elementów ekoregulacji wraz z dowiązaniem się do odcinków wyregulowanych i niewymagających regulacji oraz przystosowaniem koryta do migracji i bytowania ryb” na terenie Gminy Radków to druga z planowanych inwestycji. Szacowany koszt przedsięwzięcia - 23 mln zł. Planowane źródła finansowania - Program dla Odry 2006 – 60% środków, WFOŚiGW - 25% środków, samorządy lokalne (powiat, gmina) – 15% środków.
Nie do przecenienia jest fakt, że od czasu zakończenia II wojny światowej nigdy nie została przeprowadzona tak kompleksowa regulacja i odbudowa zarówno potoku Dzik jak i rzeki Włodzicy. Ma to niebagatelne znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa noworudzian zamieszkujących w pobliżu obu rzek. Do czasów rzeczonych inwestycji regularnie w wyniku intensywnych opadów ich posesje ulegały sezonowym podtopieniom, w wyniku czego często tracili swój dobytek. To milowy krok w wodnej infrastrukturze naszego miasta.
Włodarz miasta Tomasz Kiliński podkreśla iż, tylko dzięki właściwej współpracy i dużym zaangażowaniu poseł M. Wielichowskiej, tak duże środki udało się pozyskać na renowację Włodzicy i Dzika. Wspólna praca przynosi widoczne efekty - podsumowuje burmistrz.

Wydania: