maj 2022

Co słychać w Gminie Nowa Ruda

Autor: 
inf. Barbara Adamska
4-Bieg Tropem Wilczym w Woliborzu 1.jpg

Centrum Kultury prowadzi zajęcia dla dzieci z Ukrainy
Centrum Kultury w Ludwikowicach Kł. (CKGNR) prowadzi liczne zajęcia artystyczne z grupą ukraińskich dzieci, które w Gminie Nowa Ruda znalazły bezpieczne schronienie. - Serdecznie dziękujemy Panu Jakubowi Madejowi, Prezesowi KSS Bartnica, za zakupienie i przekazanie nam materiałów plastycznych dla dzieci – podkreśla dyrektor CKGNR Gabriela Buczek.

Wojewoda i Wójt z wizytą u uchodźców

W kilku zdaniach – Szczytna

Autor: 
Danuta Chmielarz
d3.jpg

O lutowej sesji słów kilka.
Jednym z punktów porządku dziennego sesji z dnia 24. lutego była informacja o stanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Szczytna – plany Zarządu Dróg Powiatowych oraz Zarządu Powiatu Kłodzkiego. O stanie dróg powiatowych mówili radni, zwracając uwagę na ich zły stan – dziurawa nawierzchnia, zakrzaczone pobocza, zniszczone, niedrożne przepusty, dzikie wysypiska na poboczach. Słuchał tych uwag przedstawiciel ZDP i próbował się do nich ustosunkować.

SKOORDYNUJMY NASZĄ POMOC W POWIECIE KŁODZKIM

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe

Szanowni Państwo, MSWiA przygotowało projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Projekt ten jest obecnie procedowany w Sejmie i ma być poddany pod głosowanie. W założeniu ma on uregulować kwestie pobytu uchodźców oraz organizacji pomocy dla nich w naszym kraju.
W związku z tym wraz z wójtami oraz burmistrzami na podstawie wytycznych z tego projektu już przygotowujemy jednolity długofalowy system koordynacji pomocy i dystrybucji darów w naszym powiecie.

Pomoc psychologiczna

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001psych.jpg

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje, że w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kłodzku istnieje możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej dla uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie powiatu kłodzkiego.
Kontakt telefoniczny dla osób w języku ukraińskim/rosyjskim: +48 665 773 500
Kontakt telefoniczny dla osób polskojęzycznych: +48 726 130 988

Godziny pracy mobilnych punktów pobrań

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001pob.jpg

Informacja o godzinach pracy mobilnych punktów pobrań wymazów w kierunku Covid-19 w Kłodzku:
• Punkt pobrań nr 1 – ul. Szpitalna 1 od 2.03.2022 r. czynny od poniedziałku do soboty od godziny 8:00 do 10:00
• Punkt pobrań nr 2 – Pl. Jedności (baza PKS) od 5.03.2022 r. czynny od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 do 12:00

Wnioski do Rządowego Funduszu Polski Ład

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
003-3.jpg

Szanowni Mieszkańcy,
Powiat Kłodzki złożył 5 wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład o dofinansowanie zadań – inwestycji strategicznych w powiecie.
4 wnioski z zakresu infrastruktury drogowej
do II edycji:
• Przebudowę drogi do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie i przygranicznych terenów turystycznych,
w tym gruntowny remont 2 mostów w ciągu drogi Stronie Śl. – Bielice, wnioskowana kwota 15 466 000 zł
• Przebudowę drogi powiatowej Starków-Krosnowice – wnioskowana kwota 4 997 000 zł
do III edycji – (dotyczy obszarów popegeerowskich)

Powstaje mini rondo wraz z bezpiecznymi przejściami w Krosnowicach

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001kkk.jpg

Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej w miejscowości Krosnowice trwają prace dotyczące budowy mini ronda oraz przejść dla pieszych. Dzięki sprzyjającej pogodzie prace drogowe ruszyły pełną parą. Zakres prowadzonych prac obejmuje:
- wykonanie nowego układu skrzyżowania w postaci mini ronda,
- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu i dojazdach,
- wykonanie nowych chodników na dojściach do przejść dla pieszych wraz z montażem przy przejściach płytek z wypustkami będących ostrzeżeniem dla osób niepełnosprawnych i słabowidzących,

Rozpoczął się I etap remontu ul. Lipowej

Autor: 
inf. UMKłodzko
Ul. lipowa.jpg

Prace powinny zakończyć się w sierpniu. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na II etap remontu ulicy, który – według planów – ma być zrealizowany do końca tego roku.

Kłodzko - dary dla Ukrainy

Autor: 
inf. UMKłodzko
3-Przyjazd. 4.jpg

* Dary dla Ukrainy
2 marca z Kłodzka wyruszyła oznakowana ciężarówka z darami na Ukrainę. Transport został wysłany do miejscowości Poninka, położonej na zachód od Kijowa. Wielki odruch serca mieszkańców Kłodzka pozwolił na wysłanie aż 34 palet tak bardzo potrzebnych tam środków. Ciężarówka dotarła na miejsce 4 marca.

Łatwo zarządzać/gospodarzyć w łatwym okresie... - rozmowa z p. Anetą Potoczną - burmistrzem Kudowy-Zdroju

Autor: 
Mirosław Awiżeń
k3.jpg

- Podsumujmy ten miniony, bardzo niełatwy 2021 rok.
- 2021 rok, to rok pod znakiem pandemii. Kudowa, jako uzdrowisko nie funkcjonowała normalnie. Były olbrzymie wahania – od niemalże pustki do pełnego zatłoczenia. W sezonie letnim od czerwca do września był natłok turystów. Nigdzie nie było wolnych miejsc (noclegowych czy w restauracjach) a na ulicach sznury samochodów.
- To jak z tego wszystkiego ze „zwyczajną” działalnością Gminy? Choćby w zakresie inwestycji?