Zmiany w Bożkowie

Autor: 
DB
bożków.jpg

W Bożkowie realizowane jest zadanie pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków – II etap”. Zakres wykonywanych prac obejmuje zarówno budowę kanalizacji sanitarnej jak i kanałów bocznych. Powstanie również rurociąg przesyłowy, ciśnieniowy, którego łączna długość wyniesie 16 583, 10 mb. Wykonawcą została firma WUPRINŻ - Spółka Akcyjna z Poznania. Planowany termin zakończenia prac przewidziany jest na dzień 30.10.2011 roku. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na kwotę około 8 mln złotych.

Wydania: