Co słychać w Gminie Nowa Ruda

Autor: 
inf. Barbara Adamska
1-Centrum Kultury prowadzi zajęcia dla dzieci z Ukrainy.jpg
2-Wojewoda i wójt z wizytą u uchodźców 1.jpg
3-Dzień Sołtysa 1.jpg
4-Bieg Tropem Wilczym w Woliborzu 1.jpg

Centrum Kultury prowadzi zajęcia dla dzieci z Ukrainy
Centrum Kultury w Ludwikowicach Kł. (CKGNR) prowadzi liczne zajęcia artystyczne z grupą ukraińskich dzieci, które w Gminie Nowa Ruda znalazły bezpieczne schronienie. - Serdecznie dziękujemy Panu Jakubowi Madejowi, Prezesowi KSS Bartnica, za zakupienie i przekazanie nam materiałów plastycznych dla dzieci – podkreśla dyrektor CKGNR Gabriela Buczek.

Wojewoda i Wójt z wizytą u uchodźców
Wójt Adrianna Mierzejewska gościła na terenie Gminy Nowa Ruda wicewojewodę dolnośląskiego Jarosława Kresę. Wspólnie z dyrektor Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda Gabrielą Buczek odwiedzili miejsca, w których są lub będą mieszkać obywatele Ukrainy. W połowie marca na terenie Gminy Nowa Ruda mieszkało ponad 150 osób pochodzenia ukraińskiego.

Ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie
W terenie rozpoczęły się pierwsze, długo wyczekiwane prace.
W ubiegłym roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (ZWiK) w Nowej Rudzie, w porozumieniu z udziałowcem Gminą Nowa Ruda, podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) aneks do umowy do projektu „Modernizacja międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa Ruda”.
Dzięki temu, ZWiK otrzyma od NFOŚiGW dofinansowanie na budowę kanalizacji i modernizację sieci wodociągowej w Jugowie. Wkład własny, jaki ma wpłacić ZWiK w tym projekcie, w całości pokrywa Gmina Nowa Ruda. Będzie to ok. 5 mln zł. Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 17 mln zł. Przetarg, ogłoszony w ubiegłym roku przez ZWiK, wygrała spółka Eko-Wod ze Świdnicy. Firma zakończyła projektowanie przebiegu 11 km rurociągu głównego i ok.
3 km odcinków bocznych. W marcu br. rozpoczęły się prace ziemne.
W związku z pracami nastąpią utrudnienia w ruchu. Po ich zakończeniu, nie tylko poprawią się warunki bytowe mieszkańców, ale także wzrośnie atrakcyjność gospodarcza i przede wszystkim poprawa stanu środowiska naturalnego.
Z kanalizacji skorzysta ok. 2 tys. mieszkańców Jugowa, największej wsi w Gminie Nowa Ruda.

Dzień Sołtysa
11 marca obchodziliśmy Dzień Sołtysa. Z tej okazji wójt Adrianna Mierzejewska spotkała się z włodarzami wsi. W Urzędzie Gminy sołtysi otrzymali pamiątkowe, ręcznie malowane, wyjątkowe pudełka. Na wieczku każdego z nich namalowana została panorama danego sołectwa. Autorką prac jest Izabela Słowek-Chorób.
Wójt Adrianna Mierzejewska życzyła sołtysom zdrowia, wielu sił i wytrwałości oraz satysfakcji z wykonywanej służby. Wójt przekazała na ręce włodarzy podziękowania dla wszystkich mieszkańców, zaangażowanych w niesienie pomocy obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli w Gminie Nowa Ruda bezpieczne schronienie.
Tego dnia sołtys wsi Dzikowiec z radą sołecką i mieszkańcami przygotowali 120 litrów grochówki, która pojechała na granicę z Ukrainy.

Bieg Tropem Wilczym w Woliborzu
Tradycją stał się już, odbywający się w Woliborzu, Bieg Tropem Wilczym. W niedzielę, 6 marca odbyła się jego dziesiąta ogólnopolska edycja. Organizatorami lokalnymi wydarzenia byli: wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska, radny Gminy Nowa Ruda Stanisław Wasłowicz, sołtys wsi Wolibórz Wojciech Kutera z radą sołecką, OSP Wolibórz, KGW Wolibórz. W przygotowania do biegu włączyli się także wolontariusze Zespołu Szkół Nr 1 w Jugowie oraz Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. Bieg prowadziła Joanna Walaszczyk. Wodę biegaczom dostarczyła Staropolanka. Po biegu, na uczestników czekały kiełbaski prosto z ogniska.

PODZIĘKOWANIA
Wójt Adrianna Mierzejewska składa podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli, którzy zaangażowali mnóstwo sił i czasu na pomoc uchodźcom wojennym – przygotowując posiłki, organizując zbiórki, wyjeżdżając z potrzebnymi rzeczami lub transportując ludzi, udzielając noclegów, a także opiekując się obywatelami Ukrainy przybywającymi na terenie Gminy Nowa Ruda. Macie wielkie serca!

Wydania: