W Kłodzku powstanie ścieżka rowerowa

Autor: 
inf. D. Jakubowski
8-sciezka_rowerowa.jpg

Ponad 4 km będzie liczyć ścieżka rowerowa, która powstanie w Kłodzku – będzie przebiegać od ul. Nowy Świat, przez ulice: Traugutta, Zawiszy Czarnego, Daszyńskiego, Malczewskiego, Kusocińskiego, do dróg polnych w kierunku Krosnowic.
Kolejny sukces Gminy Miejskiej Kłodzko! Udało się pozyskać blisko 2,5 miliona zł ze środków UE (wartość projektu 2.871.123,10 zł, dofinansowanie: 2.440.454,64 zł) na budowę ścieżki rowerowej. Będzie ona łączyć przeciwstawne obrzeża miasta – ul. Nowy Świat z wylotem w stronę Krosnowic.
– Do tej pory Kłodzko nie miało infrastruktury rowerowej – mówi burmistrz Michał Piszko. – Nie ma chyba żadnej wątpliwości, że jest ona potrzebna. Zresztą wielokrotnie podczas moich spotkań z mieszkańcami słyszałem, że właśnie ścieżki rowerowe są wyczekiwane.
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie drogi rowerowej, ciągów pieszo-rowerowych na dł. 4191 mb i szer. od 2,0 do 3,0 m. Wykonane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu – balustrady, odpowiednie oświetlenie, pochylnie zjazdowe dla rowerzystów.
Ścieżka powstanie w ramach projektu pn. „4 Doliny - Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast”, realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej, Gminą Bardo i Polanicą-Zdrój. Propozycję przebiegu ścieżek przedstawiło Stowarzyszenie Rowerowe Ziemi Kłodzkiej 4 Doliny i projekt jest odpowiedzią również na ich postulaty.

Wydania: