Życie społeczne

Ziemia Kłodzka na Jasnej Górze
puszczewicz1.jpg
W te sierpniowe dni Częstochowa przeżywa tradycyjne pielgrzymkowe oblężenie. Podążają bowiem w tym kierunku pątnicy z każdego niemal zakątka kraju. Najdłuższą drogę pokonują pielgrzymi z Helu, Szczecina czy Kołobrzegu / ponad 600 km/. Najliczniejsza jest z kolei pielgrzymka tarnowska, radomska czy tradycyjna warszawska oraz krakowska. Najstarsza natomiast jest pielgrzymka z Gliwic podążająca tu od 1626 r. jako wyraz wdzięczności za uratowanie miasta podczas wojny trzydziestoletniej. Najbardziej barwna jest jednak pielgrzymka góralska, zresztą każda ma swój niepowtarzalny klimat i urok. Jednak...
Zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Międzylesie
straż2.jpg
straż1.jpg
W dniu 19 sierpnia 2017 r. przeprowadzono gminne zawody sportowo-pożarnicze na boisku sportowym we wsi Roztoki. Coroczne organizowanie zawodów strażackich ma na celu mobilizację do intensywnego szkolenia pożarniczego – wszystko po to, by skutecznie przeprowadzać akcje ratowniczo-gaśnicze. Jest to też rodzaj oceny stanu wyszkolenia pożarniczego strażaków-ochotników, jak również przygotowywanie do startu w zawodach wyższego szczebla. Zawody organizowane w takiej formie służą do popularyzowania wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej. W zawodach wzięło udział łącznie 12 drużyn –...
W kilku zdaniach - wydarzyło się w Szczytnej
D. Chmielarz
sztandar.jpg
„Porusz swoją okolicę”– czyli szczytniańskie pospolite ruszenie. Siłownia zewnętrzna w naszym mieście od dawna była ambicją burmistrza Marka Szpaniera i przedmiotem westchnień mieszkańców, szczególnie seniorów. Akcja NESTLE dała nadzieję, że to pragnienie może się spełnić. Rozesłano wici, zachęcano do działania wszelkimi sposobami, aż pojawiła się szansa. „Szanowni. Głosowanie trwa! Musimy utrzymać tempo – o północy wielki finał! Mobilizujemy znajomych! Wygramy to!”– popłynęła informacja 30. czerwca o 18.22 do 1294 odbiorców. I zmobilizowała nawet tych, którzy do tej pory nie bardzo się w...
Dot. „Projektu Kopalni Nowa Ruda Węgiel Koksujący”
Adam Łącki
Uchwała nr 1 z dn. 12.05.2017 dot. „Projektu Kopalni Nowa Ruda Węgiel Koksujący” podjęta podczas Walnego Zebrania „Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku. 1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej popiera wszelkie działania zmierzające do realizacji największego projektu inwestycyjnego Ziemi Kłodzkiej, polegającego na reaktywacji Kopalni Węgla Koksującego w Nowej Rudzie. 2. Towarzystwo z uznaniem obserwuje konsekwentne działania inwestora kopalni oraz samorządu powiatu kłodzkiego a przede wszystkim miasta i gminy Nowa Ruda. 3. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej jest...
Dzień Honorowego Krwiodawstwa
133.jpg
25.04.br. w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości, po raz 25, zorganizowany został dzień honorowego krwiodawstwa. Po raz pie-rwszy ekipa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu przyjechała do nas 25 września 2016 r. W powiecie kłodzkim byliśmy pierwszą szkołą, w któ-rej została zorganizowana akcja honorowego krwiodawstwa, dziś takie akcje organizują również inne szkoły ponadgimnazjalne. Byliśmy również pierwszą szkołą, w której została zorganizowana akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego. Już dwukrotnie gościliśmy pracowników fundacji DKMS, którzy...
Zjazd kłodzkich weteranów
Ponad trzydziestu delegatów z Kół członków Związku Żołnierzy WP obradowało 8 kwietnia na X Rejonowym Zjeździe Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kłodzku. Obrady otworzył, witając członków ZŻ WP i zaproszonych gości, prezes zarządu ppłk Kazimierz Wróbel. Po wprowadzeniu sztandaru miłym akcentem rozpoczęcia obrad było wyróżnienie najbardziej dla Związku zasłużonych żołnierzy: płk Andrzeja Machlowskiego i st. chor. szt. Jana Kwapisza – Krzyżem Złotym z Gwiazdą ZŻ WP; Odznaką Honorową ZŻ WP ppłk Wojciecha Łyszkiewicza; Dyplomem Uznania Zarządu Głównego mjr Zbigniewa Guta i pisemnym...
Konkurs na inicjatywy lokalne w powiecie kłodzkim
inicjatywy 2016-2.jpg
W 2017 roku już po raz 13 odbędzie się powiatowy konkurs pod nazwą „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”. Konkurs organizowany jest przez Starostwo Powiatowe w ramach programu „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego” i w tym roku przeznaczono na ten cel 20 tys. złotych. Dofinansowaniu podlegać będą projekty powstające z inicjatywy mieszkańców obszarów wiejskich realizowane przez sołectwa z 9 gmin powiatu kłodzkiego – wiejskich lub miejsko-wiejskich. Dofinansowanie pomysłowych, innowacyjnych projektów, w które zaangażowani są mieszkańcy może wynieść do 50% kosztów rzeczowych przedsięwzięcia,...
Gdyby nie strażacy, to kto...?
D. Chmielarz
straż2.jpg
straż1.jpg
W 2016 r. OSP w Szczytnej do akcji ratowniczo-gaśniczych wyjeżdżała 151 razy, w tym do gaszenia pożarów 55 razy, do różnych zagrożeń – 88 razy. Zgłoszeń fałszywych, ale w dobrej wierze, było 8. Więc gdyby nie straż, to kto by nas ratował? Na czele Stowarzyszenia OSP Szczytna stoi 5-osobowy Zarząd. Funkcję prezesa sprawuje od 35 lat Bogusław Palko, który jest członkiem OSP, natomiast strażak z 40-letnim stażem, Mariusz Sudak jest od 17 lat naczelnikiem. Stowarzyszenie liczy 42 członków, w tym 12 kobiet – kilka z nich, te po szkoleniu, może brać udział w akcjach. Składki czło-nków...
Rozmowa z mgr. inż. Swietłaną Koszałko
S. Bożek
rodzina.jpg
- Pani Swietłano proszę powiedzieć kiedy przyjechaliście do Radkowa i jak zorganizowaliście sobie życie w gmine Radków. - Zaraz po przyjeździe z Kazachstanu otrzymaliśmy mieszkanie w Ścinawce Górnej, w czym pan nam pomógł, pełniąc ważną funkcję w gminie. Ze mną przyjechał mąż Władysław, który ukończł Politechnikę w Kurugandzie, uzyskując tytuł mgra inżyniera budownictwa. Najpierw pracował w radkowskich kamieniołomach, a następnie w Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku, obecnie w ZSPAS w Przygórzu. Ja, podobnie jak mąż ukończyłam studia w Kazachstanie i mam podo-bny tytuł naukowy, z tym, że ja...
Radków - lodowisko dla każdego
lodowisko.jpg
Na terenie Ziemi Kłodzkiej jest zaledwie kilka sztucznych lodowisk, w tym jedno w Radkowie (ul. Piastowska). Obiekt na otwartej przestrzeni czynny jest codziennie (godz. 12:00-18:00, w soboty i niedziele do godz. 19:00), a korzystać z niego może każdy, kto tylko ma ochotę – dzieci i dorośli, ci, którzy potrafią jeździć, i ci, którzy na tafli chcą postawić dopiero pierwsze kroki. Na miejscu znajduje się również wypożyczalnia łyżew za niewielką opłatą. Sztuczne lodowisko to kolejna, po trasach do narciarstwa biegowego w Karłowie i Pasterce, propozycja dla mieszkańców i turystów – wszystkich...
