Życie społeczne

Kondycja - zdrowie - figura czyli jak ruszyć cztery litery (1)
Magda Litwin
Siedzący tryb życia - bolączka współczesnej cywilizacji - dla większości z nas nie jest kwestią świadomego wyboru, lecz konieczności. Negatywnych skutków w postaci problemów trawiennych, dolegliwości ze strony kręgosłupa, czy zbędnych kilogramów doświadczamy w związku z tym na co dzień. Ludzki organizm – swoiste perpetum mobile – dobrze funkcjonuje, jeśli... mu na to pozwolimy. Aparat ruchu, jakim są kości i mięśnie słabnie i traci na sprawności, gdy używamy go zbyt mało. A więc... ruszmy (nie tylko) cztery litery! JAK ĆWICZYĆ? Im więcej wysiłku tym lepiej? Niezupełnie! Spalanie tkanki...
Fajnie teraz mieszkać w Szczytnej
adwentalia.jpg
Jest uporządkowana, zadbana, jest dbałość o szczegóły, ale jest też olbrzymia przychylność mieszkańców. Po prostu KAŻDY szanuje to, co mamy. A jednocześnie potrafimy świetnie się bawić. I tak też było na V ADWENTALIACH SZCZYTNIAŃSKICH, choć jak zwykle, pogoda nas nie rozpieszczała. Ale co to znaczy dobre przygotowanie. Był namiot, były i „koksiaki”, co prawda nie na koks, ale na drewno, ale ogrzać się można było kiedy ktoś już za bardzo przemarzł. Jako, że to Adventalia, piwa nie było i o dziwo, nikomu to nie przeszkadzało. Posiłkowaliśmy się gorącym barszczykiem z krokietami, grochem z...
Orszak Trzech Króli
Po raz pierwszy w Kłodzku! 6.01.2012. Dnia 6 stycznia Kościół Katolicki obchodzi Uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie zwaną Świętem Trzech Króli. Po raz pierwszy od 1960 w 2011 r. obchodzono ten dzień jako wolny od pracy. Chcemy, aby kolejne – drugie przeżywanie Święta Trzech Króli w Polsce miało nowy, bardziej uroczysty charakter również w naszym mieście. Dlatego zapraszam do włączenia się do wspólnej inicjatywy, którą podejmują Kłodzkie Parafie oraz Władze Miasta Kłodzka, a jest nią Orszak Trzech Króli. Orszak przejdzie ulicami Kłodzka po raz pierwszy 6 stycznia 2012 roku. Orszak...
Organizacje pozarządowe na Ziemi Kłodzkiej (cz.14)
Skutki procesów integracyjnych dla społeczności Ziemi Kłodzkiej w odczuciu działaczy społecznych. Żaden z ankietowanych nie dostrzegł negatywnych skutków integracji europejskiej. 36% ankietowanych twierdzi, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej nie miało większego znaczenia dla sytuacji mieszkańców Ziemi Kłodzkiej. Wśród pozytywnych aspektów, ankietowani wymieniali: * 45% wskazało rozwój regionu; * 27% wymieniło możliwość wymiany doświadczeń; * 17% doceniło integrację w aspekcie rozwoju turystyki; * 14% dostrzega w integracji możliwość poznawania innych kultur; * Dla 10% ankietowanych...
Dzień Seniora w PKPS w Kłodzku
PSM1.jpg
Z okazji 25 rocznicy powstania Klubu Seniora, Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kłodzku zorganizował w dniu 27 października br. dla członków Klubu, spotkanie w Sali Arnosta z Pardubic w kłodzkim LO im. Bolesława Chrobrego. Prezes Wojciech Wiśniewski i Teresa Budzioch wręczyli długoletnim współpracownikom i darczyńcom dyplomy i honorowe odznaki - wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. wiceminister zdrowia Jakub Szulc, starosta Maciej Awiżeń i Teresa Ludwin - asystent starosty ds. osób niepełnosprawnych. O oprawę muzyczną powyższej uroczystości poproszono dyrektora PSM I st. w Kłodzku,...
Organizacje pozarządowe na Ziemi Kłodzkiej (cz. 13)
Tożsamość europejska organizacji pozarządowych na Ziemi Kłodzkiej.O tożsamości europejskiej możemy mówić w odniesieniu do społeczeństw Europy. Jednoczenie się wymusza działania mające na celu pogłębianie integracji. Budowanie tożsamości europejskiej jest współcześnie jednym z najistotniejszych zagadnień z punktu widzenia procesów integracyjnych. Działacze trzeciego sektora zostali zapytani o to, jakie działania powinny być podjęte przez organizacje aby wzmocnić tożsamość europejską jej członków. * 49% ankietowanych odpowiedziało, że „wspólne działania z organizacjami o podobnym profilu,...
Organizacje pozarządowe na Ziemi Kłodzkiej (cz.12)
Ankietowani zostali zapytani również o ich odczucia w odniesieniu do wykorzystania doświadczeń podobnych organizacji działających w innych państwach europejskich. * 49% ankietowanych odpowiedziało, że doświadczenia podobnych organizacji „mogłyby być bardzo pomocne w skuteczniejszym działaniu organizacji”; * 42% uważa, że „byłoby pomocne, ale tylko w ograniczonym stopniu ze względu na specyfikę sytuacji społeczno – ekonomicznej mieszkańców Ziemi Kłodzkiej”; * 9% ankietowanych uważa, że „w ogóle nie byłaby przydatna, ponieważ inne społeczeństwa europejskie nie rozumieją spraw polskich”. Prawie...
Organizacje pozarządowe na Ziemi Kłodzkiej (11)
System wartości trzeciego sektora na Ziemi Kłodzkiej. Wartości, które reprezentuje określona organizacja można zmierzyć poprzez wartości reprezentowane przez jej członków. W pytaniu o system wartości w co-dziennym postępowaniu ankietowani mogli wybrać dwie odpowiedzi. Dla 71% ankietowanych prawa człowieka są najistotniejsze w codziennych działaniach. Kolejną istotną wartością jest sprawiedliwość społeczna. I tę wartość wybrało 49% ankietowanych. Wolność to wartość nadrzędna dla 22% ankietowanych, a równość dla 20%. Polskość ma największe znaczenie dla 13% ankietowanych. Tolerancję wybrało 11...
Organizacje pozarządowe na Ziemi Kłodzkiej (cz.10)
ANALIZA MOTYWÓW ANGAŻOWANIA SIĘ W ŻYCIE SPOŁECZNE MIESZKAŃCÓW ZIEMI KŁODZKIEJ. Analiza motywów zaangażowania w działalność w trzecim sektorze mieszkańców Ziemi Kłodzkiej została przeprowadzona na podstawie ankiety składającej się z 16 pytań. Odpowiedzi udzielone na pytanie zawarte w ankiecie pozwoliły na zbadanie kilku aspektów. Motywacji w momencie wstępowania do organizacji trzeciego sektora, wpływu otoczenia na członkostwo, oczekiwań w stosunku do działalności w organizacjach, a także na ile członkostwo Polski w Unii Europejskiej miało wpływ na organizacje, a także na najbliższe otoczenie...
Fotografowie i blogerzy nadchodzą
FNTR-dlugopole-gorne-1.jpg
Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Aktywni Dla Długopola Górnego, które dzięki partnerstwie z Fundacją Harmonia Mundi z Wrocławia po raz pierwszy uzyskało dofinansowanie na projekt-inicjatywę lokalną, a precyzyjnie na realizację cyklu szkoleniowego Fotograf Nie Tylko Rodzinny w Długopolu Górnym, który realizowany jest w ramach Działania 7.3. PO KL. Szkolenie, w którym młodzież zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie fotografii, e-pr oraz e-marketingu ma na celu podniesienie ich sprawności zawodowej. Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem. Zgodnie z dokumentacją...
Krokusy zostały posadzone
D. Chmielarz
krokusy.jpg
Już po raz trzeci mieszkańcy Szczytnej odpowiedzieli na apel Burmistrza: ZADBAJMY RAZEM, ŻEBY SZCZYTNA PĘKNIE ZAKWITŁA NA WIOSNĘ. W tym roku sadzenie odywało się 7. października na nowym placu przy ulicy Wolności, czyli pierwszej części ścieżki turystyczno- spacerowej KAMIENNY TRAKT. Krokusy można było kupić w sklepie, a w dniu sadzenia p. Janina Kostyrko osobiście sprzedawała cebulki na placu.- W porównaniu z ubiegłymi latami w tym roku zainteresowanie cebulkami było trochę mniejsze, ale też duże, w naszej kwiaciarni można je było kupić w cenie promocyjnej i mieszkańcy chętnie z tego...
Organizacje pozarządowe na Ziemi Kłodzkiej (cz. 9)
Spadek nowo powstających organizacji pozarządowych może mieć kilka przyczyn: * Poprawa statusu ekonomicznego społeczeństwa, spadek bezrobocia zmniejsza zapotrzebowanie na organizacje pomocnicze * Emigracja młodych aktywnych osób, którzy mogli być potencjalnymi założycielami nowych organizacji * Spadek zaangażowania obywateli w działalność społeczną, coraz mniej osób pracuje bez wynagrodzenia na rzecz społeczności lokalnej. Przyczyny wymienione powyżej mają charakter hipotetyczny. Spadek liczby rejestracji nowych organizacji może być powodowany, wspomnianą powyżej, stabilizacją na rynku...
Powiatowe zawody OSP
Obraz 693.jpg
Na terenie boiska OSiR w Polanicy-Zdroju 24 września br. odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Powiatu Kłodzkiego, w których wzięło udział 12 drużyn. Drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach – sztafecie pożarniczej z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych. Po raz kolejny główna nagroda, czyli puchar Komendanta PSP w Kłodzku, trafiła w ręce jednostki OSP z Domaszkowa. Drugie miejsce zajęła jednostka OSP ze Szczytnej, a trzecie – OSP z Trzebieszowic. Fundatorem nagród indywidualnych – radioodtwarzaczy CD, DVD oraz zestawów kina domowego – dla...
Organizacje pozarządowe na Ziemi Kłodzkiej (cz. 8)
Pomoc najbardziej potrzebującym jest ideą działania trzeciego sektora, integruje lokalną społeczność, zmniejsza dysonanse społeczne i pomaga w diagnozowaniu potrzeb społecznych. W dziedzinie zapobiegania wykluczeniom społecznym, powodowanym różnymi czynnikami, organizacje pozarządowe ściśle współpracują z władzami powiatu i poszczególnych gmin. Finansowa forma współpracy opiera się na dotowaniu trzeciego sektora, niefinansowa natomiast na wspólnym diagnozowaniu problemów, tworzeniu wspólnej strategii działania, wskazywaniu obszarów, gdzie pomoc jest niezbędna. W działaniu na rzecz środowisk...
W hołdzie Sybirakom
D.B.
sybir2.jpg
W rocznicę wkroczenia Armii Czerwonej na Kresy Wschodnie w Szymbarku odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem wydarzeń z 1939 roku. Dzień 17 września ustanowiono Dniem Sybiraka na pamiątkę masowych zesłań polskiej ludności na Syberię. Już po raz siódmy w Szymbarku, odbyło się spotkanie świadków sowieckiej represji z okresu II wojny światowej. Jak co roku w to szczególne miejsce zjechało wiele osób, które przeżyły koszmar tamtych dni oraz członkowie ich rodzin i przedstawiciele władz. W tegorocznych obchodach uczestniczył również wójt Gminy Nowa Ruda Sławomir Karwowski,...
Organizacje pozarządowe na Ziemi Kłodzkiej (cz.7)
Do najniebezpieczniejszych patologii, występujących w obszarach o obniżonym standardzie życia należą alkoholizm i narkomania. „Nadużywanie alkoholu stanowi dziś dla wielu mieszkańców powiatu kłodzkiego, niezależnie od wieku, płci i wykształcenia, jeden z najpoważniejszych, trudnych do przezwyciężenia problemów. Obok alkoholizmu, występują zaburzenia komunikacji w obrębie rodziny, bieda, problemy wychowawcze i zdrowotne. Niepokojącym jest fakt wzrastania liczby osób uzależnionych od alkoholu i obniżania wieku pierwszego z nim kontaktu.” W dziedzinie walki z alkoholizmem dominują struktury...
Organizacje pozarządowe na Ziemi Kłodzkiej (cz. 6)
Kolejnym problemem, z którym w bardzo dużym stopniu mamy do czynienia w powiecie kłodzkim jest wysoka stopa bezrobocia. Oscyluje ona w granicach 23% ludzi pozostających bez stałego zatrudnienia w stosunku do aktywnych zawodowo. Jest ona o wiele wyższa niż w kraju (ok. 12%). „Analizując na przestrzeni kilkunastu lat stopę bezrobocia w kraju i powiecie kłodzkim okazuje się, iż wykazuje ona wysoki stopień korelacji; stopa bezrobocia w powiecie jest prawie dwukrotnie wyższa niż w kraju.” W odpowiedzi na dane demograficzne, prognozujące dalsze spadki liczby ludności w powiecie kłodzkim, powstają...
Organizacje pozarządowe na Ziemi Kłodzkiej (cz. 5)
W odniesieniu do zróżnicowania społecznego, Ziemia Kłodzka przechodzi nowy, współczesny etap osiedlania. „Ostatnia fala osadnictwa narastała powoli, przyspieszając znacznie ostatnimi laty. To przybysze z miast. Często bogaci lub przynajmniej bogatsi znacznie od miejscowych, często trochę aroganccy, nie tworzą relacji z miejscowymi nie dlatego, że są im niechętni: raczej po prostu są im obojętni. Ludzie tak zamknięci, indywidualiści, nie tworzą małych społeczności więc wstrzymuje to, lub nawet czasami zawraca powoli toczący się proces kreowania się społeczeństwa Ziemi Kłodzkiej”. 3.1.2...
Piknik dożynkowy w Święcku
Piknik4.jpg
Nowa Rada Sołecka Święcka z sołtysem na czele po raz pierwszy miała okazję wykorzystać nową wiatę rekreacyjną na miejscowym boisku. W sobotę 3 września zorganizowano Piknik Dożynkowy. Uroczystości rozpoczęła o godz. 16.00 okolicznościowa Msza Św. w kościółku pod wezwaniem św. Floriana. Następnie sołtys Karol Omachel poprosił księdza z parafii bożkowskiej o poświęcenie nowej wiaty, a zaproszonych gości z Wójtem gminy Kłodzko na czele o uroczyste jej otwarcie. Do późnych godzin wieczornych mieszkańcy i zaproszeni goście biesiadowali przy stołach, na których nie zabrakło grilowanej kiełbasy,...
Organizacje pozarządowe na Ziemi Kłodzkiej (cz. 3)
Autorzy raportu „Pasmo NGO Ziemi Kłodzkiej. Pełny raport ewaluacyjny” wprowadzili następujący podział organizacji pozarządowych na Ziemi Kłodzkiej: *NGO o profilu edukacyjnym – celem ich działania jest prowadzenie placówek oświatowych. Są to stowarzyszenia powstałe w miejscowościach gdzie, ze względu na spadek liczby dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, chciano zlikwidować placówki edukacyjne. Zakres ich działania jest ograniczony do jednego zagadnienia, a obszar do jednej miejscowości. Wśród tych stowarzyszeń wyróżniamy dwa typy: takie które powstały po to aby stworzyć placówkę...
Nasza Gmina promuje aktywny i zdrowy styl życia
Obywatele sami sprawdzają, na co i w jaki sposób wydawane są gminne, niemałe pieniądze pozyskiwane z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Ilekroć kupujemy napoje alkoholowe gminną kasę zasilają pieniądze z zezwoleń na sprzedaż trunków. Zgodnie z prawem, mają one służyć wyłącznie realizacji gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Czy tak jest ? W kilkunastu gminach prowadzony jest program monitorowania tzw. „pieniędzy alkoholowych/korkowych/kapslowych”. Katowice, Malbork, Morąg, Oława, Opole, Orzysz, Pszczyna, Rabka-Zdrój, Ruda Śląska, Rybnik, Skarżysko...
Organizacje pozarządowe na Ziemi Kłodzkiej (cz. 2)
Liczba organizacji pozarządowych, współpraca z władzami lokalnymi, a także rozwijająca się sieć powiązań i wzajemnej współpracy wskazuje na to, że Ziemia Kłodzka jest obszarem, gdzie trzeci sektor odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu relacji społecznych. Przyczynia się to do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz podejmuje próby rozwiązywania istniejących problemów społecznych. Lokalny charakter organizacji i wąskie cele statutowe w niektórych przypadkach są wartością pozytywną. „Niewielkie organizacje, odpowiadające potrzebom społeczności lokalnych mają bardzo dobre zorientowanie w...
O polowej kapliczce pw. Jana Pawła II w Ponikwie raz jeszcze...
Czuję się w obowiązku odnieść się do „sprostowania nieprawdziwych informacji”, które po moim wcześniejszym artykule na temat poświęcenia kapliczki pw. św. Anny i nadaniu jej dodatkowego wezwania Jana Pawła II w Ponikwie umieściła pani Anita Wróblewska w numerze 32 Gazety Prowincjonalnej. Na początek chcę przeprosić wszystkich mieszkańców Ponikwy, w tym wymienionych w „sprostowaniu” pana Andrzeja Dziubę i panią Władysławę Płoch, jeżeli uważają, że zbyt mało uwagi poświeciłem ich wkładowi w odbudowę kapliczki, a być może kogoś nie wymieniłem w ogóle z imienia i nazwiska. Wiem, że podziękowanie...
Festynowa niedziela - krosnowice 14.08.2011
krosnowice.jpg
Pięknie przyśpiewywał Zespół „Wilczanie” z Wilkanowa. Zaangażowanie członków TMK w organizacji festynu: - Loteria fantowa – Eugenia Leśków, Alicja i Krystyna Wąsik. - Konkurs pięknego czytania – poezja X.Jana Twardowskiego – Anna Piasecka. - Rozgrywki sportowe: badminton, piłka nożna, przeciąganie liny, wyścigi w workach – Zdzisław Orczyk, Iza Borkowska, Adrian Michalczyk na boisku szkolnym skoszonym przez firmę „Skalniak – Polskie Ogrody”. - Serwis batyty – Mirek Jakubowski. - Pokaz i sprzedaż rękodzieła z warsztatów wakacyjnych – Elżbieta Froń. - Konkurs plastyczny „Krosnowice po...
Festtyn odpustowy pod Cierniakiem w Radochowie
Radochów1.jpg
Po Mszy Św., na Cierniaku na placu rekreacyjnym, jak co roku 15 sierpnia, rozpoczął się odpustowy festyn. Przy dobrej muzyce goście posmakowali domowych wypieków i tradycyjnych festynowych potraw i napojów. Jak zawsze dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, której losy rozeszły się błyskawicznie - wśród wielu nagród można wygrać było np. suszarkę do grzybów i owoców. Wszyscy wspaniale się bawili ale niestety pod wieczór zabawę popsuła tegoroczna, sierpniowa, kapryśna deszczowa pogoda.