Polityka

Biuro Poselskie Jakuba Szulca informuje
Informacja bieżąca 08.02 – 14.02.2010 r. Wybrane interwencje Biura Poselskiego z ub. tygodnia. - Udzielnie informacji dot. pozyskiwania funduszy na rozwój działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy z Kłodzka. Spotkania i wydarzenia 9.02.2010 r., Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Sekretarz Stanu Jakub Szulc wziął udział w posiedzeniu Rady Ministrów, podczas którego przyjęto Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki. PO zmianach granic (włączeniach i wyłączeniach gruntów) powierzchnia...
Otwarto konsulat czeski we Wrocławiu
konsul 2.jpg
W Sali Wielkiej wrocławskiego Ratusza 7 kwietnia br. miała miejsce uroczystość otwarcia Honorowego Konsulatu Republiki Czeskiej we Wrocławiu. Konsulem honorowym został Arkadiusz Jan Ignasiak, prawnik i członek Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego. Konsul honorowy będzie służył pomocą obywatelom Czech przebywającym na terenie Dolnego Śląska oraz pełnił funkcje reprezentacyjne. W Polsce, oprócz Wrocławia, honorowe placówki dyplomatyczne znajdują się w Poznaniu i Częstochowie. Na uroczystości pojawiło się wielu znakomitych gości m.in.: wojewoda dolnośląski Rafał Jurkowlaniec, marszałek Woj....
Woda na młyn...
Jerzy Lica
... odwetowców? To stary cytat z “Ucz się Jasiu” z Kabaretu “Dudek”. Zatem ostatnio, ale przed tragedią/zamachem/?/ z 10 kwietnia br. pozwolił sobie prof. Jarosław Broda przeprowadzić sondaż preferencji wyborczych Polaków. Obecnego Profesora kojarzę ze stanu powojennego. Wydał wtedy w podziemiu zbiorek poetycki “Zostawcie im wybór broni”. Zatem był człowiekiem i odważnym i poważnym. Tuszę, iż takim pozostał, dlatego sądzę, że warto Go słuchać. Okazuje się, że oficjalne prognozy wyborcze są prawie dokładnie odwrotne od rzeczywistych badań. Toteż żyjemy w zupełnie innej Polsce niż ta, o której...
Abyś żył w ciekawych czasach
Tadeusz Wrona
W dniach żałoby narodowej wszyscy do wszystkich apelowali o zgodę, porozumienie, godne traktowanie swoich przeciwników politycznych - jednym słowem, mówiąc językiem młodzieżowym, taki ogólnonarodowy „szacun”. Wczoraj odbyła się ostatnia uroczystość pogrzebowa i już wczoraj w Sejmie jeden z panów wicemarszałków zaatakował pana przewodniczącego Jarosława Kaczyńskiego. Zrobił to z wdziękiem źle wyszkolonego (nieułożonego) psa pochodzącego z którejś z ras zaliczanych do wyjątkowo niebezpiecznych. Sam zarzut też był kuriozalny. Otóż dotyczył taktu nie zabierania głosu przez p. Przewodniczącego. „A...
Widziane z Senatu - Internet dla wszystkich!
29 kwietnia 2010 r. - na 53. posiedzeniu Senatu - senator Stanisław Jurcewicz był sprawozdawcą ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Celem ustawy jest zapewnienie rozwoju dostępu do telekomunikacji, przy czym szczególne działania nakierowane są na dostęp do internetu szerokopasmowego. Obecnie występuje znaczna różnica pomiędzy dostępnością usług szerokopasmowych na terenach miejskich i wiejskich. Według danych GUS ilość użytkowników internetu w 2007 r. według miejsca zamieszkania wyniosła ponad 15 milionów, z czego w miastach – ponad 11 milionów, a we wsiach – jedynie...
Wybory dwóch kandydatów
Minie jeszcze kilka tygodni zanim opadną z nas emocje po katastrofie TU-154, w której zginął prezydent Lech Kaczyński i kluczowi przedstawiciele polskiej sceny politycznej. Na myśli mam nie tylko emocje, które towarzyszą nam na wspomnienie o tych, których każdy z nas szanował i lubił na swój sposób. Pisząc emocje biorę też pod uwagę te, które będą nam towarzyszyć teraz, jako skutki tego tragicznego wypadku. Mowa o wyborach, wyznaczonych przez Bronisława Komorowskiego na 20 czerwca. Niestety czas nie sprzyja nam na korzyść. Kandydaci też nie. Wielu zrezygnowało z walki o fotel prezydencki z...
Błędne mity gospodarcze
Jan Pokrywka
10 błędów ekonomicznych popełnionych od 1774 roku przez USA opisuje Scott Trask, historyk i zwolennik szkoły austriackiej i Mises Institut (www.mi-ses.org ). Co prawda pisze on z pozycji Amerykanina i odnosi je do USA, ale i dla nas może to mieć duże znaczenie. Przyjrzyjmy się im. Mit I – rozbitego okna. Zwolennicy jego twierdzą, że rozbite okno daje zamówienie hucie szkła, handlarz sprzeda szkło szklarzowi, ten właścicielowi okna, dzięki czemu pieniądze krążą, podatki wpływają do budżetu i wszyscy są szczęśliwi. W rzeczywistości nic się nie polepszyło, bo nic nowego nie powstało. Było okno...
Biuro poselskie Jakuba Szulca informuje
Informacja bieżąca 19.04 – 25.04.2010 r. - Spotkania i wydarzenia 19.04., Warszawa, Belweder - Pożegnanie Ryszarda Kaczorowskiego. Wiceminister Jakub Szulc pełnił wartę honorową przy trumnie z ciałem ostatniego prezydenta II RP Ryszarda Kaczorowskiego. O 13:30 trumna R. Kaczorowskiego opuściła Belweder. W kondukcie Prezydentowi towarzyszyły poczty sztandarowe i honorowa konna asysta żołnierzy z Reprezentacyjnego Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego oraz harcerze niosący krzyż na czele pochodu. Tragicznie zmarłego prezydenta w milczeniu żegnali warszawiacy. Wielu z nich przyszło z kwiatami i...
Róża kłodzka 2009 dla wsi kłodzkiej
W piątek 29 stycznia 2010 roku w Muzeum Ziemi Kłodzkiej - starosta kłodzki Krzysztof Baldy - ogłosił ostateczne wyniki konkursu o Doroczną Nagrodę Starosty “Róża Kłodzka” za 2009 rok. Podczas tej uroczystości Wójta Gminy Kłodzko reprezentowała inspektor Mariola Huzar z Biura Promocji Gminy Kłodzko. Do ośmiu konkursowych kategorii: gmina, pracodawca, produkt turystyczny, animator sportu, animator kultury, wolontariusz roku, inwestycja roku i osobowość powiatu - wójt Ryszard Niebieszczański zgłosił trzy kandydatury. W kategorii animator sportu - Gminny Ludowy Klub Sportowy Orlęta Krosnowice. W...
Megaprzekręt?
Jerzy Lica
“... W czasie, kiedy kolejne rządy szukają dywersyfikujących rozwiązań dostawy paliw, po cichu rozdawane są polskie zasoby ropy i gazu obcym firmom. Oficjalna wersja Głównego Geologa Kraju jest taka: “Przekazujemy zasoby w celu ich rozpoznania, nie posiadamy środków na ten cel i nowoczesnych technologii”... “... Przekazano obecnie w obce ręce zasoby gazu w ilości 1,5 bln m3 / na ok. 150 lat zapotrzebowania obecnego Polski/ za ok. 1% wartości... ze stratą ok. 2000 mld PLN...” Projekt nowego prawa geologicznego i górniczego zmierza do totalnego przejęcia wszelkich zasobów energetycznych /oraz...
Z sesji Rady Miejskiej w Szczytnej
37 sesja R.M. , pierwsza w bieżącym roku, odbyła się w świeżo odnowionej sali posiedzeń. Zaplanowany porządek obrad realizowano bez przeszkód, nie licząc drobnej „przestawki” z powodu niedojechania na czas przedstawiciela Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Kłodzku. Czego dotyczyły obrady? Wielu istotnych spraw. - Stałe komisje Rady poinformowały o swojej pracy w minionym roku i planach pracy na rok bieżący, a są to: Komisja Rewizyjna, ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Spraw Społecznych, ds. Rozwoju Wsi. Przyjęto również plan pracy Rady Miejskiej na rok 2010. -...
2 milionyna poprawę bezpieczeństwa na stokach
W dniu 26 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku doszło do podpisania umowy pomiędzy Grupą  Wałbrzysko- Kłodzką  GOPR a Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego reprezentowanym przez pana Zbigniewa Szczygła. W ramach umowy Grupa Wałbrzysko-Kłodzka GOPR otrzyma ponad 1,4 mln zł ze środków Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na budowę w pełni wyposażonej, nowoczesnej bazy  ratowniczej w Międzygórzu. Inwestycja  warta jest blisko 2 mln zł. Stacja będzie wyposażona w sprzęt umożliwiający szybkie dotarcie do miejsca wypadku...
Jestem zwierzęciem politycznym
Tadeusz Wrona
Jestem zwierzęciem politycznym czy mi się to określenie podoba czy nie. Tym wszystkim co nazywamy polityką, interesuję się od końca lat sześćdziesiątych. Swoją edukację w „tym temacie” odebrałem tak jak każdy inny, w domu i środowisku przyjmując raczej bezkrytycznie prawdy podawane mi przez dorosłych. Dobry Pan zdarzył, że akurat były one takie a nie inne. Kiedy więc z nudów i pewnej beznadziejności drugiego roku służby wojskowej, sięgnąłem po „Politykę”redagowaną, co tam redagowaną! Zarządzaną ! przez Mieczysława Franciszka Rakowskiego - byłem przygotowany (w części) na odbiór krytyczny ale...
Lidia Geringer de Oedenberg odwiedziła Polanicę Zdrój
Pani poseł Lidia Geringer de Oedenberg spotkała się z panem Czesławem Kręcichwostem burmistrzem Kudowy-Zdroju. Tematem rozmowy była przyszłość organizowanego przez to dolnośląskie uzdrowisko Festiwalu Moniuszkowskiego, którego kierownictwo artystyczne sprawuje p. Sławomir Pietras. Pani Poseł podzieliła się swoimi doświadczeniami w organizowaniu imprez kulturalnych. Eurodeputowana spotkała się z uczestnikami organizowanego przez siebie szkolenia Unia dla aktywnych ludzi” adresowanego do organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Podczas godzinnego wystąpienia pani Poseł pogratulowała...
Konsument w Unii Europejskiej
Dnia 23 lutego 2010 roku wziąłem udział, jako przedstawiciel senackiej Komisji Gospodarki Narodowej w konferencji dotyczącej Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta, która odbyła się w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Celem była dyskusja na temat harmonizacji maksymalnej, czyli dążenia do prawie identycznego standardu przepisów w obszarze Unii Europejskiej. Skutkiem byłaby próba usunięcia luk, uproszczenie oraz eliminacja niespójności w istniejących przepisach. W swojej wypowiedzi zwróciłem uwagę na trzy aspekty harmonizacji. Na skutki prawne – harmonizacja powinna uwzględniać...
Z sesji Rady Miejskiej w Szczytnej
* „Wiara czyni cuda” W sesji R.M. w dn. 25.03.2010 uczestniczył starosta K. Baldy, wicestarosta M. Bogdał i dyr. DPS w Szczytnej Jan Tumiłowicz. Byli też przedst. lokalnych mediów. A wszystko dlatego, że przedstawiciele Powiatu przybyli by podpisać porozumienie w sprawie budowy w Szczytnej nowego obiektu z przeznaczeniem na dom pomocy społecznej. Starania Gminy o tę inwestycję trwały kilka lat. Dlaczego tak długo? - pytał radny I. Hoffman - i czy Powiat gwarantuje rzeczywiście powstanie obiektu w Szczytnej. Starosta zapewnił: jest umowa o lokalizacji, jest zgoda i uchwała Rady Powiatu i...
Pierwszy krok w kierunku budowy nowego DPS w Szczytnej
Starostwo Powiatowe w Kłodzku od dłuższego czasu przygotowywało założenia wstępne budowy Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej w postaci programu funkcjonalno-użytkowego. W opracowaniu tym rozważano kilka możliwości lokalizacji DPS: w Duszkach-Zdroju, w Stroniu Śląskim i Szczytnej. Na podstawie przeprowadzonych analiz zdecydowano się na budowę nowego DPS w Szczytnej. Niebagatelny wpływ na taką decyzję Zarządu miała chęć utrzymania dotychczasowych miejsc pracy, a także przychylność ze strony władz Gminy Szczytna. Wszystkie podjęte działania zaskutkowały tym, iż 25 marca br. na Sesji Rady...
Budowa komunizmu jednak postępuje
Jerzy Lica
W poczcie e-mail od “marloga” dostaliśmy taki oto kwiatek będący ważkim przypomnieniem; “Karol Marks napisał: Posiadacze kapitału będą oddziaływać na klasę robotniczą, aby kupowała coraz więcej drogich dóbr, domów i technologii, zmuszając ją do zaciągania coraz więcej drogich kredytów, aż w pewnym momencie długi staną się niemożliwe do spłacenia. Niespłacone długi prowadzić będą do bankructw banków, które trzeba będzie nacjonalizować i państwo wejdzie na drogę, która w końcu doprowadzi do komunizmu.” Karol Marks, 1867 - prorok jaki czy co?” Cały szkopuł polega na tym, że Marksa prawie nikt...
Początek końca europejskiego socjalizmu?
Jan Pokrywka
Socjalizm zaczyna się walić. Na razie tylko europejski, bo „Chińczyki” póki co, trzymają się nieźle. Rzecz dzieje się w Grecji, kraju co prawda niczego nie produkującego, jeśli nie liczyć przemysłu turystycznego. Winny oczywiście jest rozdmuchany socjal, choć wicepremier Theodoros Pangalos twierdzi, że to z powodu niemieckiej okupacji w czasie drugiej wojny światowej, kradzieży greckiego złota, za co Grecja nie otrzymała od Niemiec odszkodowania. Niemcy z kolei proponują, aby Grecja sprzedała trochę swoich wysp żeby spłacić długi. Dało to asumpt do antyniemieckich spekulacji, że oto 65 lat...
Jakub Szulc - Informacje bieżące 15-21.03.2010
Spotkania i wydarzenia 15.03., Warszawa, Ministerstwo Zdrowia - Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Sekretarz Stanu Jakub Szulc otworzył oraz poprowadził obrady. Omówiono Sprawozdania z prac Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia. 18.03., Warszawa, Sejm RP - 63. Posiedzenie Sejmu RP. Sekretarz Stanu Jakub Szulc przedstawił posłom informacje dot. kroczącej podwyżki płac – realizacji art. 59a ust. o zakładach opieki Zdrowotnej. Więcej informacji na www.jszulc.pl 18.03., Warszawa, Senat RP - Posiedzenie Senackiej...
Związek Powiatów Polskich
W dn. 7 – 9 marca br. starosta kłodzki p. Krzysztof Baldy uczestniczył w odbywającym się w Poznaniu zjeździe przedstawicieli Związku Powiatów Polskich.Tegoroczne - XIII Zgromadzenie Ogólne ZPP przebiegało pod hasłem uroczystych obchodów XX Rocznicy Odrodzenia Samorządu Terytorialnego w Polsce i skutkowało podpisaniem Deklaracji, w której podkreślono wagę istnienia samorządów terytorialnych oraz zawarto zapisy odnośnie kontynuowania dalszej współpracy w celu budowania lepszej przyszłości dla Polski i jej obywateli. W uroczystej części zebrania głos zabrali zaproszeni goście: prezydent...
Echa 49.sesji RM w Kłodzku
Tematem wiodącym dzisiejszej sesji była analiza wykorzystania środków z programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - co do której nie było pytań, bo czekało 15. projektów ważnych uchwał. Głosami 15. radnych przy sprzeciwie 5. i 1. wstrzymującym przyjęto większość projektów. Ale były także przyjęte jednogłośnie jak - uchwała w spr. dokonania zmian w budżecie Gminy Miejskiej, w spr. zasad przyznawania stypendiów motywacyjnych dla uczniów romskich /.../, w spr. zawarcia umów dzierżaw nieruchomości /.../. Opozycja wnioskowała zdjęcie projektów uchwał druk 523 (dot. zmian...
Platforma wybrała
Zjazd Powiatowy Platformy Obywatelskiej RP w Kłodzku wybrał Przewodniczącego, którym został ponownie Jakub Szulc (poseł na Sejm RP i sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia). Zjazd wybrał też delegatów do Rady Powiatowej PO RP w Kłodzku oraz delegatów na zjazd dolnośląski PO RP. Zgodnie ze Statutem PO RP Rada Powiatowa, która zebrała się bezpośrednio po zjeździe, wybrała pozostałych członków Zarządu Powiatowego PO RP. O ile wybór Przewodniczącego ograniczył się do jedynej zgłoszonej kandydatury o tyle już kandydaci na członków zarządu musieli powalczyć o głosy. Ideą wyborów była także...
Echa 48. sesji RM w Kłodzku
Do porządku obrad wprowadzono druki nr 508 i 509 (dot. zgodności i zmian w planach przestrzennych Wyspy Piasek) i zdjęto druk nr 502 (kolejna konsultacja na wniosek radnych dot. dofinansowań dla wspólnot na remonty). *Sprawozdanie Burmistrza z prac/.../ . Radny G. Żabski pytał o spotkanie z kupcami w spr. parkingów Targowiska przy ul. Kościuszki oraz propozycji budowy nowej hali - wizytówki Kłodzka. Zainteresowani - M. Bromboszcz, prezes GS (wieczysty dzierżawca gruntu), spółka kupców+ udział miasta musieliby zgromadzić kapitał ok.1 mln zł, by uzyskać pomoc z UE na budowę hali do 2000 m2....
Publiczne czyli dostępne dla partii
Z uwagą przeczytałem ostatni artykuł p. Marty Gadomskiej „Mann uderzył ręką w stół” oraz sam wywiad z p. Wojciechem w Newsweeku . Okazało się, że nawet do kultowej radiowej trójki, jak i jej neutralnego politycznie pracownika, dotarło czym są media publiczne. Upolitycznione do granic wytrzymałości jednocześnie konkurujące o reklamy z mediami prywatnymi… A żeby tego było mało jeszcze dofinansowywane z podatku zwanego opłatą abonamentową. Coś tu jest ostro namieszane. Pan Wojciech Mann – którego bardzo szanuję jako prezentera i znawcę muzyki też już nie wytrzymał gdy jego ukochane radio PiS...