Wydarzenie kulturalne 2016 roku w Lądku Zdroju
Wehikul-czasu-1.jpg
straz.jpg
Przyladek-Zdrowia-4.jpg
* PrzyLądek Zdrowia Zapewne na stałe już wpisze się w kalendarz wydarzeń społecznych i kulturalnych w naszej gminie. Podczas imprezy odbyło się 21 wykładów i warsztatów dotyczących naszego zdrowia, a na scenach odbyło się 8 pełnokrwistych koncertów i recitali muzycznych. * Wehikuł Czasu To sentymentalna po-dróż na przestrzeni minionych wieków. Inscenizacja kostiumowa przybliża widzom bogatą historię kurortu Lądek-Zdrój. Impreza organizowana na zasadach happeningu, w którym uczestniczą odziane w epokowe stroje znane persony lokalnej kultury, polityki i biznesu. * Nowy wóz dla OSP 10 grudnia...
Podziel się słodyczami
klodzko-06.jpg
klodzko-01.jpg
W połowie grudnia krwiodawcy z Placówki SG w Kłodzku przeprowadzili akcję honorowego oddawania krwi pod hasłem „Podziel się słodyczami”. Zebrane słodycze zostały przekazane do domów dziecka. Do punktu krwiodawstwa zgłosiło się 30 osób, które oddały 13 500 ml krwi. Wśród krwiodawców byli również komendant kłodzkiej placówki SG mjr SG Piotr Piekarski wraz z zastępcą mjr. SG Dariuszem Matusiakiem. Do akcji przyłączył się również burmistrz Kłodzka Michał Piszko. Zebrane słodycze zostały dostarczone dzieciom z domów dziecka w Kłodzku i Domaszkowie. Czekoladowe upominki osobiście dostarczyli mjr SG...
Zbiórka żywności
I.Caryk
zbiórka1.jpg
Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publico Bono wzięło udział w ogólnopolskiej zbiórce żywności w dniach 25 i 26 listopada, zapraszając do wspólnej akcji sprawdzonych przyjaciół, Czterolistną Koniczynkę, Gimnazjum Nr 2 i Nr 1, OHP oraz Liceum Ogólnokształcące. Wolontariuszom w Biedronkach przy ul. Piłsudskiego i Słupieckiej i w Tesco życzliwi klienci podarowali 834,38 kg produktów żywnościowych. Świąteczne paczki dla noworudzkich rodzin zostaną przekazane w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i pedagogami szkół. Wszystkim, którzy pomagali, serdecznie dziękujemy: opiekunom...
Modele samochodowe
model.jpg
3 grudnia ub.r. w Ścinawce Średniej odbyła się 4. runda Polskiej Ligi Modeli Samochodów RC strefy I. W zawodach wystartowało 50 zawodników z Polski, Czech, Niemiec i Francji. Najliczniejszą grupę stanowili zawodnicy klas E-14 Rally oraz Stock. Do końca zawodów w strefie I pozostały jeszcze trzy imprezy i ogólnopolski finał wszystkich pięciu stref, który odbędzie się w dniach 28-30 kwietnia 2017 r. również w Ścinawce Średniej.
Morsowanie "Radkowskich Morsów"
111.jpg
Klub „Radkowskich Morsów”, będący jednym z dwóch na Ziemi Kłodzkiej, rozpoczął sezon. Od końca października w każdą niedzielę spotyka się na kąpielach w radkowskim zalewie. Obecnie to grupa blisko 25 osób – kobiet i mężczyzn, nie tylko z gminy Radków. Niektórzy już kolejny sezon hartują ciało i ducha, inni z zimną wodą pod chmurką o tej porze roku mierzą się po raz pierwszy. Wszyscy podkreślają walory zdrowotne takich kąpieli – przekonują, że nie imają się ich sezonowe infekcje, a jeśli się taka zdarzy, to na krótko. Równie ważne są względy towarzyskie. „Morsowanie” potrwa do końca marca, bez...
XVIII Spartakiada w Nowej Rudzie
Irena Caryk
sparta.jpg
Jak zawsze w pierwszą sobotę października na Integracyjnej Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych w Nowej Rudzie nie zabrakło i zawodników i wolontariuszy, a nade wszystko wspaniałych emocji, pięknych przyjaźni i przeogromnej radości. Sportowcy z powodzeniem przebrnęli przez wszystkie konkurencje, w nagrodę obdarowani medalami. A puchar przechodni w 2016 roku powędrował do Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie. Specjalne wyróżnienie otrzymał Robert Szot, który nie bierze udziału w zawodach, ale szczerze i wiernie dopinguje kolegów z DPS w Ścinawce Dolnej. To wielkie przedsięwzięcie dla 147...
Dziecięca drużyna pożarnicza
Gracjana Tur
tur2.jpg
Wraz z rozpoczęciem wakacji, przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku-Zdroju powstała Dziecięca Drużyna Pożarnicza. Grupa liczy 15 osób w wieku 5-9 lat i z wielkim zapałem spotykając się raz w tygodniu na zbiórce, poznają tajniki zawodu strażaka. Nasi mali druhowie doskonale radzą już sobie m.in. z testowaniem armatury wodnej, ze zgłaszaniem zagrożenia oraz z reagowaniem podczas niebezpiecznych sytuacji takich jak zadymienie. Ostatnio mieli swój pierwszy pokaz bojowy, który zaprezentowali przed szerszą publicznością. Na naszych zbiórkach oprócz ćwiczeń nie może zabraknąć różnorodnych zabaw...
W kilku zdaniach - wydarzyło się w Szczytnej
SAM_6209.jpg
olimp.jpg
liczy.jpg
Szczytniańskie wianki. W tym roku było ich znacznie więcej i wyglądały bardziej okazale. Doszły też nowe elementy wiankowego spotkania, w którym brali udział także panowie, a panie przygotowały na tę okoliczność specjalne stroje. Po przejściu przez Plac za Bramą korowód zatrzymał się nad Kamiennym Potokiem, a wianki popłynęły z jego wodami do… Nysy(?). W dalszej części imprezy, organizatorki spotkania – panie z biblioteki, zapewniły jego uczestniko Olimpiada Przedszkolaków. 25. czerwca było szczególnie upalnie, a właśnie wtedy miały się odbyć w Szczytnej trzy cykliczne imprezy i czwarta...
Na Dzień Dziecka oddali to co najcenniejsze - krew
10616krew8.jpg
Policjanci powiatu kłodzkiego zachęcili swoich mundurowych kolegów do wzięcia udziału w szlachetnej akcji. Kilkudziesięciu ochotników dobrowolnie oddało krew dla najbardziej potrzebujących dzieci. Mundurowi, którzy, na co dzień pracują przy wypadkach drogowych i innych zdarzeniach, w wyniku których poszkodowani często pilnie potrzebują krwi, doskonale rozumieją potrzebę honorowego krwiodawstwa. Z racji wykonywanego zawodu i potrzeby serca po raz kolejny ratowali ludzkie życie. 1 czerwca na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku zgłaszali się chętni funkcjonariusze policji, służby...
Lądecki Festyn Strażacki
straż1.jpg
11 czerwca odbył się Festyn Strażacki zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lądku-Zdroju w celu pozyskania środków finansowych na zakup nowego samochodu pożarniczego dla jednostki. Lądecka OSP posiada cztery samochody pożarnicze, które mają ponad 30 lat i są bardzo często eksploatowane. Burmistrz Lądka-Zdroju chce kupić dla jednostki nowy środek transportu i pozyskuje środki zewnętrzne, a o te można się starać, mając wkład własny. Dochód z festynu „My pomagamy Wam, wy pomóżcie nam” ma stanowić jego część. Strażacka impreza rozpoczęła się od zawodów sportowo-pożarniczych. Członkowie...
Koncert dla Adriana
adrian2.jpg
Rotary Club Polanica-Zdrój wspiera swój klub młodzieżowy Interact, który kolejny raz zorganizował rockowy koncert charytatywny, tym razem „Dla Adriana”. Młodzi rotarianie pomagają w chorobie temu młodemu mieszkańcowi gminy wiejskiej Kłodzko. Pomimo znacznego paraliżu Adrian jest pełen zapału do komputera, będącego jego jedynym oknem na świat. Część funduszy na windę umożliwiającą kąpiel uzbierali już w czasie loterii fantowej na deptaku w Polanicy sami rotarianie. Jeszcze przed końcem zimy, w sobotę 27 lutego w sali widowiskowej Kłodzkiego Centrum Kultury zagrały zespoły Centrala 57 (w...
70-lecie harcerstwa na Ziemi Kłodzkiej
70 lat 2.jpg
70 lat 1.jpg
Niedawno na łamach niniejszego czasopisma pojawiła się zapowiedź obchodów harcerskiego jubileuszu. Teraz czas na kilka słów jego podsumowania. W dniach 19-21 lutego w Kłodzku odbył się harcerski Biwak Artystyczny, który był zwieńczeniem całorocznych działań związanych z obchodami 70 rocznicy powstania Związku Harcerstwa Polskiego na Ziemi Kłodzkiej. 20 lutego o godz. 16:00 w Muzeum Ziemi Kłodzkiej zaproszonym gościom, byłym harcerzom i instruktorom, udostępniona została ekspozycja harcerska oraz kroniki z dawnych lat. Podczas wystawy, na którą przybyło kilka pokoleń kłodzkich harcerzy i...
70-lecie ZHP
harcerze2.jpg
harcerze.jpg
20 lutego br. Hufiec ZHP w Kłodzku świętował swoje 70-lecie. Z tej okazji otwarta została wystawa okolicznościowa w Muzeum Ziemi Kłodzkiej, potem zaś odbył się festiwal piosenki harcerskiej i turystycznej w KCKSiT.
Najlepsze wiejskie inicjatywy 2016
inf. MZ
W 2016 roku już po raz 12 odbędzie się powiatowy konkurs pod nazwą „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”. Konkurs organizowany jest przez Starostwo Powiatowe w ramach programu „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego” i w tym roku przeznaczono na ten cel 15 tys. złotych. Dofinansowaniu podlegać będą projekty powstające z inicjatywy mieszkańców obszarów wiejskich realizowane przez sołectwa z 9 gmin powiatu kłodzkiego – wiejskich lub miejsko-wiejskich. Dofinansowanie pomysłowych, innowacyjnych projektów, w które zaangażowani są mieszkańcy może wynieść do 50% kosztów rzeczowych. Przy ocenie...
Szmaragdowe i złote gody
jubileusz.jpg
W lutym pięć par obchodziło jubileusze małżeńskie. Teresa i Czesław Góreccy przysięgę złożyli sobie 55 lat temu, w 1961 roku. Z kolei pozostałe pary – Jadwiga i Czesław Kupińscy, Maria i Bolesław Micewiczowie, Brygida i Stanisław Cieślukowie, Anna i Eugeniusz Kowalikowie – ślub wzięły w 1965 r. 20 lutego dostojni Jubilaci spotkali się w Muzeum Ziemi Kłodzkiej, gdzie obyła się uroczystość na ich cześć. Nie zabrakło życzeń, medali, listów gratulacyjnych, szampana i tortu. – To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę wśród Państwa być – mówił burmistrz Michał Piszko. – Pokazujecie, jak w zgodzie i...